måndag 17 september 2007

Det verkar blåsa bra i skogen

I fredags offentliggjorde skogsbolaget SCA och det norska kraftbolaget Statkraft ett större samägt energiprojekt på SCA skogsmark. Projektet omfattar projektering av vindkraftsparker och undersökning av möjligheterna för utbyggnad av vattenkraft i älvar där SCA sedan tidigare har en fallrätt. Projektet är i alla fall i mina ögon en väldigt stor industriinvestering där det planerade energiuttaget ur vindkraftverken är tre gånger så stor som all nu existerade vindkraft i Sverige och ung lika mycket som SCA energiförbrukning på ett år. Om allt går enligt plan kan det produceras el från vindkraft om ca. 3 år

Finansieringen av projektet genomförs på så sätt att Statkraft står för 16 Mdr i pengar mot en ägarandel på 60% och SCA överför mark som behövs för projektet och genomförd projektering, myndighetskontakter mm. Mot en ägarandel på 40%. SCA satsar inga pengar så att projektet får ingen omedelbar effekt på varken balans eller resultaträkning för SCA idag. Som lekman på energiinvesteringar kan det känns som SCA fått väldigt bra betalt för lite produktionsbortfall på skog. Den faktiska avverkningen av skog vid genomförande är ung. 10 000 ha i relation till SCA skogsinnehav på 2,6 Mha. Fördelaktiga villkor för SCA?

För att svara på den frågan, om projektets uppbyggnad och ägarrelationen så måste man gräva in sig lite i spelreglerna för vindkraftproduktion, för tyvärr är det inte riktigt på det sättet att det är bara att sätta upp vindsnurror och börja tjäna pengar. För att starta en vindkraftproduktion behövs fem faktorer för att lyckas. Man behöver dels ägande av mark eller mycket långa arrendekontrakt, pengar för investeringen, tillstånd från länsstyrelse och kommun och kunskap att underhålla och driva vindkraftverken, samt infrastruktur för el och byggnation.

Som synes är pengar idag troligtvis inte den svåraste biten i ett vindkraftprojekt. I detta fall har SCA suttit på en stor tillgång i form av höjdpartier i sitt egenägda skogsinnehav där det blåser, goda myndighetskontakter till följd av att man har brukat skogen under lång tid samt inte minst har man kartlagt och projekterat denna tillgång på egen hand. (erbjudande om deltagande i projektet har gått ut till alla de större kraftbolagen och Statkraft hade det för SCA mest förmånliga erbjudandet) Statkraft bidrar i detta fall med pengar, kunskap om vindkraftproduktion, infrastrukturkunskap för eldistrution samt inte minst att man genom majoritetsägandet är den part kommer hålla i taktpinnen under projektet. Sett ur den synvinkeln känns det mer som SCA och Statkraft är mer jämbördiga partners eller i alla fall 40/60.

Så vad betyder detta nu för SCA som företag? Bra eller dåligt att nu SCA åter blir krafttillverkare efter 15 års bortavaro från denna marknad?
Det första man skall komma ihåg är att projektet fortfarande är i planeringsfas och det kommer dröja flera år innan någon elkraft kommer ur vindsnurrorna. Det är inte heller på det sättet att SCA blir självförsörjande på el som någon illa påläst journalist från affärsvärlden trodde vid SCAs presskonferens. All el måste som sagt säljas via elbörsen och detta är ett delägt vindkraftbolag dvs SCA kan inte själv besluta om utdelningar från detta bolag. Man kanske tom inte köper elen av sig själv.

Någon resultateffekt är inte att vänta de kommande åren och man skall definitivt inte ha en övertro på någon stor positiv effekt. Tom kan det bli så att tillståndsprocessen kan sätta käppar i hjulet och den planerade effekten blir mindre än förväntad. SCA bygger däremot in en viktig komponent i företaget om projektet lyckas, nämligen större trygghet i elförsöjningen. SCA är och förblir med största sannolikhet ett företag som gör av med mycket stor mängder energi. Kraftiga höjningar av elpriset slår därför mot resultatet i företaget. Genom denna planerade investering hedgas denna kostnad dvs om elpriset går upp så stiger förhoppningsvis också vinsten från vindkraftprojektet och SCA kan på så sätt kompensera det man förlorar på gungorna med mer vinst på karusellerna. När det gäller vattenkraftdelen i projektet skall man nog förvänta sig att detta inte blir av alls då tillstånden för sådana satsningar är mycket svåra att få.

Denna trygghet som man nu har skapat i elförsörjningen utan större ekonomiska uppoffringar möjliggör däremot investeringar i tillväxtbefrämjande åtgärder alternativt att mer pengar kan delas ut ur bolaget då det blir lättare för företagsledningen att prognostisera resultatet från verksamheten. Personligen tycker jag det är kul att företag vågar göra stora investeringar som denna i miljövänlig energi. Huruvida de finansiella effekterna blir goda eller mediokra ör för tidigt att uttala sig om.


5 kommentarer:

 1. En del företag i min hemkommun har kollat upp möjligheterna att göra sammma grej. Vindkraftverk för att trygga elförsörjningen oavsett pris.
  Det svåra för vanliga företag är ju att hitta mark att bygga på.
  Där ligger ju skogsbolagen mycket bra till som har så mycket mark. Smart att de äntligen tänker i dessa banor synd att de inte började tidigare.

  SvaraRadera
 2. De 10 000 hektar du pratar om ska väl egentligen sättas i relation till den svenska skogen på 1.8 miljoner hektar då de bara bygger ut i Sverige, men det är ju egentligen strunt samma.

  Om SCA bibehåller din nuvarande el-förbrukning kommer snurrorna ungefär att producera lika mycket som produktionen drar i Sverige. Dock kommer SCA:s behov att vara högre när el-produktionen startar då deras nya maskin i Ortviken är väldigt energikrävande om jag förstått saken rätt.

  Hursomhelst så känns detta projekt väldigt bra ur aktieägar-ögon. SCA:s risk är väldigt liten i förhållande till vad de kan tjäna på detta projekt. Jag har svårt att se att el skulle vara billigare om tio år än det är idag. Den bra PR som kommer ur projektet är inte heller att underskatta. SCA har sannerligen några intressanta år framför sig!

  SvaraRadera
 3. Instämmer, det är kanske inte den bästa investering man kan göra. Men å andra sidan satsar man inga pengar och risken i relation till avkastningen känns som en bra deal. Tycker detta ser ganska bra ut.

  SvaraRadera
 4. Att all producerad el måste säljas på elbörsen visste jag inte, men det stämmer säkert. Den hedge som återstår borde vara osäker då staten kan beskatta elleverantörer för övervinster. Se bara på vatten- och kärnkraft nyligen.

  Härlig soppa.

  SvaraRadera
 5. Johans Nilsson> Instämmer, det är ett stort problem idag att spelreglerna för energi ständigt ändrats. Jag kan tänka mig att många kraftbolag sitter och sliter sitt hår vid stora investeringar då osäkerheten om framtidens regler är svåra att avgöra.

  SvaraRadera

MediaCreeper