måndag 26 maj 2008

Holabalola om aktieutdelningar


En av de viktigaste frågorna som årsstämmorna i våra börsbolag har att hantera är frågan om utdelningar till bolagens aktieägare. Detta är en fråga som således aktieägarna bestämmer ven om dom i de allra flesta fall går på styrelsens förslag om aktieutdelning. I många andra länder runt om i världen är det faktiskt inte aktieägarna som fattar beslut om aktieutdelningar utan detta är ett rent styrelsebeslut enligt olika former av regler. Detta är en av förklaringarna till att det t.ex. i USA är mest vanligt med kvartalsvisa aktieutdelningar medan det i Sverige allt som oftast är ett tillfälle om året som aktieutdelning sker.

Det råder ganska stora åsiktsskillnader om just aktieutdelningar. Hur bra dessa är för aktieägarna, om vinster hellre skall återinvesteras i bolagen eller om bolagen skall sträva efter att dela ut så mycket som möjligt. Vissa investerare kanske har som policy att leta efter bolag med höga aktieutdelningar medan andra söker tillväxtbolag med allt som oftast små utdelningar.

Som jag skrivit tidigare så tyder forskning på att aktieutdelningar svarar för en ganska stor del av den långsiktiga avkastningen på aktier och även om den årliga utdelningen är låg så kan återinvesterare utdelningar svara för så mycket som 50% av det totala portföljvärdet under en längre tidsperiod. Detta är självfallet genomsnittet och inget som direkt förklarar avkastningen på en viss specifik aktie.

Men det kan ändå vara lite intressant att skriva lite mer övergripande om aktieutdelningar. För det första så måste ett företag göra eller har gjort vinster för att enligt aktiebolagslagen ha rätt att få dela ut utdelningar . Om bolaget har gjort förluster är det inte tillåtet att dela ut aktieutdelningar. Däremot bör man komma ihåg att även tidigare vinster som ett företag gjort är utdelningsgrundande och detta är förklaringen att företag har möjlighet att dela ut pengar trots att man kanske gör förluster under ett enstaka år. Ett företag som däremot under många år gjort stora förluster och sedan vänder till vinst har inte rätt att dela ut pengar såvida inte vinsten är större än förlusterna. I bolagens årsredovisningar går det att utläsa hur mycket medel som det teoretiskt går att dela ut från ett bolag i den sk. Förslag till vinstdisposition som allid finns i årsredovisningen, allt som oftast undertecknad av styrelsen och Vdn. Det andra kravet för att få dela ut vinster är att vinsten är beskattad dvs att företaget har betalat bolagsskatt på vinsten. Det är först efter detta som vinsten får delas ut. Ett företag som gör förluster betalar ingen bolagsskatt mer då än arbetsgivaravgifter och indirekt också skatt på de anställdas löner (de anställda är det som betalar skatten.) När sedan ett företag vänder till vinst så kan man alltså kvitta tiigare års förluster mot nu uppkomna vinster och på så sätt slippa skatt i bolaget. Detta är förklaringen till att bolag som gjort stor förluster kan vara synnerligen attraktiva bolag att köpa upp för stabilt lönsamma bolag som t.e.x fastighetsbolag. Många kraschade börsnoterade IT-projekt har såldes köpts upp av fastighetsbolagen som i sin tur sedan splittat sin aktie i ett fastighetsbolag och ett IT bolag. Ett av de mest kända är det omvända förvärvet av Adcore som fastighetsbolaget Klövern gjorde. Klövern gjorde i detta en storvinst genom att man under flera år slapp att betala skatt på sina vinster.

Har man vinster i räkenskaperna och om man betalat bolagsskatt på dessa vinster så finns är såles pengar som aktieägarna kan fatta beslut om att dela ut till bolagets ägare. Därmed inte sagt att detta kanske är det bästa att göra. Tvärt om kanske det bästa är att inte dela ut några pengar alls ut återinvestera dessa vinster i företaget och på så sätt förhoppningsvis expandera verksamheten. Så det är inget lätt beslut som aktieägarna fattar på bolagsstämman.

Det normala är att ett bolag med hög tillväxtambition väljer att behålla det mesta av vinsten i företaget för att betala expansionen och att ett mer långsamt växande stabilt bolag väljer att dela ut mer pengar till aktieägarna.

En viktig fråga att ta hänsyn till är också företagets kapitalbehov. Ett företag med stort behov av att investera i nya maskiner och andra typer av investeringar har givetvis ett behov av att behålla e he del pengar och ett företag med toppmodern standard och ändå god intjäningsförmåga har givetvis mindre behov att spara pengar i bolaget. En annan faktor som bör beaktas är också den finansiella risken dvs hur mycket lån som man vill ha i bolaget. Ett bolag med mycket hög lönsamhet och bra kassaflöde kan givetvis har högre belåning än ett företag med knaper lönsamhet.

Mao måste man också som aktieägare slå en blick på balansräkningen och kassaflödet för att förstå hur mycket som ör delas ut. Kanske är det så att bolaget är så stadda i kassan att det kan vara klokt att dela ut mer pengar än vad man gör i vinst? Eller så kanske det är klokt att göra en extra utdelning för att justera balansräkningen till önskvärd storlek? Ett stabilt och solitt företag kan såldes klara av ganska stor vinstnedgångar och ändå behålla sin aktieutdelning under en period. Även om det normala är att sjunkande kassaflöde och minskande vinster ofta betyder att det är klokt att sänka utdelningen för att inte äventyra den långsiktiga avkastningen.

Ibland möter man åsikter att ett synnerligen lönsamt bolag borde slopa sina aktieutdelningar och istället återinvestera pengar i bolaget så att ägarna slipper betala skatt på aktieutdelningen. Dessa åsikter tycker jag själv är helt felaktigt då det förutsätter att bolaget har obegränsade möjligheter till investeringar. Allt som oftast är så inte fallet och skulle ett bolag investera all vinst så är det kanske troligt att lönsamheten i bolaget sett som avkastning på eget kapital sjunker då investeringarna lätt hamnar utanför den mest lönsamma delen av företaget. Klokare är då kanske att aktieägarna får ut mycket pengar och att man i gengäld då har möjlighet att köpa mer aktie i bolaget med bibehållen avkastning i "top-of-the-lin". Kanske kan tilläggas att jag kan vara ordentligt trött på vissa fackrepresentanter i media som spelar upp bilden av att ägarna ”tömmer” bolaget…

I fall där bolaget på sina produkter har upplevt ett uppsving och att man tjänar mer pengar än någonsin trots att man kanske i volym räknat inte tillverkar mer än vad man gjort tidigare (tänk stålindustri eller lastbilar t.ex.) och där stor investeringar kan bli synnerligen kostsamma ja då kan det vara utmärkt med obligatoriskt inlösenförfarande eller extra utdelning. Då möjligheterna att gör bra investeringar för pengarna i bolaget kan tänkas vara begränsade. Skulle det dyka upp en bra investeringsmöjlighet finns ju alltid möjligheten till nyemission i det fallet.

Men har bolaget bra möjligheter att expandera verksamheten under god lönsamhet ja då är det bara klokt att hålla igen utdelningarna till oss aktieägare, då det förhoppningsvis skapar god avkastning på investerat kapital.

40 ggr insatsen på bara aktieutdelningar

På bild, en Isranunkel (ranuculus glacialis)

6 kommentarer:

 1. Bra information! Tackar för det!

  SvaraRadera
 2. Jag har alltid undrat över hur index på Stockholmsbörsen tar hänsyn till utdelningar. Det räknas in i index, eller? Annars faller väl aktiekurser som ett resultat av utdelningar?

  SvaraRadera
 3. Återköp däremot, det är fina grejer. Jag önskar att flera av de riktigt stora/tunga företagen med stabil intjäning köpte tillbaka så mycket aktier de kunde varje år. Detta om något står i aktieägarnas intressen.

  Mvh David

  SvaraRadera
 4. Pdde bero på vilket index du jämför med


  Tack för bra inlägg

  SvaraRadera
 5. Du skriver så bra, tack för informationen! :-)

  SvaraRadera
 6. När det gäller index så finns det index såväl utan som med utdelningar OMXS 30 som är det vanligaste indexet i Sverige är utan utdelningar.

  David>Återköp av aktier kan vara synnerligen bra återföring av kapital till aktieägarna men det kan också vara synnerligen dålig hantering av aktieägarnas pengar. Atra har t.ex. använt mycket pengar till att köpa tillbaka akier på kursnivåer bra mycket högre än dagens nivåer. Det hade varit betydligt bättre om man hade överfört pengar på annat sätt.
  När man gör återköp är det mycket vitkgit att aktien har en synnerligen låg värderiing annars kan man riskera ett fiasko.

  SvaraRadera

MediaCreeper