torsdag 1 juli 2010

Cirkus HQ, trollerikonster i den högre skolan

Cirkus HQ fortsätter sin sommarturné i den svenska sommarvärmen. Och precis som på en riktig cirkus finns det här både trollkarlar, clowner, cirkusdirekörer, lindansare och så då vilddjuret, tradingportföljen.

Den kärnkraftlika och tidigare så vinstgivande Tradingportföljen är nu avvecklad med en härdsmälta och man börjar nu skönja de ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna för att avveckla tradingportföljen har huxflux stigit från några hundra miljoner till 1,23Mdr. Och det har kallats till nyemissioner, sålts delar av företaget, ställs in nyemissioner, gjorts större nyemissioner och nu de sista dagarna givits förskott på nyemissioner så här precis innan halvårsskiftet när böckerna stängs sista juni för kommande kvartalsrapport(och därmed kapitalkrav), och så har styrelse ställts sina platser till förfogande. Mats Qviberg, ordförande och storägare i banken har förklarat han framgent inte kommer sitta i styrelsen.

Etttusentvåhundratrettiomiljoner kronor, det är en del särskilt i relation till bankens storlek. Men precis som HQ skriver i årsredovisningen, HQ är ingen vanlig bank.

Vid den senaste kvartalsrapporten som HQ rapporterade där det mest faktiskt var någorlunda frid och fröjd. Då hade HQ Bank ett totalt eget kapital i balansräkningen på 1236Mkr. Mao skulle HQ inte gjort några insatser för att förstärka det egna kapitalet så kan man nog säga att alternativet hade varit konkurs, i vart fall hade man nog inte uppfyllt sitt kapitalkrav. Och med tanke på att aktiekapitalet uppgår till 69,8Mkr och mer än halva det var förbrukat så hade man fått lov att upprätta kontrollbalansräkning.

Nu har man dock givetvis gjort en mängd åtgärder för att undgå ett armageddon på företaget. Som utomstående i stort sett omöjligt att hänga med i alla turer, framförallt när det gäller bankens kapitalkrav.

Men vi försöker oss på en liten summarisk beskrivning över bolagets egna kapital. Utgångspunkten var som sagt 1236Mkr i eget kapital sista mars. Sedan dess har man nu då åsamkats realiserade förluster på 1230Mkr, då ligger vi på 6Mkr i eget kapital, på miniräknaren .. Sedan har verksamheterna i HQ Bank givetvis tjänat pengar de senaste månaderna, denna intjäning är ju som bekant befattad med stor osäkerhet, dels att siffror inte är offentliggjorda än men också det faktum att turbulensen kan ha påverkats HQ lönsamhet, kunderna kanske har slutat göra affärer med HQ lite kortfattat. Ser vi på det första kvartalet och har detta som måttstock så tjänade HQ Bank 58Mkr exklusive trading i rörelseresultat. Låt säga att vi nu är optimister och säger att bolaget har dängt in 50Mkr i vinster från private banking, kapitalförvaltning (inkl. HQ fonder fram till dom såldes) och investment banking Q2. Någon bolagsskatt lär ju inte HQ inte betala 2010 med tanke på förluster så vi lägger in 50Mkr i eget kapital helt skattefritt. Då ligger vi på 58Mkr. 9miljoner avsatte HQ Bank i bolagskatt för första kvartalet och detta lär HQ kunna återvinna så vi ökar på med 9, då är vi uppe i 67Mkr i eget kapital.

Sedan är nästa trollerikonst att man sålt HQ fonder för 850Mkr till Öresund. Hela denna summa kan givetvis inte läggas in i eget kapital då det till Öresund följer med en hel del eget kapital inom HQ Fonder. Det som skall läggs till i eget kapital är koncernen HQs reavinst. Enligt HQ uppgår denna reavinst till 244Mkr för koncernen HQ i relation till bokfört kapital. 67+244 och vi är uppe i 311 Mkr i eget kapital. Sedan har HQ också nu en option att återköpa HQ fonder och denna option borde ju ha något värde kan jag tycka, hur mycket, det begriper jag inte så det är lika bra att man inte skriver.

En försäljning av HQ fonder betyder givetvis att kapitalkravet (som jag heller inte begriper något omkring) minskar och HQ behöver då för att uppfylla finansinspektionens krav ha en mindre balansräkning.

Sedan för att undgå Bankens tillstånd ryker på stående fot till följd av för dåligt kapitalkrav så har HQ tvingats att få ett förskott på sin kommande nyemission. Öresund och hela familjen Qviberg, inkl. barnen(!) har agerat lindansare på cirkus HQ och givit ett förskott på 235Mkr. I balansräkningen är detta givetvis eget kapital och sammanlagt är vi då uppe på 546Mkr som får lov att bli min gissning hur mycket eget kapital som kommer redovisas i nästkommande kvartalsrapport. I resultaträkningen bli det minus knappt en miljard.

På tre månader har alltså HQ numera avvecklade vilddjuret, förlåt tradingportfölj medfört att bankens eget kapital minskat med 56%(!!) plus då det faktum att en del aktieägare reden givit förskott på kommande nyemission så ser man det exklusive förskottet så har 75% av bankens egna tillgångar bokstavligen gått upp i rök, poff... Jag tror inte Mats Qviberg sovit gott på huvudkudden sista månaderna och jag tror att det yttrats ett och annat hårt ord mellan Sven Hagströmer och Mats Qviberg vid deras gemensamma skrivbord. Men enligt Hagströmers intervju i Dagens Industri så ser man sig fortfarande som partners, i princip…

Den andra frågan är givetvis, hur står det till med Banken i övrigt?
Det mest uppenbara är ju att HQ fonder inte längre finns kvar, utbytt mot en påse pengar där redan hälften är borta, likt om man köpt biljetter till årets Hultsfredsfestival. HQ fonder har de senaste åren tjänat omkring 70-80Mkr på årsbasis så minst 30-40% av bankens intjäningsförmåga är nu borta (om vi räknar tradingen till nollresultat), eller om man skall se det som temporärt borta. Och kortfattat så kan man säga att den kommande nyemissionen får lov att användas för att återta detta tapp. Det är också synnerligen krångligt att beräkna hur dessa alla turer nu påverkat bolagets aktier då dessa förskott och liknande krånglar till det. Men ser man dagens HQ som det aktieägarna äger idag och denna balansräkning är Okej, och hela den kommande nyemission=förvärv av HQ fonder så borde bankens bakomliggande intjäning med dagens verksamhet ligga omkring 2-5kr per aktie om jag höftar rätt. Med ordentligt stor osäkerhet givetvis och 2010, blir det brakförlust givetvis, omkring minus 13-14kr per aktie, Q2.

Ett annat och det största dilemmat givetvis, hur kommer HQ Banks kunder att göra? Tar man bort sina pengar ja då blir det inte skoj..På detta område skall man självklart inte lyssna på ”experter” Carnegie och Handelsbanken/SEB you name it vill givetvis säga typ ”man ser ett ökat antal kundförfrågningar” till följd av cirkusen, eller som Nordnet som ”tyckte sig se att många kunder säljer HQ fonder..”. Samtidigt som HQ själva med största sannolikhet säger något i typ med att ”det är business as usual”.

Frågan är nu vad som händer härnäst? Det idag strippade HQ utreds givetvis av finansinspektionen maa man tagit så stora tradingposter att det har hotat bankens finansiella ställning. Omöjligt att uttala sig om vad denna granskning kommer fram till, men spontant så tror jag ändå att man klarar detta då man inte kan klaga på handlingskraftigheten sista tiden. Sedan har vi styrelsen. Ett annat dilemma är att HQ nu är i samma problem som man var i perioden mellan 2002-2005. Dvs den typ av finansiella som HQ är där är skalbarheten enorm och desto mer pengar man förvaltar desto lönsammare kan man bli. Utan HQ.se (som numera heter Avanza) och utan HQ fonder så får HQ en sämre skalbarhet precis som förra perioden och det kan säkert tänkas bli så att man kan delta i strukturaffär på ett eller annat sätt, fast det mest troliga är att man blir kvar och för nyemissionslikviden köper tillbaka HQ fonder.

Och kan Qviberg och Hagströmer fortsätta kamper ihop? Ingen omöjlighet att dom går skilda vägar, får ta och skriva ett inlägg om hur detta skulle kunna ske.

2 kommentarer:

  1. Mycket bra genomgång! Men det borde innebära att nyemisionen på 1000milj skulle behöva göras på åtminstone 3 nya för en gammal. En rejäl utspädning. Svårt att förstå att kursen kan vara på den här nivån.

    SvaraRadera
  2. Avanza, som ju ingår i HQ-sfären, driver placera.nu som ni alla säkert känner till. Placera.nu, som ger råd till sparare, rekommenderar att *köpa* aktien nu. Detta tycker jag raserar förtroendet för placera.nu på studs. Det är inte lotteri vi sparare skall använda våra sparmedel till! Bolag som imploderar skall omedelbart förpassas till historien av oss sparare, placera pengarna på vettiga alternativ istället.

    "HQ har nu genomfört den forcerade avvecklingen av sin tradingverksamhet. Total avvecklingskostnad blev 1 230 miljoner kronor. Den kvarvarande verksamheten, förmögenhetsförvaltning, aktiehandel och corporate finance är i gott skick med goda utsikter för de kommande åren. Efter kraftiga kursfall, minus 60 procent sedan mitten av april, ser vi en mycket god potential i aktien. Som bekant kommer solsken efter regn. Vi tar in HQ på kursen 52 kronor. Vi tycker att HQ är värt 65 kronor vilket blir vår målkurs. Stoppkursen sätter vi ganska högt, 48 kronor, för den händelse att vi trots allt inte har sett alla surdegar ännu."

    https://www.avanza.se/aza/press/stocklist.jsp

    SvaraRadera

MediaCreeper