onsdag 30 april 2008

SHB vs. SEB

Affärsklimatet för bankverksamhet har inte varit något vidare det sista halvåret och bankernas vinster minskar ganska kraftigt överlag även om vi generellt sett idag skall vara väldigt stolta över våra svenska banker som ändå lyckas göra så bra vinster när såväl europeiska som amerikanska banker gör synnerligen stora förluster och där bankernas kapital nu dräneras snabbt. Länge har man hört att utländska storbanker skulle göra en satsning in i Skandinavien men om jag får gissa så är nog det troligaste sceneriet ett omvänt förhållande att svenska bankers goda lönsamhet i kombination av blödande europeiska banker troligtvis leder till att de svenska bankerna kommer ha goda möjligheter att expandera under denna finansfrossa.

Själv äger jag inga bankaktier idag mer än ett indirekt ägande i handelsbanken via industrivärden och Lundbergs. Men det är ändå en intressant bransch väl värd att följa från avbytarbänken. Men jag tänkte ta tillfället i akt och jämföra lite nyckeltal mellan två av våra affärsbanker. Expansiva SEB och traditionella Svenska Handelsbanken. Både bankerna har lämnat sina rapporter och varit synnerligen omtalade i svensk affärspress sista tiden så någon vidare presentation av bankerna är nog inte nödvändig och nedanstående skall inte ses som någon form av analys utan bara lite jämförelser.

Grunden för alla banker och alla andra företag med för den delen är intäkterna, det är dessa man lever av. Den största delen av intäkterna är oftast för en bank är räntenettot dvs skillnaden mellan in och utlåning eller rättare sagt utlåning minus bankens finansieriingskostander. Detta är en intäkt som idag är stigande för såväl SEB som SHB. I jämförelse med förra årets tre första månader så stiger SEB räntenetto med +12% och SHB med +17%. Den andra stor intäktskällan för banker är provisionsnettot dvs intäkterna i form av avgifter till banken te.x. fondavgifter, courtage, avgifter vid företagsaffärer osv. Den senaste tidens bistra klimat på de finansiella marknaderna har fått tillföljd att dessa intäkter idag sjunker mot tidigare år. För SEB sjunker dessa intäkter med 11% för Q1 medan handelsbanken har fått se intäkterna falla med 6%.

För att tjäna pengar måste sedan bankens kostnader matchas mot bankens intäkter. Både SEB men framförallt SHB har idag lite ”problem” med ganska kraftigt stigande kostnader. Detta är t.ex. kostnader för personal, IT system, julmiddagar, bonus osv. Men kostnader i sig är inget problem så länge det är en bra relation mellan intäkter och kostnader och det bästa jämförelsesiffran är bankerna sk. K/I tal dvs kostander/intäkter. För SEB ligger detta tal nu på 0,69 dvs för varje krona som banken tjänar försvinner 69 öre i kostnader. För handelsbanken som nu har ”kraftigt” ökade kostnader ligger detta K/I tal på mer modesta 0,54 dvs klart bättre kostnadsstruktur än SEB.

Ett annat sätt att mäta bankernas lönsamhet är att se på räntabiliteten på eget kapital dvs i vilket takt som det egna kapitalet växer (dvs ung. aktieägarnas långsiktiga avkastning). Den senaste tidens marknadsfrossa har kapat lönsamheten en hel del och SEB är idag nere på en räntabilitet på blygsamma 9,6% per år med Handelsbanken också fått se sin lönsamhet sjunka till 12,3% dvs ändå en viss bit mer lönsammare än SEB.
Och den sista och kanske viktigaste faktorn är att banken för att överleva och ge god avkastning på lång sikt måste ha så få kreditförluster som möjligt. Det första stoppet för dessa förluster är bokförda osäkra fodringar dvs lån där man kan befara att det blir en förlust, kanske. För SEB uppgår idag dessa osäkra fodringar till 0,20% av utestående lån medan handelsbankens konservativa utlåning leder till hälften så stora osäkra fodringar (0,09%). De faktiska kreditförlusterna ligger för SEB på 0,13% och för SHB på 0,03% idag.


Ingen knockout för Boman men SHB vinner på poäng. Annika falkengren tycker jag ger ett mycket sympatiskt intryck och helt klart har hon gjort mycket rätt när hon har börjat gripa in på bankens kostnader som är det stora abret lönsamhetsmässigt för Wallenbergsarnas stolhet. Speciellt i en läge som nu när intäkterna är lite vikande.

tisdag 29 april 2008

Hur reagerar du på svängningarna på börsen?Att volaliteten blivit klart högre på stockholmsbörsen sista halvåret har nog inte undgått någon. Kraftiga kursförändringar från den ena dagen till den andraibland verkar det vara tjurrusning efetr aktier varpå efetrföljande dagar medför kraftiga utförsäljingar som resulterar i stora nedgångar.

Investerar man i aktier måste man dessvärre vara beredd på att det svänger en hel dit hit och dit såväl kortsiktigt som långsiktigt och många gånger kan det för en novis i stort sett omöjligt att förstå varför just reaktionen blev åt det ena eller andra hållet. Inte minst sista veckan har detta visat sig stort med t.ex. Ericssons första kvartalsrapport som visar på att vinsterna i bolag i stort sett halveras i jämförelse med förra året men marknaden pustar ut av att det inte blev värre och aktien stiger med 20%(!) på rapporten och Idag var det t.ex. SCAs tur att gör marknaden besviken när man bara redovisar en vinstökning på 6-7% per aktie och aktien skickas ner i källaren med tvåsiffrigt minus i procent. Man bör dock vara medveten om att långsiktigt är det betydligt trevligare att vinster växer lite än vinster som sjunker kraftigt...ingen ont sagt om Ericsson dock

Som långsiktig aktiesparare måste man vara medveten om att reaktionen på rapportdagar allt som oftast styrs av dels förväntningar om ett visst resultat samt framtidsutsikter. Om ett bolag mao slår förväntningarna på en rapport samtidigt som man signalerar en något mer positiv framtidsutsikt brukar allt som oftast aktien stiga kraftigt oavsett om företagets vinst skulle dyka som i fallet ericsson och om däremot företagets resultat inte når upp till förväningarna och företag signalerar lite sämre utsikter de kommande kvartalen får man vara beredd på att aktier "åker ner i källaren."

Jag tror dessa stora svängningar på börsen tyvärr kan sätta folks känslor i spinn och utlösa lite olika knepiga tankebanor. En logiskt åsikt som jag kan förstå att många tycker är att detta med aktier verkar vara en form av biongolotto där kurser hoppar upp och ner lite slumpmässigt och varför skall man då äga aktier? Detta är direkt felaktigt, ett företags bakomliggande verksamhet kommer ALLTID på lång sikt mer eller mindre återspeglas i företagets aktiekurs och utdelningsutveckling. En annan sund reaktion är att tro att man kan utnyttja dessa kraftiga svängningar på rapporter till att rapportspekulera. Tänk den som satt med några trevliga köpoptioner i Ericsson härom dagen, en avkastning på kanske 1000% på någon timme. Det kan givetvis locka fram vilken gambler som helst men själv är jag övertygad om att spekulationer av detta slag förr eller senare leder till några ordentliga felsatsningar då mycket av kapitalet kommer ätas upp såvida man inte ständigt skulle sitta på insider information.

Äger man aktier på ett klokt sätt måste man såldes på lång sikt vara beredd på att vissa rapporter leder till negativa reaktioner och vissa rapporter leder till positiva resultat och långsiktigt kommer utvecklingen följa företagets utveckling.

En bra tumregel tycker jag är att en aktiesparare måste klara av att se sitt sparande halveras, skulle man inte klara av en sådan nedgång skall man inte spara i aktier eller i alla fall dra ner risken. Tänk på "Aktiestinsen" som haft en årliga avkastning på ca. 20-22% per år i avkastning och ändå fått se sin portfölj halverad två-tre gånger sedan 40-talet.

Hur känns det för dig när det svänger?

onsdag 23 april 2008

Den tråkiga demografiska utvecklingen

Den demografiska utvecklingen i många av västvärldens länder är något som betydligt kommer påverka den kommande ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Kortfattat handlar det om att dels att medellivslängden ökar, 40-talisterna (som föddes i glädjeyran efter WW2) snart börjar bli pensionärer och gå från den "närande" till "tärande" delen av samhällsekonomin och inte minst det faktum att de lite mindre barnkullarna på 70,80 och 90 talet nu skall ta ett större försörjningsansvar för samhällsekonomin. Denna omvandling från en tidigare pryamid över befolkningen till ett skyskrapa eller i värsta fall en trädformad demografisk kurva som stressa många olika delar av samhällsekonomin helt klart med allt från äldrevård, gymnasieskolor, pensioner och barnomsorg osv. Men denan utveckling skapar givetvis också möjligheter för goda affärer och goda investeringar. Investor t.ex. har uttalat sagt att deras allt större fokusering på hälsovård är en medveten strategi tillföljd av den demografiska utvecklingen.

De senaste dagarna har det i media t.ex. uppmärksammats hur dåligt förberedda många kommuner är för de garantier som finns för äldre kommunalanställda som snart är pensionärer. Jag skall villigt erkänna att detta är en sak om gör mig förbannad, om man som kommun ger ett löfte om en viss pension som pensionär är det av yttersta vikt att kommunerna avsätter tillräckliga försäkringspremier för detta löfte. Precis på samma sätt som om man som privatperson har målsättningen att spara ihop en miljon på 10 år måste avsätta en stor summa varje månad. Kommunerna har haft alldels för lite fonderade pensionsmedel samt att man har många gånger haft dåliga finansiella rådgivare. Säkerligen kommer många kommuner de kommande åren få känna av att tom kommunalskatten måste höjas för oss "ungdomar" enbart för att täcka upp för kommunalanställda 40-talisters pensioner. Även i det allmänna pensionssystemet fanns tidigare (ATP-systemet) flera tecken att att det systemet kunde innehålla bubblor och allt för vidlyftiga pensioner mot vad samhället kunde tänkas klara av. Därför är det mycket bra att Sverige i mycket högre grad nu har ett bättre än tidigare långsiktigt stabilt pensionssystem där framtidens generation inte börjar livet med att stå i skuld till sina föräldrar. i många värstvärldens länder saknas dessa strategiska beslut t.ex. Grekland och i viss mån också Frankrike. Här ligger det många hundar begravna helt klart och tom Warren Buffet skrev i senaste "letter to shareholder" att pensionsskulderna i västvärlden mycket väl kan vara nästa bubbla för de finansiella systemen när mängder med pensionärer om några år skall få ut sina garanterade pensioner medan skatteintäkterna minskar och/eller de fonderande medeln har varit alldeles för små och givit för dålig avkastning. En ekvation som inte är hållbar.

Vi får hoppas på att Sverige tillhör länderna där stressen på samhället inte blir allt för stor och där den ekonomiska utvcklingen kan vara stabil och utvecklas bra. Men, alla samhällsförändringar skapar som bekant affärsmöjligheter och duktiga företag kommer säkerligen uppleva en mycket god tillväxt i en lite mer dämpad samhällsutvckling.

De senaste dagarna har det som bekant blivit lite av en trend att bli mer personlig på sin "ekonomiblogg". Vissa har beskrivit klänningar och vissa har satt ut en fin bild på sig själv. Själv har jag ju som bekant inte varit anonym utan helt "öppen" med vem jag är som skriver så det har nog inte varit någon konsta tt få tag på en bild på mig. Men i vilket fall som helst här kommer i alla fall en liten bild på mig. Så här ser man ut, helt enkelt.

måndag 21 april 2008

Trött på skrämselpropagada runt deklarationen


Med några dagar kvar till deklarationen skall lämnas in till skatteverket så kanske är det på sin plats att skriva ett kort inlägg om just deklarationen och det arbete som krävs för denna.

Själv skall jag säga att jag är innerligt trött på alla dessa banker, mäklarfirmor och privatekonomiska tidsskrifter som ständigt basunerar ut hur svårt, jobbigt och komplicerat det är med just deklarationen. Själv börjar jag nästan tro att detta är en medveten strategi från bankernas sida för att kunderna skall investera i bankens fonder eller i en dyrare kapitalförsäkring och en medveten strategi från tidningar som privata affärer för att sälja extra mycket lösnummer i deklarationstider.

Faktum är att det enligt mig överlag inte är speciellt komplicerat att deklarera aktier förutom då i vissa speciella undantag. Är man noggran och systematiskt så borde de flesta kunna deklarera sina aktier med några fåtal minuters arbete. Skatteverket har också de senaste åren gjort det betydligt enklare för oss skattebetalare att deklarera rätt utan att för denns skull få någon uppskattning för detta. Den krångliga K4 blanketten har nu en mycket enklare elektronisk variant, En mycket omfattande aktiehistorik finns nu tillgänglig på skatteverkets hemsida, förtrycka försäljningsvärden med courtaget borträknat och numera kan man tom också deklarera optioner och andra finansiella instrument via internet.

Så här får du deklarationen att bli enkel:
-Spara notor från aktieköp i en pärm
-Titta på skatteverkets hemsida om aktiehistoriken för aktuellt företag
-Räkna ut ditt anskaffningsvärde
-Deklarera via internet där får du hjälp med om vilken beräkningsgrund du skall använda

Uppskattningsvis kan detta ta max. 5 min per försäljning. Komlicerat, svårt och obegripligt? Det tycker i alla fall inte jag.

onsdag 16 april 2008

Många som var på Avanzadagen...


Flera bloggskrivare verkar ha varit på gårdagens tillställning från Avanza, den sk. Avanzadagen i Globen. Personligen tycker jag det är mycket kul att besöka tillställningar som dessa och skulle gärna ha varit där om jag hade haft möjligheten. Stockholm är trots allt en bit bort för min del.

Dock var jag under gårdagen också upptagen på andra äventyr då jag och min fru var på studiecirkel om att bli adoptivförälder (första gången av 10). Att man genomgår en sådan utbildning är idag lagstadgat om man skall få tingsrättens tillstånd att adoptera. Förhoppningsvis skall det även fortsättnings bli kul och lärorikt att genomgå kursen. Vi är också numera medlemmar i en adoptionsorganisation som också är ett krav för att kunna få en adoption i lås. Allt räknar vi med förhoppningsvis är klart om 3-4 år om allt går som det ska. Men hur sjutton skall man kunna välja land. Men visst hade det varit kul att resa till Sydafrika, eller kanske filippinerna...eller något annat asiastiskt land eller kanske.....ja svårt är det minst sagt.

Däremot skall jag under morgondagen passa på att dricka en kopp kaffe och snacka lite skit med Vice Vdn i en av Sveriges största investmentbolag, känn på den kära ekonomibloggare... :-)

måndag 14 april 2008

Högst risk ger inte högst avkastning i längden


Många investerare lever efter devisen att för att nå en hög avkastning så måste man också ta höga risker i sitt sparande. Många banker och fondfirmor använder sig också av standardiserade råd där man skall söka sig till riskfyllda investeringar för att få god avkastning gärna då sk. tillväxtinvesteringar eller invsteringar i aktiemarknaden i tillväxtländer. För att sedan öka avkastning ännu mer kan man t.ex. låna pengar för att invstera i aktier eller låna än mer pengar för att göra en lågriskinvstering till en invstering med bättre avkastning. På senare år har ju detta vart synnerligen framgångsrikt, så varför inte fortsätta?

Själv är jag övertygad om att det inte är ett linjärt samband mellan högt risktagande och hög avkastning framförallt inte om man över längre tidsperioder håller en mycket hög risknivå. Inte minst tror jag fondägare av t.ex. Simplicity Indien som bara i år tappat omkring halva värdet eller kanske investerarna i sveriges populäraste "tillväxtfond" Robur Contura år 1999 håller med mig. Eller de bankdirektörer som just nu inser att farliga investeringar med några extra procents ränta kan vara, eller väl höga belåningsgrader på olika pantsatta objekt.

Att t.ex. ständigt över tiden ligga med en kraftigt belånad aktieportfölj leder förr eller senare till stora försluster som ofta är svåra att "hämta igen" när väl förslusterna har vuxit sig stora.

Det finns många exempel på att "fegisstrategier" visat mycket god avkastning. Tex. investmentbolaget Öresund som utklassat aktieindex sedan nuvarande ledning tog över trots att man allt som oftast haft en ganska stor nettokassa i bolaget eller för denns skull t.ex. Warren Buffet som ofta haft enorma mängder "cash" i Berkshire Hathaway utan att invstera dem periodvis vilket i teorin skulle bromsat avkastningen. Vissa pensionskassor och stiftelser har också lyckas ge mycket god avkastning trots att dom ständigt kanske haft begrsningar på att ha min 50% räntebärande tillgångar i portföljen.

Sammantaget tror jag att den goda avkastningen är kopplad mot att man förstått skillnaden mellan invsteringar och spekulation och att man precis som i spelet risk inte lockas att vara allt för aggressiv i farliga situationer.

söndag 13 april 2008

HQ bank vågar gå mot strömmen


Den finansiella turbulensen som nu pågår har skapat en ganska stor riskaversion dvs få investerare vill idag ta risk och man säljer aktier och köper statsskuldsväxlar. Man vill bort från kreditrisker och väljer säkra papper och man vill bort från företag som anses konjunkturkänsliga och investerar hellre i okänsligare företag.

När många investerare följer samma investeringsmönster som en stor fårskock så uppstår det ganska dramtiska förändringar i prissättning på olika finansiella instrument. Ett område som idag är "iskallt" är marknaden för företagsobligationer där det har skett stora förändringar i prisnivåer. Att emittera företagsobligationer är ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet och det kanske är på sin plats med en liten uppfräschning om hur det fungerar.

Ett företag behöver låna pengar. Man har då ena alternativet att man lånar pengar på en bank som är det allra vanligaste sättet och ett annat alternativ är att man emitterar obligationer till olika investerare där man t.ex. ger något högre ränta på obligationens nominella belopp än banken och det normala är sedan att man skriver in i villkoren att företaget inte skall skuldsätta sig över en vis nivå, att räntan skall kanske betalas två gånger om året eller att kanske det skall betalas ut en bonusränta om det går mycket bra för företaget och näst intill alltid är det också en tidsgräns på lånet t.ex 5 eller 10 år och att företaget har rätt att återköpa lånet för lite mer än nominella beloppet t.ex. 105%. Sedan säljer man då lånet till dess nominella belopp (100%) och noterar dessutom obligationen på någon form av marknad.

En annan form av företagsobligationer är kanske inte riktigt lika snygga men det är när en bank slår samman lån från flera olika företag och i värsta fall från flera olika banker (sk. syndikerade lån) och så säljer man sedan hela paketet till någon hugad investerare.

Vad som nu det senaste året skett är en dramtisk förändring av "andrahandsmarkanden" dvs marknadsplatsen där olika investerare köper och säljer företagsobligationer med varandra. Många har nu börjat se företagsobligationer som mycket riskfyllda i spåren av kreditkrisen och man har då sänkt priserna på dessa obligationer framförallt i relation till säkra papper men också att det blivit en betydligt större skillnader mellan olika företagsobligationer. I grund och botten var detta välbehövligt efter en period med mycket högt risktagande och låga kreditspreadar men frågan är om inte vågorna har gått lite för långt och vissa håll. Nu i efterhand har det också visat sig att många invetserare har gjort stora belånade investeringar i just företagsobligationer där man t.ex lånat till en 5% ränta och investerat med en yield på t.ex. 7% men följden att man blir synnerligen priskänslig på obligationerna och känslig för att yieldspreaden ligger konstant.

Så hur var det nu med överskriften om att HQ vågar gå mot strömmen?
Mitt i denna turbulenta marknadssituation så startar HQ ett företag/fond vid namn HQ Loans som just skall investera obelånat i företagsobligationer, jag tror inte riktigt detta hör till vanligheterna idag utan trenden är nog att många banker i stor sett lägger ner verksamheten inom detta område. HQ har stora ambtioner och satsar på avkastning som ligger runt 10% per år varav minst hälften skall ges företaget/fondens delägare som årlig direktavkastning. Löptiden på företaget/fonden skall vara omkring 5 år då man hoppas att marknaden är normaliserad igen och att man få utöver höga räntor också kan få visa kursvinster för att på så sätt nå upp till 10% i årlig avkastning. Haken och risken ligger givetvis om några företag i portföljen skulle gå i konken vilket då leder till kreditförluster för fonden. En annan hake för oss mindre investerare är att minsta teckningspost hos HQ är på en halv mille. Men intressant och se vilket intresse dom kommer möta bland investerare

HQ loans

Men givetvis finns det också för oss mindre investerare möjligheter att investera i lite mer riskfyllda företagsobligationer. Vad sägs om t.ex. Balder med 8,22% i årlig ränta, eller Unibet med 9,3%? Om du funderar på att investera i obligationer är det synnerligen vitkigt att inför beslutet läsa igenom prospektet och de villkor som finns på alla obligationer.

onsdag 9 april 2008

Att ha en mental bedredskap för lägre vinster


En framgångsrik kapitalförvaltare som jag en gång lyssnade till sa att hans tro var att en framgångsrik investerare hade förmågan att kombinera lika delar Hjärna, hjärta och mage. Hjärnan att ha som redskap till att få ett hum om när aktier är dyra och billiga, hjärta att långsiktigt våga äga aktier och hålla kvar vid bra företag i vått och torrt och mage för att ifrågasätta de två tidigare och ha känslan för att ibland våga vara feg och ibland våga ta riskfyllda beslut i osäkra tider.
Min mage säger..
2008 kommer nog i många stycken bli ett besvärligt år för många av våra svenska företag.

Tillväxten som de flesta företag upplevt under senare år kommer säkerligen mattas av något i kombination med ökade kostnader, högre räntekostnader och flera andra ogynsamma omvärldsfaktorer som drabbat flera branscher inte minst dollarn kommer ställa till det för många exportföretag. Säkerligen kommer detta säkert medför att många företag under 2008 kan komma att visa sjunkande vinster och försämrade kassaflöden i jämförelse med föregående år.

Kanske kan Midway som idag var bland de första bolagen att rapporta resultatet för årets första månader stå som exempel där resultatet nu börjar vika för flera av Midways portföljbolag även om just Midway i högsta grad är väl förberett för just detta med god finansiell stabilitet och möjlighet att utveckla verksamheten framåt trots en stor aktieutdlening i år.

Som långsiktiga aktiesparare måste vi därför ha en mental bedredskap att det kan komma bli något sämre tider för just de företag som vi äger aktier i. Tråkigt givetvis men något man bör förhålla sig till. Givetvis kan man resonera som så att det kanske inte är läge att äga aktier alls om man är pressmistiskt lagd, själv har jag däremot en uppfattning att det kan vara minst så bra att äga aktier även i lite mer utmanande tider inte minst av den förmånen att aktiekurserna går ned och därmed ökar den framtida avkastningen plus kombinationen av att aktieutdleningar blir allt mer värda sett som återinvesteringsbara medel. Därmed inte sagt att så blir fallet, kanske kommer många bolag trots allt utvecklas väl och ge god avkastning inte minst sett utifrån det faktum att avkastningen på det kapitalet i många bolag visat upp en imponerande lönsamhet senaste åren om skulle avkastningen på det egna kapitalet t.ex sjunka från 25 till 18% är det ingen direkt fara.

Men långsiktigt är det knappast troligt att dagens situation direkt påverkar hur företag värderas åt låt säga 15 år precis på samma sätt som aktieraset 1987 knappast spelar roll idag...

tisdag 8 april 2008

Den tekniska utvecklingen ger möjligheter


Då har man nu åter internetuppkoppling i nya lägenheten men som sagt skadar det nog inte att vara utan uppkoppling i hemmet under en eller annan period.

För oss som är aktieägarare så är vi just nu inne i en period där bolagen genomför sina bolagsstämmor och där årsredovisningar, ansvarfriheter, bonusprogram och aktieutdelningar klubbas igenom. För de allra flesta brukar det tyvärr vara svårt att hinna med och besöka bolagstämmor som normalt genomförs dagtid och i klar majoritet i Stockholm och det kan då vara svårt att vara på plats och rösta för sina aktier speciellt om man som jag bor några mil därifrån (även om jag dock i arbetet idag var i Sthlm). Personligen räknar jag därmed att i år inte hinna med en enda bolagstämma tyvärr.

Personligen är jag mycket förtjust i den tekniska som skapar bättre möjligheter för aktieägare. Informationsutvecklingen har skapat bättre möjligheter att ta del av informaton från bolagen, lättare att komma åt ex. rapporter och mediauppgifter om bolaget man har ägarintresse i. De senaste årens bandbreddsutveckling medför också möjligheter till interaktion med bolagens intressenter genom te.x. ljud och filmklipp. personligen tycker jag denna utveckling är synnerligen trevlig och det dröjor nog inte många år förrän vissa bolagsstämmor medger deltagande på stämman på distans via internet.

Ikväll har jag t.ex. tagit del av SCAs Vds anförande vid bolagsstämman som hölls idag klockan 15 som en videoupptagning på deras hemsida. Intressant och lärorikt, trots att man inte var på plats.
MediaCreeper