torsdag 31 maj 2007

Gratis är gott

Sedan första maj är det möjligt att spara i aktier och betala noll kronor i courtage vilket måste ses som mycket billigt. Först ut med gratis aktieaffärer i Sverige (regelbundet månadssparande) är nätmäklaren Aktieinvest.

Jag tycker detta initiativ är mycket bra speciellt för yngre sparare utan 10 miljoner i depån och jag skulle själv kunna tänka mig byta till aktieinvest även om jag är mycket nöjd med mäklaren jag själv använder idag (Avanza). Å andra sidan brukar mitt courtage som jag uppbringar för avanza vara mycket lågt då jag enbart brukar göra några enstaka affärer varje år så jag vet knappt om det är värt att byta mäklare för att spara några hundringar.

onsdag 30 maj 2007

Det går bra för Fredrik

En av de sista bolagen att rapportera sitt resultat för det första kvartalet är Lundbergs. Själv tycker jag att Lundbergs resultat för de först månaderna är mycket bra för att inte säga smått fantastiskt.

Lundbergs affärsidé som investeringsbolag är nog bland de mest lättförstådda och sunda som finns bland investmentbolagen. Kortfattat kan man säga att idén går ut på att man skall äga aktier i bra bolag, äga egna fastigheter, ta emot aktieutdelning och överskott från fastigheterna. Därefter betala ut en egen ganska snål utdelning till aktieägarna och skillnaden där i mellan köper man fler aktier för och så återupprepas detta år ut och år in och blir en form av självspelande piano. Där förhoppningsvis både aktieutdelning och substansvärde växer till sig till aktieägarna glädje. Skuldsättningen brukar vara försiktig och upp går i normalfallet till mellan 3-10% av tillgångarna.

Under det första kvartal har Lundbergs enligt detta koncept köpt aktier för följande summor: 388 MKr i Sandvikaktier, 527 Mkr i Handelsbanksaktier och 171 Mkr i Husqvarnaaktier. Och trots att Lundbergs shoppat aktier för över miljarden har faktiskt skuldsättningen gått ned(!) vilket är smått otroligt. Detta har skett tack vare den stora engångsutdelningen från Hufvudstaden som sålde WTC förra året och att driftöverskottet i fastighetsrörelsen denna period var 83 Mkr vilket är ganska normalt men knappt 30 Mkr bättre än förra året.

Från den 31 mars till 28 maj har man inte stått still utan Lundbergs har fortsatt att köpa aktier: 535Mkr i Husqvarna och 223 Mkr i Industrivärden. Under denna period har också Lundbergs betalt ut sin egen aktieutdelning som i år drog bort 527 Mkr från substansen. Inflödet av pengar (utdelningar ioch inlösenprogram) i Lundbergs har dock vida övervägt detta så någon större fara för finansiell härdsmälta lär inte finnas den närmsta tiden.

Det är uppenbart att den goda konjunkturen har medfört ett rejält uppsving för Lundbergs och sin affärsidé och summorna man nu handlar aktier för har man inte varit närheten att kunna "bolla med" tidigare men man bör vara medveten om att Lundbergs är konjunkurkänsligt och i de fall aktieutdelningen i sjunker i innehavsbolagen ja då blir det mindre aktieköp för Lundbergs, trackreckordet man haft sista åren är dock väl värd all respekt. En intressant passus uppenbarar sig dock när man läser igenom rapporten och det är att Lundbergs faktiskt också sålt lite aktier under det första kvartalet. Man har sålt Holmen aktier för 33 miljoner kronor.

Så hur skall man ställa sig till aktien med ett substansvärde på ca. 595kr och en kurs på 470 kr?
Senaste tiden har substansrabatten växt med några procent och ligger strax över 20% och man kan indag nästan köpa en krona för 75 öre. Man bör även konstatera att Fastigheter idag handlas med premie på börsen vilket säkert också Lundbergs fastigheter skulle göras om de var börsnoterade. Det är heller inte att förglömma att Industrivärden också handlas med rabatt.Så det långsiktiga värdet som finns i Lundbergs portfölj är mycket stort.

Substansrabatten i sig kan man argumentera för är ganska ointressant om man äger aktier som kommer sjunka i värde.
I Lundbergs fall äger man mestadels högkvalitativa företag och ändå om vissa är lite högt värderade idag finns det goda chanser att utvecklingen framåt blir bra även om större börsnedgångar inte kommer kunna undvikas av Lundbergs. Största hotet mot Lundbergs är annars risken för fallande priser på fastigheter där man ligger tungt. Jag tycker Lundbergs därför gör helt rätt som idag minskar sin exponering sakta men säker mot fastighetsmarknaden och ökar i sina andra innehav istället.

torsdag 24 maj 2007

Tankar om trädEfter att ha ägnat hela lördagen åt att bygga en trätrall på altanen måste man ju kommentera något om veckans snackis som var ett antal större finansherrar och ett och annat investmentbolag med gott rykte har köpt några större poster av framförallt Holmen (även SCA har fått en liten del av sleven).

Skogsbranchen har med undantag av sågverken (som är de mest konjunturkänsliga och där goda år avlöses av katastrofala) haft förtvivlat svårt att tjäna pengar de senaste åren. Lönsamheten har gått ned, vinsterna ha gått ned, elpriserna har gått upp mm. Så vad sjutton sysslar dessa finansmän med , tror dom verkligen att det går att tjäna pengar i skogen?

Skogen i sig är en stor real tillgång för skogsbolagen. De skogsbolag som sålde sina skogsinnehav under de svåra åren i början av 90-talet (t.ex. StoraEnso) har haft stora problem med att inköpen av virke och andra trävaror har blivit allt dyrare medan de bolag som haft kvar sina skogar (SCA och Holmen) haft ganska svårt att tjäna några vidare pengar på skogen dom också. Slutsatsen de senaste 15 åren är dock solklar att de bolag som valde att behålla sina skogar gett betydligt bättre avkastning till sina aktieägare än de bolag som valde att inte behålla skogen.

Frågan är alltså hur skall man värdera skogsbolag? Skall man strunta i skogen och värdera bolaget efter sin industrirörelse med lite halvtrista p/e tal (t.ex. runt 10-15) eller skall man ta med skogsinnehavet i någon form av blandad värdering där den stora substansen har ett värde i sig.

Ett anmärkningsvärt räkneexempel om vi exempelvis tar SCA är att skogen i SCA balansräkning har avkastningskrav på 6,25% vilket då ger skogen ett värde runt 18Mdr. I verkligenheten säljs skogsinnehav idag med betydligt lägre avkastningskrav vilket teoretiskt sett skulle medföra att här finns en "dold" tillgång i balansräkningen då skogen defacto är värd betydligt mer än vad man tar upp i balansräkningen.

Minns ni förresten när Christer Gardell (ja, "Cevian Christer" ) satt i SCAs styrelse i slutet av 90-talet (som representant för storägaren Custos som då ägde 20%). Denna styrelseledamot som ställde till med storbråk då han drev på för att skogen skulle särnoteras i ett eget bolag då han tyckte att det inte fanns några större samordningsvinster mellan dambindor och raka furor. Skulle samma frågeställning aktualiseras idag borde ju ett utdelat SCA Skog AB få ett marknadsvärde på kanske upp mot 25-30 Mdr (klart under substansvärdet) och med samma intjäningsförmåga som de större fastighetsbolagen. Då blir ju industrirörelsen riktigt lågt värderat om man säger så, vinsterna för SCA börjar ju stiga lite också numera.

Så vad tror ni vad är SCA och Holmens långsiktiga värde och hur förhåller sig detta värdet till
dagens pris? Skall Holmen och SCA behålla eller dela ut skogen?

Ett riktigt intressant tema är ju en stukuraffär mellan SCA och Holmen. Tänk tre bolag, ett som är värdens största privata skogsägare, ett marknadsledande mjukpapper och hygienföretag och ett rikigt stort förpacknings och tidningspappertillverkare. Knappast aktuellt idag men vet i nästa lågkonjunktur....
Fredrik Lundberg kan ha en mycket stor del av makten i Industrivärden om 5-10år.

tisdag 22 maj 2007

Kommentarer Nibe Q1

En del av målsättningen med denna blogg är att redovisa hur det går för mitt egna aktieinnehav. Här kommer det första inlägget i denna serie då Nibe släppte sin rapport häromveckan (papperskopian damp ner i brevlådan igår)

Företaget Nibe som har tre olika affärsområden (Element, villavärme och brasvärme). Allt som oftast brukar de olika affärsområderna gå lite i otakt och vilket område som är guldstjärnan och svarta fåret brukar variera över tiden. Sista åren har elementsidan haft svaga marginaler och så sent som förra året var det många som ifrågasatte hur Nibe kunde behålla samma målsättingar för alla tre affärsområden.
Nibes målsättning är för bolaget i sig och samma för varje affärsområde enligt följande: växa 20% per år (hälften förvärv), 10% marginaler, tjäna 20% per år på investerade pengar och ha en soliditet över 30% för att begränsa risken. Koncernen har i stort sett alltid infriat sina mål även om enskilda affärsområden ibland haft svårt att leva upp till målen.

Första kvartalet resulat bör man inte övertolka då det står för en liten del av årsresultatet.Nibe har under det först kvartalet i visat på ett starkt resultat. Element har visat på kraftigt förbättrad lönsamhet tack vare ett åtgärdsprogram som belastade 2005 års resultat och marginalerna är nu återigen på väg upp mot målet på 10% samtidigt som tillväxten är mycket god (+23% i omsättning). Villavärme har fortsatt att visa en mycket stark tillväxt (+38%) och den största tillväxten har idag förflyttats från Norden ut i Europa vilket jag ser som mycket glädjande. Den svenska marknaden verkar ha planat ut på en hög lönsam nivå där prishöjningar lätt absorberas av kunderna. Lite förvånande verkar årets "problembarn" vara fjolårets stjärna dvs brasvärme divisionen.

Nedgången för brasvärme har varit en ganska kraftig, och det är en nedgång för hela branschen under Q1 främst pga av nya skatteregler i den viktiga tysklandsmarknaden där tyskarna förra året shoppade täljstenkaminer som aldrig förr. Det är dock viktigt att inte överdramatisera den dåliga tillväxten under Q1 då hösten står för runt 75% av omsättningen.

Det kan däremot vara intressant att jämföra Nibes brasvärmeresultat med en en sina värsta konkurrenter nämligen Ratosägda norska företaget Jötul. Under de första tre månaderna omsatte Jötul 191 Mkr (Jämstora Nibe 189 Mkr) detta var en omsättningsnedgång med 11% i jämförelse Q1 06 (Nibe minus 1,7%). Precis som Nibe är förklaringen hos Jötul Tysklands nya momsregler som ställer till det under detta kvartal. Rörelseresultatet för Jötul blir första kvartalet -2Mkr mot förra årets +5Mkr. Nibe å sin sida som har drabbas precis samma dåliga marknad redovisar ett rörelseresulat på nästan 21Mkr och en rörelsemarginal på 11%(!). I och för sig en klar försämring i jämförelse med förra året men betydligt bättre än värsta konkurrenten Jötul som i stort sett tillverkar likvärdiga produkter. Det är med andra ord skillnad på "skit och pannakaka" som man säger i mina barndomstrakter.

Nibe är idag högt värderad på börsen med hänsyn tagen till dagens resultat, omsättning och lönsamhet. Å andra sidan var Nokia och Hennes och Mauritz ganska högt värderade i slutet av 80-talet också men det har ju gått bra för dem ändå så någon idé att sälja är det inte.

Länk till Nibe finansiella resultat

Länk till köpa en ny värmepanna eller en kamin


Det mest tyder idag på att Nibe kommer redovisa ett årsresultat som är klart starkare än fjolåret.

måndag 21 maj 2007

Sverige behöver en ny pensionsreform

De senaste 10 åren har inneburit en mindre revolution på pensionsområdet i Sverige. Den största förändringen är att vi har gått mot ett allt mer premiebaserat pensionssytem. Ett premiebaserat pensionssytem betyder att vi idag avsätter verkliga pengar in i olika försäkringar och sparformer istället för att lova en viss summa pengar i framtiden.

Tidigare hade vi i Sverige sk. förmånsbaserade pensioner dvs där man som individ hade ett kontrakt med sin arbetsgivare/sina arbestgivare att arbetsgivaren/na skulle betala en viss sumam av slutlönen oavsett vad man hade tjänat innan osv.

Omvandlingen till från förmånsbaserade pensioner till premiebaserade system har medfört att allt mer av svenskarnas sparande varje månad hamnar i traditionella pensionsförsäkringar och fondförsäkringar tidigare kunde arbetsgivare sköta sitt avtal bäst man ville (oftast via sitt arbetsgivarförbund).
Denna omvandling är i mitt tycke oerhört bra. Premiebaserade system skapar större trygghet för både stat och arbetsgivare och "risken” förskjuts istället till individen som själv måste ta ett större ansvar för sin pension. Nackdelarna är idag tyvärr en hel del också. Med många arbetsgivare genom livet med nästan lika många pensionslösningar så skapar dagens system för många individer att den dagen man går i pension kanske har upp mot 10 olika pensionsförsäkringar i några olika bolag. Vem orkar då vara aktiv? För att inte tala om hur oeffektiv förvaltningen blir med alla avgifter och minimiavgifter

Så hur mycket pengar handlar det om egentligen?
För en individ i 25-30 år åldern med en månadslön på 25 000kr avsätts varje månad 575kr i premiepension (PPM fonderna), de flesta avtalspensioner ger idag runt tusenlappen i månaden till detta kommer om man kanske själv har ett pensionssparande. Dvs. många sparar varje månad tusentalskronor i olika fonder och pensionsförsäkringar utan att veta om det..

Jag har en ide…
Sverige borde införa IPK (individuellt pensionskonto). Med detta menar jag ett konto där både staten, arbetsgivare och jag själv kan sätta in pengar som skall inkomstbeskattas den dagen man tar ut pengarna. Sätter man själv in pengar på kontot är detta avdragsgillt och sätter arbetsgivare in pengar skall detta vara avdragsgillt för arbetsgivaren. Hela kontot skall kunna flyttas från den ena banken till den andra banken. Placeringsbara banker och försäkringsbolag borde kunna skötas med hjälp av en statlig upphandling var tredje år istället för som nu av arbetsmarknadens parter. Regelverket borde tillåta placeringar i allt från traditionella pensionsförsäkringar till direktinvesteringar i aktier motsv. IPS. Jag ser det som en mycket stor fördel att alla pengar skulle kunna vara samlade på samma ställe. Den som vill ha enkelhet kan få detta i systemet och den som själv vill ta ett större ansvar och t.ex. placera i aktier kan göra detta utan att låsa fast sig för 30-40 år framåt i tiden hos ett visst bolag med en viss typ av placering.

Vad tror ni är detta en bra lösning?

söndag 20 maj 2007

Betydelsen av avkastning på eget kapital

Många aktiesparare fokuserar väldigt mycket (kanske för mycket..) på två saker enligt mig. Dels så försöker man förutspå vinsttillväxten per aktie i framtiden eller så försöker man förutspå om en viss aktie är undervärderad t.ex. genom att aktien har ett mycket lågt p/e tal och på så sätt är ett gott kap tyvärr tittar man väldigt lite på om företaget tjänar mycket pengar i förhållande till tillgångarna.

Läs följande citat:
Over the long term, It's hard for a stock to earn a much more then the business which underlies it earns. If the business earn 6% on capital over 40 years and you hold it for 40 years you're not going to make much different than 6% return even if you orginally buy it at a huge discount. Conserversly, if bussiness earns 18% on capital over 20 or 30 years, even if you pay an expensive looking price, you'll end up with a fine result. So the trick is to getting in to better businesses.

Charlie Munger
Vice VD i Berkshire Hathaway

Kan det vara så enkelt? Bara leta upp de allra mest lönsamma företagen och köpa aktier i dessa utan att bry sig speciellt mycket om priset?

Vi kan ta ett exempel från min portfölj för att exemplifiera

SCA hade under år 2006 en avkastning på 9,49% på eget kapital och handlades idag till 1,5 ggr det egna kapitalet vilket på ett år sikt borde ge en avkastning på 6,32%.

Nibe hade under år 2006 en avkastning på 31,3% på eget kapital och handlas idag till 9 ggr det egna kapitalet vilket på ett års sikt borde ge en avkastning på 3,4%

Rent logiskt borde SCA var det bättre valet på kort sikt men skall man tro Munger så borde Nibe utklassa SCA på lång sikt.

Givetvis finns det orosmoln mr. Munger.
Lönsamheten kan variera väldigt kratigt över tiden och det är inte alls säkert att dagens mest lönsamma bolag är de som är mest lönsamma i framtiden. Dagstidningar (t.ex. berkshires investering i Washington Post) var tillbaka 20-30 år i tiden en mycket lönsam branch. Man hade en trogen läsarkrets , kunde sälja mycket annonser och även om man höjde priset på tidningen så skulle i stort sett alla läsare fortsätta köpa tidningen. En klockren investering om man fick det till rätt pris vill säga (te.x. 1974). Idag ser medielandskapet helt annorlunda ut och lönsamheten och avkastningen på eget kapital på tidningar har faktiskt sjunkit dramatiskt även om många tidningar såsom Svd och Washington Post idag gör rekordvinster men har tappat i lönsamhet. Så idag är Washington Post en investering i Berkshire portfölj som inte tjänar speciellt mycket pengar.

Så vad tror ni kommer dagens mycket lönsamma bolag som banker, värmepumpstillverkare och klädförsäljare vara de mest lönsamma även i framtiden?
Vad tror vi avkastar bäst på 20 års sikt SCA eller Nibe?

Läs gärna historien om höglönsamma Hennes& Mauritz på PoP

PS. kanske skulle lägga till atjag själv köpte Nibe för 3,5 ggr eget kapital och SCA för 0,95 ggr eget kapital. Senaste 10 åren har SCA haft en genomsnittligt avkastning på eget kapital på runt 12% och Nibe runt 30%

Går det att köpa billigt och säja dyrt?

Som kund sedan lång tid tillbaka till det norska fondbolaget Skagen fonder så får jag var tredje månad en liten tidning på posten vid namn Skagen fonders marknadsrapport. Tidningen är en riktig guldgruva enligt mig då man alltid har några stycken trevliga reportage, en lysande makroekonomisk uppdatering om läget i världen, en total genomgång av deras köp och försäljningar i fonderna och varje gång någon krönika fylld med sunt förnuft om såväl aktiemarknaden som räntemarknaden.

I det senaste numret (finns även tillgängligt på skagens hemsida) har Skagens analytiker Harald Haukås en krönika om tajming av aktiemarknaden på kort sikt är dömt att misslyckas. För att belägga sina synpunkter som jag håller med till fullo tar han spararna i Skagens fonder som exempel. Det finns många fondsparare som försöker köpa fondandelar när man tror börsen skall gå upp och som således försöker sälja sian fondandelar när man tror börsen är på väg ner. Den första slutsatsen är att kunderna alltid hamnar för sent i säljfasen, dvs det har redan börjat rasa när man säljer. Den andra saken som också infinner sig är att många köper alldeles för sent dvs efter en kraftig rekyl uppåt. Det betyder att man följer med börsen ner en bit men man missar uppgångarna...

Genom att studera dessa kunder kan man se om kundernas beteende ger en meravkastning. Svaret är tydligt nej! "Hoppkunderna" är faktiskt de som får sämst avkastning.

Slutsatsen blir följande: Köp aktier när de är riktigt billiga (inte minst får man tips i Skagens rapporter) och sälj förhoppningvis aldrig...

lördag 19 maj 2007

Usch vad tråkigt det är med bilar..

Jag och min fru var i går och provkörde diverse bilar då vi behöver en ny (eg begagnad) bil då vår ena bil sjunger på sista versen. Vi har en god vän som är bilförsäljare på Saab, Opel och Cheva känns det lite som att man är tvingad in i detta fack. Givetvis fick vi då köra både Opel i flera varianter och Saab 9-3. Helt klart är SAAB 9-3 en underbar bil i jämförelse med Opel Astra att köra om det inte vore för att den kostar en massa mer pengar.

Bilar är verkligen tråkigt....Jag skulle kunna tänka mig en "personal shopper" som fixade den perfekta bilen till mig efter just mina behov och detta utan att man själv skulle behöva drebbas av en mass ångest för att man gör av med en massa sparpengar på. Att jag själv skall gå och tveka mellan olika val är inte roligt eller hälsosamt.

Det är verkligen kapitalförstöring att båda två har ett jobb där vi behöver bilpendla *suck*. Men som min far sa, något måste man ju använda en del av sparpengarna till...

Så vad tycks skall man slå till på en svart SAAB 9-3 combi årsmodell 06?

fredag 18 maj 2007

Sveriges hårdaste idrott?

Ibland undrar man verkligen vad man håller på med i livet. Igår var en sådan dag helt klart.

Dagen började med att jag steg upp klockan 05:00, en snabb frukost och sedan sätta sig i en bil med några vänner och åka ca. 30 mil enkel väg till Borås för att delta i en tävling i den mycket udda idrotten orienteringskytte (tom så udda att den inte ens finns nämd på Wikipedia).

En orienteringskyttetävling består utav tre moment, dels en punktorientering där man skall springa efter en snitsel i skogen så snabbt som möjligt och pricka in på en karta vart kontroller utmed och utanför snitseln står (detta moment brukar vara ca. 3km/25 min). Efter detta är det en vanlig orienteringsbana i skogen på ca. 7 km/40-60min och det sista momentet är skjutning där man skjuter på samma mål som vid skidskytte. Antalet skott är först 5x2 liggande skott sedan en löprunda på 150m och sedan de sista 5x2 skotten stående vilket brukar ta ca. 5-8 min. Allt skall normalt sett genomföras i en följd och man får 2min tilllägg för varje bom på skyttet och 1 min tillägg för varje milimeter fel man prickar in på kartan.

Observa nu också att just denna tävling genomfördes i ett konstant ösregn (även under inskjutningen) så man blev rejäl nedkyld och blöt.

Så hur gick det då....?
Jag drabbades av en rejälsträckning under den sista orienteringen i hamstrings så jag kunde tyvärr inte ta mig runt. Lite trist faktiskt eftersom både skjutning och punkt OL gick hyffsat trots att man inte tränat på dessa aktiviteter det sista året och aldrigt hade skjutet med denna bössa någon gång.

Härligt med motion!
MediaCreeper