måndag 7 januari 2008

Tro't om ni vill men börsfall ökar den framtida avkastningen


Den svenska börsen har inlett året ordentligt knackigt och har nu gått ned lika mycket som den gjorde under hela fjolåret. Det kan ju tyckas ganska hastigt och många fond och aktiesparare har nu säkert börja känna av en oro för hur man skall göra med sina fonder osv. Det är inte alltid speciellt roligt att se sparpengar minska som sagt . Aktier som man själv kanske trodde var lågriskaktier visade sig i själva verka verket kanske tillhöra de aktier som tog mest stryk osv.

För en långsiktig aktiesparare är däremot aktiefall inte så dramatiska som man kan tro då det faktiskt är på det sättet att en lägre värdering och lägre aktiekurser ökar den framtida avkastningen från aktier, inte minst aktieutdelningar blir nu allt mer värda då återinvesteringar av utdelningar kan göras till lägre aktiekurser.

Det kan tyckas lite kryptiskt att börsfall ökar den framtida avkastningen men tänk då på att det är situationen år 2017 som bestämmer priset på aktier för detta år, inte situationen år 2007. Dvs skall priset på aktier idag år 2007 ställas i relation till ett värde på aktier för år 2017 om vi har en 10 årig placeringshorisont och aktier är som bekant en sparform som passar för långsiktigt sparande och inte sparande till nästa semesterresa dvs fokusera inte enligt mitt sätt att se på saken hur börsen går i morgon utan potentialen för bra avkastning till år 2017 som exempel.

Beating the depression

If the Great Depression had never occurred, and if dividends had made a smooth ascent while stock prices remained stable, things would have been far worse for long-term stock investors. Investing $1,000 at the beginning of this fictional stable period would have produced only $2,720 by November 1954. That's 60% less than what dividend reinvestors actually accumulated in real life.

Ett annat faktum som också är intressant att reflektera över är den svenska börsen utveckling i relation till många andra börser. Den svenska börsen tillhörde som bekant bland de sämst avkastande börserna i hela världen i fjol och innevarande år har som bekant inte börjat mycket roligare. En av förklaringarna för detta är säkert att flera av våra största svenska företag är stora exportföretag till den amerikanska marknaden, en ekonomi som nu i alla fall på kort sikt ser ut att svaja till ordentligt. Man kan alltid diskutera om fallet som just svenska aktier har varit med om är befogat eller för mycket eller för lite. Men faktum är att den svenska börsen har en betydligt lägre värdering idag än för bara några månader sedan. Faktum är nog att sett till exempelvis p/e tal och direktavkastning tillhör Stockholmsbörsen bland de billigaste och detta är bra för en långsiktig investerare. Inte minst har vi fått lära oss detta av Ratos mycket kloke VD Arne Karlsson genom hans visdomsord i Ratos årsredovisning år 2004.

50 år på börsen
Ratos börsnoterades i maj 1954. Den 3 juni detta år kunde man i Affärsvärlden läsa följande under rubriken ”Förvaltnings AB Ratos till fondbörsen”: ”Nom. 3 mkr. i Förvaltnings AB Ratos placerade på börsen till 200%. Bolaget äger dels alla aktierna i Söderberg & Haak jämte dotterbolagen Larsson, Seaton & Comp. samt Gryts Bruk, dels en väl avvägd portfölj börsnoterade industriaktier. Stora dolda reserver konstaterbara. Emissionen övertecknades
omedelbart.” I en artikel på annat ställe i tidningen nämns bl a att bolaget inte har några skulder i förhållande till utomstående. Artikeln avslutas med orden: ”Bolagets ställning är mycket god”.

Ratos ställning är fortfarande god och inte heller idag har Ratos AB några skulder till utomstående. Likväl torde ställningen vara ännu bättre för den som lyckades förvärva
aktier i samband med noteringen. En investering om 1 000 kronor 1954 hade årsskiftet
2004/05 varit värd:

677 000 kronor i en genomsnittlig börsportfölj, mätt som börsens totalavkastningsindex

331 000 kronor mätt som Ratosaktiens kursutveckling

2 540 000 kronor mätt som Ratos-aktiens totalavkastning.

De två sista beloppen är värda att reflektera vidare kring. Under Ratos nu drygt 50 år på börsen har alltså aktiens totalavkastning (kurs plus återinvesterad utdelning)
varit åtta gånger högre än den rena kursutvecklingen!

Internationella studier bekräftar denna bild av utdelningens betydelse för aktieägarnas väl och ve:

ett globalt totalavkastningsindex har under de senaste 30 åren utvecklats 2,5 gånger bättre än motsvarande kursindex

Analyserar man ett drygt tiotal länder separat, kan man konstatera att utdelningarna i de flesta fall står för mellan 50-80% av totalavkastningen

England har under 30-årsperioden kursmässigt utvecklats 20% bättre än världsindex, men tack vare en hög direktavkastning har man totalavkastningsmässigt utklassat världen med 80%. Omvänt har Japan utvecklats ungefär som världen kursmässigt, men tappat oerhört kraftigt totalavkastningsmässigt p g a de låga japanska utdelningsnivåerna många basindustrier (t ex utilities) har tack vare goda utdelningar utvecklats väsentligt bättre än teknologi- och tillväxtaktier totalavkastningsmässigt, trots en sämre
utveckling rent kursmässigt.

Arne Karlsson
VD Ratos

5 kommentarer:

 1. Jag bestämmer att jag tror på dig. Då känns allt lite lättare.

  SvaraRadera
 2. Superintressant läsning och det rimmar bra med min långsiktiga sparhorisont.

  //KM

  SvaraRadera
 3. Min förhoppning är att det är precis så det är - och jag hoppas jag sitter där om 12 år och klappar mig själv på ryggen för att jag höll ut..! :-)

  SvaraRadera
 4. En annan långsiktig aktiesparare här som gillar utdelningar.

  Har handlat en del nordamerikanska aktier; ligger ca 11% back sedan inköp (exklusive utdelningarna). Det fortsätter dock ticka in kontanter kvartalsvis på kontot...

  Tänker handla mer där borta, men tror att jag avvaktar den kommande rapportperioden först.

  Mvh

  Carolus

  SvaraRadera
 5. Precis som alla overstaende sa valjer jag givetvis att tro pa dig ;-) Kanns skont att hora nagot positivt mitt i allt det trakiga...

  SvaraRadera

MediaCreeper