lördag 13 oktober 2007

Growing opportunity?


Sista tiden har det varit en del jordbruksinlägg på denna blogg så vi tar väl och fortsätter med den trenden och skriver ett inlägg om ett amerikanskt företag som jag har ett ägarintresse i, företaget Archer Daniels Midlands, börskod ADM på NYSE.

ADM är ett drygt 100 år gammalt och klassiskt amerikanskt företag från hjärtat av USA. Man har genomgått stora förändringar och idag är man en av världens största företag inom vad som kan kallas "Agri-business". ADM omvandlar jordbruksråvara till livsmedel av olika slag och andra nyttoprodukter som Etanol och biodielsel. Särskilt stark position har man på området Kakaobönor där man står för ca. 15% av hela världens kakakoförädling så med stor sannolikhet har läsare på denna blogg säkert satt i sig en och annan chokladboll som på ett eller annat sätt passerat ADM verksamhet.

De senaste åren har ADM byggt upp en mycket stark position på vissa förnyelsebara bränslen (Etanol och Biodiesel) och man är idag en världsledare producent på detta område och definivt den största Etanolproducenten i USA och en av de allra störst på biodiesel i Europa. Förnyelsebara bränslen är högsta prioritet för ADM idag och man har inte minst visat detta i att styrelsen har hämtat VDn från oljebranchen (Exxon). Företagets utveckling på biobränsleområdet sker idag till viss del tillsammans med bolaget CononcoPhillips som är ett av USA större oljebolag.

Bolaget har en verksamhet som drar nytta av några av de riktigt stora megatrenderna i världen och i bolagets årsredovisning skriver man följande om dess a möjligheter:

As our cover illustrates, ADM is uniquely positioned in the intersection of three global
trends: growing demand for food to feed a growing and more prosperous global population; increasing demand for energy and, in particular, transportation fuels from renewable resources; and growing desire for environmental improvement.

Särskilt drar man nytta av trenden av högre förädlad kost hos världens befolkning.

Företaget Archer Daniels Midlands är nog att betrakta som synnerligen stabilt då man har visat vinst varje år de senaste 100 åren samtidigt som man har höjt/behållit akieutdelningen varje år i mer än 75 år. Det finns inget som direkt tyder på att bolaget inteskulel förbli så stabila även i framtiden-

Däremot bör man tänka på att bolaget inte alltid haft "rent mjöl i påsen" och företaget har ibland varit inblandade i olika fomer av skandaler som prissamarbeten med konkurrenter, tvivelaktig verksamhet i främst Afrika där anställda inte har haft några vidare bra anställningsvillkor och brott mot lagstiftning på olika områden i USA. Inte helt förvånande har ADM också en ganska stor lobborganisation och man arbetar idag hårt för att förbättra sin ganska dåliga goodwill i USA.

I bolaget finns en form av tradingverksamhet motsv. en mäklarfirma som tar olika former av finainsiella positioner på råvarubörser inom "soft-commondites". Bolaget har däremot ingen egen jordbruksverksamhet så tradingverksamheten är viktig för att motverka allt för volatila råvarupriser.

När det gäller bolagets aktie så är denna lågt värderad och detta speglar bolagets på lång sikt långsamt växande försäljning och medioker avkastning på kapitalet. I förhållande till bolagets årsomsättning så värderas ADM till ung hälften (p/s tal 0,52). Priset på aktien i relation boagets vinst (p/e) ligger på ca. 10-12 vilket också kan ses som ganska snålt värderat. Det egna kapitalet är dubbel så stort som lånen i balnsräkningen så även skuldsättningen är att betrakta som konservativ.

ADM har en mycket snål aktieutdelningspolicy och man delar idag ut 10-15% av bolagets årsvinst. Å andra sidan gör man idag ganska stora aktieåterköp vilket minskar antalet utestånde aktier och möjligör för kraftigt ökande utdelningar de kommande åren och ökar vinsten per aktie. En trevlig bisak med många amerikanska aktier är också att man genomför kvartalsvisa utdelningar så aktieägarna får kontantutdelningar var tredje månad istället för en gång om året som är brukligt i Sverige.
En annan bidragande orsak till de låga utdelningarna är att man investerat ganska kraftfullt de sista åren och man forsätter att ha en massiv investeringsbudget i närtid och kapitalbindningen är stor i nya fabriker och biobränsleanläggningar.

Företaget är nog att betrakta som ganska tjänstemannastyrt och det finns ingen enskild aktieägare har en markant position i bolaget och bolaget är ganska öppet enligt mig för en aktion av en en stark och aktivistfond. Flera av de största aktieägarna har idag koppling till amerikanskt jordbruk.

Personligen är jag osäker om jag skall behålla Archer-Daniels Midands och jag kommer troligtvis att sälja min aktier. För det första så upplever jag det som förhållandevis svårt att vara uppdaterad på bolaget med tanke på att aktien är listad på Dow Jones och inte i Sverige. Den andra faktorn är viss tveksamheter inför bolagets långsiktiga tillväxt och det är nog lite tveksamt om etanol är den bästa lösningen på drivmedelproblemen. En tredje faktor är osäkerheten på råvaruförsörjningen och för att upprätthålla företagets långsiktiga lönsamhet krävs att man kan höja sin aförsäljningspriser lika snabbt som råvaruprisuppgångarna.

Ett reportage om ADM på E24.se

1 kommentar:

  1. Wonderful article! We will be linking to this particularly great
    article on our website. Keep up the good writing.
    Here is my homepage Hainan Airlines

    SvaraRadera