onsdag 9 januari 2013

Kommentarer kring C remiss på idéprogram

Det har blåst upp till mediestorm om en remiss på ett långsiktigt partiprogram i ett politiskt parti. Ganska intressant i sig då detta enbart är en remiss och absolut inget förslag på partiprogram som skall läggas fram på någon kongress. På följande plats kan du läsa remissen om du önskar läsa mer mer än rubriker på Aftonbladets hemsida

Att C hamnat i skottgluggen beror förstås på att media inte ser att detta är en remiss/förslag och inte alls något som läggs fram av en partiledning etc. utan denna remiss orsaker nu "splittring och partiledaren är nu hotad osv." Även bloggaren Cornucopia förkastar programmet, vilket jag kan tycka är lite märkligt då även han fört fram förslag om plattare skatt, mindre statlig förvaltning, EU-kritik, mer fokus på lokalsamhället mm. Saker som faktisk C för fram i remissen på programmet...


Det ska väl sägas att jag är centerpartist, så har vi rett ut den saken. Partisk alltså. Jag tycker remissen innehåller många tokigheter, men också många bra saker.

Observera att det är ytterst ovanligt att ett parti har helt öppen remissrunda om ett parti/idéprogram. C väljer inte hantera denna fråga bakom lykta dörrar utan istället tar fram en bred diskussion där man skickar ut en REMISS på idéprogram till samtliga medlemmar i ett parti och media. Det är inte partiledningens program utan en idégrupp. Nu skickas remissen ut till medlemmar, kretsar och distrikt, alla får tycka till och efter detta SKA programmet förändras och förnyas. Därefter fastställas. Det media idag diskuterar är ett förslag, som inte alls är färdigt eller klubbat. Spännande att en remiss kan väcka så mycket diskussion!

Personligen så tycker många saker i programmet är undermåligt beskrivna. Jag personligen tycker det behöver tonas ner en del skrivningar som är väldigt tokigt "nyliberala" och öka det socialliberala inslaget. Det behövs också mycket tuffare beskrivningar om energipolitik, utbildning,  fred och säkerhet, bland annat. Förändringar som också med största sannolikhet kommer ske.


Samtidigt finns det i remiss många bra beskrivningar som jag definitivt ställer upp på. Saker som tyvärr inte idag diskuteras alls i media. Men där ändå Centerpartiet tydligt tar ställning. Man vill minska statsadministrationen, man vill stärka individens rättigheter, man vill flytta beslutsrätten, man vill stötta engagemang som bygger på frivillig basis, man är skarpt EU-kritiska osv. Men media väljer att fokusera på enskilda meningar om att staten inte ska bestämma dina relationer (man tolkar detta som månggifte) och skrivningar om att staten inte ska bestämma var du ska bo dvs någon form av ångsiktig vision om fri invandring.

Låt mig göra lite andra utdrag ur programmet:

Vi anser att människor själva ska styra över sina egna liv utan att utsättas för tvång, våld eller förtryck. Frihet innebär samtidigt att människor är ansvariga för sina handlingar.

Centerpartiet värnar frihet och äganderätt och anser att människor måste få hantera sina resurser och tillgångar så som de själva önskar. Fri handel och fritt företagande är därför grundläggande för det samhälle vi eftersträvar.

Företagande och handel leder till att det skapas jobb, välfärd och välstånd. Regelverken kring företa- gandet måste syfta till att hjälpa entreprenörer att göra rätt i stället för att straffa fel. Det offentliga ska inte konkurrera med det privata näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som enskilda människor, föreningar eller företag kan göra. I förlängningen hotar sådan offentlig inblandning också möjligheterna till arbetstillfällen, välfärd och utveckling.

. Därför måste det frivilliga engagemanget värnas. Centerpartiet vänder sig mot en politik som kväver och tar över civil- samhället genom överdrivna regleringar och byråkrati.
Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande. Politikens uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft.

 Centerpartiet motsätter sig en centralisering av makten också över denna del av samhället. Vi vill bejaka ett digitalt civilsamhälle, och ser med oro på en allt starkare vilja att på politisk väg kontrollera och begränsa den frihet som digitaliseringen möjliggör.

Staten finns i grunden till för att försvara människors fri- och rättigheter. Samtidigt kan staten, om den överskrider sina befogenheter, eller tar allt för stora resurser i anspråk, inskränka dessa fri- och rättigheter. Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt. Ur ett svenskt perspektiv innebär det att statens ansvar och makt måste minska till förmån för människors eget ansvarstagande och makt över sina egna liv och gemenskaper.

Antalet statliga myndigheter och mängden lagar och regler behöver begränsas. Överdriven byråkrati är ett hot mot ett öppet och fritt samhälle och sätter käppar i hjulet för enskilda människors initiativ och entreprenörskap.

All politisk makt är ett resultat av att makt överlåtits från den enskilda människans och hennes rätt att besluta över sitt eget liv. Centerpartiet strävar efter att beslut ska fattas så nära dem de berör som möjligt – helst av dem själva.

Personlig frihet och demokratiska rättigheter är viktigare än nationella intressen. Därför motsätter sig i grunden Centerpartiet övervakning av medborgare. Alla har rätt till en privat sfär.

Centerpartiet anser att alla ska kunna välja att bo, leva och förverkliga sina drömmar hur och var man vill. Olika delar av landet har olika förutsättningar och utmaningar. Detta gäller såväl städer som landsbygd.

Centerpartiet ser mycket kritiskt på den utveckling som innebär att centralmakten i Bryssel utökas på bekostnad av EU-medborgarnas självbestämmande.

Vad tycker du?

17 kommentarer:

 1. Väldigt bra faktiskt.

  Fast jag går som sagt inte på det där digitala den här gången.

  SvaraRadera
 2. Alltid välkommet med debatt och diskussion

  SvaraRadera
 3. På kommunalnivvå fungerar ju centern
  I alla fall riktigt hyggligt i "sveriges närmaste stad"
  Slutsats?
  Beblanda eder ej med andra partier i regeringsställning.
  Hur det nu skulle gå till.

  Skepparn

  SvaraRadera
 4. Vilka tokerier, själv har jag blivit övertygad sverigedemokrat så som samhället ser ut!
  Känns som SD är det enda sverigevänliga partiet och är dessutom för utträde ur EU-katastrofen!
  Sven Karlsson, medlem

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad menar du med EU-katastrofen?

   Radera
  2. Vad menar du med sverigevänligt? Att gå runt med järnrör och hota folk? Eller att vara invandrarfientligt (rasistiskt)?
   Är det några djupare funderingar som gjort dig till övertygad sverigedemokrat? Något viktigt SD står för?Eller är det bara att de är invandrarfientliga som gjort dig helsåld på SD?
   Vad kostar en svensk och vad kostar en invandrare? Är det någon speciell "ras" som du anser vara mer kostsam för samhället? Ska vi dra alla över samma kam? Finns det sociala grupper i Sverige som är extra kostsamma? T.ex. ta bort socialbidrag om man har en speciell bakgrund?

   Hofer, ej SD medlem

   Radera
  3. Hej Hofer

   Menar du att Sverigdemokraterna som parti har uppmuntrat/ tagit i försvar och/eller samtyckt till det som hände med järnrören?

   Jag ser på Sverige som en klubb/förening eller sammanslutning - i den föreningen betalar vi alla medlemsavgift efter förmåga och vi drar nytta av det gemensamma när så behövs

   Om det kommer in för många nya medlemmar som inte har möjlighet att bidra i samma utsträckning så urholkas det hela - att det ska vara så omöjligt att tänka sig finner jag helt otroligt, sedan att det dessutom skulle handla om ras är för mig ännu mer obegripligt

   Och alla ni som ser det som en tillgång med invandrare oavsett utbildning ställ er då frågan varför kan vi inte åka och hämta folk i förläggningar runtom i världen? dom som har det ännu sämre än de som lyckas ta sig hit, lägga mer pengar på att bygga bostäder åt dem - jag menar om det ändå lönar sig i längden kan vi väl alltid låna pengar till det så länge

   Sedan ska man självklart ta ett solidariskt ansvar med övriga världen om att hjälpa flyktingar undan krig, att följa FN.s regler på området vore väl kanon och jobba för att FN ska höja kraven på samtliga länder att hjälpa till

   Jag har ännu inte röstat på SD, men kommer nog göra det i nästa val

   Radera
 5. Jag är snarare än Bondekonservativ än liberal så jag tycker nyliberaliseringen av Centerpartiet är tragisk.

  När det går bra så är det lätt att ta åt sig hela äran för framgångarna. Men själv så skulle jag vilja se en större ödmjukhet bland dagens svenskar. Oavsett hur duktiga vi är så är hela våra liv byggda på det samhälle som tidigare generationer har byggt upp och det är någonting man gärna glömmer bort inom Stureplanscentern.

  Det som skulle kunna locka mig tillbaka till Centerpartiet är om man lyckades omvandla sin landsbygdsförankring till praktisk nytta. I dagsläget känns det som att många av de bästa centerpartisterna jag mött tyvärr känner ungefär samma förankring i Centerpartiet som många industrisossar kände under Sahlin och Juholts tid inom Socialdemokraterna.

  Kunde man bygga ett parti där ledningen har en praktisk erfarenhet av näringslivet skulle mycket vara vunnet.

  SvaraRadera
 6. Digitaliseringen möjliggör ingen frihet eftersom du snart inte kommer kunna välja bort den. Det blir alltså ytterligare en ofrihet i samhället.

  Bilen är ett klockrent exempel på detta. Inledningsvis kunde den uppfattas som en frihetssymbol eftersom det var en valfri artefakt som gav möjligheter att färdas snabbt över långa sträckor.

  Idag har samhället byggts upp kring bilen och ingen människa ute på landsbygden kan i praktiken välja bort den eftersom du då tvingas färdas oskyddad i vägrenen när det susar förbi tung trafik.

  För föräldrar är det ännu tydligare eftersom barnen inte längre kan ta sig till aktiviteter eller kompisar utan att få skjuts. Bullerbypromenader till skolan är självklart ett minne blott.

  Så frihetssymbolen bilen har blivit en ofrihet. Att bekosta bilen och bränslet innebär dessutom en påtaglig arbetsinsats och regelverket kring bilägande och bilkörande är rigoröst.

  På samma vis är ex. internet på väg att bli ett tvång. Till slut kommer människor att vara tvungna att heltidsarbete för att överhuvudtaget ha råd att leva och det är som bekant olagligt att leva utanför systemet.

  Den fantastiska tidsbesparande teknologin ger alltså i slutändan en ökad belastning istället. Ju mer teknologiskt samhället blir desto mer stressade tenderar vi följaktligen att bli.

  Vi har en illusion om att självhushållarbönderna hade fullt upp men i praktiken levde de tämligen sävliga liv och de skulle förmodligen få hjärtbesvär bara av att få en glimt in i våra liv.

  SvaraRadera
 7. Jag var medlem i C som ungdom. C av idag känner jag har någon form av identitetskris. Man vet inte riktigt vad man ska stå för.

  Det var kanske inte det bästa beslutet att ha en väldigt transparens kring ideprogrammet. De mest uppseendeväckande ideerna lyfts, som du påpekar, fram i media även om det egentligen inte är färdiga förslag. Det är som alltid dock lätt att vara efterklok.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför slutar du inte bara med fåneriet?

   Radera
 8. Jag undrar vad man menar mer exakt med "den utveckling som innebär att centralmakten i Bryssel utökas på bekostnad av EU-medborgarnas självbestämmande"? Ngn som kan forklara?

  The Man

  SvaraRadera
 9. Centerpartiet är ett extremistiskt parti. Europa undrar vad svenskarna håller på med. De fega politiskt korrekta svenskarna som älskar att ersättas av andra folk.

  Avsvenskningsinvandring -> islamisering -> folkmord (etniskt rensning när ett folk byts ut mot negrer och araber) (finns även stöd för en sådan ståndpunkt i FNs stadgar)

  ..och nej jag är inte Sverigedemokrat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om Sverigedemokraterna inte är tillräckligt extrema finns alltid Svenskarnas Parti och Nationaldemokraterna.

   Radera
 10. Att det blivit uppmärksammat vad centern håller på med är bra men det är inget nytt. Det skriver ju bara vad moderaterna redan genomfört - nej jag menar inte månggifte men jag menar Islamisering och fri invandring. Fortsätter invandringen som nu blir svenskarna och deras kultur förintad inom några årtionden och det är med det resultatet jag menar att invadringen är fri. Om den släpptes fri juridiskt sett skulle förintelsen ske på några få år. Sannolikt skulle då det nordiska samarbetet upphöra liksom det med EU och gränserna runt sverige skulle stängas och de etniska svenskarna skulle i den mån de tilläts lämna landet utvandra i miljontal.

  Om någon under slutet av 80-talet hade berättat vad Sahlin och Reinfeldt sagt, om den stora invandringen av ickeeuroper, våldtäkterna, brottsligheten hade ingen trott på det.
  Inriktningen var doch tydlig redan då men i mitt fall trodde jag att svenska folket skulle vakna under 90-talet och sätta stopp för dårskapen. Kulturmarxisterna vad dock mer djävulska än vad jag kunde förutse och skapade ett debatt- och samhällsklimat i äkta DDR-stil där rädslan för represalier om du har fel åsikt tillsammans med vriden och censurerad media gav ett folk som stoppade huvudet i sanden, flydde till svenska områden och i feghetens tecken förtryckte sina egna åsikter.
  Cornu och andra bloggare må var bra på att klä av ekonomiskt nakna kejsare men när det gäller invandringens konsekvenser i Sverige är de antingen blinda eller så censurerar de sig själva - rädda för sina egna åsikter.

  SvaraRadera
 11. Centerns ideprogram är kanske vackert skrivet, men jag förstår fortfarande inte se vad de rent konkret vill göra.
  En del är självklarheter (Vilka partier stödjer att enskilda individer bör bli styrda av våld, tvång och förtryck?) som vartenda parti som vartenda parti kan skriva under på, en del annat bara meningslösa floskler.

  För att bara ta ett axplock:

  "Centerpartiet anser att alla ska kunna välja att bo, leva och förverkliga sina drömmar hur och var man vill."

  Tjusigt skrivet, men hur rent konkret har centern tänkt sig att det ska gå till då??? I sveriges mindre orter finns inga jobb och i storstäderna finns det inga bostäder. Bostadsköerna har blivit längre och längre medan jobben har blivit färre och färre, så det är väldigt svårt att se hur det där idealet går ihop med den politik som faktiskt har förts under alliansens styre.

  SvaraRadera
 12. Det finns ingen anledning att kommentera ett självmordsbrev annat än - Tragiskt, vila i frid centerparti...

  SvaraRadera

MediaCreeper