onsdag 31 oktober 2007

Tankar om betavärde


I detta inlägg skall vi diskutera någonting som över huvudtaget inte har någon betydelse för investeringarnas avkastning på lång sikt, betavärdet.

Alla finansiella produkter påverkas av upp och nedgångar på underliggande marknader. Om börser eller obligationsmarknader stiger kraftigt är det tänkbart att de flesta aktier eller obligationer på samma marknad stiger/sjunker med samma tendens alldeles oavsett om det kommit någon ny information om bolaget eller inte osv utan upp eller nergångar beror helt enkelt på hur alla andra aktier eller obligationer rör sig. Vissa aktier är att betrakta som ganska "svängiga" och hoppar upp och ner ganska mycket dag till dag med vissa andra kanske anses som lite tråkiga men stabila och svänger normalt lite mindre.


Det finns ett ganska intressant nyckeltal kopplat till detta beteende det sk. Betavärdet. Betavärdet talar om hur ex. en viss aktie rör sig i relation mot den underliggande marknaden. En kort beskrivning om hur det fungerar. Om en viss aktie i genomsnitt rör sig precis som börsen ges den aktien ett betavärde på 1. Om svängningarna är större än börsens normal ges aktien ett högre beta värde t.ex. 1,5 vilket betyder att aktien kan förväntas gå upp eller ner 3% en dag som börsen går upp eller ner 2%. En aktie som har ett lågt betavärde t.ex. på 0,5 betyder detta att svängningarna bara är hälften i relation till börsen dvs om börsen går upp eller ner 2% på en dag så kan man förvänta att aktien går upp eller ner 1%.

Vad som resulterar i att en viss aktie får ett högt respektive lågt betavärde tvistar de lärde om. Företag vars vinster är konjunkturkänsliga får normalt högre betavärde, aktier med stor andel småsparare får ofta högre betavärde, företag med hyfsat förutsägbara vinster får normalt låga betavärden osv. många orsaker finns det med andra ord.


Vad betyder då detta för investerare?

Många analytiker och banktjänstemän använder betavärdet som ett riskmått på aktier och fonder vilket kan ses som ganska förståndigt då en portfölj med högt betavärde med stor sannolikhet går ner mer än börsen om börsen går ner och vice versa. Problemet med detta resonemang enligt mig är att man utgår ifrån börsen i sin helhet alltid skulle vara "normalt" riskfylld. Om börsen som helhet är att anse som spekulativt prissatt kan självfallet både företag med låga och höga betavärden ses som riskfyllda om dom är lika spekulativt prissatta. Och kanske är det just det där bolaget med det höga betavärdet som faktiskt de kommande åren som trots en ev. nedgång på börsen kommer ha bra vinstutveckling och därigenom förhoppningsvis utvecklas bra på börsen.
Själv ser jag inte betavärde som en bra måttstock på risk.

Risken som jag själv upplever med investeringar är självfallet risken att förlora pengar tillföljd av den bakomliggande fundamentala utvecklingen inte utvecklas bra dvs värdet på t.ex. aktier går ner. Att priset på aktier fluktuerar över tiden ja det får man alltid räkna med men det är värdet på företagen som bestämmer den långsiktiga avkastningen. Om en aktie hoppa upp eller ner mycket dag till dag på börsen är ingenting som talar om hur ett företag utvecklas på lång sikt.


Ett annat dilemma med aktier som har högt betavärde väl värd att diskutera är långsiktiga svängningar på börsen. I tider då börsen under några enstaka år utvecklats bra leder ofta detta till att aktier med högt betavärde utvecklas mycket bra och med stor sannolikhet går bättre än börsen under t.ex. två år. Individer som håller på med teknisk analys pratar ofta om dessa starka aktier eller aktier med bra momentum. Det finns tom fonder som investerar i aktier som har bra momnentum helt utan koppling till någon fundamental analys. Om kursutvecklingen på dessa aktier utvecklas klart bättre än företagens underliggande resultat under längre tid kan aktierna förr eller senare blir ganska dyra och påverkats kraftigt vid ett ev. bakslag för företaget. Speciellt om då börsen samtidigt går in i en fas där utvecklingen går dåligt. Många som placerat i aktier de senaste åren och har slagit index marknat kommer vid en eventuell nedgång tyvärr känna av det faktum att man kanske bara invetserat i företag som har ett högre betavärde.

En annan viktig aspekt är att betavärden förändras över tiden. Ibland kan ett företag har ganska höga betavärden för att sedan några år senare "lugna ner sig". Andra aktier kan göra en motsatt resa av att gå från lågbetavärdes aktier till att få högre betavärden. Ratos är ett tydligt exempel på en sådan aktie där man om jag inte helt missminner mig man tom hade ett negativt betavärde i början av seklet vilket betyder att Ratos normalt sett gick upp om börsen gick ner osv. Sakta men säkert har betavärdet ökat till att idag troligtvis vara mer svängig än börsen som helhet. Vad detta beror på kan man självfallet diskutera men kanske har det faktum att bolaget fått tiotusentals nya småsparare som aktieägare spelat en viss roll.


Själv struntar jag fullständigt i betavärden då det är helt ointressant för en långsiktig investerare. Hur en aktie hoppar upp eller ner mycket i pris kortsiktigt talar inte om någonting om hur dessa aktier kommer utvecklas långsiktigt. Den långsiktiga avkastningen går inte avläsa i hur svängningarna för en viss aktie ser ut idag. Så ta och strunta i betavärdet det är mitt råd.

2 kommentarer:

  1. Det verkar ju som de kan skifta en del på hur betavärden mäts, och det är ju skillnad om de mäts över t ex 5 år eller ett kvartal. Hur kommer det sig att det kan skilja så mycket, och vad är den vanligaste tidsperioden att mäta beta på?

    SvaraRadera

MediaCreeper