onsdag 7 november 2007

Var vetgirig och lär dig mer!Att vara vetgirig när det gäller aktier och andra investeringar är helt klart ett framgångsrecept. Desto mer man kan och vet om företagen man investerar i desto större möjligheter att göra bra investeringar har man. Kunskap kombineras sedan med fördel med erfarenhet och bra sittfläsk.

Ett roligt sätt att ta reda på mer om börsföretag är att gå på aktiesparträffar som arrangeras på många platser runt om i landet. Normalt är det antingen ganska stela tillställningar med en kopp kaffe och kaka eller så kan det också vara ganska uppsluppna evenemang där man kan få sig ett gratis skrovmål samtidigt som man har möjlighet att prata skit med någon börsVD. En sak man inte skall underskatta är att bedöma sinnesstämningen på företagspresentationerna det går att utläsa mer än man tror om hur ett företag presterar idag.

Aktiesparträffar arrangeras oftast av organisationen Aktiespararna men börjar nu allt mer få konkurrens av nätmäklare, fondkommissionärer och banker som arrangerar träffar för sina kunder. Att det totalt sett blir fler aktiesparträffar tycker jag är mycket positivt och kommer förhoppningsvis leda till att fler lär sig mer om börsbolagens verksamhet. Så har du möjlighet att gå på aktiesparträff skall du ta möjligheten. Inte minst om det berör företag som du själv skulle vilja investera i.

I går kväll tog jag själv tillsammans med min fru chansen att gå på en halv aktiesparträff, var tyvärr tvungen att gå lite tidigt så jag hann inte med att lyssna på allt. Huruvida det var företagspresentationerna eller gratismaten som lockade mest låter jag vara osagt och öppet för gissningar bland bloggläsarna.

På denna aktiesparträff som arrangerades av Aktiespararna han jag med tre olika presentationer plus lite mat. Tyvärr var det denna gång ingen VD förutom Aktiespararnas VD Elisabeth Tandan närvarande utan istället var det IR chefer och motsvarande från företagen Boliden, Svenska bostadsfonden och Electrolux. Efter vi var tvungna att gå medverkade också Klövern och Vostok Nafta så det vara ett ganska gediget program.

Boliden IR chef var uppenbart skakad och berörd för den senaste tiden utveckling för Boliden och hon började sin presentation med att säga… Det går inte riktigt som vi hade planerat just nu. I sin presentation drog hon Bolidens brokiga historia sedan man såldes ut från Trelleborg koncernen där koncernen mer än en gång har fått räddas av aktieägarna från konkurs. En beskrivning på hur Boliden ser ut idag med smältverk och gruvor. Hon pratades sedan en hel om faktorerna som gör att Boliden tjänar pengar, gärna hög dollar, högt pris på zink och inga produktionsstörningar. Kopparpriset har man sedan en tid sedan en mycket bra hedge på då man sålt koppar på ett bra terminspris. Men man är idag däremot helt öppen för förändringar på zinkpriset och på dollarn som slår igenom på resultatet direkt. Det kraftiga dollarfallet som varit under höstmånaderna har drabbat Boliden ordentligt samtidigt som produktionen i Aitik gått sådär enligt IR chefen. Hon kunde också bekräfta bilden av att gruvutrustning blivit betydligt dyrare och framförallt tar det betydligt längre tid att få utrustning vilket gör bolaget känsligt för framförallt reservdelar. Hon såg ganska lugnt på ledningsturbulensen där både VD och finanschef försvunnit på kort tid från Bolidenoch trodde ändå att bolaget inte skulle ha några problem att rekrytera goda ersättare. Min fru sa i alla fall till mig efter presentationen, aldrig i livet att vi köper aktier i Boliden det här vill jag inte vara delägare i!

Sedan på tur var det en presentation av svenska bostadsfonden som är en fondinvesterare i bostadsfastigheter på mindre orter som exempelvis Oskarhamn och Västervik. Fonderna som är stängda på 6 år tecknas mestadels av privatpersoner och mindre institutionella investerare och minsta insatsen är 100 000kr och tecknas inte som fondandelar utan som preferensaktier med hänvisning till lägre skattesatser. Presentatören höll en genomgång om hur konjunkturokänsliga bostadsfastigheter är och vilken bra avkastning som bostadsinvesteringar har gett mycket tack vara den så hårt reglerade marknaden. Preferensaktieägare kunde räkna med att erhålla 5-7% i årlig direktavkastning plus ev. värdestegring på fastigheterna som man i sina kalkyler uppskattade till inflationstakten plus någon procent. Fastigheterna säljs när fonden likvideras efter sex år. Så en säker och stabil avkastning på 10-15% per år var nog rimligt att anta enligt dom själva. Belåningsgraden uppgår till 80% av inköpspriset på fastigheterna men ökande räntekostnader var han inte speciellt rädd för då det då bara var att höja hyrorna året efter. Själv skulle jag inte investera i bostadsfonder nu när man kan köpa fastighetsbolaget under JEK/aktie. Å andra sidan är fastighetsbolag något som jag själv inte är speciellt intresserad av heller.Sist ut på banan av företagen som jag lyssnade på var storföretaget Electrolux som presenterades av sin IR chef. Han beskrev "nya" Electrolux som nu efter avknoppningen av Husqvarna är helt fokuserade på människors kök, tvättrum och städvanor. Områden som de flesta idag växer något mer än BNP pga att allt fler är beredda att lägga allt mer pengar på framförallt kök. Balnd fick man lära sig att tillväxten på induktionshällar i köket överstiger 20% per år.

Man går idag igenom ett mycket stort omstruktureringsprogram som syftar till att Electrolux åter skall bli en av de mest lönsamma inom sin egen nisch, marginalerna skall upp 2% innan 2010 har ägarna med Investor i spetsen krävt. Huvudaktiviteten är att flytta i stort sett all produktion till lågkostnadsländer samt bli mycket bättre på produktutveckling där man faktiskt börjar med kundens behov i centrum. IR chefen tog dammsugaren ErgoRapido som ett exempel på där man tillverkat något som kunderna verkligen efterfrågat och har kunnat få mycket bra lönsamhet på produkten. Marginalerna överlag inom koncernen är idag ganska tunna och avkastningen är inte den bästa. Electrolux har idag en mycket tuff marknad att verka på med ständigt stigande råvarukostnader samtidigt som konkurrensen är hård och nya asiatiska aktörer som bla. Haier, LG och Samsung är på väg att knapra marknadsandelar. Mna skall heller inte sticka under stolen med att Electrolux framförallt finns i Europa och USA och inte speceillt mycket i det mer växande Asien. Kanske inte riktigt så kul i USA just nu så att säga.

Även om Electrolux är i en tuff bransch med medioker lönsamhet så tror jag många underskattar Electrolux som bolag, jag själv har varit en av dem som varit negativt inställd till Electrolux under lång tid skall jag villigt erkänna. Faktum är att Electrolux faktiskt varit ett bolag som under den senaste 10 år perioden utvecklas betydligt bättre än börsen som helhet sett som totalavkastning och man har helt klart gjort en hel del bra saker, inte minst att sälja av lågpresterande delar och dela ut Husqvarna till de egna ägarna. Electrolux har som oftast och även idag en låg värdering vilket inte är speciellt konstigt sett till de låga marginalerna och den tuffa marknaden. Men om marginalerna skulle lyfta 2% ja då är Electrolux helt klart billiga men dom har fortfarande en hel del att bevisa. Det som talar emot Electrolux som långsiktig investering är att bolaget idag inte alls är de bästa lönsamhetsmässigt i sin nisch och andra vitvaruföretag presterar idag bättre. Jag skall nog försöka lära mig mer om Electrolux för det är ett spännande företag.

Så om du har chansen tycker jag du skall ta tillfället i akt att gå på aktiesparträffar inte minst av anledningen, gratis mat för en kväll!.

1 kommentar:

  1. Tyvärr är det inte lika spännande program i min förening har man tur kanske någon från Aktieinvest kommer och pratar lite eller så får man åka till någon liten fabrik på studiebesök .Dock ingen börsnoterad.
    Annars är jag super nöjd med mitt livstidsmedlemskap i Aktiespararna menlite bättre besök i småstäderna skulle inte skada.
    Kul kommentar ang Boliden

    SvaraRadera

MediaCreeper