fredag 14 maj 2010

Hur är Handelsbankssfären uppbyggd? del 2

Grundfundamentet för ”makten” i Handelsbanksfären ligger således i Banken med stort B. Bankens makt är sedan givetvis betydligt större än aktieposter. En bank har ju som bekant också ”främmande kapital” och genom att låna ut pengar så blir man indirekt en stor maktfaktor. Handelsbanken är givetvis husbank för samtliga innehav i sfären men man är också med största sannoliket också husbank för många ägare såsom just t.ex. Lundbergs och AB Landå (”dödsboet” efter Mats O Sundqvist). Carnegie som förvaltar Sundqvists ”moderbolag” har att ta hänsyn till att Handelsbanken har pantförskrivningar på många tillgångar i dotterbolag och lån till dessa (bla. AB Landå). Handelsbanken har genom sin utlåning en rejäl maktfaktor i svenskt näringsliv och omvänt så använder Handelsbanken näringslivet tillbaka in i banken då många näringslivspersonligheter sitter i regionala styrelser i Handelsbanken. Kanske är det just denna struktur som får Handelsbanken att värna så mycket om att vara i symbios utveckling med den lokala ekonomin, inte försöka växa snabbare (högre risker..)

Alltså kan man då dra slutsatsen att den som kontrollerar banken, kontrollerar hela sfären? Så enkelt är det som bekant inte. Istället så har Handelsbanken en mycket komplex bolagsordning som är okänd för de flesta. För i Handelsbanken är det inte bara att köpa aktier och tro att man kan diktera villkoren på en bolagsstämma. Nej, i Handelsbanken är det nämligen så att ingen enskild aktieägare får lov att rösta för mer än 10% oavsett hur många aktier man äger. Vilket utgör ett synnerligen stort skydd mot makthungriga spekulanter. Här visar sig också finessen med korsägare, då SCA-SHB-Industrivärden kors och tvärs äger varandra.

Och detta öppnar också upp konspiratoriska inslag i slag med DaVinci koden om att det finns banken liggande aktieägaravtal som till viss del styr maktfördelningar. Handelsbanken är som bekant numera efter Skandias utköp börsens äldsta bolag (börsnoterat 1873) och är det en slump att styrelseordföranden i Industrivärden varannan gång varit från banken (Tom Hedelius avgick senast..) och varannan från SCA (…in kom nu Sverker Martin-Löf) ända sedan Industrivärden bildades i spåren av Krugerkraschen. Och det var här Affärsvärldens intressanta artikel kom i, vem skall nu täcka tomrummet efter Arne Mårtensson som gav sig ut och segla jorden runt istället för att i sann succesionsordning ha tagit över efter Sverker Martin-Löf.

Nu ställer du dig säkert frågan om vad detta har för betydelse om man investerar i aktier i SHB sfären? (dvs Industrivärden, SHB, SCA, Volvo, Skanska, SSAB, Sandvik mfl.)

Jo jag vill nog göra gällande att sfärens struktur och uppbyggnad är viktig inte minst när man bedömer olika företags finansiella stabilitet. Och kortfattat går det ut på att då SHB har en försiktig och stabil bankverksamhet i kombination att det finns många exempel på ”dolda” likvida och mindre likvida tillgångar i sfärbolagen samt att de flesta SHB-sfär-bolag i sin struktur mer påminner om konglomerat än slimmade bolag som inom Wallenbergsfären. Detta gör att många bolag då klarar av en förhållandevis stor nettoskuld av lån, som inte sällan till stora del tillhandahålls av just den som skyfflar in "andras" och egna pengar i sfären, dvs Hjärtat, Handelsbanken.

3 kommentarer:

  1. När man analyserar en aktie kan ägarstrukturen vara en variabel att diskutera för aktiens framtida utveckling. Hur tänker du kring detta?

    SvaraRadera
  2. Tackar för ett intressant inlägg som vanligt

    SvaraRadera
  3. DF-> Absolut, mycket viktigt ytterst handlar det om man litar på de individer som driver ett företag eller inte.

    SvaraRadera

MediaCreeper