lördag 1 september 2007

Lundbergs tappar substans

I stort sett sist ut på Stockholmsbörsen att släppa sin halvårsrapport är det blandande investmentbolaget Lundbergs och jag tror att Lundbergs är ganska kända bland läsarna på denna blogg så vi tar ingen större genomgång av själv företaget.

Redovisningen (resultat och balnasräkning) som Lundbergs har är näst intill obegriplig för ett mindre vant öga då Lundbergs dels har en helägd fastighetsrörelse och dels så konsolideras investeringarna i Holmen och Hufvudstadeni redovisningen fast dessa är bolag är börsnoterade för sig själv. Förklaringen ä attLundbergs har så stor röststyrka i dessa företag att man har aktiemajoriteten. I fallet Hufvudstaden har man en röstandel på 88% så här gör sig inga andra investerare sig besvär med något större inflytande. På detta har man sedan inte inte alldeles liten aktieportfölj med delägande i andra bolag.

Skattemässigt är Lundbergs inte ett investmentbolag utan ett vanligt rörelsedrivande företag detta gör att Lundbergs inte går att betrakta på samma sätt som t.ex. Industrivärden. Lundbergs kommer pga att man inte är ett investmentbolag heller inte att dela ut lika mycket pengar i aktieutdelning som man själv tar emot vilket är praxis i investmentbolagen pga av den skattemässiga fördelen av detta.

Då resultat och balansräkning är svårgenomtränliga i redovisningen föredrar jag att betrakta Lundbergs ur två andra perspektiv. Dels självfallet ur substansvärdesperspektiv där börskursen ställs i relation mot tillgångarnas värde men också ur ett kassaflödesperspektiv då det regelbunda inflödet av pengar i Lundbergs är synnerligen intressant att följa för en långsiktig investerare.

I år har Lundbergs erhållit ett synnerligen starkt kassaflöde mest pga den stora engångsutdelningen från Hufudstaden och genrellt höga höga utdelningar från andra innehavsbolag också. Sammanlagt är kassaflödet på drygt 2,5Mdr i år och då ingår också vissa mindre aktieförsäljningar i detta kassaflöde. Det är ganska tydligt att Lundbergs velat minska det stora beroendet av fastigheter man visar det dels genom försäljningen av WTC som är grunden till de stora engångsutdelningen från Hufvudstaden men även Lundbergs egna fastighetsrörelse är idag nettosäljare av fastigheter

Så hur har Lundbergs andvänt detta kassaflöde? Dels har man betalt ut en egen utdelning på 527MKr och dels har man valt att investera i börsnoterade aktier som brukligt. I år har man köpt stort i Husqvarna (drygt 1,4 Mdr!), Handelsbanken (527Mkr), Sandvik 388 Mkr och Industrivärden för 223Mkr. Som synes har man investerat för mer pengar än man haft i positivt kassaflöde och därmed har man skuldsatt sig lite mer. Kortsiktigt har investeringarna inte varit direkt lysande det det hade tom varit bättre om Lundbergs satt in pengarna på banken istället. Långsiktigt så har man investerat i välskötta svenska bolag som förhoppningvis kommer ge en bra avkastning.

Affärspressen har senaste tiden utmålat om en maktkamp i Husqvarna med Lundbergs å ena sidan och Investor i andra ringhörnan. Personligen tycker jag denna "dramatik" är lite överdriven och den troliga förklaringen är nog så tråkigt som att båda parter tycker bolaget har en god framtid till mötes. Investr har säkerkligen lagt ut en ganska aggresiv plan för värdeskapande om inkluderar ganska många förvärv de kommande åren för Husqvarna för att man skall bli det ledande bolaget inom sin nisch. Jag tror inte att Lundbergs dryga 10% i Husqvarna skulle lägga några hinder i vägen för detta även om han skulle väljas in i styrelsen.

En annan fördel med att investera i börsnoterade aktier är att kassaflödet från aktieutdelningar förhoppningsvis stärks de kommande året även om placeringarna kortsiktigt kanske inte är de mest begåvade. Detta leder oss in på att titta på Lundbergs på nästkommande års kassaflöde då det bara ä ett drygt halvår bort från vårens aktieutdelningar.

Det är alltid svårt att gissa på kommande aktieutdelningar men jag räknar med att Lundbergs erhåller över 1,6 Mdr i aktieutdelningar och rörelseöverskott från egna fastighetsrörelse. Detta inkluderar inte en ev. engångsutdelning från Holmen som kommer förbättra kassaflödet ytterligare.

Så aktieägarna i Lundbergs kan se fram mot ett fritt kassaflöde på ung. 26 kr per Lundbergsaktie (om Holmen inte gör en engångsutdelning) viss del av detta kassaflöde kommer betalas genom utdelning till ägararna men största delen kommer Lundbergs använda i sin egen investeringsrörelse. I framtiden tycker jag att Lundbergs kan tänkas göra ung. lika bra placeringar som sina akieägare varpå det inte spelar någon stor roll om man betalar utdelning eller investerar sina pengar. Sett till priset på aktien idag ger detta en värdering på pris/kassaflöde (p/cf) på 18 och omvänt en "direktavkastning" om knappt 5,4% dvs bättre än riskfri ränta vilket är Lundbergs mål på sina placeringar. Till denna trista avkastning kommer ev. ökningar av värdet på börportföljen och att utdelningarna förhoppningvis ökar i framtiden.

Ur substansvärdesperspektiv så har Lundbergs blivit klart dyrare på börsen idag än man varit historiskt och Lundbergs handlas idag med en rabatt på ca. 10-15%. Som börskurs i relation till substansvärdet kommer det säkert bättre köplägen i framtiden även om värderingen är klart mer attraktiv än en aktiefond. Man bör vara medveten om attt de egna fastigheterna är synnerligen konservativt värderade i redovisningen.

3 kommentarer:

 1. De har ju årligen snittat över tjugo procent ett bra tag, Hoppas de kan fortsätta med detta om nu fastigheterna får det lite tuffare vid högre ränta .
  Tycker aktien är intressant för de personerna med långt sparande

  SvaraRadera
 2. Bra val för långsiktigt sparande ja visst. Om man köper aktierna vid rätt tillfälle vill säga.

  Men jag tror inte man kan räkna med att Lundbergs har en totalavkastning på upp mot 20% över tiden.

  SvaraRadera
 3. Nej det är nog tveksamt.
  Synd at investmentbolagen kör så lika ägande Lundbergs köper Sandvik SHB och Industrivärden precis samma som just Industrivärden.
  Sen satsningen på Husqvarna samma som Investor.
  Sen Öresund som köper Industrivärden hur tråkiga är bolagen snart är alla Investmentbolag samma bolag.

  SvaraRadera

MediaCreeper