onsdag 30 maj 2007

Det går bra för Fredrik

En av de sista bolagen att rapportera sitt resultat för det första kvartalet är Lundbergs. Själv tycker jag att Lundbergs resultat för de först månaderna är mycket bra för att inte säga smått fantastiskt.

Lundbergs affärsidé som investeringsbolag är nog bland de mest lättförstådda och sunda som finns bland investmentbolagen. Kortfattat kan man säga att idén går ut på att man skall äga aktier i bra bolag, äga egna fastigheter, ta emot aktieutdelning och överskott från fastigheterna. Därefter betala ut en egen ganska snål utdelning till aktieägarna och skillnaden där i mellan köper man fler aktier för och så återupprepas detta år ut och år in och blir en form av självspelande piano. Där förhoppningsvis både aktieutdelning och substansvärde växer till sig till aktieägarna glädje. Skuldsättningen brukar vara försiktig och upp går i normalfallet till mellan 3-10% av tillgångarna.

Under det första kvartal har Lundbergs enligt detta koncept köpt aktier för följande summor: 388 MKr i Sandvikaktier, 527 Mkr i Handelsbanksaktier och 171 Mkr i Husqvarnaaktier. Och trots att Lundbergs shoppat aktier för över miljarden har faktiskt skuldsättningen gått ned(!) vilket är smått otroligt. Detta har skett tack vare den stora engångsutdelningen från Hufvudstaden som sålde WTC förra året och att driftöverskottet i fastighetsrörelsen denna period var 83 Mkr vilket är ganska normalt men knappt 30 Mkr bättre än förra året.

Från den 31 mars till 28 maj har man inte stått still utan Lundbergs har fortsatt att köpa aktier: 535Mkr i Husqvarna och 223 Mkr i Industrivärden. Under denna period har också Lundbergs betalt ut sin egen aktieutdelning som i år drog bort 527 Mkr från substansen. Inflödet av pengar (utdelningar ioch inlösenprogram) i Lundbergs har dock vida övervägt detta så någon större fara för finansiell härdsmälta lär inte finnas den närmsta tiden.

Det är uppenbart att den goda konjunkturen har medfört ett rejält uppsving för Lundbergs och sin affärsidé och summorna man nu handlar aktier för har man inte varit närheten att kunna "bolla med" tidigare men man bör vara medveten om att Lundbergs är konjunkurkänsligt och i de fall aktieutdelningen i sjunker i innehavsbolagen ja då blir det mindre aktieköp för Lundbergs, trackreckordet man haft sista åren är dock väl värd all respekt. En intressant passus uppenbarar sig dock när man läser igenom rapporten och det är att Lundbergs faktiskt också sålt lite aktier under det första kvartalet. Man har sålt Holmen aktier för 33 miljoner kronor.

Så hur skall man ställa sig till aktien med ett substansvärde på ca. 595kr och en kurs på 470 kr?
Senaste tiden har substansrabatten växt med några procent och ligger strax över 20% och man kan indag nästan köpa en krona för 75 öre. Man bör även konstatera att Fastigheter idag handlas med premie på börsen vilket säkert också Lundbergs fastigheter skulle göras om de var börsnoterade. Det är heller inte att förglömma att Industrivärden också handlas med rabatt.Så det långsiktiga värdet som finns i Lundbergs portfölj är mycket stort.

Substansrabatten i sig kan man argumentera för är ganska ointressant om man äger aktier som kommer sjunka i värde.
I Lundbergs fall äger man mestadels högkvalitativa företag och ändå om vissa är lite högt värderade idag finns det goda chanser att utvecklingen framåt blir bra även om större börsnedgångar inte kommer kunna undvikas av Lundbergs. Största hotet mot Lundbergs är annars risken för fallande priser på fastigheter där man ligger tungt. Jag tycker Lundbergs därför gör helt rätt som idag minskar sin exponering sakta men säker mot fastighetsmarknaden och ökar i sina andra innehav istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper