torsdag 14 augusti 2008

Så kan du vända på saker och ting


Tidigare ha jag på denna blogg skrivit en del om fördelar och nackdelar med kapitalförsäkring och jag tror läsarna förstått att jag personligen inte riktigt stämmer in i jubelkören för hyllandet av kapitalförsäkringar och tvärt om tror jag att en majoritet av aktiesparna skulle tjäna ekonomiskt på att använda en vanlig aktiedepå. Däremot är den allra största fördelen med kapitalförsäkringar är givetvis att man inte alls behöver deklarera sina transaktioner och därigenom behöver man inte heller ta hänsyn till skattekonsekvenser på sina aktieaffärer, Har man däremot en vanlig aktiedepå eller Vp konto så är det tyvärr så att hur man än vrider sig så kommer aktietransaktioner medföra olika skattekonsekvenser. Säljer man en aktie eller fonder som man haft länge med stor vinst medför detta också att man måste betala 30% av vinsten i skatt vilket är sådär lagom roligt. Det är också ofrånkomligt att viss köpa ibland inte riktigit blir som man tänkt sig och kanske utvecklas negativt.

När man tar olika placeringsbeslut så bör man självklart inte grunda detta på skattekonsekvenser utan de aktier/fonder som man väljer att investera i skall man självfallet köpa för att man tror att denna investering kommer utvecklas långsiktigt bra oavsett om skatten då blir hög eller låg. Fokuserar man mer på skatten är på placeringarna blir det lite tokigt. Lika så skall man självklart också sälja aktier som man inte tror har en långsiktigt god avkastningspotential alldeles oavsett om man ligger minus och har en högt anskaffningsvärde eller om aktierna varit ditt livs affär. Det är först i efterhand som man egentligen bör tänka på skattekonsekvenser och liknade samt ev. göra olika transaktioner som ex. vändningsaffär som jag skall ta upp nedan för att förbättra skattesitsen. Men grunden är att skatten bara är en bisak spelar föga roll långsiktigt om du har en kapitalförsäkring eller en vanlig depå. Det som spelar roll är hur bra investeringar du gör.

Först tänkte jag ta en kort-kort version på hur aktier beskattas i en vanlig depå

Aktieutdelningar och ränteinkomster beskattas med 30% och det normala är att kontoförande bank i samband med aktieutdelningar drar bort skatten direkt. Uppgifter av detta slag hamnar direkt på deklarationsblanketten och vållar aldrig direkt några skattebekymmer då skatten redan är dragen. Om man säljer en aktie med vinst så måste man skatta för 30% av vinsten. Från försäljningspriset får man dra bort courtage och lika så skall man lägga till courtaget på inköpspriset. Detta medför faktiskt att courtaget är avdragssgillt till 30% till skillnad i en kapitalförsäkring där man alltid betalar fullt courtage. Har man i samband med nyemissioner köpt sk. Inköpsrätter dvs att man då tecknar /köper mer aktier skall även detta läggas till inköpspriset. Det sammanlagda inköpspriset kallas omkostnadsbelopp. Om en aktie splittas 2:1 medför detta omkostnadsbeloppet halveras per aktie. Så försäljningspriset minus omkostnadsbelopp medför den skattepliktiga vinsten. Egentligen är set inte så komplicerat även om bankerna gärna i sin reklam får det att verka så för att vi kunder skall satsa på fondsparande eller kanske en lite dyrare kapitalförsäkring.

Har man gjort förluster på en aktieaffär medför detta att man får en avdragsrätt på förlusten. I första hand så skall förlusten kvittas mot andra aktievinster. Har man då gjort en vinst på låt säga 10 000kr och en förlust på 10 000kr medför detta att man inte behöver betala någon skatt alls, vi återkommer till detta senare. Skulle det vara så olyckligt att man inte har några vinster så skall vinsten främst dras av mot andra kapitalinkomster te.x räntor och aktieutdelningar och är det sedan fortfarande förluster kvar så kan förlusten till 70% dras av mot andra inkomster t.ex löneinkomster vilket medför att en förlust på 10 000kr medför ett skatteavdrag på (10 000*0,7)x0,3=2100kr. Mao så är det inte helt lyckligt att göra allt för aktiva aktieaffärer om man är "nolltaxerare" (t.ex. barn) då detta medför att man måste skatta för vinster men däremot så kan man inte få tillbaka pengar på förluster. Då du inte har några andra inkomster att dra av mot. Sparar man till barn är det nog därför klokt att spara och "lägga i byrålådan" eller göra kloka affärer.

Det senaste dryga årets kräftgång på börsen (där många svenskar sålt av fonder och aktier) i kombination med flera års börsuppgång före detta har säkerligen idag skapat ett behov av viss skatteplanering. Så även för mig. Strax efter årsskiftet så valde jag att sälja av en hel del gamla fonder och vissa aktier av skälet att vi inom några år skall adoptera förhoppningsvis vilket kostar ung en kvarts mille samt att vi också troligtvis kommer byta boende (inte minst då de sociala myndigheterna här i kommunen tycker att vår 70 kvm lilla lägenhet är för liten för att adoptera). Pengar som skall konsumeras inom några år ville jag alltså inte ha aktieplaceringar så jag valde att plocka ut en bra slant från depån och placera om i räntebärande precis som jag också gjorde förra sommaren då vi köpte en ny bil (tajmingen var synnerligen god sett i efterhand) I mitt fall var innebar detta att jag realiserade vinster som jag i kommande deklaration måste ta upp. För att lindra skatteffekten har jag gjort vändningaffär.

En vändningsaffär går till på följande sätt.

Du hr gjort en vinst på 20 000kr efter att ha sålt dina aktier i Aktiebolaget tuggummifabriken vita tänder. Detta medför en skatt som skall skickas in till skatteverket i samband med deklaration om 20 000*0,3=6000kr men du äger också vissa aktier som ligger på minus. Dessa aktier vill du dock behålla då du har förtroende för att dessa placeringar genererar en långsiktigt god avkastning samtidigt så innebär den latenta förlusten att dessa aktier har ett större värde än dess pris idag då du kan använda förlusten hos dessa aktier för att minska din vinst. Låt säga att du äger 600 aktier i Berras frukt och grönt AB som ligger med förlust på 10 000kr. Du har förhoppningar om att fruktmarknaden har goda framtidsutsikter med en allt mer hälsosam befolkning så du vill egentligen behålla dina aktier men du vill gärna dra nytta av skattevinsten av en förlust. Därför väljer du att en dag sälja dina 600 aktier i BFG på så sätt får du får en kvittningsbar förlust vilket medför att du sparar 3000kr i skatt genom att förlusten på 10 000kr skall kvittas mot vinsten som var på 20 000kr. Dagen efter så köper du tillbaka dina BFG aktier som du har precis lika många av och som är värda lika mycket, dessutom ligger dom inte på förlust längre vilket tom för vissa kan upplevas psykologiskt bra.

Tänk på att det normalt sett skal uppfyllas viss villkor för att en vändningsaffär skall godkännas skattemässigt. Man måste visa att man tagit en marknadsrisk dvs du får inte sälja aktierna och sedan direkt köpa tillbaka dem. I de största bolagen på börsen så är ju omsättningen så hög att det för skatteverket säkerligen räcker med att man väntar någon timme innan man köper tillbaka aktierna men tumregeln är att man säljer aktierna och sedan köper tillbaka aktier dagen efter eller kanske en dag till om man vill vänta in ett kortsiktigt köpläge. Vill det sig väl så kan det tom bli så att man köper tillbaka sina aktier för en kurs som är lägre och man då kanske kan lägga ett par hundralappar eller någon tusenlapp till likvida medel. Vill det sig illa kan det givetvis också gå tvärt om och man får slanta upp några hundralappar.

Självfallet kan man också göra omvändna kvittningsaffärer dvs du har först sålt aktier med förlust. Då det inte direkt är förmånligt att göra förluster kan du då för att kvitta bort förlusten sälja något som ligger med vinst för att på så sätt slippa betala vinstskatt i framtiden. Det mest förmånliga situtionen skattemässigt är givetvis att det går så jämt ut som möjligt eller med en mindre realiserad kapitalvinst.

Även i räntesparande kan man göra vändingaffär om du sparar i en kort räntefond. Korta räntefonder ökar sakta och säkert nästan dagligen i värde men en gång om året så delar de flesta fonder ut en utdelning för att fonden skall slippa betala skatt enligt svenska fondbestämmelser utdelningen medför att fonden sjunker lika mycket i värde. Detta medför att utdelningen från fonden dras det kupongskatt på direkt medan en försäljning av skatteberäknas i samband med deklaration. Man kan då sälja fonden några dagar innan utdelningen för att slippa betala kupongskatten och sedan så köper du samma fond igen efter utdleningen. Har du 100 000kr i en räntefond före försäljningen så har du då 100 000kr att köpa fonden för medan du kanske bara hade haft 99 000kr i fonden (återinvesterat) om du varit med på utdelningen och betalat in din kuponskatt. Å andra sidan har du en ränteinkomst (reavinst i räntefonder räknas som ränta) som du har en latent skatteskuld på men denna kan du ju tjäna in genom ränta på ränta.

Skattemässigt (om vi bortser från alla andra faktorer) skall man alltså i en vanlig depå vara långsiktig med sina vinster för att på så sätt få allt längre uppskov med skatten medan man gärna skall klippa förluster ganska tidigt för att på så sätt ta fram förluster. Den som ibland ägnar en tanke eller två åt "skatteplanering" kan helt klart dra nytta av kvittningsregler.

11 kommentarer:

 1. Hej,

  Borde inte en kapitalförsäkring vara fördelaktig att ha om du satsar på aktier med bra utdelningspolitik långsiktigt? Du betalar väl ingen skatt på utdelning i en kaptialförsäkring? Bara undrar? ;)

  MVH Ingemar

  SvaraRadera
 2. Visst kan det vara så om direktavkastningen ständigt är mycket hög.

  Valet mellan kapitalförsäkring och vanlig depå anser jag dock inte skall avgöras främst på skatt. Den ena och den andra sparformen är skattetekniskt lönsam vid olika utfall. Därför anser jag att man bör välja mellan depå och kapitalföräkring bortsett skatter.

  Vill man t.ex. inte deklarera?, vill man äga sina aktier? Vill man kunna använda optioner? osv..

  Jag har tidigare skrivit om detta i andra inlägg se ämnesområde kapitalförsäkring till höger

  SvaraRadera
 3. Mycke tbra inlägg. Allt dunderat på det här kring skatter.

  SvaraRadera
 4. Mycket märkligt det här med skatt vid ägande av räntefonder. Jag har läst massvis med artiklar men har ändå svårt att förstå vad som är bäst för mig.

  Konstigt att man är tvungen att sälja för att någon dag senare köpa igen exakt samma värdepapper för att nå bästa resultat...

  Problematik finns också att ta reda på exakt tidpunkt när utdelningen sker. De flesta rändefonder jag hittat aviserar bara att: "utdelning sker i april" t.ex vilket då gör att jag riskerar många dagar att ligga likvid utanför fonden. Hur göra?

  SvaraRadera
 5. För det första så är det nog främst vid lite större summor som det egentligen spelar någon roll med vändningsaffärer i räntefonder.

  Har man mindre summor ja då är det inte mycket slantar. Det som man tjänar är ju att man slipper betala skatten direkt och istället betalar skatten "sen" och under denna tid kan tjäna ränta på skattekostnaden mao inte så stora pengar. Det exakta Utdelningsdatumet kan du säkert få om du skickar ett mail eller ringer till ditt fondbolag

  SvaraRadera
 6. tillägg, själva skatten blir ju i stort sett identiskt om man ägt fonden under ett helt år. Har man därmeot placerat flera hundra tusen i en räntefond precis innan utdelning då bör man tänka sig för på en vändningsaffär.

  SvaraRadera
 7. Den stora vinsten med kapitalförsäkring är ju just räntefonder. Jag har alla aktier och fonder i vanlig depå. Men då jag är en försiktig general har jag för närvarande 60% korta räntefonder. Dessa är placerade i en KF. Jag kommer att ta ut dessa från KF sista veckan i december för att sätta tillbaka dem i början av januari. Med nuvarande skattelagstiftning finns det inget som slår korta räntefonder med 0,1% i avgift i en KF helt utan beskattning.
  Visst i framtiden kanske lagstiftaren ändrar på detta men som det är nu tänker jag ju definitivt utnyttja KFs stora fördel, skattefritt!.
  Tycker egentligen inte heller att man skall fokusera på skatten i sparandet men man blir så trött på svenskt skattetryck så det är svårt.
  MVH
  59% marginalskatt, sedan tillkommer moms, punktskatter för att inte tala om arbetsgivar"avgifter"

  SvaraRadera
 8. Hej

  Vill bara tacka för en av nätets absolut bästa bloggar.
  Sunda åsikter och pedagogiskt förklarat.
  Lev väl!

  Mikael

  SvaraRadera
 9. Anonym 1> Så är fallet idag ja. Precis på samma sätt som man kunde slippa att betala förmögenhetsskatt genom att köpa O-liste aktier förr i tiden. Oftast så består sådana saker inte över tiden. Men idag är det säkert klokt att spara på så sätt. Att däremot ligga kvar med räntefonder över årsskiftet är ingen bra idé. Plocka ut dess ur KF vid brytpunkter

  Anonym 2> Tack, det var snälla ord.

  SvaraRadera
 10. På tal om vändningsaffärer så skrev du att man måste ha tagit marknadsrisk.

  Kan man inte kringå detta genom att göra en s.k. teknisk flytt.?
  Det innebär att man låter en bank "köpa" in ens värdepapper i en kapitalförsäkring.
  Det som händer då är att banken säkrar dina tillgångar genom att själva ta marknadsrisk och du får dina aktier i försäkring till samma värde som innan, oavsett kursändring under "flytten".
  Du måste dock deklarera detta som en försäljning och får därför betala skatt för vinst eller ta avdrag för förlust.

  - undvik dock kapitalförsäkring med insättningssvgift eftersom det till stor del förstör syftet med att banken tar marknadsrisken åt dig.

  /
  Undrande anonym som gillar kapitalförsäkringar

  SvaraRadera
 11. Anonym> Någon större marknadsrisk handlar det ju inte om du handlar från en depå/VP konto till en kapitalförsäkring. Du säljer helt enkelt och aktier och köper tillbaka dom i båda fallen via börsen och du får inte lov att handla med dig själv. (detta är olagligt och brottet är olaga marknadspåverkan eller något sådant)

  Värre är det när du vill göra en vändningsaffär. Dvs sälja dina aktier i en depå/VP och köpa tillbaka dem till samma depå. Då måste man i normalfallet låta det gå en dag innan köp/sälj i mindre bolag eller någon timme i större bolag.

  Du måste ta marknadsrisk. Om du inte tar marknadsrisk så kan skatteverket teoretiskt sett underkänna transaktionen då denna då enbart syftar till att slippa betala skatt (vilket givetvis indirekt är syftet..) Men man kommer runt detta genom att ta marknadsrisk och man då kan tala om för skatteverket att man spekulerade i att aktien skulle gå en krona upp eller ned...

  SvaraRadera

MediaCreeper