lördag 1 maj 2010

Vikten av goda kunder

De fyra svenska storbankerna har nu alla avlämnat sina kvartalsrapporter för det första kvartalet och glädjande så verkar de svenska bankerna klara sig hyfsat i relation till den internationella bankmarknaden. Såväl SEB och Swedbank är nu åter på banan någorlunda och tjänar lite pengar och Nordea och Handelsbanken har idag en mycket god intjäning som gått ned lite sedan högkonjunkturåren men detta beror i många och mycket mest på att att man har större likviditetsreserver och mer eget kapital i balansräkningen. Samt då lite kreditförluster främst inom företgassektorn.

Då de svenska storbankerna konkurrerar ju direkt mot varandra (i Sverige vill säga) är det ju ofta så att jämförelser mellan de fyra storföretag ofta görs.

Mediarapporteringen (i affärstidningar) i dessa jämförelser är oftast fokuserad på antingen en mängd nyckeltal såsom kreditförluster, intjäningsförmåga, KI-tal räntenetton osv där man t.ex. skriver om hur stora kreditförluster som Swedbank har i relation till Nordea eller att man fokuserar på bankerna ur investerarperspersepktivet dvs man försöker utröna om deras aktier är ett bra eller dåligt val. Om den ena aktien är ett kap framför den andra osv.

I jämförelse till eget kapital i balansräkningen så handlas t.ex. idag bankerna till följande:
Swedbank 1,02
SEB 1,1
Nordea 1,24
Handelsbanken 1,54

Skulle bankerna ha samma avkastning på det egna kapitalet så skulle alltså Swedbank vara den mest köpvärda banknen exempelvis. Nu skiljer sig ju intjäningsförmågan ganska så mycket idag och investerare är beredda att betala lite mer för framförallt Handelsbanken som där det flyter in mycket pengar i banken. De lärda tvistar om vad som är den bästa investeringen.

Men däremot så läser man väldigt sällan om den industriella utvecklingen i bankerna. När man pratar om konsumtionsbolag så pratar man ju t.ex. marknadsandelar osv osv. För en bank är den kanske allra viktigaste bakomliggande lönsamhetfaktorn att man har framgångsrika kunder, inte att man som bank tjänar mycket pengar idag genom att ta ut höga avgifter. Har bankens kunder stabil ekonomi, så får banken stabil ekonomi har bankens kunder framgångsrika finansiella placeringar så drar banken nytta av detta. Inte minst en bank som Avanza har ju visat att deras kunder klarar av att spara mer pengar än genomsnittet svenskar något som på lång sikt givetvis är enormt viktigt för Avanza som då kan växa med sina framgångsrika kunder.

En bank är alltså en spegel av sina kunder och försöker man som bank växa betydligt snabbare än sina kunder ja då blir det problem förr eller senare.

I Handelsbankens rapportpresentation (dvs inte rapporten) så har banken valt att ta med några bilder som beskriver förändringar på den svenska bankmarknaden (nationellt). En bild är t.ex. att den den svenska företagsutlåningen minskat med 31,8Mdr i Sverige sedan juni 2008 vilket inte är så konstigt då vi har en lågkonjunktur. Samtidigt i dessa dystra tider har Handelsbanken ökat sin utlåning med 2Mdr. Handelsbankens kunder har såldes expanderat under krisen (alt. att man fått betydligt fler kunder).

En annan siffra som beskriver förändringar är den svenska inlåningsmarknaden. Handelsbanken har idag i sitt förvar ung. 17% av alla pengar som svenska hushåll har på bankonton. Det är mycket pengar det os SHB, 173Mdr för att vara exakt och bankinlåningen totalt i Sverige idag är ung. knappt 100 000kr per svensk, dock troligtvis inte speciellt jämt fördelat.

Under det senaste året så har däremot nettoinflödet på konton i Handelsbanken i Sverige varit över 30%(!!) av det totala svenska nettoinflödet under de sista året har t.ex. Swedbanks kontoinlåning från hushåll varit stabil, i Handelsbanken sitter det idag knappt 12Mdr mer pengar på kundernas konton mot för ett år sedan. Handelsbankens hushållskunder har antinigen haft större privatekonomiska överskott och insättningar på konton eller så har man lockat nya kunder.

1 kommentar:

  1. Tigerstylemaj 02, 2010

    Intressanta reflektioner men saknar din egen slutsats eller fundering kring de observerade skillnaderna mellan bankerna. Vem som helst kan väl dra slutsatsen att SHB förmodligen förtjänar en premie värderingsmässigt kontra ex. Swedbank men hur stor bör den vara? Kommer SHB ticka på medan de andra tappa? Tillfälligt bättre?

    Vad tror du?

    SvaraRadera

MediaCreeper