tisdag 27 januari 2009

Sverige mot elöverskott?

Sverige är historiskt sett ett land med låga priser på el. Det har sina naturliga förklaringar i att vi haft gott om rinnande vatten i vårt land och ett par kärnkraftverk som producerat till låga kostnader även om baksidan kanske är höga livscykelpriser på kränkraft och att vi i Sverige våldfört oss på många naturrikedomar bla. vårt allra största vattenfall som numera sedan 20-talet inte finns mer. De låga kostnaderna på el har dock i högsta grad varit en bidragande orsak till Sveriges goda industriella utveckling under 1900-talet.

De senaste åren har det i Sverige rått ett elunderskott dvs vi har inom landet producerat mindre elektricitet än vad vi gjort av med. Detta är en av flera viktiga faktorer till att vi i konungariket Sverige haft allt mer stegrande priser på el. Men frågan är om vi inte nu med elpriserna har kommit om inte till vägs ände men om än in på en betydligt lungnare utveckling på elpriserna.

Om jag inte är fullkomligt felunderrättad så pågår det idag väldigt stora planeringar för utökad produktionskapacitet för elkraft. I siffror räknat ung 300 Mdr som energibolag har i investeringspipeline. Mycket av detta är givetvis väldigt bra satsningar som med tiden bygger en mer hållbar energiförsörjning i Sverige. Det är investeringar i vindkraft, solkraft, fjärrvärmeverk som också utvinner el, effektivisering av vattenkraft mm. Även i många större industriföretag pågår idag stora projekt inom just energiförsörjning. I många fall riktigt kloka satsningar med vindkraft, energiutvinning ur spillvärme och alla möjliga möjligheter.

Exempelvis företaget SCA som är Sveriges allra största markägare med marktillgångar nästan lika stora som Belgien lämnade i mitten av december in en tillståndsansökan till regeringen om ett enormt vindkraftprojekt på SCAs mark som skulle öka den svenska vindkraftsproduktionen med över 50%. Man tänker sig heller inte betala en krona för detta utan pengarna står det norska kraftföretaget Statkraft för mot en ägarandel på 60% mot att SCA mark (bergsknallar i skogen) ger en ägarandel på 40%. Om allt går som det är tänkt i detta fall så kan vindkraftverk vara på plats under 2010.

Till dessa cirkus 300mdr i totala investeringar skall vi givetvis också lägga privatpersoner investeringar i berggvämrepumpar, luftvärmepumpar och alla andra upptänkliga energibesparingsåtgärder. Nere i Skåne var det någon indivd som tom byggde ett ”plusenergihus” dvs där solcellerna genererade ett överskott av el i förhållande till husets hushållsel. EU drar ju också nu sitt strå till stacken och har beslutat att EU äntligen förbjuder nyförsäljning av glödlampor, lågenergilampor är det som gäller i framtiden. Stort som smått mao.

Kombinationen av mycket stora energinvesteringar, väldigt många energibesparande åtgärder, samt en rejäl lågkonjunktur på det. Det är en kombination som man gissningsvis kan tro på något år återigen kan leda till att Sverige hamnar i elöverskott. Plocka bort 5-6 pappersmaskiner, något stålverk och en lägre produktion i tillverkningsindustrin generellt och det är många kWh som inte försvinner upp i rök. Baksidan är väl tyvärr att många hållbara energiprojekt kan komma att skutas upp. Samtidigt när bollen redan är i rullning är den svår att stoppa och statsjeeparna är nog inte på väl tillbaka trots lägre bensinpriser. Men långsiktigt kommer nog efterfrågan på el öka stadigt

Vad är föresten ett bra elpris för en privatperson i dagsläget?
Jag tecknade för första gången i mitt liv ett rörligt abonnemang denna gång för ett tag sedan. Priset på abonnemanget är genomsnittspriset på Nordpool varje månad+ 3,5 öre på kWh+ alla skatter och avgifter, ingen fast kostnad, ingen fakturaavgift. Är det ett reko pris där man bara köper hushållsel?

2 kommentarer:

  1. Vattenkraften kan vi behålla på obestämd tid men kärnkraften skall ju enligt den evigt rådande nja-omröstningen avvecklas när det finns alternativ. Din kolumn verkar förutsätta att vi behåller kärnkraften.

    Opinionen verkar vilja ha utbyggnad (80% på DN.se ville ha det t.ex.) så det kanske inte är omöjligt längre.

    SvaraRadera
  2. Anonym> Jo det som jag diskuterar är den kortsiktiga reaktionen. Kärnkraften kommer nog knappast avvecklas eller ens få minskad effekt de kommande 5 åren. Såväl Ringhals som Forsmark utökar ju produktionen redan idag.

    Långsiktigt kommer efterfrågan på el öka då det är en komponent till att minska oljekonsumtionen. Samt kanske kommer vi ockå långsiktigt att avveckla kärnkraften.

    SvaraRadera

MediaCreeper