tisdag 24 maj 2011

Lundbergs betalar dyrt för skattefrihet

Fredriks Lundbergs lilla privata vardagsnöje, det börsnoterade LE Lundbergföretagen offentliggjorde igår en stor aktietransaktion. Transaktionen är inte direkt är förvånande då Lundbergs har haft den angenäma situationen att ha väl starka finanser efter försäljningen av Cardo till AssaAbloy.

Denna gång är det återigen ett byggbolag och fastighetsbolag som kommer in i portföljen, Skanska som nu Lundbergs kliver in i som näst största ägare efter Lundbergs närstående Industrivärden. Ur ett historiskt perspektiv är transaktionen intressant. 1944 startade lundbergs som ett byggföretag av Fredrik Lundbergs far som började rörelsen med att bygga ett hus på en rivningstomt i Norrköping. Med tiden växte det upp ett helt byggföretag som gick upp och ned i takt med konjunkturen så klart. 1994 under den svenska 90-talskrisen som drabbade byggbranschen oerhört hårt slogs Lundbergs byggrörelse samman med SIAB, ett bolag som Lundbergs ägde aktier i sedan tidigare, SIAB gick sedan 1997 samman med NCC och Lundbergs blev en av de större ägarna i NCC. En post som såldes med god förtjänst mätt i totalavkastning år 2010. Nu bara något år senare, så dyker Lundbergs upp som en av de större ägarna i ett av världens största byggföretag. Inte illa pinkat från en rivningskåk i Norrköping.

Själva inköpen av Skanskaaktier går denna gång till på så sätt att Lundbergs köper Handelsbanken och deras pensionsstiftelsers A-aktier i Skanska till 10% överkurs gentemot B-aktiekursen (A-aktien är onoterad), kontant.  De B-aktier i Skanska som Lundbergs köpt sista tiden används till ett inbyte där Lundbergs byter 2.675.000 B-aktier mot 2.432.000 A-aktier. Dvs Lundbergs får även här betala 10% ”överpris” på A-aktier. Sammantaget ca. 6M A-aktier, vilket är en ägarandel på ca. 10% på röstetalet och dryga procenten på kapitalet. För Skanska kan jag nog tycka detta är positivt då man genom Lundbergs får in en ägare av kött och blod som bevisligen kan bygg och fastigheter.

Lundbergs är som bekant inget investmentbolag  utan ett ”vanligt” aktiebolag kort och gott vilket innebär att exempelvis mottagna aktieutdelningar måste tas upp som vinster och betalas skatt på med mera. Transaktionens utformning ska också ses i ljuset av skattejuridik. En 10% ägarandel i ett börsbolag innebär att Lundbergs i detta fall kommer få skattefria utdelningar från Skanska trots att man bara äger dryga procenten av kapitalet och det är nog lite ur ljuset av detta som man ska se Lundbergs vilja att betala dyrt, sammantaget omkring 70mkr i ”extrakostnader” enbart för att komma över A-aktier.

Om jag förstår saken rätt kommer Lundbergs också redovisa lite förluster i samband med transaktionen, dels försäljningen/bytet av B-aktier där Lundbergs troligtvis har ett högre anskaffningsvärde än försäljningspris (avdragsgill förlust förvisso). Dels kommer man nog också ta upp orealiserade förluster då A-aktierna troligtvis kommer värderas till B-aktiekursen. Mao ca. 70 Mkr som slår mot Lundbergs substansvärde. Omvänt så kommer Lundbergs handlingsparters (som Lundbergs också är delägare i) Handelsbanken och Industrivärden redovisa mindre vinster till följd av deras försäljningar.

En del maktgalenhet kan jag nog tycka Lundbergs visar i detta fall, visst han får skattefrihet på aktieutdelningar men en premie på 10% är inte billigt å andra sidan är nog Lundbergs A-aktier inte direkt till salu i närtid.

4 kommentarer:

 1. Du som brukar ha koll på saker och ting kanske kan svara på en fråga åt mig!

  Om man förvaltar aktier i ett AB där det finns, säg 10-20 delägare. Hur ser skattesatserna ut då för att ta ut pengar samt har företaget möjlighet att köpa tillbaks aktier ifall någon av delägarna vill komma ur. Samt om man väljer att inte ta ut några pengar blir det ändå högre skatt totalt sett?

  SvaraRadera
 2. @Zed: det beror på hur ägarfördelningen ser ut. Om det är jämnt fördelat ägande så är det inte ett fåmansbolag och då blir det 30 procent på utdelningen. Om högst fyra personer kontrollerar 50 % eller mer så är det ett fåmansbolag.

  Om det är ett fåmansbolag får de kontrollerande ägarna skatta enligt 3:12-reglerna (kolla blankett K10 på Skatteverket), och de mindre ägarna skatta 25 % på utdelningarna.

  Riktade återköp är mycket lurigt rättsligt, det är vanligare med hembudsklausuler eller återköpsklausuler.

  SvaraRadera
 3. @Zed, Har inget att tillägga utöver vad Lundaluppen skrivit. Inte helt lätt frågeställning.
  Om du önskar (maila mig) kan jag bistå med kontaktuppgifter till en i ämnet mycket duktig redovisningskille med specialitet på bla. bolagsbildningar.

  SvaraRadera
 4. Så många år tar det ju inte att få igen premien m.h.a. skattefriheten.
  Dessutom så får han ju mycket mer att säga till om vilket också är värt en hel del. Någon fin styrelsepost till barnen kan det ju också bli frågan om.

  Tycker inte 10% är så mycket att betala för det.

  SvaraRadera

MediaCreeper