onsdag 31 juli 2013

Solcellsproduktion juli 2013

Dags för den månatliga avstämning avseende solceller då jag lovat redovisas under 2013.  Under juli så har det varit lite växlande väder med ömsom varma och vackra strålande sommardagar men också några riktigt gråa och trista regndagar. Förhållandevis normalt skulle jag säga. Dagarna börjar nu bli lite kortare samtidigt som värmen överlag varit stark vilket medför något sämre effekt i solcellerna. Vi har därför (som normalt) en lägre produktion under juli än juni.

Som jag tidigare skrivit så är min anläggning av det lite mindre slaget (2,7kW) och det är placerad i ganska östlig riktning då jag saknar sluttande tak helt mot söder. Lutningen är lite lägre än optimalt vilket sammantaget gör att min anläggning producerar en del under andra mer optimalt placerade anläggningar. Huset värms upp på fjärrvärme så elen som förbrukas i huset är enbart hushållsel i en normal svensk 60-tals villa med tvättmaskin, fjärrvärmepump,  extra frysbox och allt.


Solcellselsproduktion under juli:
395 kWh

Varav såld el på elnätet:
313 kWh
Varav Matchad el:
82 kWh

I ekonomiska termer räknar jag  schablonmässigt med 1,60kr per kWh i besparing på matchad el (dvs där jag förbrukar egen producerad el) och 1,1kr per kWh på såld el . Siffrorna inkluderar både rörliga elnätkostnader, elpriskostnader, ett fast försäljningspris på 1kr/kW och nätnyttaersättning med dagens ungefärliga priser. Intäkten räknas exklusive avskrivningen på anläggningen som är beroende på det pris man betalat för den.

Ekonomisk kalkyl:
Såld el: 313*1,1=344kr
Matchad el: 82*1,6=131kr
Total besparing: 475 kr under juli månad
MediaCreeper