onsdag 5 februari 2014

Finsk-svenska stål aktiebolag

 
Även om året bara nått till början av februari så kan man så smått anta att en av årets riktigt stora affärer i svenskt näringsliv redan är offentliggjorda i form av "samgåendet" mellan SSAB och Rautarukki som nyligen annonserades. Så mycket till samgående vette tusan om jag skulle vilja kalla det för utan jag ser det mer  som ett förvärv där SSAB köper Rautarukki men betalningen sker med egna nytryckta aktier.
Att det nu är en part (SSAB) som nu troligtvis går in ganska bryskt och styr över "fusionen" tror jag kan smärta mycket i de finska hjärtanen när nationalklenoden nu ska heta Svenskt stål men å andra sidan ger detta bättre förutsättningar än någon jämkningsförfarande där man delar och turas om i ledningen. Det är nog så svårt och komplext med förvärv har ju historien visat...ingen nämnd eller glömd.

Affären kan diskuteras utifrån många synvinklar och när det gäller de finansiella bitarna i "fusionen" kan jag t.ex. hänvisa till Lundaluppens blogg. Finns inte så mycket att tillägga när det gäller dessa bitar. Dock tycker jag det är glädjande att betalningen sker i aktier maa SSAB svaga finansiella ställning vilket annars hade krävt en rejält stor nyemission och troligen än mer svagare finansiär med ökad upplåning som följd. Finansierna är anstränga så gott dom än är redan
Sedan då den industriella logiken här finns desto mer att prata om när det gäller affären tycker jag. Stålverk är även om det kan verka som så en basic och enkel verksamhet så är den synnerligen industriellt komplex. Varför? Jo maa storskaligheten och de små möjligheterna till anpassningar i produktion efter efterfrågan. Det är synnerligen komplext att "slå av en stund" eller "gå på halvfart" osv. likt man kan göra enklare i tillverkningsindustrin. Kort och gott det går nästan inte i stålverket, utan lönsamheten på verksamheten är beroende på en jämn avsättning av slutprodukten till ett bra pris i relation på inköpspriset på kol och järnmalm/skrot. Något som bekant går upp och ner i konjunkturens nycker, och därav stålindustrin stora konjunkturkänslighet mellan bra och dåliga år.
SSAB av idag (innan förvärvet) har produktion i Sverige och USA. Dessa verksamheter på olika sidan Atlanten är tillverkningsmässigt skilda från varandra. Verksamheten i USA är skrotbaserad som sedan bearbetas färdigt i USA dvs återvinning av metall medan verksamheten i Sverige är baserad på ett flöde av järnmalm från norra Sverige till masugnar i Luleå och Oxelösund. Råstålen från Luleå används sedan i tunnplåtsproduktion i Borlänge medan verksamheten i Oxelösund är integrerad där man producerar kylda stål.
Raturukki har en förhållandevis likartad verksamhet med masugnar och vidareföräldling från råstål till slutprodukter i totalt till antalet några få anläggningar då detta är karaktären av idag. Rukki och SSAB har givetvis lite olika strategier och nischer på sitt stål och lite olika marknader men jag kan nog tycka att dom kompletterar varandra med lite överlappande verksamhet.
 
I vad uppstår då logiken för affären, industriellt?
Jag tror att en viktig aspekt är att ett sammanslaget Rukki och SSAB kan få en betydligt större flexibilitet än de båda bolagen var för sig. Det finns upparbetade transportvägar över bottenviken mellan de båda företagens anläggningar i Finland och Sverige vilket kan klart förbättra möjligheterna till produktionsanpassningar beroende på marknadens efterfrågan. Inte minst får man fler masugnar och kan planera underhållsstopp, produktionsneddragningar och uppgångar på ett flexiblare sätt än idag. Säkerligen kan man också genomföra besparingar på administration och inte minst inköp då man med affären öppnar för att till viss del handla ifrån andra än LKAB. Valuta aspekterna att både ha viktig produktion och marknad i SEK och Euro skall inte underskattas.
Å andra sidan. Det är ett rejält mörker i stålbranschen idag och man skulle mycket väl kunna se affären mellan SSAB och Rukki som att en blind leder en halt eller något. Branschen präglas av stor överkapacitet sedan stora investeringar runt om i värden genomfördes 2003-2008 detta har sedan finanskrisen rejält dämpat priset på slutprodukten och det hör inte till vanligheten att stålverk tjänar så bra med pengar. Ur denna negativa aspekt kan man ställa sig frågan om SSAB mäktar med att behålla nuvarande produktionsanlägngingar eller om bolaget kommer rationalisera och avveckla någon/några orter vilket troligtvis kan inveera negativt på de förmodade vinsterna.
Skall bli spännande att se utvecklingen. Förhopppningsvis har intregrationen kommit en bit på vägen innan det börjar vända upp lite för stålindustrin i nästa sväng. Dit har vi än en lång väg att gå...

5 kommentarer:

 1. Det blir väl som vanligt när ett bolag från Sverige tar kontroll över ett finsk bolag, ungefär som när vikingarna engång i världen besökte Lindisfarne, se tex hur det gick för karosseritillverkaren Carrus ...

  SvaraRadera
 2. Delar inte din åsikt om att det är bra att betala med "egna nytryckta aktier".
  Ett bolag som betalar med nytryckta aktier, gör det pga av ekonomisk svaghet, och det innebär att de gamla aktieägarnas framtida vinster späds ut med ca 48%...nu äger jag inte aktier i SSAB, men hade jag gjort det hade en nyemission med företräde för befintliga aktieägare ,varit att föredra. Och då göra den så stor att man inte behöver låna mer. Visar på hur dålig "timing" Faxander hade med köpet av Ipsco, tänkt om han väntat till 2008 istället.
  De borde i allafall övervägt en NE som finansierat runt 50% av köpeskillingen och betalat resterande halva med nya aktier, så aktieägarna inte fått framtida vinster så utspädda.
  Därför föredrar jag bolag som betalar sina köp kontant, antingen med lånade pengar eller med en NE.

  SvaraRadera
 3. Få ditt lån säkert

  Hej jag är ett UNICEF Special Agent och med tanke på
  nuvarande ekonomiska krisen och uppriktigt sagt, skulle jag vilja hjälpa
  uppriktigt alla människor runt om i världen som är i behov
  pengar, så jag bestämde mig för att göra lån till någon annan
  intresserade. Du har ekonomiska svårigheter. Jag vill ha dig
  informera mig om att jag är en finansiell person som beviljar lån till
  någon av god karaktär, ärlig, vem kan betala mig tillbaka
  tidsfrister överens med en fast ränta på 2%.
  För detta gör jag mina lån från 1500 till 5.000.000 euro.

  Så alla som behöver pengar kan kontakta mig på min
  e-postadress: joinisseaurelie1989@gmail.com för mer information.

  Tack för förståelsen och snäll dag till dig

  SvaraRadera
 4. Få ditt lån säkert

  Hej jag är ett UNICEF Special Agent och med tanke på
  nuvarande ekonomiska krisen och uppriktigt sagt, skulle jag vilja hjälpa
  uppriktigt alla människor runt om i världen som är i behov
  pengar, så jag bestämde mig för att göra lån till någon annan
  intresserade. Du har ekonomiska svårigheter. Jag vill ha dig
  informera mig om att jag är en finansiell person som beviljar lån till
  någon av god karaktär, ärlig, vem kan betala mig tillbaka
  tidsfrister överens med en fast ränta på 2%.
  För detta gör jag mina lån från 1500 till 5.000.000 euro.

  Så alla som behöver pengar kan kontakta mig på min
  e-postadress: joinisseaurelie1989@gmail.com för mer information.

  Tack för förståelsen och snäll dag till dig

  SvaraRadera
 5. Få ditt lån säkert

  Hej jag är ett UNICEF Special Agent och med tanke på
  nuvarande ekonomiska krisen och uppriktigt sagt, skulle jag vilja hjälpa
  uppriktigt alla människor runt om i världen som är i behov
  pengar, så jag bestämde mig för att göra lån till någon annan
  intresserade. Du har ekonomiska svårigheter. Jag vill ha dig
  informera mig om att jag är en finansiell person som beviljar lån till
  någon av god karaktär, ärlig, vem kan betala mig tillbaka
  tidsfrister överens med en fast ränta på 2%.
  För detta gör jag mina lån från 1500 till 5.000.000 euro.

  Så alla som behöver pengar kan kontakta mig på min
  e-postadress: joinisseaurelie1989@gmail.com för mer information.

  Tack för förståelsen och snäll dag till dig

  SvaraRadera

MediaCreeper