söndag 16 maj 2010

Är det så Muntert?


Munters är ett förhållandevis bortglömt svenskt industriföretag som mycket väl förtjänar att i alla fall någon skriver ett kort inlägg om detta företag. Söker man om Munters på denna blogg står det inte heller så mycket direkt.

Munters är ett av våra svenska snilleföretag dvs företag som kommit fram genom någon genial uppfinning såsom t.ex. Alfa-laval och separatorn, SKF och kullagret, Tetra-pak mm.

I Munters fall handlar det i grunden om Carl Munters som dog 1989. Herr Munters var en synnerligen produktiv man som gick i graven med över 1000 patent beviljade. Mest känt är kanske Absorptionskylskåpet (en stor del av electrolux framgångar) Men en del av dessa patent handlar om fukt och fukttransporter som i sin tur då ledde fram till muntersaggregatet. En luftavfuktare mao.

Precis som SKF har utvecklat sina kullager så att dom rullar lättare än någonsin så har Munters utvecklat sina muntersaggregat så att dom nu är allt bättre på att hålla koll på temperaturer och fukthalter.

Munters är indelade i tre delar med de suspekta namnen Dehumidfication (avfuktning mao), Humicool (temperatur), Moisture control services som pysslar med att rätta till översvämningar, vattenskador, brandsanering och liknande där ofta försäkringsbolag är kunder.

Inom sina områden är Munters en global aktör ( i första hand Europa, i nästa hand USA och Asien) som nog få ses som världsledande även om det finns en hel del konkurrenter främst på det regional planet.

Munters verkar idag mycket inom energieffktivitet och klimathantering kort och gott och mycket tyder nog på att denna typ av tjänster även kommer efterfrågas i framtiden. Fukt, hetta och översvämningar är tyvärr vardagen idag och vi har att förhålla oss till detta. För många verksamheter såsom sjukhus, medicinteknisk industri, verkstäder mm. så bidrar Munters produkter till en sänkt energiförbrukning något som är synnerligen viktigt med allt mer stigande energipriser. Frågan är vidare om inte Munters borde kunna växa genom förvärv just på denna sida?

Munters har haft flera olika ägare genom åren men oftast inom Wallenbergsfären med Incentive (ett investmentbolag) och Asea bla. Munters har idag två andra "klassiska" huvudägare med precis lika många aktier och röster vardera, Latour och Industrivärden. Det är två bra industriella huvudägare att ha bakom sig och två huvudägare som är duktiga på att förvalta bolag.

Omsättningsmässigt så tycker jag nog man kan se Munters som hyfsad stadd i tillväxt över tid. Sedan 1995 så har försäljningen ökat varje år utom två (2003 och 2009). Sett över tid (sedan 95) så är den årliga tillväxten som ett snitt 9,5% år om än lite svagare de senaste åren, det är gott.

Även om det är en till viss del konjunkturkänslig verksamhet så har ändå Munters varit ganska så stabila och aldrig på helåret visat några förlustsiffror senaste 15 åren, få verkstadsbolag förunnat. Lönsamhetsmässigt så har det dock svajat en del och man har över tiden haft ganska så låga marginaler. Men sett över tid så har man en avkastning på sysselsatt kapital omkring 12-30% vilket är gott. Idag så befinner man sig en en lönsamhetsvacka men det är nog en vågad gissning att man borde kunna öka sina vinster en del de kommande 2-3 åren om man anlägger en optimistiskt syn. Dock är detta valutor oräknat man säljer en hel del både i dollars och Euro så de starka svenska kronan som sista tiden blivit hårdvaluta kan ställa till det lite när man räknar om till kronor.

Balansräkningen
Munters har idag en balansräkning som är "sådär" men den är betydligt bättre än vad den var för två år sedan då bolaget beslutade sig för att ställa in aktieutdelningen. Den sänkta utdelningen och ett förbättrat kassaflöde har förbättrat läget även om det inte är "top-o-the line" direkt. Munters har idag en nettoskuld på 761mkr och en hyfsat stor goodwillpost. En soliditet på 38% och jag hade nog velat se lite mer omsättningstillgångar i relation till skulderna. Räntetäckningsgraden är dock 9 så någon nyemission lär inte står för dörren utan man klarar av den löpande verksamheten men ev. stora förvärv kräver tillskott av ägarna eller apportemission av aktier.

Aktien?
Sett till någon form av "trendlönsamhet" basat på historien så borde Munters kunna klara av att tjäna 4-4,5okr inom några år igen. Där är man givetvis inte idag men bolaget bör kunna ha potentialen dit hän. Bolaget bör således idag handlas till p/e 10-13 någonting. (med dagens lönsamhet högre givetvis). Sett i relation till eget kapital handlas man till 2,5 ung. och det finns ju som bekant en del goodwill i EK också.

Sammantaget skulle jag säga hyfsat pris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper