måndag 21 november 2011

Arne Karlssons gloria på sned?

En av börsens mest mytomspunna och tillika den bäst orienterande börs-VD kan blicka tillbaka på ett tungt år. För det har inte direkt varit något lysande år för Arne Karlsson och Ratos. Den magiska touchen som varit kring Ratos affärer verkar i år vara bruten. 2011 verkar bli ett år  då goda reavinster lyser med sin frånvaro. Medize såldes i somras för 910Mkr och totalavkastning på detta innehav blev 4% per år, och innehavet Superfos som också är bokförda i år och där blev totalavkastningen 2% per år.  Så låga totalavkastningar på innehavsbolag tillhör inte vanligheter då Ratos målsättning och också resultatet över tid ligger på en avkastning om 20% på investerat kapital. Så i år verkar det gått i stå och året har varit ett år då man främst förvärvat nya dotterbolag och tilläggsförvärvat i befintliga innehav. Ser man det ur positiv synvinkel så bygger man för framtiden....

Även idag meddelade att Ratos att man säljer två barn-barns bolag då dotterbolaget Contex säljer två av sina dotterbolag. Resultatet blir såklart pengar i plånboken och Contex kan betala tillbaka lån och kan genomföra en utdelning till Ratos, men det blir en bokföringsmässig förlust av affären. 

Även operationellt i bolagen har det varit ett tungt år för Ratos. Vinstnivåerna har varit sjunkande i flera innehav även om en hel del kan förklaras med att Ratos tagit kostnader av engångs och strukturskäl. Något som förhoppningsvis ökar dotterbolagens förmåga att generera vinster kommande år.  Även omsättningsmässigt är det inget höjdarår med en omsättningsökning på den sammanlagda portföljen om 1% (tom sista sept). På sista raden har det i det närmaste varit fritt fall och vinsten är ned 63% totalt sett. Tredje kvartalet genererande Ratos innehavsbolag med knapp nöd vinst över huvudtaget (+10Mkr) på aggregerad nivå. De bolag som haft det värst är badrumsbolaget Hafa (som i år förlorat sin största kund), DIAB (underleverantör till vindkraft), och AH Industries (även dom underleverantörer till bla. vindkraft mm.).

Även på börsen har Ratos aktie till skillnad mot så ofta förr inte rosat marknaden. Aktiekursen är ned från ca. 130 till i dagsläget ca. 70kr och till detta skall dock läggas en frikostig aktieutdelning på 5,25kr. klart sämre än börsen som helhet mao.

Ratos balansräkning tycker jag inte ser direkt rocksteady ut i dagsläget som den gjorde vid ingången till lågkonjunkturen 2008-2009 då Ratos ett tag nästan hade 5,5Mdr i nettokassa. Förvisso har manidag en nettokassa på 900mkr  men ska man upprepa fjolårets utdelning på 5,25kr per aktie (ca. 1,7mdr) så måste utnyttja sina kreditmöjligheter i moderbolaget och ta upp lån för att dela ut pengar.( Kreditlinan i Ratos moderbolag räcker till två års utdelningar räknat från noll i nettokassa.)  Visst är Ratos moderbolag starkt ekonomiskt, men det behövs då många dotterbolag har en förhållandevis aggressiv kapitalstruktur. Kanske inte i jämförelse med andra riskkapitalbolag men likväl mer skulder än genomsnittet på börsen. och med högre skuldsättning så ökar bolagens känslighet för nedgångar i lönsamhet. Ett bra exempel på detta är "den lilla fotnoten" Ratos har i sin rapport om att man de senaste månaderna har tvingas skjuta till 55mkr i dotterbolaget GS-Hydro, enbart för att stärka upp balansräkningen. Om konjunkturen försämras markant blir det mer av denna varan och utdelningen till aktieägarna lär bli mer osäker.

Jag brukar i mina inlägg kring Ratos återkoppla till ett enkelt sätt att värdera Ratos. Ratos målsättning är som sagt att generera en avkastning på 20% på genomföra investeringar.  Detta är ett värde som förväntas bli över tid (och också ett resultat man haft sedan 1999 då man lade om strategin till den nuvarande). En liten del av denna avkastning kommer från innehavens löpande vinster och utdelningar och det mesta förväntas komma från reavinster då man säljer innehav då man förhoppningsvis får bättre betalt då man ökat bolagens förmåga till vinstförmåga och därmed pris.

Idag har Ratos ett eget kapital om 44kr per aktie (total ca. 14Mdr) mestadels i form av investerat i bolag men också en nettokassa om ca. 900Mkr i moderbolaget. En avkastning om 20%kan med andra ord förväntas generera vinster på 8,8kr per aktie sett över tiden. Räknar lite överlagsmässigt att 10% av dessa vinster tillfaller moderbolagets anställda, knappt 8kr mao. Detta då OM Ratos även fortsatt över tid uppfyller sitt höga avkastningsmål. Räknar vi med ex. 15% i avkastning på investerat kapital hamnar avkastningen (både kapitaluppbyggnad och utdelningar) till aktieägarna på ca. 6kr. Sett till dagens kursnivå på 70kr ger detta en avkastning på ca. 8%, vilket återigen gör att Ratos aktie hamnar på acceptabla avkastningsnivåer även om det kanske inte är tillräckligt billigt än så länge.

15 kommentarer:

 1. Intressant. Dock skriver Arne i Q3-rapporten:
  "För helåret bedömer vi att innehavens
  rörelseresultat blir något svagare på aggregerad nivå än 2010, trots goda förutsättningar för bättre
  resultatutveckling under det fjärde kvartalet."

  "något" är ju aningen svårtolkat men verkar ju tro på ett starkt Q4 om det ska sluta i närheten av 2010.

  SvaraRadera
 2. Även om Ratos går för 20% IRR i snitt så kommer de inte alltid av olika själ leverera detta. Just nu har det blivit så att de investeringar som sålts inte har varit lika lyckosamma som tidigare.

  Dock tror jag att det finns potential att kommande försäljningar kommer att vara det. Anticimex levererar fortfarande uppskattad IRR över 20% och även Inwido, som bokförs som 14% av EK och stod för 23% av konsoliderat rörelseresultat 2010 ligger bra till. Ratos hade antagligen mått bättre av att Bisnode redan sålts, men det ligger inte dåligt till och genrerar vinster. Även Arcus går bra... Och dessa 4 företag stod för 60% av 2010 års Rörelseresultat.

  Själv tror jag att det kan bli en period(kanske t o m några år) med avkastning under målet, men på längre sikt tror jag definitivt att man klarar av målet om 20%... Sett till vad som ligger i företagskorgen idag, good and bad.

  SvaraRadera
 3. Förutom de bolag som Jan nämner här ovan tror jag att AH Industries, Contex, Mobile Climate Control. DIAB m.fl. är små guldklimpar med framtiden för sig.
  Glorian lär dock aldrig hamna på sned på Arne Ks huvud då det är en oerhört kunnig & rak person. Vet!

  SvaraRadera
 4. Åren 2003-2010 har Ratos delat ut 133.9 % av vinsterna. Inte särskilt imponerande ...

  SvaraRadera
 5. Vill nog tvärtom hävda att Bisnode fortfarande är en bra investering för Ratos att äga. Med tanke på att Ratos totalt investerat drygt 700Mkr i företaget som nu har ett rörelseresultat kring 430Mkr, var av ca 300Mkr är Ratos andel. Inte illa efter 7 år.

  SvaraRadera
 6. Jag får utdelningsandelen till 50,9%. Hur kom du fram till 133,9%?

  SvaraRadera
 7. Jag använde mig av http://di.se/Stockwatch/StockwatchCompanies/ , föreslagen utdelning / Vinst per aktie.

  SvaraRadera
 8. Kan det gara så enkelt som att man haft svårt att återupprepa det starka Atle-förvärvet? Efterhand som guldkornen därifrån sålts av har EK-utvecklingen avstannat.

  SvaraRadera
 9. Di:s siffror är felaktiga. Vinst per aktie är justerad för splitten 4:e maj 2011, men det är inte föreslagen utdelning. Jämför med Ratos årsredovisning.

  SvaraRadera
 10. Det finns ytterligare ett sätt(något ad-hoc dock) att värdera Ratos.

  Vem bättre än Ratos själva kan värdera sitt företag, och som vi vet strävar Ratos alltid efter 20% IRR. Nu råkar det vara så att de har ett återköpsmandat och snittkurs för återköpta Aktier är 69kr. Dagskurs kring 70...

  Alltså tror Ratos att detta borde inbringa 20% per år om de gjort en rätt och riktig värdering av sig själva.

  Tål att tänkas på :)

  SvaraRadera
 11. Å andra sidan kan man säga att det inte alltid är så enkelt att värdera sina egna innehav korrekt. Någonstans har man gjort en bedömning som man gärna vill försvara, medvetet eller omedvetet.

  I min mening har Ratos inte gjort helt bra ifrån sig den senaste tiden och mantrat utdelning till varje pris kan skapa forcerade dåliga affärer. Jag är inte speciellt lockad av deras innehav som jag tror kan få det svårt om Europa står och hackar de närmsta åren.

  SvaraRadera
 12. Hej Stockman,

  vart har du tagit vägen? Vill ha mer - Många mer förnuftiga inlägg om saker o ting. Gärna av industi-historik karaktär.

  Vet att du inte blottar din portfölj, men skulle vara mycket spännande om du ville visa upp den - gärna fördelning i procent mellan olika bolag - så blir det mindre utlämnande. Med lite kommertarer kring tanken när det köptes, varför och framtiden om bolaget kommer finnas kvar i portföljen.

  Jaja, hoppas du snart börjar skriva igen.

  Gott nytt år önskar jag iaf!

  /Trogen läsare

  SvaraRadera
 13. In this case, it might be better to start an organic vegetable garden in a
  raised bed. In addition, fertilizer restores to the soil nutrients that are absorbed by years of growing the same vegetable plants
  in the same location. Grab a few bags of organic potting
  soil and lean them up against the sunny side of your garage or a brick wall of your home.


  Feel free to visit my blog: accidental

  SvaraRadera
 14. Ground cover can be added to pedophile the landscape. It has a very strong odor that will take your breath away.
  Depending on the density of the mulch, one should lay two to
  six inches of mulch over topsoil in the vegetable garden.


  Feel free to visit my blog post: mulching

  SvaraRadera
 15. If you experience some emotional or physical problems in your life
  it can soon be seen in the condition of your hair, using natural and organic products aids in the recovery of your
  hair. As far as medical treatment is concerned, it's often suggested to consult your doctor before any further proceeding. Generally, these products are more expensive than their watered-down counterparts, but you can find a few affordable pure silicone hair products (see below).

  SvaraRadera

MediaCreeper