söndag 2 december 2007

Lundbergs Q3Idag har jag passat på att gå i kyrkan på 1:advents gudtjänst men körer och tända ljus. Det har blvit något av en tradition även om jag inte tillhör dem som går i kyrkan speciellt ofta.

Lundbergs är också ett traditionsfyllt investeringsföretag på en stabil grund. En tradition som bolaget har det är att presentera de flesta av sina rapporter mycket sent. Lundbergs tredje kvartalsrapport presenteras i år så sent som den 29 november vilket är lite anmärkningsvärt. Lundbergs är inget investmentbolag som kanske det beskrivs som i affärspressen utan man är just ett investeringsföretag eller förvaltningsföretag om man hellre föredrar den beteckningen. Lundbergs uppdrag eller affärside är just att förvalta olika finansiella tillgångar och skapa ett överskott från denna förvaltning och sedan investera detta överskott i nya investeringar. Överskottet kommer från aktieutdelningar och driftsöverskott från den egna fastighetsrörelsen.

Detta är inget arbete där snabba kast och kortsiktig "trejding" gör sig gällande utan de stora resultaten ser man på lång tid där bolagets substansvärde växer och aktieutdelningen kan tänkas växa till sig med tiden också. Lundbergs har också en ganska unik ägarsituation där röstmakten är så koncentrerad till huvuddägaren Fredrik Lundberg (grundarens son) tillsammans med hans två döttrar att dessa tre faktiskt skulle kunna tvångsinlösa resterade aktieägarares aktier. Så det är inte riktigt en diskussion om vem som bestämmer så att säga och jag tror VDn sitter ganska säkert på sin post och styrelsen mest är ett spel för galleriet.

Denna höst har varit mörk och kall för de flesta men för Lundbergs aktieägare har den nog varit kallare än på länge då flera av innehaven i Lundbergs portfölj har fått se ordentliga kursras vilket minskat bolagets tillgångar sett i kronor och ören betydligt. Bland annat har man under året gjort en mycket stor nyinvestering i företag Husqvarna där Lundbergs nu är näst största ägare efter Investor. En investering som i det korta pespektivet varit synnerligen "feltajmad" och Lundbergs har fått se Husqvara aktierna rasa ett par hundra miljoner i pris. Fredrik Lundberg har försvarat detta med att det är en mycket lånsiktig kärninvestering där värdet på Husqvarna skall ses på sikt.

Lundbergs är på väg att göra smärre korrigeringar av portföljen vilket kan ses i att Hufvudstaden i slutet av förra året sålt stockholmsfastigheten World Trade center som jag tror alla känner till pensionsförvaltaren Alecta. Pengar som man inte valt att nyinvestera utan man har genomfört ett stor inlösenprogram till sina aktieägare (läs Lundbergs..) Dessutom har faktiskt Lundbergs också sålt lite aktier i en annan kärninvestering ,Holmen (före det stora raset för aktien) samt har man ockå varit nettosäljare av egna helägda fastigheter. Investeringarna har i år skett i Sandvik, Industrivärden, Handelsbanken och omnämda Husqvarna. Detta är synnerligea välskötta och fina svenska bolag som säkerligen på lång sikt kommer ge bra avkastning och bra kassaflöde till Lundbergs invsteringsverksamhet. Korrigeringarna i portföljen har också medfört att Lundbergs tillgångar är bättre diversifierade idag än vad det var för några år sedan även om man forsatt har stark slagsida mot fastigheter.

Lundbergs tillgångar idag i början av december (källa mig själv dvs risk för fel):

Själv anser jag det finns en hel del att klaga på Lundbergs redovisning som är synnerligen snårig och inte speciellt aktieägarvänlig. En sak som jag gärna hade sett är att man talar om hur många aktier man faktiskt äger i respektive investerings motsv. hur Industrivärden redovisar. Om man vill se de innehav som Lundbergs har just nu kan man gå in på följande länk på finansinspektions hemsida där innehav som Fredrik Lundberg är insynsregistrerad för. Men det hade ju varit trevligt att Lundbergs också skrev detta i sin redovisning.

När det gäller Lundbergs aktie anser jag att det är viktigt att titta på följande aspekter. Givetvis relationen mellan tillgångarnas värde och priset på aktien (idag en rabatt på knappt 20%) men också relationen på det fria kassaflödet i relation till priset på aktien då det är överskottet som skpar investeringskapaciteten. Idag ligger detta överskott på omkring 7% av aktiekursen. Idag är situationen faktiskt så gynsam att Lundbergs har förmågan att göra en investering om året motsv. Husqvarna utan att skuldsätta sig någonting mera om konjunkturen håller och aktieutdelningarna består. Precis som när man i privatekonomin får ett ständigt överskott att t.ex. investera i aktier så skapar detta på sikt god värdetillväxt i kombination med begränsat risktagande på lång sikt även om man inte alltid kan räkna med att Luundbergs har en lika god avkasting som börsens genomsnitt.

3 kommentarer:

 1. Nej, i ärlighetens namn ska man nog räkna med några procentenheter lägre avkastning i Lundbergs relativt stockholmsbörsen (som den ser ut idag) framöver, vilket bör ses i ljuset av de relativt låga riskerna.

  SvaraRadera
 2. Ja avkastning Lundbergs kontra OMX index är synnerligen svårt att ha någon uppfattinng om då detta mycket beror på hur index utvecklas.

  Sett i relation till index så är Lundbergs mycket tung i fastigheter så avkastinngen relaivt index styrs i mångt och mycket av detta. Lundbergs egna fastigheter skapar idag ett rörelseöverksott på ca. 400Mkr +/- ev. värdeförändringar på beståndet. Hufvudstaden är jag själv inte hundra insatt i men jag tror att direktavkastningen för deras fastigheter är ganska låg sett i relation till tillgångarna så dessa fastigheter är mer beroende av prisutvecklingen. Läget på Hufvudstadens fastigheter kan man ju inte direkt klaga på. Det lär nog vara uthyrt på NK även i mörka lågkonjunkturer så att säga.

  SvaraRadera
 3. Att saga att lundbergs har en lagre risk relativt stockholmsborsen tror jag ar en sanning med modifikation. Kortsiktigt ar risken kanske snarare hogre med tanke pa att den svenska fastighetsmarknaden fortfarande ar mycket hogt varderad och en korrektion a la usa eller den nyss paborjade i storbritannien ar sannolik.

  SvaraRadera

MediaCreeper