fredag 26 juni 2009

Ägarbolag del 1

Jag tänkte i kommande inlägg skriva något om ägarbolag (dvs investmentbolag mfl). Det är nog förhoppningsvis ett område som torde intressera många aktieägare då många aktieägare äger just aktier i ägarbolag som Investor, Lundbergs och Industrivärden.

I detta första inlägg skall vi fokusera på de olika typer av ägarbolag som finns och vilka skillnader som finns dem i mellan.

Extremt förenklat så finns det i Sverige tre olika typer av aktiebolag. Rörelsedrivande bolag dvs bolag som driver en rörelse såsom exempelvis en sportaffär, verkstad eller en bank. Sedan så finns det förvaltningsbolag dvs bolag som förvaltar fast eller lös egendom som det brukar stå i bolagsordningen. Carl-Henrik Svanberg AB samt LE Lundbergsföretagen (Lundbergs) är två exempel på denna typ av bolag man har helt sonika ett antal tillgångar (aktier oftast) som man förvaltar. Den tredjeformen av aktiebolag är investmentbolag såsom ex. Ratos, Industrivärden och Investor. Investmentbolag gör egentligen exakt samma sak som förvaltningsbolagen men skattetekniskt så har man andra skatteregler, mer om detta senare.

Förvaltningsbolag och Investmentbolag kallas i denna bloggpost gemensamt för ägarbolag dvs dom äger andra företag.

Det råder stor förvirring om skillnaderna mellan förvaltningsbolag och investmentbolag och ibland så tror även bankernas analytiker att det är samma typ av bolag, vilket det kan se ut att vara men skenet bedrar.

Förvaltningsbolag
Ett förvaltningsbolag är ett ”vanligt” aktiebolag som äger tillgångar som sagt. Såvida man inte har näringsförbud så kan alla svenskar starta ett aktiebolag och använda detta som förvaltningsbolag. Man kan för pengarna i bolaget köpa och sälja aktier t.ex. låt säga att det finns 1 mkr i egna tillgångar i bolaget och så köper man ericssonaktier för denna miljon till anskaffningskursen 74kr per aktie t.ex. Detta blir då en tillgång i balansräkningen och eget kapital blir 1 mkr. Låt säga att bolaget sedan säljer aktierna för 80kr stycket. Detta ger så upphov till en vinst i bolaget, lika så blir en aktieutdelning en vinst då. Om aktierna faller i pris till kanske 50kr så kan bolaget kanske göra en nedskrivning och då redovisa en förlust. Vinster får man lov att antingen dela ut till aktieägarna eller spara i bolaget för expansion t.ex. Det finns en viss form av flexibilitet i redovisningen beroende på hur länge man tänkt att behålla aktierna. Är det ett börsbolag som t.ex. Melker Schörling AB så har man dock en skyldighet att redovisa sina tillgångar till marknadsvärde dvs upp och nedskrivningar i takt med att börsportföljen utvecklas.

Ett förvaltningsbolag har en skyldighet att betala skatt på vinster t.ex. uppskrivningar eller mottagna aktieutdelningar. Dock med undantaget att om man har ett kvalificerat innehav dvs mer än 10% av ägarandelen i bolaget man äger så slipper man betala skatt. För Lundbergs exempelvis så är aktieudtelningar från Handelsbanken och Sandvik såldes skattepliktiga medan utdelningar från ex. Husqvarna är skattefria då man här äger 15% av företaget. Skatten som bolaget betalar styrs ju som bekant av den totala skattebelastningen och därför är det givetvis så att ett bolag (i alla fall utanför börsen) gärna har växande tillgångar men så låga vinster som möjligt även om det vanligvis hänger ihop.

Om ett bolag är väldigt aktivt med att köpa och sälja aktier så är det givetvis så att bolaget inte är ett förvaltningsbolag utan man bedriver givetvis då en rörelse i värdepappershandel.

Investmentbolag
Ett investmentbolag är ett ägarbolag som av skatteverket har fått en skatteklassning som investmentbolag. Denna skattesits medför att försäljningar av aktier inte utlöser någon skatt dvs Investor slapp mao betala skatt vid försäljningen av Scaniaaktier även om man ägt dessa aktier väldigt länge och tjänat rejält med pengar. Aktieutdelningar från innehaven är även dom skattefria under förutsättning att man själv har så stor egen aktieutdelning som man själv fått. Istället för att betala skatt på vinster och utdelningar så betalar investmentbolaget en schblonskatt på 1,5% av tillgångarna. Även denna skatt behöver man inte betala så länge som den egna aktieutdelningen är minst lika stor som 1,5% + då aktieutdelningarna storlek. Istället så betalar ju investmentbolagets aktieägare skatt på utdelningen. Man kan därmed säga att deras skattesits är neutral medan förvaltningsbolag är dubbelbeskattade. Även för investmentbolag så gäller att 10% innehav är skattefria från 1,5% schablonskatten. Det gynnar bolag som Investor och Industrivärden medan mindre investmentbolag som ex. Svolder ständigt och jämt tvingas dela ut mer i aktieutdelningar än vad man får i utdelningar och då är ganska så beroende av att innehaven stiger i värde med tiden.

Förutsättningen för att bli investmetbolag är dels att man förvaltar portföljen långsiktigt och inte ägnar sig åt värdepappershandel. De större investmentbolagen har därför ofta ett dotterbolag där mer aktiv handel med ex. optioner på de egna innehaven genomförs så riskerar man inte bolagets skatteklassning. Vidare så måste bolaget har en diversifierad portfölj dvs man får inte enbart äga aktier i ett bolag. Man måste också ha ett välspritt ägande av investmentbolaget. Kalle och hans två polare kan mao inte starta ett investmentbolag utan det kanske krävs 200 ägare av bolaget exempelvis.
Ja detta var skillnaderna mellan de två typerna av

Exempel på förvaltningsbolag på stockholmsbörsen: Melker Schörling AB, Lundbergs och Säki

Exempel på investmentbolag på börsen: Latour, Investor, Industrivärden, Svolder, Ratos, Kinnevik och Öresund

I nästkommande inlägg berörs fördelar och nackdelar med vardera företagsform.

2 kommentarer:

  1. Vi ser framemot fortsättningen

    SvaraRadera
  2. Tack för en bra redogörelse kring skillnaderna

    SvaraRadera

MediaCreeper