onsdag 30 januari 2008

Hur tänker du Stockman?


I en kommentar till föregående inlägg fick jag frågan om min syn på att jag föredrar att investera i företag som själva kan påverka mer för företagets resultat än ev. omvärldsfaktorer inte utesluter i stort sett alla verkstadsföretag på börsen?

Självfallet är i stort sett alla former av företagande beroende av att det finns en bra efterfrågan på varor och tjänster så frågeställaren har givetvis rätt att makrofaktorer är viktiga för alla verkstadsbolag och vinsterna som kommer från dessa företag svänger givetvis upp och ned i takt med konjunkturen. Jag tänkte att jag skulle redogöra lite för hur jag tänker genom att jämföra två företag som är geografiskt ganska närbelägna till där jag bor. Företagen är Zinkgruvan Mining som ingår i Lundin Miningkoncernen och Atlas Copco Rockdrills som ingår i Atlas Copco. Först skall jag förtydliga att jag inte har några aktier i några av dessa företag utan skall ses som ett exempel.

Zinkgruvan mining är en av Sveriges största zinkproducenter och brytningen av zink, silver och bly sker i en gruva vid namn Zinkgruvan som finns södra Närke. Plats är väl värd att besöka och helt klart fascinerande att befinna sig en kilometer under gjord och se på hur gruvbrytning sker. Det är en traditionsbunden plats och i trakten har det brutits metaller i gruvor i många hundra år. Den vara som ett gruvföretag säljer är givetvis metaller. I Zinkgruvans fall som finns det främst Zink, silver och Bly i gruvan. Den allra viktigaste faktorn för att nå hög lönsamhet på gruvbrytning är höga priser på metaller detta är helt klart grunden för att gruvverksamhet över huvudtaget skall vara lönsamt. Den andra övergripande faktorerna för att nå hög lönsamhet är att man in gruvbrytningen har låga kostnader för gruvbytningen samt det faktum att gruvbrytningen sker effektivt och kringtjänster som ex. transporter fungerar bra. Dvs kortfattat betydligt högre intäkter än utgifter.

En viktig punkt att tänka på när man investerar i ex. aktier i gruvföretag är det faktum att alla gruvor i hela världen som producerar en viss metall som ex. Zink direkt konkurrerar mot varandra och priset på de olika gruvorna produkter är i stort sett exakt lika, produkten zink är också exakt lika idag som den var på 1500-talet. Zink producerat i Sverige säljs vidare för samma pris som zink som exempelvis kommer från Sydafrika. Detta medför givetvis att lönsamheten i gruvbranschen blir hög när priserna ökar och lika så sjunker lönsamheten om priserna på zink går ned. kostnaderna sker normalt med en viss eftersläpning vilket ofta medför en kraftigt förbättrad lönsamhet i början av en prisuppgång med sedan långsamt sjunkande marginaler upp till en topp där sedan marginalerna kan sjunka brant i början av en nedgångsfas där normalt kostnaderna för maskiner, service, löner osv. är som högst men intäkterna börjar sjunka och att sedan företagen tvingas anpassa utgifterna för en ev. minskad efterfrågan. Det är såldes förhållandevis svårt att avgöra vilka företag som är direkt marknadsledande och ”best performance” utan det normala är att i stort sett alla gruvbolag i hela världen gynnas då priset på produkten ökar och vice versa och det troliga är enligt mig att priset på råvaran överlag betyder betydligt mycket mer för ett företags lönsamhet än om företaget exempelvis förbättrar sin produktion. Även ett företag med produktionsstörningar kan som bekant gynnas av råvaruuppgångar då det ökar värdet på företaget reserver även om avkastningen till aktieägarna givetvis blir betydligt sämre i detta fall. Självklart kommer alla företag i gruvbranschen verka för att ha så effektiv produktion som möjligt med så effektiva maskiner och logistik som möjligt.

Atlas Copco Rockdrills är ett verkstadsföretag ingående i Atlas Copco som tillverkar gruvutrustning i flera former verksamheten är i detta fall lokaliserad till Örebro. AtlasCopco har länge tillverkat gruvutrustning till världens gruvor och jag sticker nog inte ut hakan när jag påstår att Atlas copco är en av världens ledande på detta område. För ett verkstadsföretag som AtlasCopco rockdrills påverkar givetvis konjunkturen mycket. Höga råvarupriser leder troligtvis till att efterfrågan på gruvmaskiner ökar betänkligt då det ekonomiska incitamenetet till att ägna sig åt gruvbrytning blir högt och lika så är det troligt att efterfrågan minskar i takt med avtagande efterfrågan. Så då borde det väl inte vara någon större skillnad på att investera i gruvbolag eller i gruvmaskinsföretag?

Jag nämde tidigare att zink är samma produkt på 1500-talet som idag men hur är det då med gruvutrustning? Om vi går tillbaka 30 år i tiden vill jag nog påstå utan att ha allt för djupgående tekniska kunskaper att utvecklingen på gruvutrustning säkerligen har varit mycket snabb. Den utrustning som används idag är flera gånger effektivare, driftsäkrare, kostnadseffektiva osv. Ett företag som tillverkar gruvutrustning som är exakt lika som på 70-talet säljer säkerligen inga maskiner alls överhuvudtaget oavsett gruvboomen som varit de senate åren. Det finns i fallet Atlas Copco Rockdrills mao ytterligare faktorer som driver omsättning och vinster mer än då omvärldskonjunkturen en sådan faktor i detta fall är givetvis produktutveckling. Låt säga att Rockdrills tar fram en ny fantastisk maskin som är hela 20% mer lönsam att använda än standrad på marknaden, finns det då inte anledning att tro att Rockdrills då skulle kunna ta marknadsandelar och öka sin försäljning trots att konjunkturen viker? Kan man tänka att Atlas Copco kan höka sina marginaler om dom tar han om all service också? (vilket dom gjort i fallet Zinkgruvan där det finns en Atlasverkstad en kilometer under jord!). All historik talar för att duktiga företag där ex. produktutveckling och marknadsföring är viktiga faktorer på lång sikt är betydligt mer lönsamma är "commondites" företag som t.ex. Rottneros och Luundin Mining. Därmed inser jag att företag som dessa kan vara enormt goda placering under en begränsad tidsperiod, men sen skall man sälja...De bästa företagaen är alltid värda att behålla såvida inte värderingen är helt uppåt väggarna.

Produktutveckling som i fallet ovan är i högsta grad en långsiktig investeringskriterie väl värd att beakta, exempelvis valutautvecklingar och finansiella kriser som påverkar Rockdrills i högsta grad är däremot kortsiktiga effekter som troligtvis har föga betydelse på lång sikt. Vad är det många analytiker brukar fokusera på?

Som de vise männen på guldruschen tid sa:
Don't go for gold or silver, sell the showels!

AtlasCopco och Lundin Mining i symbios

2 kommentarer:

 1. Spot on Cristoffer! Där har du fångat kärnan i en mycket viktig frågeställning på ett mycket bra sätt. Det fantastiska med Sverige är att vi faktiskt antagligen har de två ledande spadföretagen i världen: Sandvik och Atlas Copco. Jag öppnade denna sida idag för att få läsa något klokt om SCA's Q4 rapport. Men detta inlägg var lika bra som SCA's rapport.

  Riskminimeraren

  SvaraRadera
 2. Hej Christoffer,
  Intressant inlagg! Jag haller absolut med dig att det nog ar battre att vara hogre upp i vardekedjan an rena commodities. Fler faktorer ar nog inom sin egen kontroll som du sager, utveckling av nya mera maskiner eller starka varumerken osv.

  Samtidigt, i en varld dar vi ar ca 6 miljarder och kanske nar 9 miljarder innan jamnvikt nas som dessutom standigt okar sin levnadsstandard kommer att satta moder jord pa enorma provningar. I en ren marknadsekonomi bestams priset av utbud och efterfragan pa en vara eller tjanst. Blir det brist pa en vara okar priset och vice versa och vi ser pa omrade efter omrade att commodityforetagen har svart att hinna med leverera. I vissa fall dar det finns stora mangder ramaterial lattillgangligt att exploatera kommer priset att falla tillbaka nar val produktionen okats till en hogre niva. Inom andra omraden ar det svart att snabbt oka produktionen och aven dyrt. Olja och Uran ar nagra exemplem. ExxonMobil visar att man kan tjana enorma pengar inom commodities. Kanske kan man saga att svangningar ar storre langre ned i vardekedjan?

  LKAB saljer jarnmalm och kan ses lite som Europas jarnmalmgruva. Sjalvklart konkurrerar man med spelare i Chile, Australien osv men man har lite fordelar. Avstandet till Europeiska kunder ar det ena. Det andra ar att LKABs jarnmalm ar magnetisk och darfor ganska enkelt och billigt kan koncentreras till en valdig hog jarnhalt. I tex Brasilen ar inte jarnmalmen magnetiskt och det ar en besvarligare process att rena malmen.

  I princip har ju ett gruvforetag, lastbilsforetag eller ett pappersforetag samma verktyg att anvanda for att kontrollera priset. Vid overkapacitet drar man ner kapaciteten och vid brist okar forstass priserna och fler fabiker eller gruvor oppnas tills jamnvikt nas. Samtidigt ar det nog lattare som du sager att vidareutveckla en lastbil for att sarskilja sig fran mangden an tex jarnmalm. LKAB haller formodligen inte med om detta som forbattrar sina jarnpellets hela tiden for att forbattra sina kunders ekonomi och kvalitet.

  Och en liten rattning. Ett gruvforetag behover inte salja "metaller". Gruvprodukten kan vara alltifran uran, kol, olja, diamenter, marmor och diverse andra mineraler.

  SvaraRadera

MediaCreeper