tisdag 24 juni 2008

Återköp av aktier bör tänkas över ordentligt


Återköp av aktier är en förhållandevis ny företeelse för svenska börsbolag. Förr om åren var det förbjudet för ett bolag att köpa och sälja sina egna aktier men sedan ett par år tillbaka så får börsbolagen numera göra detta m bolagsstämman i företagen godkänner sådana transaktioner. Poängen med återköp av egna aktier kan vara flera. Det mest uppenbara skälet till återköp av aktier är att man genom detta sätt på ett skattemässigt klokt sätt kan ”överföra” överskottskapital i företaget som företaget inte för att finansiera sin fortsatta tillväxt i teorin fungerar det på så sätt att återköpen av aktier medför att vinsten per aktie i de kvarvarande aktierna ökar och i teorin blir då dessa kvarvarande aktier mer värdefulla på ett skattemässigt effektivt sätt.


Ett annat skäl för att återköpa egna aktier kan vara att säkra ett optionsprogram om det finns sådana i ett företag. Optioner till ledningen kan ju i stort sett bli obegränsat värdefulla om aktien som optionerna baseras på stiger till skyarna. Och för att ett företag inte skall behöva betala mijardbelopp till företagsledningen i framtiden kan företaget återköpa egna aktier och sedan ställa ut optioner på dessa innehav till ledningen på så sätt företaget kontrollera kostnaderna för optionsprogrammen bättre självklart kan företagsledningen bli synnerligen förmögen om det går bra för företagets aktie men företaget riskerar då inte att få betala dessa stora summor då värdet på återköpta aktier också blir mer värdefulla mao tar man idag små kostnader idag istället för stora kostnader i framtiden. Så detta med återköp av aktier låter ju förträffligt bra då vinsten per aktie i företaget ökar utan att företagets vinst ökar.

Det är många som ställt in sig i jubelkören (även ekonomibloggare) för att företag med starka balansräkningar och gott kassaflöde skall avsätta en viss del av kassaflödet till att återköpa egna aktier istället för att t.e.x genomföra extra utdelningar. Däremot är det på tiden att även kritiska synpunkter förs fram på detta fenomen Dagens Industris utmärkta journalist Sophie Nachemson Ekwall. Skrev häromdagen att det är dags att man kritisk börjar granska dessa program för det finns också stora , stora nackdelar med återköpsprogram, vilket låter mycket klokt.

Ett uppenbart problem med återköp är att det kan tänkas vara så att bolagets aktiestår högt i kurs vid de tillfällen som bolagen har ”överskottskapital” och ett återköp av aktier då ibland leder till att återköpen sker till kurser som några år senare visar sig helt tokiga att återköpa aktier till. Mao de där 100Mkr som ”återfördes” till aktieägarna visade sig bara bli en tummetott. Allt som oftast är en fjäder i handen i form av utdelningar (som en aktieägare som fortsatt tror på företaget kan använda till att köpa mer aktier i samma företag) är betydligt bättre än allt för allt för viltflygande fåglar i skogen. Ett annat skäl till motstånd mot återköp är att det kan leda till intressekonflikter då företagsledningen som ofta är deltagare i olika incitamentsprogram som kanske baseras på vinsten per aktie i ett företag och utbetalas i form av aktier så medför återköpen av aktier många gånger en förmögenhetsöverföring från aktieägarna till företagsledningen. Själv föredrar jag som sagt att betala en duktig ledning bra inte att sälja delar av företaget till honom som bonus.

I normalfallet tycker jag inte att företag skall köpa tillbaka egna aktier annat är för att värdesäkra tänkbara förnuftiga optionsprogram det mest förnuftiga är oftast att dela ut pengar direkt.

Om ett företag är överkapitaliserat och en del av dessa pengar då kan återföras till aktieägarna görs detta enligt mig bästa genom antingen en extra utdelning eller ett sk. Split-inlösenprgram där företagets aktie splittas i två och en sk. Inlösenaktie lösen in mot kontanter. Men det finns tillfällen där återköp kan vara förnuftiga. En förutsättning för att detta skall vara förnuftigt är att bolagets aktiekurs handlas under bolagets egna kapital, samt att företaget inte har någon direkt belåning alt. stora pengar i kassan. Det finns då t.e.x ofta några olika typer av företag där återköp kan vara intressanta den ena kategorin är investmentbolag med nettokassa (t.ex. Investor när man nu i år kommer sälja sina scania aktier) och dessutom i vissa situationer lågt belånade fastighetsbolag. Återköp i sådana företag får ganska tydliga direkta värdehöjande effekter vid återköp vilket t.ex. Custos, Öresund och Drott varit exempel på. Däremot bör företag som kanske handlas upp mot mångdubbelt eget kapital inte återköpa aktier och speciellt gäller detta forsningsintensiva företag där aktieägarvärdet ofta ligger i att företaget är duktiga med att utveckla nya produkter inte att pappersmässigt höja vinsten per aktie. De mycket stora återköpen i AstraZeneca till i många fall betydligt högre kurser än idag lär knappast ha gjort någon aktieägare glad även om vinsten per aktie pappersmässigt har ökat till följd av återköpen. Så återköp av aktier tålas att tänkas igenom noggrant.

På bild, Min bror och jag filosoferar vid havet på Bornholm

3 kommentarer:

 1. Så långe återköp behandlas som ett alternativ till utdelning och rimliga belopp spenderas kan det väl vara OK. Men tendensen är oroväckande. Se f.ö. min egen nystartade blogg.
  http://alex-genialex.blogspot.com/2008/06/om-terkp-av-egna-aktier.html

  SvaraRadera
 2. Cristoffer, lika mycket som jag är imponerad av ditt kunnande och ditt sätt att konsistent förmedla den, lika lite förstår jag ditt motstånd till aktieåterköp. Än mindre förstår jag din hyllning till en av många riktigt bleka ekonomijournalister. Stundtals har ju den där bruden något att säga, men ibland blir jag mörkrädd över hur mycket hon förenklar situationer för att göra det lätt för sig. Ta exempelvis: "2. Kursdrivande aktieåterköp leder till förmögenhetsöverföring från nuvarande aktieägare till bolaget och företagsledningen som står som köpare.". Vilket hyckleri! Det denna "journalist" här förutsätter, är att alla företag med återköp även är företag med enorma incitamentprogram, vilket gör att företagsledningens agenda mer eller mindre blir att trycka upp EPS o. liknande (och att företagsledningen i fråga agerar långsiktigt värdeförstörande och enbart i tanke på egna pengar). Detta vet varenda någorlunda välinformerad människa att så inte är fallet. Jag har sagt det förut och jag har sagt det igen - jag är en stor motståndare till incitamentsprogram för bolagsledningar, speciellt program som inte löper över väldigt lång tid och verkligen baseras på företagets långsiktiga välmående. Jag föredrar att huvudägare och VD har ett stort direktägande i företaget, och att de exekutiva har bra grundlön. Det hon säger om att likviditeten försämras är sant, men i princip ett problem för institutionella ägare/storägare som vill öka sitt innehav i riktigt små bolag. Hur mycket Sophie än vill få mig att tro att ett återköpsprogram från Scania skulle innebära att jag som småsparare inte skulle ha möjlighet att köpa eller sälja de aktier jag ville ha till en bra spread, så är ändock inte problematiken relevant i någon nämnbar omfattning i de absolut flesta fall.

  Teorin att ett direkt samband föreligger mellan att bolag har mer överskottskapital närhelst bolagets aktier är övervärderade är ju på sin höjd underhållande kvasivetenskap. Och även om så vore fallet, så är ju skillnaden mellan att återföra 100 MSEK skattefritt till aktieägarna och ge tillbaka 70 MSEK i utdelning efter skatt och därefter låta aktieägarna köpa sig tillbaka i samma rörelse endast att aktieägarna i fråga istället får 30% mindre extra aktier för sina pengar.

  Det finns problematik med återköp när företag inte är solida/stabila nog att finansiera återköpen långsiktigt. Problematiken är dock densamma om företagen delar ut lika mycket pengar i aktieutdelning. För företag där en solid intjäning föreligger, så finns det ingen anledning att inte använda sig av kraftiga återköp.

  Kolla på hur Coca Cola har använt sina vinstmedel under de senaste 20 åren. Väldigt mycket pengar har gått till att minska antalet utestående aktier, och med en så stabil finansiell bas som Coca Cola har, så är det inte konstigt att Board of Directors (där Buffet ingår) har tryckt på för att använda den här formen av långsiktigt värdeskapande i en underbar business (Coca Cola har en kombo av såväl utdelningar, återinvestering i rörelsen och återköp).

  Det här blev en hel del svammel. Jag är förmodligen rätt oklar i min argumentation, men jag hoppas att jag lyckats förmedla några av mina tankar. Om inte annat kan jag återkomma när jag inte har 39 graders feber och hostar blod :).

  Mvh David

  SvaraRadera
 3. MEn för helvete; använd punkt! Kan du inte svenska? Musse

  SvaraRadera

MediaCreeper