onsdag 12 september 2007

Hur skall man ställa sig till hedgefonder?De senaste åren har hedgefonder fått ett stort genomslag bland privatpersoner i Sverige. Hedgefonder som grupp är en synnerligen brokig samling fondtyper där det såväl finns aktie, ränte, råvaru och derivat baserade hedgefonder. Enda gemensamma nämnaren är i stort sett att målsättningen med fonderna är att ge en absolut avkastning oavsett avkastning i underliggande marknader. För att kunna ge denna absoluta avkastning under vilka marknadsförutsättningar som helst krävs att fonderna har såväl långa som korta placeringar i underliggande finansiell tillgång. Dvs du måste både blanka och köpa över tiden (om än inte samtidigt). Det kan också finnas kombinationsfonder det vill säga en form av blandfond där t.ex. man kan ligga investerade i obligationer, blanka OMX terminer sedan vara marknadsneutrala med aktiva positioner på råvarumarknaden genom att t.ex. blanka silver och köpa guld. I andra fonder så arbetar man enbart med en underliggande tillgång och man t.ex. ligger lång och kort i olika specifika aktier eller aktieoptioner. T.ex. Förvaltaren tror att Handelsbanksaktier kommer gå bättre än Swedbank aktier oavsett marknadens utveckling och då blankar Swedbank och köpa handelsbanken. Om därefter börsen går ned men Swedbank går ned mer än handelsbanken så vinner man ändå på positionen och insatsen var lika stor i båda innehaven. Går båda ner eller upp lika mycket så förlorar man lite (räntan på lånade aktier) om däremot Swedbank går bättre än handelsbanken oavsett om kursen utvecklas positivt eller negativt så förlorar man en hel del. Desto större skillnad i avkastning mellan aktierna desto större påverkan i negativ eller positiv bemärkelse blir det på fonden.

Det finns också flera specialfonder som slarvigt går under det falska varumärket Hedgefond. En sådan vanlig missuppfattning är t.ex. Christer Gardells fond Cevian vilket i själva verket är en "vanlig" helt obelånad aktiefond med den skillnaden att fonden investerar väldig koncentrat (kanske 5 innehav istället för 100 olika aktier) och själva oftast tar en aktiv ägarroll i investeringarna vilket inte andra fonder gör.

En viktig utgångspunkt när man ser på hedgefonder är att själva förutsättningen för att fonderna skall uppfylla sin målsättning är att förvaltaren har rätt uppfattning om marknadens utveckling. Har förvaltaren fel uppfattning om rörelserna på de underliggande tillgångarna så kommer fonden att gå minus. En annan viktig aspekt är att fonden måste ha rätt riskexponering för att ge bra avkastning även om utvecklingen blev som förväntat. Speciellt gäller detta fonder som investerar i tillgångar med låg volalitet (t.ex. obligationer). Det normala sättet som fonderna hanterar riskexponeringen är genom belåning.

Vi tar ett exempel om en tänkbar räntebaserad hedgeposition:
Förvaltaren tror att skillnaden i räntenivåer mellan 2 åriga och 5 åriga statsoligationer kommer närma sig varandra då riksbankens räntehöjningar kommer allt närmare räntetoppen för denna gång. Det logiska beslutet blir då att köpa 5 åriga obligationer och blanka 2 åriga obligationer. Här uppträder dock ett stort problem, att blankning av obligationer i stort sett aldrig är lönsamt av den anledningen att volaliteten är mycket låg samt att de allra mest av avkastning från obligationer kan tänkas komma från ränteutbetalningar vilket blankarna då måste betala. Så för att få större chanser att tjäna pengar så investerar förvaltaren istället i ränteoptioner kopplade till underliggande obligation så för halva fondinnehavet köper man köpoptioner på 5 åriga statsobligationer vilka i sig ger en exponering i nominella tal mångdubbelt större än vad själva optionerna kan köpas för. Och sedan köps säljoptioner i 2 år

I själva verket kanske man då har köpt och sålt underliggande obligationer för kanske 100ggr större volymer än om man hade köpt rena obligationer. Förvaltaren når på detta sätt sitt mål att om marknadstron är rätt ja då är det möjligt att tjäna pengar. Problemet är givetvis det omvända om marknadsuppfattningen är fel.

Det var exempel på hur man kan jobba med Hedgepositioner. Men hur skall man ställa sig till hedgefonder? Är det bra investeringar?

Jag tycker det är svårt att ge ett generellt svar. Vissa hedgefonder kan ge mycket bra avkastning och vissa fonder kan ge mycket dålig avkastning. Vissa hedgefonder kan svänga betydligt mer än aktiemarknaden medan vissa fonder kan ha en volalitet ganska närmare räntefonder. Vad man måste först av allt ha för att investera är ett benhårt förtroende för förvaltaren då det är förvaltaren skicklighet som i allt väsentligt bestämmer avkastning. En annan sak som är viktig är att fondförvaltaren absolut inte får köra i diket ordentligt. Risken är då stor att det kan bli stora uttag ur fonden då folk tröttnar på dålig avkastning. Stora nettouttag är och förblir mardrömmen för hedgefonder då dessa har svårare att hantera uttag samtidigt som man ger bra avkastning till innevarande andelsägare i fonden i jämförelse med vanliga aktie och räntefonder som bara behöver sälja en viss del av sitt innehav.

Viss proklamerar för att man istället för sparande i räntefonder skall spara i "lågrisk hedgefonder". Senaste ut i denna skara av Hedgefondförespåkare är Avanzas infochef Claes Hemberg som har en tendens att tycka till om det mesta och aldrig missar chansen att ge ett bra sparförslag. I ett inlägg på avanzas hemsidan rekommenderar han att man bör avsluta sina tråkiga räntefonder som bara ger några procent per år och istället lägga sitt lågrisksparande i "låg-risk" hedgefonder som enligt honom ger ca. 10% per år i säker avkastning. Personligen tror jag att Hemberg har alldeles för stor tilltro till dessa fonder. Att en lågrisk hedgefond övertiden och jämt fördelat som månadsavkastning skulle kunna ge 10% i årlig avkastning låter i mina ögon som en utopi. Man skulle då lyckas med bedriften att ge lika god avkastning som aktiemarknaden långsiktigt samtidigt som man skulle göra detta med mindre riskexponering och dessutom leverera denna avkastning jämt fördelat över tiden och inte att förringa med högre avgifter än en normal aktiefond dessutom.
Att Avanzas sparare skulle sälja sina tråkiga räntefonder och istället skulle satsa på "låg-risk" hedgefonder skulle däremot kraftigt gynna Avanza som skulle få större intäkter från fondförmedlingsavgifter, kan man tänkas att detta har ett samband med rådet?

Personligen äger jag inga hedgefonder. Jag inser att Hedgefonder i vissa marknadslägen kan vara en mycket bra placering speciellt om det finns uppenbara snedfördelningar på marknaden (t.ex. IT sektorns värde av stockholmsbörsen år 2000) men har ändå avstått över tiden.

Jag har valt mitt ställningstagande av följande skäl.
 • Jag vill förvalta mina egna pengar själv inte ge någon annan i uppdrag att förvalta mina pengar (ingen regel utan undantag givetvis)
 • Jag vill verkligen känna att säkra pengar är säkra pengar därför väljer jag korta räntefonder eller kontosparande för detta sparande
 • Jag tror att aktiesparande över en lång tidsperiod ger av bättre avkastning än hedgefonder
 • Jag vill själv känna att jag styr över risken i mitt sparande. Historien är full med situationer där "lågrisk hedgefonder" i stort sett över en natt blivit en betydligt mer riskfylld placering.Vad tycker du? Rätt eller fel?

3 kommentarer:

 1. Jag håller med dig. Antingen placerar man i aktier eller så har man dem i nästintill likvida medel.

  Jag har haft hedgefonder till och från under åren men har blivit besviken när de gått ner under börsnedgångarna. Då placerar jag hellre i stabila aktier med hög direktavkastning.

  SvaraRadera
 2. Tycker de flesta Hedgefonder har floppat men visst finns det några bra typ stella Nova och Catella som känns ganska säkra.

  Tycker Hedge kan vara ett bra alternativ för att sänka risken om ens sparande är på ganska kort tid. Sparar man på många år så finns det ingen anledning då tycker jag det är 100% aktier.

  Det luriga är ju att ett flertal fonder har gått under och pengarna har gått förlorade.
  När fonderna går dåligt som nu värdelösa Pecunia och för tillfället kassa Bergård Pettersson Hedge. Då finns ju det en möjlighet för förvaltaren att öka risken för att komma tillbaka till rampljuset igen, då kan det ju gå riktigt illa.
  Deras pengar strömmar ju in vid vid bra resultat eftersom de har prestationsbaserade avgifter.

  Lattitude lades ju ner förra året för de hade floppat och inga pengar skulle strömma in.

  SvaraRadera
 3. Hej..!

  Hedgefonder är som kommunism ,låvar mycket fin tillvarå...men leder till Katastrof
  ,Och man måste läsa in flerdubbla med olika investeringstragtegier...! hjälpte detta att kunna förstå ,nej .Finns massa oprovade vägar som leder /skulle ha lett värdeökningar...?

  SvaraRadera

MediaCreeper