onsdag 29 april 2009

Hakon och Hemtex, nu blev det väl lite rörigt..

Hakon meddelar idag att man lägger ett bud på Hemtex. Inte direkt överraskande kan jag tycka då Hemtex nu har rasat ned i kurs och Hakon sista året ständigt och jämt ökat sitt innehav i företaget och en storägare som nog gärna minskar ned sina skulder lite, mer eller mindre upplagt för bud som sagt.

Men sättet och tidpunkten detta görs på kunde nog för småsparare knappast vara krånglig, det är många mindre intresserade aktieägare som definitivt inte kommer hänga med i svängarna här.

Historiken är att Hemtex börsnoterades av sin förra ägare 2005 och den förre huvudägaren klev av när Indsutrivärden klev in som ny huvudägare. Det köpet kan nog idag ses som ett praktfiasko för Industrivärden.

Sedan 2007 har företaget haft det allt mer kämpigt med en tillväxt som bromsat totalt och en lönsamhet som åkt ned i källaren. Med påföljden av att aktien också åkt ned i källaren.

In klev då en ny storägare genom Hakon Invest i februari 2008.

Hemtex har nu hamnat i en situation där finanserna behöver stärkas upp för att Hemtex skall återfå möjligheterna genom strategiska grepp till att bli mer lönsamma vilket kostar pengar på kort sikt.

Företaget fattar beslut om att göra en nyemission och ta in pengar från sina ägare. De större ägarna garanterar sina andelar av företaget och storägaren Hakon garanterar resten av pengarna så att Hemtex garanterat skall få in sina pengar. I den situationen att aktieägarna inte tecknar sina aktier så kommer Hakon att teckna aktier och ägarandelen kunde då hypotetiskt bli över 30% och tom 50% vilket då skulle utlösa budplikt. För denna situation har man dock fått en dispans från aktiemarknadsnämnden att INTE behöva lägga ett bud på hela företaget.

Nyemissionen i Hemtex är upplagd på följande sätt. Varje aktie ger en teckningsrätt och för 5 teckningsrätter har man rätt att teckna 2 nya aktier i Hemtex till priset 14kr per aktie. Det blir mao 40 nya aktier för 14 kr stycket per 100 innehavda aktier idag. Den 27:e april publicerades prospektet för denna nyemission.

Avstämningsdagen var den 24 april och de flesta aktieägare har nog fått sina teckningsrätter idag, en per aktie. Men de flesta har nog knappt reagerat på några krepiga värdepapper som nog heter Hemtex TR. teckningstiden för att teckna nya aktier går från idag till 13 maj.

Mitt under denna process så väljer Hakon att köpa aktier från en annan större aktieägare i Hemtex och kommer över 30% i företaget (av nu utestående aktier ex nya aktier). Hux flux då beslutar aktemarknadsnämden att budplikts undantaget inte gäller och Hemtex "tvingas" lägga ett bud på hela företaget.

Hakon har smaken att göra ett invecklat bud, 23kr per aktie men om företaget får in mer än 50% av företaget så höjd budet till 27kr per aktie. Detta kanske för att "fjäska" lite så att Industrivärden kanske säljer sina aktier. Tiden för detta blir från maj till Juni..

Den lille aktieägaren i Hemtex blir nog väldigt förvirrad. Först kanske man köpte aktier för 60kr eller något och kanske tycker att detta bud låter snålt. Sedan dräller det upp en masa knepiga teckningsrätter som skall omvandlas till något ojämnt antal aktier om man skjuter till extra pengar till bolaget, sedan i denna röra så skall sedan aktieägaren utvärdera om 23 eller 27kr per aktie ät lämpligt att sälja sina aktier för(!) aktier som nu till viss dels köps under budtiden för 14kr...

Budet på maximalt 27kr per aktie gäller också på nya aktier dvs det budet som ligger på "gamla" Hemtex aktiekurs motsvarar om vi nyemissionsomräknar det på 37,8kr per aktie detta då det finns fler aktier idag än härom dan..många aktieägare vet nog dock inte om att dom har dessa nya aktier bara dom betalar 4 kr per aktie


Vilken jävla soppa!

1 kommentar:

  1. Problemet med hemtex är att dom slutade intressera sig för att sälja tygvaror, och började fokusera på att sälja Hemtex-kreditkort.

    Alltså kort man kan handla på kredit. På Hemtex.

    Sen satsade dom stort på att lura med kunder på detta med diverse erbjudanden.

    Varningsklocka när ett textilföretag hellre vill vara en bank.

    SvaraRadera