söndag 17 februari 2008

Hur stor vikt skall man lägga vid hur ett bolag utvecklas idag?


När man investerar i ett företag som torde det mest grundläggande vara att man ser på hur det går för företaget. Hur mycket pengar dom tjänar, hur avkastningen är på investerade pengar osv. Slutsatsen man kan dra av detta borde logiskt sett vara att de allra flesta investerar i företag som det går bra för vilket borde vara en klok strategi som borde ge god avkastning.

Det stora "problemet" är att dessa populära investeringar ofta är dyra och man slits då mellan att investera i ett dyrt bra välmående företag eller ett kanske lite mindre välmående, kanske inte fullt så lönsamt föratag som teoretiskt sett borde vara billigare.

Men frågan är om det egentligen är hur ett företag går idag som avgör avkastningen för låt säga de kommande 10 åren? Torde inte värderingen om tio år och därigenom avastningen fram till dess styras mycket av hur ett företags verksamhet går och hur aktien värderas om 10 år? Ett företag som har ordenligt hög lönsamhet idag mot lite mer skral för 10 år sedan är säkerligen varit en bra investering. SSAB är ett typexepel på en sådan investering som år 1998 hade en mycket besvärlig marknad där intäkterna sjönk och marginalerna var dåliga mot att idag 10 år senare har en fantastisk marknad och god lönsamhet. SSABs aktie har under denna 10 år period utvecklats ung 3ggr så bra som börsen i sin helhet trots den sista tidens ras för aktien. Ett annat exempel på företag som gått från att ha dålig lönsamhet till mycket bra är t.ex. ABB som så sent som år 2002 stod på ruinens brant med stora förluster till att idag han mycket god lönsamhet och fullt i kassan. Aktien har på bara dessa fåtal år i stort sett tiodubblats om man räknar i totalavkastning.

Mycket duktiga placerare lyckas ofta identifiera dessa företag som har en betydande utvecklingspotential och kanske lite dålig lönsamhet idag. Warren Buffet, Gustaf Douglas och H&Q herrarna har alla som exempel lyckas med att köpa aktier "på tvärs" mot vad andra investerare har tittat på. När andra har köpt aktier med hög lönsamhet har dessa investerare ofta köpt aktier med skral lönsamhet.
När USA förra gången upplede stora kreditproblem i banksektorn (88-89) så lyckades Warren Buffet köpa in sig stort i den i stort sett konkurshotade banken Wells Fargo. Vad Buffet förstod var att om bara banken överlevde så fanns grunden för mycket god långsiktig avkastning. Idag knappa 20 år senare står börskursen betydligt högre än den gjorde vid inköpet för Buffet och idag verkar det som om Wells Fargo dessutom är en av bankerna i USA med minst bolåneproblem. H&Q (med stöttning av Latour) gjorde en räd in i ett insomnat investestmentbolag vid namn Custos till mycket låg värdering och tillsatte en ny ledning och gav i stort sett uppdrag att sälja ut portföljen. Likaså investerade man i företaget Jakobsson&Widmark ert företag med mycket låg lönsamhet men som lyfte sig betydligt och gav fenomenal avkastning sett till investerade pengar för Öresund. Latour har ett mycket bra facit av att investera i och lyfta lönsamheten i mindre industribolag.

Bland de företag som jag själv investerat i så är de flesta idag ganska välmående och lönsamma och avkastningen på invetserade pengar är överlag god. Däremot har jag aktier i ett företag som idag har stora problem inom en viss del av företaget. Företaget är Trelleborg.

Trelleborg har de senaste åren haft ideliga lönsamhetsproblem som lett till nedskrivningar, nedläggningar och en mängd andra aktiviteter som hela tiden har drabbat akieägarnas avkastning. Problemen har som jag upplever enbart varit fokuserade på lönsamheten som varit och är dålig. Något vidare problem för försäljningen av bolagets produkter har det inte varit och företaget har ökat sin försäljning från 17,9 Mdr år 2003 till att under år 2007 ha en försäljning på 30,8 Mdr dvs en årlig förbättring av försäljningen med ca. 14-15% per år men vad hjälper det om lönsamheten ständigt har gått ned och vinsten är i stort sett oförädrad sedan år 2003. Styrelsen ser i allla fall positivt på framtiden och brukar höja aktien utdleningen med ca. 10% om åre problemen till trots.

Man kan redan nu troligtvis dra slutsatsen att i alla fall mestadelen av år 2008 kommer bli en mycket tuff tid för Trelleborg. Bolaget kommer under året påläggas en rättsprocess för några dotterbolags tveksamma affärer med påföljande troliga skadestånd, automotive verksamheten i USA lär inte förbättras, omvärldsekonomin kanske försvagas osv.

Men Trelleborg har som en konsekvens av de ständigt återkommande problemen blivit en mycket opoulär investering. Under år 2007 har ung. 4000 aktieägare sålt sin aktier i bolaget, kursen har gått ned betydligt och värderingen av bolaget är mycket låg, under förutsättningen att lönsamheten lyfts till historiska nivåer Trots att företaget är en av sveriges större i omsättningen så finns treleborg idag inte bland de 50 mest ägda aktierna hos en aktiemäklare som Avanza. Tom tidningsrubrubrikerna om bolaget verkar bli mindre enligt min uppfattning.

Trelleborg har idag en försäljning på ung. 300 kr per aktier, en marginal på sista raden på 7% skulle i så fall ge en vinst på över 20 kr per aktie och ett p/e tal sett till dagens omsättning på ca. 5-6

Finns det chans till en turn around eller är det bäst med "let the trend be your friend"?

3 kommentarer:

 1. Electrolux är ett annat impopulärt bolag med mycket lågt p/s tal.

  För att investera i dessa bolag tycker jag man måste hitta ett skäl till varför lönsamheten ska gå upp i framtiden. För om lönsamheten fortsätter att gå ned successivt så blir bolaget knappast en vinnare.

  I detta inlägg har du nämnt att Trelle är lågt värderade sett till försäljningen. Så i nästa inlägg får du gärna argumentera för vad som ska höja deras lönsamhet, och således bli en bra investering. För om det inte finns någon "trigger" så borde du väl inte äga aktier i företaget?

  SvaraRadera
 2. Viktig punkt du har. En förbättring måste givetvis ske för att en investering skall löna sig.

  Min tro är att 2008 blir ett dåligt år med forsatta problem och under detta år kan man inte räkna med några förbättringar. Vdn har komnunircerat att i slutet av 08 och under 2009 kommer åtegärdsprogrammet leda till lönsamhetsförbättringar och reslutatlyft.

  En trigger finns i potetiella försäljningar av affärsområdet Automotive. Nackdelen är att man är klar världsetta på.

  Tyvärr positivt eller vad man nu skall säga så är problemen ganska koncentrerade till nordamerika och till automotive resten av Trelleborg är idag i mångt och mycket lika lönsamt som andra verkstadsbolag. Så 7% på sista raden är helt helt osannolikt.

  Tom direktavkastningen är idag klart intressant i Trelleborg 5,8% idag och dom brukar höja med en 50 öring om året. Rensat för "engångsposter" motsvar utdelningen omkring 45% av resultatet.

  SvaraRadera
 3. Cristoffer! Det vore intressant med ett inlägg om sk. fundamentalviktade fonder. När man läser på Xact:s hemsida verkar det ju väldigt bra, men finns det några nackdelar som du känner till? http://www.xact.se/Vanligafr%E5gor/
  Fundamentalindex.htm
  (Jag delade upp länken på två rader för att hela skulle komma med.)

  SvaraRadera

MediaCreeper