onsdag 17 oktober 2007

Balansräkning for dummiesSista året har det varit en hel del prat om balansräkningar, "dolda pengar", överkapitalisering osv. Det är ofta inte lätt att hänga med i svängarna speciellt om man inte är en hejare på redovisning. Därför kommer här en liten snabbkurs, "balansräkning for dummies". Som exempel i detta fall tar vi företaget SCA och siffrorna är från senaste rapporten.

Rapporten kan hämtas från företagets hemsida och själva balansräkningen finns på sidan 16 i rapporten.När det gäller balansräkning så måste man första förstå hur den är uppbyggd. Alla balansräkningar utgår i från ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt till skillnad från resultaträkning som beskriver utvecklingen över en viss tiden.

En balansräkning består utav två sidor, tillgångssidan som beskriver alla former av tillgångar som ett företag har. Den andra sidan är finansieringssidan dvs som skall förklara hur man har finansierat dessa tillgångar. Dvs tänk att du äger ett hus det är en tillgång kanske värd 2 Mkr. Detta hus är finansierat med ett lån på 1Mkr det övriga värdet av tillgången är dina pengar som du har investerat i tillgången på redovisningsspåk kallas detta för Eget kapital. Summa summarum ger detta en ekvation:

Tillgångar=skulder+Eget kapital

Då har vi koll på grunderna så vi hoppar snabbt in i SCAs balansräkning och börjar med tillgångarna. Svensk redovsningslagstiftning och god sed säger att aktiebolag skall redovisa alla sina tillgångar i två (egentligen tre men den sista skiter vi i) Anläggningstillgångar och Omsättningstillgångar.

I senaste rapporten är SCA tillgångar:
Anläggningstillgångar:102 303 Mkr
Omsättningstillgångar: 35 232 Mkr

Anläggningstillgångarna består utav:
Ca. 20,3Mdr i Goodwill och övriga immarteriella tillgångar.
Detta är den mest komplicerade punkten och består utav varumärken (t.ex. Libresen och Tena), övervärden vid bolagslöp etc osv... Dvs tillgångarsom egentligen bara är en "pappersprodukt" men likväl har den ett värde. Idag med nya redovisningsregler genomförs inga planerade avskrivningar utan Goodwill "skall prövas" om värdet stå i relation till det verkliga värdet. Ofta hänger varumärket värde samman med försäljningen dvs om färre köper produkten t.ex. Libro så borde goodwillen bli lägre värderad.
Ca. 75,5Mdr i materiella anläggningstillgångar.
Detta är desto mer hårdvaluta och består utav mark, byggnader, och skog i SCA fall. IFRS som är en "ny" redovisningsstandard kräver att tillgångar som dessa skall redovisas till "verkliget värde" så att jag som aktieägare inte skall bli lurad att tror att företaget äger mer eller mindre tillgångar än vad dom gör. Om värdet på dessa tillgångar förändras så kommer detta att hamna direkt i resultaträkningen vilket t.ex. är förklaringen till varför fastighetsbolag har haft så stora vinster och utdelningar sista åren. För att bättre se vad dessa tillgångar består utav måste vi normalt titta i årsredovisningen. I SCA fall består posten av fastigheter, en mängd pappersmaskiner av olika slag samt idag kanske mest omtalat sin skog. Skogen har enligt årsredovisningen ett värde på knappt 19 Mdr. I noterna till denna redovisningspunkt kan vi läsa att skogens värde är en kalkylvärdering då det saknas information om försäljningspriser på så stora skogsinnehav. Skogen är framräknad av ett värde som betyder att den årliga biologiska tillväxten motsvarar ett direktavkastningskrav på 6,25%. personligen kan jag tycka att detta är lite lågt räknat när många fastighetsaffärer idag görs med en betydligt lägre direktavkastning.
Ca. 45,4Mdr i långfristiga finansiella tillgångar och aktieinnehav
I SCAs fall består dessa tillgångar enligt årsredovisningen av andelar i delägda bolag (bla. ett nytt bolag i mellanöstern som är en trolig förklaring till den stora ökningen av posten, innehav av överskott i en egen pensionsstiftelse samt inte minst 4 122 642 stycken A-aktier i företaget Industrivärden, varför man har dessa aktier värda över en halv miljard kan man ju verkligen fråga sig....Man äger dessutom 1 253 138 stycken aktier i sig själva genom SCA B aktier.

Rörelsetillgångar består utav:
Ca. 32,5 Mdr i Rörelsefodringar och lager
Inga konstigheter det är ej sålda varor samt utestående ej betalade kundfakturor. Dessa är en tillgång som ganska snart kommer omvandlas till pengar förhoppningsvis
Ca. 0,5Mdr i kortfristiga finansiella tillgångar
I SCAs fall består detta utav olika former av valutasäkringar, derivat på energi, utsläppsrätter etc. Dvs produkter som kan säljas men som säkert används för att minska riskerna i verksamheten.
Ca. 2,1Mdr i likvida medel
Enkelt, det är pengar på banken

Detta var en komprimerad bild av av bolagets tillgångar. Frågan man nu ställer sig är hur har företaget finansierat dessa tillgångar? Svaret på denna fråga får vi genom att titta på den andra sidan av ekvationen dvs skulder+Eget kapital.

Vi börjar för enkelhets skull med det tråkigaste, skulderna.
1,9 Mdr är pensionsskulder
Pengar som tillhör de anställda och som skall betals till dem när de går i pension.
Drygt 12 Mdr är övriga avsättningar
skatter, moms....mm
Drygt 20 Mdr är långfristiga skulder av olika slag
Pengar man har lånat på banken dvs ett "bottenlån"
Drygt 20 Mdr är kortfristiga finansiella skulder
SCAs kreditkort för att hantera utbetalningar...
Drygt 21 Mdr är rörelseskulder
Ej betalade fakturor och ännu ej betalde löner exempelvis

Sedan har vi det egna kapitalet. Som jag skrev tidigare så är skulder+eget kapital=tillgångar och räknar vi då baklänges så blir tillgångar-skulder=eget kapital

i SCA fall bestå det egna kapitalet av drygt 61,1 Mdr dvs pengar som bolaget tjänat genom åren, aktiekapitalet som man inte få förbruka allt för mycket.

Då har vi hela kartan klar för oss, vi vet vilka tillgångar företaget har och hur dom har betalat dessa tillgångar. Frågan är nu bara hur tycker vi om denna fördelning? Kan det finnas tillgngar som inte fullt ut återspeglas i sitt rätta värde? Har företaget kan tom för hög risk och riskerar en finansiell härdsmälta om försäljningen viker?

Personligen kan jag tycka att skogen är ganska snålt värderad, kanske har vi ett övervärde i bolagets ej ännu i byggda energitillgångar,

Ett användbart enkelt nyckeltal är soliditet dvs eget kapital dividerat med alla tillgångar i SCAs fall blir detta 44%. Översätter vi till hustermer så har SCA mao nästan amorterat halva sina lån. Har företaget eller familjen inga skulder men tillgångar så är soliditeten 100%. En siffra på över 25% är överlag helt okej om företaget går med bra vinster. En soliditet över 50% blir i fall företaget gör bra vinster kanske lite för mycket pengar i bolaget.

Skuldsättningsgrad är ett annat bra nyckeltal som talar om företagets långsiktiga betalningsförmåga. I fallet SCA är skuldsättningen 0,56. Jämför gärna det med många andra företag som idag ofta har en skuldsättning över 1. 0,56 är att betrakta som konservativt.

Ett annat nyckeltal som är av intresse för aktieägarna är eget kapital/aktie. Detta är ett företags "slaktvärde" dvs hur mycket penga som finns kvar per aktie och förtaget skulle slå igen idag och läggas ner och företaget skulle betala alla sina skulder. I SCAs fall uppgår detta egna kapital till 87 kr per aktie. Om bolagets värderas lägre än så får vi aktieägare gå på bolagsstämman och be dom lägga ned... :-) Sett ur den synvinkeln är nedsidan i aktien förhållandevis låg om bolaget forsätter att tjäna bra med pengar år efter år.

Ett annat nyckeltal är skuldbetalningsförmåga som talar om hur företagets betalningsförmåga ser ut. Dvs om ett företag tjänar bra med pengar så kan man ju ta mer lån och dela ut mer pengar till aktieägarna och tvärt om.

Det var en mycket förenklad "Balansräkningar for dummies" så läs, räkna, jämför....


6 kommentarer:

 1. Väldigt bra skrivit!
  Sånt där tycker jag är bra.

  Mvh
  Magnus
  www.ekonomibloggar.com

  SvaraRadera
 2. Jättebra! Detta blogginlägg önskar jag att jag hade haft möjlighet att läsa en gång i tiden när jag började med aktier, men då var "bloggar" iofs ett okänt begrepp.

  SvaraRadera
 3. Väldigt utförlig artikel, exempel formen gör det mycket mer försåtligt.

  SvaraRadera
 4. Jag kanske är dummare än dummast, men är helt ny på detta, och jag får inte riktigt ihop de siffror du angett som anläggningstillgångar med de uppritade specificerade siffrorna. Jag får det till 141,2 mdr. Men som sagt, är förmodligen jag som räknat fel någonstans. riktigt hjälpsamt exempel annars, är oerhört tacksam.

  SvaraRadera
 5. bra skrivet, men jag får inte ihop skuldsättningsgrad, enligt min beräkning blir det 1.22 om man tar totala skulder/EK. enligt dina siffror blir det 0.56 ? Jag har iof sig sruntat i obeskattade reserver eftersom de framgår inte från din artikel

  SvaraRadera
 6. Dummies är dummare än så. Skriv enkla exempel, jag orkar inte läsa detta, det är för svårt och för mycket krångel. Sorry.

  SvaraRadera

MediaCreeper