måndag 2 december 2013

Skatteavdrag vid nyemissioner i mindre företag

I går var det den första advent och 1 december och även min lillebrors födelsedag. I går vid denna bemärkelsedag infördes ett antal nya lagar.

Mest känt och omnämt i flera tidningar i helgen är att det nu är förbjudet att på ett trafikfarligt sätt använda sin mobiltelefon under bilkörning. Väljer att inte kommentera detta mer än konstatera att det minsann var på tiden.

Den andra lagen som införs är desto mer intressant ur målgruppen för denna blogg och det berör investeraravdraget som innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital.

Syftet är att mer kapital skall attraheras till investeringar som innebär ett direkt kapitaltillskott med "eget kapital" för småföretagande och indirekt då mer livskraftiga företag och fler anställda i dessa företag. Dvs den som är stadd i kassan skall uppmuntras investera i en nyemission i ett mindre företag som anställer säljare och produktutvecklare för deras expansion istället för att exempelvis investera i "begagnade" börsaktier i företag som inte har detta kritiska kapitalbehov. Mer direkt investeringar i Svenskt näringsliv och mindre kapitalförvaltning i den finansiella sektorn. Det lilla företaget får lättare tillgång till riskkapital istället för att stå med mössan i hand hos hos bankdirektören.

Investeraravdraget är beslutat av regeringen (S, V och MP röstade emot) men bakom förslaget ligger till mycket stor del Centerpartiet som en del i deras nya sparandelinje. En annan del av förslagen kring sparandelinjen från Centerpartiet är att man vill trappa ned ränteavdragen på lån som man idag bla. kan läsa om i dagens industri. Att vi behöver genomföra en omställning från mindre lån till mer sparande är något som jag definitivt ställer upp på. (För den som inte läst det innan är jag politiskt engagerad och på valbar plats för centerpartiet för det kommande valet 2014)

Cornucopia skriver idag en kort notis om företaget Seabased som idag, måndagen den 2 december annonserar en nyemission för att få in kapital i företaget och expandera och anställa folk. Jag vill först klargöra att jag inte kan något specifikt om Seabased eller ens är inläst på företaget. Men dock väcks det hos mig en liten misstanke hos mig att datumet är noga valt för nyemissionen. Kan det vara så att nyemissionen blir berättigad för investeraravdrag?

Enligt skatteverket måste följande krav uppfyllas på företaget som genomför nyemission om det skall bli möjligt att nyttja investeravdraget:
 • Det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar. Du kan även få avdrag för andelar i motsvarande utländska bolag som har fast driftställe i Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.
 • Företaget ska uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriva rörelse. Det kan således inte enbart förvalta värdepapper.
 • Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin.
 • Företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
 • Du får inte ha tagit emot någon värdeöverföring, till exempel utdelning, från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret.
 • Företaget får under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret inte ha genomfört vissa interna förvärv.
 • Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
 • Maximal årsomsättning på 80Mkr
 • Maximal balansomslutning på 80Mkr
 • Maximalt 50 anställda

Kalkylen för utnyttjande av investeraravdraget som privatperson ser ut på följande sätt:
Du investerar 100 000kr i en nyemssion i ett mindre företag för deras expansion.
50 000kr av denna summa blir avdragsgillt i din deklaration under inkomstslaget kapital.
30%x 50 000=15 000kr blir din skatteåterbäring

Mer info finns hos skatteverket

7 kommentarer:

 1. Jag är ju rätt skeptisk till det här, sänkningen av bolagsskatten var en bra bit viktigare än denna lag som inför nya godtyckliga trösklar i företagandet.

  SvaraRadera
 2. Jo jag läste ditt inlägg och kan väl hålla med om ditt resonemang sett ur entreprenörens synvinkel varken gör till eller från. Utifrån ett investerarperspektiv är det givetvis så det stimulerar att delta till en nyemission i ett mindre företag med kapitalbehov kontra mot att köpa aktier i exempelvis Handelsbanken.

  Ur ett småföretagarperspektiv så är det givetvis mer intressant med exempelvis sänkt arbetsgivaravgift och borttagande av sjuklöneansvar.

  SvaraRadera
 3. Kanske en dum fråga, men kan man dra av även hela beloppet som förlust om det skulle visa sig t ex att företaget som man investerat i längre fram går i konkurs?

  SvaraRadera
 4. Snacka om besvärligt och krångligt.
  Blir kul för anställda på skatteverket:)

  Aktiemamma

  SvaraRadera
 5. Hmm. Detta motsvarar alltså 15% lägre köpkurs? Det är ju väldigt generöst. Går nog snarare på Luppens linje annars, mer byråkrati är inte önskvärt.

  Men för små innovativa företag kan det ju vara bra, detta bör väl underlätta deras kapitalanskaffning ganska rejält!?

  SvaraRadera
 6. Jag ser mest framtida sorger och besvär med att privatpersoner ska lockas till nyemissioner i mindre bolag, men jag förstår att det kan vara en guldgruva för finansfolk som ska administrera dem. Jag hade hellre sett ett utspel om t.ex. grundavdrag på kapitalskatten om några tusenlappar för gemena man så att t.ex. ett buffertsparande gynnas.

  SvaraRadera
 7. Jag har redan fått ett emissionsprospekt från Cybaero som är mycket tydliga med att ta upp möjligheterna med investeringsavdraget.

  Personligen ser jag den här reformen som ytterligare ett exempel på hur Centerpartiet har tappat greppet om småföretagarna. Den här reformen är nästintill optimal ur PR-syfte eftersom varenda emissionsprospekt kommer att ta upp den och varje näringslivsbilaga kommer att skriva om den.

  Men för oss småföretagare är det en administrativ komplikation som endast gynnar bolag som är ute efter andra människor pengars. Majoriteten av alla småföretag påverkas helt enkelt inte av hjälpen eftersom det är få företagare som kan öka sin tillgång på kapital via den här metoden. Man måste i princip sakna möjlighet till bra banklån, vara villig att ta in fler ägare och befinna sig i en sådan situation att avdraget har en hög marginaleffekt på investerarna.

  Så som jag ser det här den här reformen främst användbar för skattefuskare och charlataner som vill lura småsparare.

  SvaraRadera

MediaCreeper