torsdag 19 december 2013

Reflektioner på SAABs försäljning av JAS Gripen till Brasilien


Få kan tänkas ha missat gårdagens meddelande från Brasilianska regeringen att man avser köpa stridsflygplanet JAS Gripen från svenska SAAB. En av få svenska näringslivsnyheter som blir en världsnyhet i global media. Inga kontrakt är skriva än men intentionen är att Brasilien genomför jätteaffärer de kommande åren och som alltid när det gäller krigmaterielexport motaffärer av alla de slag. Brasilianska produkter lär dyka upp i större omfattning i Sverige de kommande åren.

Det är många som nu slår sig för bröstet att ha hjälpt till att bärga denna jätteorder i hamn för SAAB. Försvarspolitiker som för fram viktiga möten med sina brasilianska diton, ingenjörer som förklarar framgången med Gripens tekniska förmåga kontra pris osv osv. En och annan flaska champagne lär öppnas i Linköping mot veckoslutet.

Förhållandevis få kommentarer kring affären berör dock Wallenbergsfären mer än konstaterandet att man är största ägare i SAAB och en hel del av vinsterna från denna affär hamnar i familjens fickor därav. Den stora nyheten verkar ha varit att man tror att Edward Snowdens läckor om amerikansk avlyssning av den brasilianska presidentens telefon, varit det som fått bägaren att rinna över och få Brasilien att välja JAS.

Vad som verkar ha glömts bort i affären är att Wallenbergsfären sedan mycket lång tid haft mycket stora och goda affärsrelationer med just Brasilen. Utanför Sverige är Brasilien en av sfärens enskilt viktigaste marknader, vilket det varit sedan lång tid.

Låt mig ge några få exempel på Wallenbergsfärens affärer i landet som födde upp Pélé.

Det första företaget att på stort sätt genomföra affärer i det råvarutunga Brasilien var AtlasCopco som funnits här i snart 100 år. Idag är fortsatt Brasilen en av Atlas allra viktigaste marknader vid sidan av Kina. Atlas Affärer har sedan banat väg för resten av Wallenbergsfären succesivt.  ABB är en mycket viktig leverantör till det Brasilianska elnätet och har bla levererat världens längsta högspänningsledning dit. Electrolux är störst i Brasilien på vitvaror. StoraEnso har stora industriinvesteringar i pappersindustrin i landet.  Sagan om Scania och Brasilen är typexempel på en lyckad långsiktig affärsrelation.  SKF och Ericsson var tidigt ute med affärer i Brasilien och även Alfa Laval. Samtliga exempel med anknytning till Wallenbergsfären.

Sammantaget så är ”lilla Sverige” en av de som land enskilt största utländska investerarna i Brasilien(!) och det är nog ur detta perspektivet vi skall leta för att finna orsaken till gårdagens meddelande om inköpet av flygplan och den jätteorder det medför. Genom långsiktigt och enträget  utökade affärer med Brasilien har man nu till och med kommit till den nivå att man också med spjutspetstekologi kan beväpna det brasilianska försvaret. Jag är helt övertygad om att Wallenbergsfären har hjälpt åskilliga brasilianska medborgare ut ur fattigdom med hjälp av de stora investeringar de gjort i landet.

Jag tycker vi skall vara stolta över det långsiktiga engagemang Sverige och Wallenbergsfären haft i Brasilien även om Brasilien fortsatt har mycket stora utmaning som land, Miljöpartiet verkar vara av den uppfattningen att vi inte skall bedriva handel med fattiga länder, vilket jag kan se som högst beklagligt.

Läs också Cornucopia om några konsekvenser för svenska försvarsmakten. Finns också en hel del andra konsekvenser i affären som han inte nämner.

onsdag 18 december 2013

Kan förändrad elnätsavgift användas i energiomställlningen?


För en helt vanlig konsument i villa eller lägenhet så består elräkningen av komponenterna elnätsavgift och avgiften för den inköpta elen.

Elbolag som man köper strömmen av är valbart och man kan välja vilket bolag man så önskar och  fokusera på bästa pris eller om man t.ex. vill köpa el från förnyelsebar energi. Väljer man inget bolag blir man anvisad till det bolag som äger till elnät och får då ett riktigt dyrt tillsvidarepris. Vilket i praktiken innebär att det är viktigt att välja bolag! (tänk på de kära studenter när ni flyttar hemifrån)

Elnätet är inte valbart utan det är den som äger elnätet i ditt område som du betalar elnätsavgift till. I mitt personliga fall så är det EON efter detta bolaget köpte upp det lokala Örebro Energi. Själva elen jag förbrukar betalar jag till ett annat bolag. Sedan har jag som jag tidigare skrivit om en egen elproduktion i huset genom solceller vilket komplicerar till mitt förhållande en hel del med elbolagen men detta tänkte jag inte gå in på specifikt i detta inlägg.

För att göra ett begripligt exempel skall jag ta mig själv. Jag har med min 16A anslutning till huset en fast elnätsavgift på 79kr per månad (vilket är priset på att  bara vara inkopplad i elnätet och ha en garanti på det kommer ström ur två hål i väggen om jag skulle behöva) och utöver detta betalar jag inkluderat i elnätsavgiften en elöverföringsavgift på 41,76 öre/kWh. Tillkommer sedan moms på detta som tas ut av staten.

Trenden de senaste åren avseende elnätsagifter är att den fasta delen ökar i förhållande till den rörliga elnätsöverföringsavgiften. Sedan är ju trenden också att elnätsavgifterna totalt sett ökar mer än elpriserna men det är ju en annan historia.

Innebär detta något problem att det blir mindre rörliga kostnader och mer fasta elkostnader? Ja det skulle jag vilja säga.
Jag har två invändningar

 1. Att allt större andel av elnätsavgiften blir fast innebär det att det blir mindre lönsamhet för företag och privatpersoner att genomföra energibesparingsåtgärder. Exempelvis så har det de senaste åren blivit mindre lönsamt med t.ex. en LED lampa istället för en glödlampa då större delen av den totala elräkningen inte går att påverka. Energibesparing är enligt mig precis lika viktigt i omställningen till en mer hållbar energisituation i Sverige som utbyggnad av förnyelsebar energi.
 2. Att allt större andel av elnätsavgiften blir fast innebär sämre incitament i form av försämrad lönsamhet till produktion av egen elproduktion exempelvis solceller på taket.

För att lösa detta problem hade jag gärna sett en prismodell på elnätsavgifter som är helt rörlig, men kostnadsneutral totalt sett så elnätsbolagen kan underhålla näten som förut.

Låt mig ge ett högst hypotetiskt exempel

Nätbolaget Kräm i väggen AB får varje år in 100Mkr på elnätsavgifter från de lokala 50 000 kunderna. Något som används för underhåll av elnätet och en liten vinst till bolaget. Fördelningen är att fasta avgifter står för 50Mkr och den rörliga elnätsöverföringsavgiften står för 50mkr. Varje kund betalar i genomsnitt således 1000kr i fast elnätsavgift och 1000kr i rörlig elöverföring varje år. (OBS bolaget kanske också säljer ström vilket jag inte räknar in här) varje kund i genomsnitt  för varje år över 2380kWh till sina lägenheter och hus.

Den fasta elnätsavgiften i detta exempel blir således ungefär 83kr per månad i fast avgift och 42öre per kWh i rörligt elnätsavgift. Elnätsbolaget skulle få in precis lika mycket intäkter om man helt slopade den fasta avgiften men istället höjde den rörliga elöverföringen till 84öre/Kwh.

Dock inträffar här en intressant sak. Varje energibesparing i form av 1 Kwh som görs i varje hushåll blir hela 42 öre lönsammare! Har man en solcellsanläggning som förutom såld överskottsel under ljusa sommarmånader matchar kanske 1000 kwh internt inom huset får man en besparing på 420kr/ år helt utan skattesubvention eller statliga bidrag.

De hushåll med ”slösaktig” energiförbrukning får således betala mer och de med låg förbrukning får betala mindre. Klart logiskt i mina öron och jag tror detta kan leda till större fokus på att sänka elförbrukningen totalt i samhället.

Inspiration till detta blogginlägg har hämtats från Bengt Villablogg -solceller på varje tak!

tisdag 17 december 2013

Recension av Suunto Ambit 2

Det finns en liten fördel med att ha en egen blogg och det är att man får skriva vad tusan man vill. Så det tänker jag göra nedan av det skälet att jag skulle vilja ha läst ett inlägg som detta :). De allra flesta som lässer denna blogg kommer inte ha något som helst intresse av vad som står utan då hänvisar jag enkelt till att klicka vidare i rymden. God Jul i förskott om vi inte skulle höras av innan dess.


Suunto är ett varumärke ägt av det finska börsnoterade företaget Amer Sport. Får väl återkomma med en analys av denna aktie.


Recension av Suunto Ambit 2Senaste halvåret har jag använt mig av en ny sportklocka vid namn Suunto Ambit 2 och jag tänkte att det skulle vara på sin plats med en liten recension av kockan från min synvinkel.

Fysisk design:
Klockan är i sin design rejäl och tålig och som alltid när det gäller Suunto lite storoch kanske lite klumpig för små handleder. Jag har använt den under bergsmarathonlopp och några fjällturer och jag upplever att tåligheten är mycket god trots att jag inte köpt modellen med safirglas. Några kantstötningar har klockan råkat ut för men inte mer än så.


Det finns dock ett litet irritationsmoment avseende designen på klockan och det är att GPS sensorn som sticker ut en bit från klockan mot kroppen. Sensorns utformning medför (i alla fall för mig) att klockan gärna hamnar i ett läge där den lite vrids bort från kroppen. Egentligen en skitsak men jag hade ändå hellre sett att GPS sensorn hade suttit bort från kroppen relativt boetten än mot.

Batteritid:
Suunto ambit 2 är som många andra GPS klockor försedd med ett uppladdningsbart batteri som man laddar genom en sladd. Nackdelen med GPS klockor brukar vara att batteritiden blir svag och man kan inte använda klockan speciellt länge innan ny uppladdning behövs. För de flesta GPS klockor är t.ex. en veckas fjällvandring inte att tänka på såvida man inte kan ladda upp klockan.


För att vara en GPS klocka har Ambit 2 mycket god batteritid. Ställer man in klockan på GPS log med 60 sektunders intervall kan man springa ultramarathon utan problem och vandra några dagar och ändå behålla funktionaliteten i klockan när andra klockor stänger av sig av batteritorsk. Generellt sett mycket hög batterikapacitet enligt instruktionsboken upp till 50timmar kontinuerlig träningstid (om man programmerar den för energisparläge). Månader utan uppladdning om man enbart använder den som klocka.

Höjdmätarfunktioner:
En av de största anledningarna till att jag köpte just denna klockan är att den är försedd med en barometrisk höjdmätare. Jag har tidigare haft suuntoklockor med denna funktionalitet som jag varit nöjd med. På "platten" brukar GPS höjd fungerar bra men befinner man sig i bergsterräng vill jag ha en klocka som mäter lufttryck för en mer exakt höjdangivelse än GPS. 

Genom Ambit 2 tar Suunto ett steg längre och inför vad man kallar "Fused Alti" vilket i praktiken innebär att man kombinerar GPS och lufttrycksmätare vilket ger en klocka som automatiskt kalibrerar in en exakt höjd. Min erfarenhet av denna automatfunktion är mycket god! Skulle vilja gå så långt som att säga att det är köpråd enbart på denna funktion om man söker en god höjdmätarklocka för sportändamål. Särskilt om man t.ex. springer fjällorientering då löser fused alti ett problem då man slipper kalibrera klockan vilket man alltid behöver göra med en traditionell lufttrycksmätare i sportklocka då vädret och trycket varierar över tid. 


Enligt Suunto tar det mellan 3-12 min in i ett träningspass innan klockan visar korrekt höjd vilket stämmer överens med min erfarenhet, kanske något längre tid. Alternativt kan man också som "förr i tiden" kalibrera klockan med en känd höjd också. 


Min erfarenhet är att höjdangivelsen efter de första 15 minuternas kalibrering är mycket exakt +/-10m gentemot klockan vilket är fullt i klass med manuell noggrann kalibrering. En god säkerhet när man befinner sig i dimmig fjällterräng.

När man inte använder klockan för höjdmätning så kan man automatistiskt ställa  in den för att mäta väderförändringar och man kan få en "stormvarning" när lufttrycket hastigt faller.

Träningsfunktioner:
Skillnaden melllan Ambit mod1 och Ambit 2 är att den senare är en kombinerad tränings och friluftsklocka och den förra att kategorisera som en ren friluftsklocka med tidtagning. Ambit 2 är på ingalunda någon proffsavancerad träningsklocka men har en hel del funktionalitet och kan hantera multisportfunktioner då den både har GPS, podkompabilitet, möjlighet till pulsmätare och accelrometer. Dvs de mesta av det man vill använda under aktivitet går att skapa och välja fram för visning i klockan. Exempelvis min/km när man springer eller km/h när man cyklar, puls, kadens sträcka, puls, tid med mera i all everlighet. Tänk dock på att det kräver lite inställlningar bakom datorn så man får klockan att betee sig som man önskar.


Ambit 2 saknar möjlighet att programmera avancerade träningsprogram såsom ex. Garmin där man i förväg kan programmera in uppvärmning, intervaller i olika former och nedjogg osv. I Ambit 2 finns en enkel intervallklocka men det är också allt. Det är en bra klocka om man vill ha en logger och lämplig om man tränar en hel del på känsla. Men inte klockan om du vill göra avancerade träningsprogram. För min del duger det gott som det är. 


Precis som höjdmätarfunktionen så har ambit 2 en kombination mellan GPS och accelrometer vilket i praktiken innebär en mycket exakt längdangivelse trots att tät skog, byggnader osv kan göra att man ibland kan tappa GPS signal. Joggade t.ex. runt Lidingöloppet med exakt 30,0km i slutresultat på klockan. Det går att springa genom tunnlar och ändå få korrekt längd på träningsrundan genom att accelomtern i klockan känner av rörelser.


AppZone

Precis som på dagens smartphones så har Sunnto börjat med appar vilket i praktiken innebär små enkla program som man kan stoppa in i klockan. Exempel på appar är t.ex. en skidåkningsapp som beräknar sluttiden på Vasaloppet i realtid eller en funktion som beräknar solens upp och nedgång beroende på vart på jorden man befinner sig. Skall säga att jag inte provat speciellt många appar och generellt upplever jag sökverktyget för att hitta appar på Suuntos hemsida lite svårnavigerat.

Navigation
Klockan ha en enkel navigationsfunktion som innebär att man i förväg kan programmera in en träningsrunda genom "checkpoints" alternativ navigera mot ett förutbestämt mål. Klockan har också en funktion som medför att man kan navigera tillbaka till startpunkten för träningspasset. Har inte använt dessa funktioner speciellt mycket men de gånger jag provat har det funkat enklt och bra. Jag förstår dock inte varför det är så att när man är ute på en träningsrunda, kopplar på navigeringsfunktion och "hittar tillbaka till start" så slutar klockans logg över träningsspåret att upphöra. Borde kunna gå att ordna i en mjukvaruuppdatering.

Nackdelar med klockan?
Funktionaliteten avseende inomhussimning har jag inte fått att fungera på ett korrekt sätt. Klockan missar en hel del vändningar i bassängen och i mitt fall visar den konstant för kort träningssträcka mot verkligheten. Det har inte hjälpt speciellt mycket att lära klockan min simstil utan jag har mer eller mindre givit upp att klockan skall kunna klara av att mäta varje vändning i bassängen. Utomhussimning (där klockan använder GPS också) fungerar dock alldeles förträffligt. 

I stort problem med Suunto generellt är det svaga stödet för tredjepartsprogram. Det är mao väldigt avancerat att lägga in rutter i Funbeat från en Ambit 2. Jag har givit upp och matar in träningspass manuellt här på funbeat och har träningsinforamtionen på suuntos eget system Movescount. Kortfattat ha klockan enbart funktionalitet med en dator genom den specifika sladden och användande av suuntos egen programvara. Klart begränsande om man vill använda annan programvara. 

Klockan har ingen wi-fi eller blutoothuppkoppling vilket jag kan tycka är tråkigt då detta innebär att man är bunden till använda klockan i hop med en dator (ej surfplatta eller smartphone). Troligtvis är detta ett område som de kommande åren kommer utvecklas rejält med exemplevis Garmin Forerunner 620 som ett nytillskott. (den klockan har dock en hel del begränsningar att den inte är lämplig för mig). Ambit 2 har dock stöd för ANT+ vilket i praktiken skulle innebära att den kunde funka i hop med surfplattor likt garmin om suunto väljer att utveckla mjukvara för iOS eller Android. 

Movescount där man programmerar klockan upplever jag som lite trubbigt och just då är det tråkigt att klockan funkar så dåligt med andra tredjepartsprogram.  

måndag 16 december 2013

Fråga om Industrivärdens kommande utdelning

Häromdagen fick jag en fråga i kommentatorsfältet på denna blogg om jag inte kunde göra en uppställning över förväntad aktieutdelning från Industrivärden.
Industrivärden har idag ungefär 48 000 aktieägare där merparten är småsparare med några hundra aktier så det torde finnas ett visst intresse för denna beräkning.
Industrivärden har en utdelningspolicy som säger att ”Ge en aktieutdelning som är högre än genomsnittet för svenska börsnoterade aktier” vilket i praktiken är ganska lätt att nå så länge bolaget handlas med rabatt mot substansvärdet vilket jag skall förklara nedan. Industrivärden är som sagt ett börsnoterat investmentbolag vilket lyder under särskilda skatteregler som kortfattat syftar att indirekt och direkt ägande skall beskattas lika. Dvs du skall ha en ungefärlig skattesituation om du som privatperson äger aktier i Industrivärden eller aktier i alla de bolag som Industrivärden innehar.
Beskattningen av investmentbolag innebär att man i praktiken är skattebefriade så länge man själva har en frikostig utdelning. Bolaget kan göra skattefria omplaceringar av aktieinnehav (t.ex. sälja Indutrade) men man kan inte behålla och ackumulera kapital från mottagna aktieutdelningar. 
En liten skatt är att det finns en liten skatt som handlar om förmånen att genomföra skattefria aktieaffärer. Det är en skattekostnad på 1,5% av marknadsvärdet på aktieportföljen vid årets ingång. Denna kostnad gäller enbart om man äger mindre än 10% av bolaget. I fallet Industrivärden kan vi för 2013 bortse från detta då m                            an i stort sett enbart ägde bolag med minst 10% ägarandel vid årets ingång.
Kalkylen för denna ynnest till skattefrihet för investmentbolagen ser ut på följande sätt:
Skattepliktiga intäkter:
Mottagna utdelningar, vilket för Industrivärden år 2013 är 2487Mkr
Avdragsgilla kostnader:
Finansiella kostnader (dvs låneräntor) vilket för de första 9 månaderna var 439Mkr så helårsprognosen kan vi väl anta är 585Mkr.
Förvaltningskostnader (dvs lön till bolagets anställda, olika former  av courtage mm) vilket för de första 9 månader var 99Mkr vilket för helåret innebär 132Mkr om kostnaderna utfaller jämt under året.
Summa summarum: 2487-585-132=1770Mkr

För att nu ”kvitta ut” denna skattekostnad måste man teoretiskt sett dela ut 1770Mkr i aktieutdelning. Bolaget har idag 391769963 st aktier. Detta innebär att bolaget ur skattesynpunkt bör dela ut 4kr och 52 öre per aktie för året.

Nu vill jag här sätta upp en liten passus. Bolaget har möjlighet att skjuta olika former av ”förlustavdrag” (dvs att man delar ut mer än man är skattskyldig till) vilket man gjort de senaste åren. Vilket innebär att man har viss frihet att gör ett litet ”stopp” om man så önskar och något år minska utdelningen rejält.

Vilka överväganden står nu styrelsen inför när det gäller utdelning?
Förra året delade bolaget ut 5kr per aktie vilket är en större summa än skattskyldigheten (kraftigt större än fjolårets utdelningskrav).  Styrelsen bör titta på vilka ”gissningar” man har kring innehavsbolagens utdelningar. Stiger dessa rejält är det inga problem att dela ut mycket men skulle vi se sjunkande utdelningar  skulle en hög utdelning leda till ökad upplåning allt annat lika.

Jag gissar att vi får se utdelningshöjningar från minst Handelsbanken och SCA. Resten skall man troligtvis se som status quo i försiktighetskalkylen. SSAB är som alltid ett frågetecken då detta bolag enligt mig har en svag finansiell situation.

2013 var också ett år där ett stort innehav (ICA) inte gav några utdelningar alls till följd köpen av Ahold aktier i ICA och hög finansiell belåning i samband med denna affär. ICA har under året genomfört nyemission på 5Mdr (vilket Industrivärden var en stor del i), sålt fastigheter, tagit upp långsiktiga obligationslån och givit ut preferensaktier mot säkerhet i fastighetsbolaget. Så här kan jag tro att vi till våren återigen kan se utdelningsintäkter för nya storägaren Industrivärden.

Så ska man sammanfattningsvis gissa att Industrivärden delar ut 5,25-5,50 kr per aktie?

torsdag 12 december 2013

Strömmen av nyintroduktioner


Den senaste tiden har det varit ett gryende och åter uppvaknande intresse för börsnoteringar igen. I och för sig inget konstigt utan det är tvärt om vanligt att efter en periods längre uppgång på börsen så brukar det bli fler börsintroduktioner. De två årens senaste starka börs börjar nu logiskt sett följas av nyintroduktioner. Jag vill inte sia om framtiden men är det inte lite ett tecken på att börsen börjar bli lite dyrare när det blir mycket introduktioner?

Det finns alltid olika skäl att ett bolag introduceras på börsen. Det första tänkbara skälet att en ägare vill sälja bolaget, ett exempel på en sådan introduktion är företaget Nibe. Sedan har vi ägarbråken där någon part inte har råd att lösa ut den andre och dennes akter sätts på börsen. Här hittar vi t.ex. Orsaken till att Lundbergföretagen finns på börsen och att inte Fredrik Lundbergs syster äger aktier i företaget (det var hennes aktiers som såldes ut på börsen).

sedan har vi ett bolag som introduceras på börsen för att det är i behov av pengar. Då gör man oftast nyemission där extra pengar plockas in i bolaget. Ofta skälet när mindre teknikföretag introduceras där pengar behövs för att företaget skall gå från ide till lönsam verksamhet.

Andra orsaker är avknoppningar där aktier delas i två bolag. Tex. Securitas som delade ut AssaAbloy eller där dotterbolag säljs ut på börsen för pengar t.ex när Industrivärden introducerade Indutrade. Ett skäl kan också vara att man som börsnoterat bolag får ett större medieutrymme och som bolag kan man i vissa fall just av marknadskäl nå en större kundgrupp genom börsnoteringen och på så sätt öka sina intäkter. 

Sedan skall väl heller inte underskattas att det också förekommer börsintroduktioner med starkt dunkla intressen där det för placerare att göra ett ekonomiskt klipp på småsparares bekostnad.. Oftast mycket snåriga upplägg där ibland rena skalbolag är de som sätts på börsen.

Om man vill teckna aktier i nyintroduktioner är det alltid av vikt att läsa på ordentligt. Och jag skulle nog vilja säga att det är viktigare att läsa på just varför ett bolag börsnoteras före man dyker ner i affärsidéer och siffror. 

I sammanhanget måste man ju nämna gårdagens lilla komik där ett börsbolag (candyking) under pågående teckningsprocess för en nyintroduktion går ut och vinstvarnar. Något liknande har jag aldrig hört talas om, dessutom är själva vinstvarningen i mitt tycke förhållandevis liten. Troligtvis görs denna varning av juridiska skäl för att undvika framtida stämningar.

måndag 9 december 2013

Stenbeck gör exit Korsnäs

Idag nås vi nyheten att Kinnevik och familjen stenbeck säljer av den gamla guldkalven Korsnäs definitivt när Kinnevik nu säljer sina sista aktier i BillerudKorsnäs till ett antal stora svenska institutioner. Personligen kan jag med en sentimental och historisk ådra tycka det är lite tragiskt att ett bolag med en stark huvudägare av kött och blod numera får ett par ansiktslösa fonder som huvudägare som nu ska axla Stenbecks tunga mantel.

Affären har förstås stora mått av historisk kopplingar. Korsnäs var Kinneviks ”urspungliga” investering för snart 80 år sedan och av tradition den investering vars (ofta) stabila kassaflöden givit utrymme för nya investeringar och täcka upp för dåliga kassaflöden i nystartade företag. Utan Korsnäs hade aldrig tele2 eller millicom av idag existerat. Utan Korsnäs hade kanske tom Kinnevik dukat under vid 90-talskrisen  då bolagets finansiella situation var synnerligen utsatt och bolaget hade ett starkt beroende av sina (Handels)bankskontakter. Krediter som kunde beviljas till följd av Korsnäs relativt starka situation och stora realtillgångar.

Att de förr eller senare skulle ske att Kinnevik skulle lämna Korsnäs kunde man väl gissa sig till. Skogen i Korsnäs såldes för ca10 år sedan till pensionsfonderna, och för ett år sedan gjorde man delförsäljning när man gick ihop med Billerud. Och nu duå tar man då det slutgiltiga steget när den sista aktieposten säljs.

Vad innebär då detta?

Balansräkningen har senaste året succesivt stärks i Kinnevik och flera dotterbolag  såsom Tele2 och Metro har varit nettosäljare av tillgångar, Korsnäs gick ihop med Billerud och pengar har delats till Kinnevik. Efter dagens försäljning av aktier i BillerudKorsnäs så innehåller balansräkningen tillgångar på cirkus 60Mdr, med nettokassa på miljardbelopp. Begreppet urstarkt är värt att använda i fallet Kinnevik när man pratar om den finansiella situationen. Samtidigt behövs detta då många av Kinneviks nya investeringar har skrala kassaflöden och nu snarare tar pengar än delar ut. Å andra sidan var ju detta situationen även i unga år för tele2 och Millicom t.ex. Om vi ska dra historiska paralleller för dagens förändring. Man kan också anta att Kinnevik utan ett helägt Korsnäs kommer ha en mer konservativ syn på skuldsättning när man inte får starka interna kassaflöden som kan täcka upp för låneräntor.

Även om man självklart inte skall spekulera så kan man ju inte låta bli att kittla lite med tanken vad Kinnevik nu ska göra med pengarna? Om man kan tänka sig göra någon större affär? Kinnevik meddelar idag att man inte skall dela ut pengarna utan fortsätta investeringar i online, finans, media och Telekom.

Kan det månde vara så att det finns en strukturaffär på gång mellan Wallenberg och Stenbeck där tre och Tele2 slår sina påsar tillsammans och blir den ledande telekomaktören i Norden? Eller väntar nya stora investeringar inom on-line?

tisdag 3 december 2013

Allt lägre fondavgiffter och nätmäklarna borta från tjänstepensioner

I våras så skrev jag ett blogginlägg om att Nätmäklarna Avanza och Nordnet ger allt sämre erbjudanden avseende kollektivavtalad tjänstepension och hade förlorat i upphandlingen (pga av att man hade för höga priser) av den stora tjänstepensionsupphandlingen för privata tjänstemän, ITP. 

För några dagar sedan så presenterades resultatet av nästa stora tjänstepensionsupphandling den som gäller privatanställda arbetare och benämns, SAF-LO. Återigen kan man konstatera att några nätmäklare inte finns med bland de valbara alternativen. I detta fall hade man inte ens skickat in ett anbud då man ansåg sig chanslösa efter de villkor som upphandlaren hade ställt. Förvånande man har kunder som idag har SAF-LO lösning hos t.ex. Avanza. Kunder som nu Avanza förlorar och frågan är om inte man dessutom får ett utflöde av kapital från gamla försäkringar.

Resultatet på upphandlingen blev samtliga inskickade anbud blev antagna och i samtliga fall är det bolag som mestadels förvaltar egna fonder och tradförsäkringar. Traditionella banker och försäkringsbolag såsom Handelsbanken och AMF pension. Avanza och Nordnet står utanför skaran av bolag som får ta del av privata arbetares tjänstepensionsavsättningar.

Man kan konstatera återigen att pensionsförsäkringsmarknaden är stadd under kraftig förändring och villkoren för försäkringarna har ur kundernas perspektiv förbättrats rejält. Går vi tillbaka 5 år i tiden så var normaltillståndet ordinarie fondavgifter och försäkringsavgifter bestående av både fast och rörlig del. Idag har ”gammelbankerna” tagit bort alla försäkringsavgifter och rabatterar dessutom sina egna fondavgifter när kapitalet ligger inom ett pensionssparande. Avgiftssänkningar i många fall på upp mot70% (!).

Denna förändring och avgiftssänkning har medfört att Nätmäklarna såsom Avanza och Nordnet får en allt tuffare situation inom pensionsområdet. Från att tidigare varit en stark utmanare med lägre avgifter relativt storbankerna så har man idag fått se sin affärsidé gå i grus. Från att pension varit ett tillväxtområde för nätmäklarna har det numera blivit en surdeg i alla fall inom kollektivavtalade pensionslösningar.

Denna radikala kostnadsförändring har, inom pensionsområdet har förändrat villkoren betydligt och det är uppenbart att det numera endast är bolag som själva förvaltar fonder som har en chans att bli valbara alternativ Inom något år väntar nya upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare för kommun, landsting och  statsanställda och det skulle förvåna mig om inte trenden fortsätter att nätmäklarna kastas ut som valbara alternativ och bankerna blir kvar. 1000-tals Avanza och Nordnet kunder kommer då inte längre kunna välja dessa bolag som förvaltare, pga att dom är för dyra i genomförda upphandlingar.

Det ska bli intressant att se fortsättningen på denna utveckling. Är nästa steg att vanligt fondsparande utanför pensionsområdet får kraftigt sänkta fondavgifter och det blir svårt för nätmäklarna att även få till ett konkurrenskraft erbjudande även här? Tänk kommentaren från bankens säljare "och har du både bolån och fondsparande här får du rabatt på dina fondavgifter med 0.2 procentenheter" 

Eller kommer nätmäklarna starta egen fondförvaltning i större omfattning?

Min brödblogg har förresten gjort något sprattlande återupplivsförsök, har fått lite hjälp på traven i köket vissa dagar ibland  numera  ;)

måndag 2 december 2013

Skatteavdrag vid nyemissioner i mindre företag

I går var det den första advent och 1 december och även min lillebrors födelsedag. I går vid denna bemärkelsedag infördes ett antal nya lagar.

Mest känt och omnämt i flera tidningar i helgen är att det nu är förbjudet att på ett trafikfarligt sätt använda sin mobiltelefon under bilkörning. Väljer att inte kommentera detta mer än konstatera att det minsann var på tiden.

Den andra lagen som införs är desto mer intressant ur målgruppen för denna blogg och det berör investeraravdraget som innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital.

Syftet är att mer kapital skall attraheras till investeringar som innebär ett direkt kapitaltillskott med "eget kapital" för småföretagande och indirekt då mer livskraftiga företag och fler anställda i dessa företag. Dvs den som är stadd i kassan skall uppmuntras investera i en nyemission i ett mindre företag som anställer säljare och produktutvecklare för deras expansion istället för att exempelvis investera i "begagnade" börsaktier i företag som inte har detta kritiska kapitalbehov. Mer direkt investeringar i Svenskt näringsliv och mindre kapitalförvaltning i den finansiella sektorn. Det lilla företaget får lättare tillgång till riskkapital istället för att stå med mössan i hand hos hos bankdirektören.

Investeraravdraget är beslutat av regeringen (S, V och MP röstade emot) men bakom förslaget ligger till mycket stor del Centerpartiet som en del i deras nya sparandelinje. En annan del av förslagen kring sparandelinjen från Centerpartiet är att man vill trappa ned ränteavdragen på lån som man idag bla. kan läsa om i dagens industri. Att vi behöver genomföra en omställning från mindre lån till mer sparande är något som jag definitivt ställer upp på. (För den som inte läst det innan är jag politiskt engagerad och på valbar plats för centerpartiet för det kommande valet 2014)

Cornucopia skriver idag en kort notis om företaget Seabased som idag, måndagen den 2 december annonserar en nyemission för att få in kapital i företaget och expandera och anställa folk. Jag vill först klargöra att jag inte kan något specifikt om Seabased eller ens är inläst på företaget. Men dock väcks det hos mig en liten misstanke hos mig att datumet är noga valt för nyemissionen. Kan det vara så att nyemissionen blir berättigad för investeraravdrag?

Enligt skatteverket måste följande krav uppfyllas på företaget som genomför nyemission om det skall bli möjligt att nyttja investeravdraget:
 • Det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar. Du kan även få avdrag för andelar i motsvarande utländska bolag som har fast driftställe i Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte.
 • Företaget ska uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriva rörelse. Det kan således inte enbart förvalta värdepapper.
 • Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin.
 • Företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
 • Du får inte ha tagit emot någon värdeöverföring, till exempel utdelning, från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret.
 • Företaget får under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret inte ha genomfört vissa interna förvärv.
 • Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
 • Maximal årsomsättning på 80Mkr
 • Maximal balansomslutning på 80Mkr
 • Maximalt 50 anställda

Kalkylen för utnyttjande av investeraravdraget som privatperson ser ut på följande sätt:
Du investerar 100 000kr i en nyemssion i ett mindre företag för deras expansion.
50 000kr av denna summa blir avdragsgillt i din deklaration under inkomstslaget kapital.
30%x 50 000=15 000kr blir din skatteåterbäring

Mer info finns hos skatteverket
MediaCreeper