tisdag 28 oktober 2008

Många verka tvivla på aktier


Senaste tiden har jag läst många tvivlande inlägg över aktier som investering den senaste tiden. Såväl bland affärspressen som bland bloggande aktiesparare osv. och det är ju inte direkt konstigt att många börjar tvivla på aktier när vi tittar tillbaka på resultaten. På tio år har den svenska börsen utvecklats ung +/- 0 oräknat utdelningar och någon procent bättre om vi räknar med dem. Än värre är det för Japanska aktiesparare som nu har ett aktieindex som nått sin lägsta nivå på 26 år. Inte kul där inte och kanske bör man egentligen dra slutsatsen som Sverker Olofsson gjorde en gång i Tv-programmet PLUS, "Aktier är en dålig produkt" sedan han själv förlorat en summa pengar i något gruvbolag som gick i konkurs.

Det kanske inte skadar att i detta läge gå tillbaka till grunderna om vad aktier egentligen är och hur de fungerar.

Aktier är andelar av företag och dessa kan vara både onoterade som te.x. ditt delägande tillsammans med kompisen i er snickerifirma Kalles Bygg AB eller noterade aktier som dina 200 aktier i Hennes & Mauritz. I grunden är det ingen skillnad alls utan den enda skillnaden är att det är olika företag och att det är betydligt enklare att sälja dina HM aktier än dina aktier i snickerifirman.

Priset på en aktie beror samma alla varor på utbud och efterfrågan. Dvs hur mycket någon är villig att köpa dina aktier för och hur villiga du själv är att sälja dina aktier för en viss summa. Svårare än så är det inte faktiskt.

Värdet på en aktie beror på två faktorer. Tillgångar och vinstgenereringsförmåga. Tillgångar kan ju vara allt från pengar på banken till bilar, hus, pappersmaskiner men också en viss form av teknik, patent eller helt enkelt att en viss individ arbetar i en viss firma. I din egen snickerifirma kanske den största tillgången är dig själv medan Elin som jobbar på HM i Västerås inte direkt har någon avgörande betydelse på värdet på HM. Värdet på en aktie bestäms också av ett företags förmåga att producera vinster till sina ägare. I en liten firma kanske man vid en god intjäning med att höja sin egna lön och sätta av en mindre summa för framtida investeringar. Vinsten i företaget kanske hamnar på 50 000kr på ett helt år (utöver löner och tjänstebil till dig själv som är en kostand för företaget) medan HM tjänar våldsamt med pengar utöver att dom betalar bra löner till sina chefer så självfallet är värdet på HM betydligt större än Kalls Bygg AB.

Värdet och priset på en aktie behöver inte alls vara samstämmigt. Ibland så är priset på en aktie förhållandevis högt och ibland så är priset på en aktie lågt och allting.

Ibland kan jag förvåns över hur bevisat framgångsrika företagare inte alls tänker på samma sätt ang. sin egen affärsverksamhet som sina inköp av ex. HM aktier. I sin egen firma kan man vara strikt noggrann med att ex. sätta rätt pris på att bygga om ett garage i snickerifirman så att du tjänar till räckligt med pengar för att täcka alla kostnader för byggmaterial, löner, borrmaskiner och lite vinst givetvis. När man sedan å andra sidan sedan köper aktier tänker man inte det minsta på att priset man betalar för en aktie skall ge en god avkastning i relation till aktien förmåga att producera vinster på sina tillgångar.

Sedan var det då detta med aktiernas långsiktiga förträfflighet eller tvärt om. I värsta fall kan en aktie vara värd noll och intet(!). Företaget kan ju i värsta fall gå i konkurs och det kan hända både med Kalles Bygg AB som med Sveriges största företag. 1932 gick ex. Sveriges då största företag (i alla fall något år tidigare) Kruger & Toll där aktierna blev värdelösa. Även 50-talet största svenska företag Grängesbergsbolaget finns ju heller inte kvar. Andra företag kan ha en smått otroligt fantastisk utveckling. 1944 startade Lars Erik Lundberg en byggfirma i Norrköping. Idag har Lundbergs ett substansvärde över 20Mdr… smått fantastiskt. Den som mao tror att det räcker med att köpa en aktie och tror att alla aktier går upp 7% om året tror därför fel, helt fel. Historiskt har börsen med noterade bolag gått upp omkring 7% plus utdelning men sedan 50 år finns det inte många aktier kvar på börsen.

Det är sant att aktier (sett som börsens aktieindex) under de senaste 10 åren varit en mycket dålig investering medan också många andra aktier varit bra investeringar. I Efterhand kan det vara lätt att konstatera att vi för 8-10 år sedan hade en mycket krattig börsbubbla där börsföretagens priser inte alls hade samband med dess intjäning och tillgångar med vissa undantag givetvis. Idag har vi ju både höjt våra löner, priser har gått upp och vinsterna i börsen största bolag är många gånger större i de flesta fall.

Vi kanske idag helt enkelt har en vinst och tillgångsbubbla?

Kanske är det så, kanske inte. Få lär i alla fall vet utan det handlar mer eller mindre om kvalificerade gissningar. Men likväl kan det ju givetvis betyda att dessa vinster som nu görs kan visa sig helt otroliga och i värsta fall kanske det tar 10 år innan företagen visar dessa vinster och många tillgångar i företagens balansräkningar kanske inte alls har det värde som står skrivet i böckerna.

Historien förskräcker. T.ex. de vinster som delades ut till aktieägarna år 1918 från stockholmsbörsens index. Det dröjde till 40-talet innan samma mängd pengar kunde delas ut i kronor räknat(!), huga, inga roliga tider på 20 och 30 –talet i Sverige inte… Men från nivån 1932 gick aktieutdelningar upp kraftigt om än från en lägre nivå.

Men om det skulle vara så att vi har en vinst och tillgångsbubbla så har vi alla fall en bra skyddsmekanismen för att aktier fortsatt skall generera en god avkastning i förhållande till sitt pris. "skyddsmekanismen" är prisnedgångar.

Tex. om ett företag idag har en vinstförmåga på 10 kr per aktie så kanske detta är betydligt mycket mer än vad de kommande 5 årens vinster är. Kanske är genomsnittsvinsten i själva verket bara 5kr per aktie och sedan efter denna period +10% per år. Om aktien kostade 100kr per aktie är det ju direkt kasst om aktie fortsatt kostar 100 kr (då halveras avkastningen ju!) utan det logiska är ju i själv verket att aktien halveras i pris vilket då gör att avkastningen från aktien stiger till samma nivå. Det är verkligen inte kul för den som ägde aktien när den kosta 100kr men däremot blir det betydligt trevligare att köpa nya aktier även om kursnivån 100kr per aktie dröjer väldigt många år innan vi får se. Men inte minst ökar värdet av en krona i aktieutdelning, en krona i nysparande och en krona i pensionsinsättningar....

Men kom ihåg: Vad aktien kostade, gav för utdelning och gjorde för vinster för några år sedan är orelevant idag. Det är trots allt framtiden som avgör värdet av tillgångar.

måndag 27 oktober 2008

Preferensaktier till heders igen

Swedbank meddelade idag att banken genomför en stor nyemission där man från sina aktieägare tar in lite drygt 12 Mdr genom en nyemission av tidsbestämda referensaktier. Om jag inte minns fel så är detta den största nyemissionen sedan ABB och Ericsson gjorde sina nyemissioner under 2002 så i högsta grad är det en ganska stor händelse med dagens nyhet. Nyemissionen är också stor i det avseendet att det blir en utspädning av nuvarande ägare med 33% om man väljer att inte teckna preferensaktier fullt ut vilket inte Swedbanks huvudägare Sparbanksstiftelserna råd med pga av avsaknad av "cash" utan istället så träder nu andra storägare fram och tecknar en vissa del av sparbanksstiftelsernas andel. Bla köper AMF och Folksam in sig i högre utsträckning i Swedbank.

Även om Swedbank försökte hålla uppe skenet så var det väl ingen direkt högoddsare att Swedbank på ett eller annat sätt skulle ta in kapital med tanke på den i relation till andra konkurrenter ganska svag kapitaltäckning även om man fortsatt har en hög lönsamhet. För personlig del trodde jag det skulle vara genom att man gav ut ett förlagslån eller ett konvertibellån. I detta fall så genomför Swedbank nyemissionen genom tidsbestämda preferensaktier och det stora kapitalet som banken tar i gör nu att banken troligtvis får starkast kapitaltäckning av alla svenska storbanker. Det kan vara väldigt trevligt att ha med de utmaningar som banksystemet står inför. Den höga kapitaltäckningen kan säkerligen också göra det möjligt att ev. förvärva någon mindre bank eller kanske fondbolag.

Ang. nyemissionen bör man komma ihåg att det är inte en vanlig emission av aktier utan preferensaktier är ett "gammalt" värdepapper som inte används speciellt ofta. För egen del så tycker jag det är kul att man återigen plockar upp "gamla" finansieringskällor för verksamheten. Preferensaktier fungerar på så sätt att det finns en fastställd utdelning (som inte kommer höjas) som företaget måste betala till preferensaktierna innan man betalar någon utdelning till sina ordinarie aktier. Dvs ung. som en obligation men med det undantaget att kapitalet man får in räknas in i eget kapital till skillnad mot obligationer som är ett lån men med förebehållet att preferensaktierna inte har samma möjligheter till återbetalning vid en konkurs. I detta fall så emitteras en preferensaktie per två vanliga aktier och teckningskursen är 48 kr och den fastställda årliga utdelningen är 4,80 kr per preferensaktie dvs en årliga avkastning om 10% på investerat kapital. Det finns också en tidsgräns på aktien som gör att år 2013 så omvandlas aktien till en vanlig aktie alternativet finns också om jag förstår saken rätt att konvertera preferensaktien i förtid skälet för detta skull e väl vara att man tror på en stabil varaktig utdelning som ligger högre än 4,80kr per aktie.

Utspädningen och att viss utdelning nu blir prefererad gör att Swedbank nu inte kommer att ha samma möjligheter till aktieutdelningar per aktie. Denna årliga aktieutdelningen till preferensaktierna kommer uppgå till ca. 1,2Mdr och det är ju alltid svårt att tippa utdelningen men troligtvis så kommer utdelningen i alla fall halveras på den vanliga aktien kanske tom större sänkning om bankens styrelse vill bygga upp buffertar inför avmattningen som kommer inte minst i Baltikum där banken troligtvis kommer få betydande kreditförluster under 2009 och 2010.

Personligen tycker jag det är positivt att Swedbank genomför denna emission det visar att styrelsen proaktivt tar tag i bankens lite låga kapitaltäckning och säkerligen får vi nu se att bankens finansieringskostnader kommer gå ned och förtroendet för banken återkommer lite vilket långsiktigt gynnar banken. Å andra sida så tror jag det jäser ordentligt ute i landet och många fristående sparbanker är säkerligen minst sagt förbannade på det stora risktagande som skett i "affärsbanken" som sparbankerna äger. Sparbanksrörelsen har sin grund att man skulle hjälpa mindre bemedlade medborgare med att spara en liten slant regelbundet till en liten förmögenhet samtidigt som man kunde hjälpa till med krediter för kanske ett husbyggande för den lilla familjen.

Så här skrivs ex. på sparbankernas riksförbund på sin hemsida
Att locka människor att regelbundet spara vad de kunde avvara skulle förebygga fattigdom och lägga grunden till en ekonomisk frihet jämsides med den politiska. I all synnerhet som sparande drevs av institutioner utan enskilt vinstintresse och under spararnas insyn.
Vinsterna som sparbankerna gjorde skulle genom Sparbanksstiftelser i en cirkel tillfalla den lokala bygden och i ex. min gamla hemby har den lokala sparbanken bla. hjälpt till att bygga ut en idrottshall och anlägga en bouleplan för pensionärer, samt stöttat ortens scoutrörelse. Denna banks soliditet är dessutom bland de högsta i landet. Jag tror många idag inom sparbanksrörelsen som sagt är förbannade och frågar sig varför "sparbankernas affärsbank" skall finansiera byggprojekt i USA, låna ut Euro till privatpersoner i Baltikum eller finansiera uppbyggnaden av Ukraina? Ligger det verkligen i sparbankernas intresse?

Den som nu är "sämst i klassen" när det gäller kapitaltäckning är nu SEB och det skulle nog inte förvåna om det även i SEB blir någon form av kapitaltillskott. SEBs huvudägare Investor har i alla fall alla möjligheter att hjälpa till med kapital, preferensaktier med 10% ränta verkar ju vara melodin… Kanske var det något sådant som Börje Ekholms Vd ord handlade om i senaste rapporten som jag skrev om i ett blogginlägg för några dagar sedan

söndag 26 oktober 2008

Är börsen billig eller dyr idag?

Det är nog många som idag ställer sig frågan om börsen är billig eller dyr?

Det finns uppenbart många argument både för och emot om börsen är "billig". En lågkonjunktur gör sig allt mer gällande och risken är stor att vinster kommer sjunka, många blodiga pressmedelandet kommer presenteras till medan andra argumenterar för att bolagen är i bra trim, aktieutdelningar är höga i relation till aktiekursen och p/e talen är låga, ja ni har säkert hört argumenten. Många minns också hur stort börsfallet var år 2000 till år 2002 och då finns det ju mycket falhöjd kvar, eller?

På nedanstående diagram redovisas ett sätt att se på saken om aktier (vi pratar här om OMX index) är dyra eller billiga.

Källa: Reuters
Obs. logaritmisk skala

Den röda kurvan är utvecklingen för OMX 30 index (De 30 bolag med störst börsvärde, ej inräknat aktieutdelningar) sedan oktober 1994 fram till augusti 2008. Det har minsann varit stora upp och nedgångar och börsen har faktiskt borträknat aktieutdelningar utvecklats +/- 0 senaste 10 åren men däremot ganska mycket plus sedan år 1994.

Den blå kurvan är de redovisade vinsterna per aktie från samma 30 bolag ingående i OM 30 Index.

Båda kurorna är indexerade till varandra med startvärde 100. Dvs utgångspunkten är år 1994 och företagens kurser och vinst per aktie. 1994 var ett år av återhämtning sedan den stor djupa nedgången i den svenska ekonomin, riksbanksräntan var på väg ned och var på "låga" 6,9%till sammans med sjunkande inflation, och företagens vinster började så smått stabilisera sig även om många privatpersoner i Sverige hade det besvärligt och arbetslösheten nådde rekordnivåer. Värderingen av börsen sett som p/e tal var på ett historiskt genomsnitt och hade gått upp lite sedan år 1992 då det var biligt helt klart på börsen.

Mao om p/e talen på börsen hade följt värderingen år 1994 så hade börsen (OMX index) inte nått så galet höga nivåer som den gjorde under slutet på 90-talet utan den röda linjen skulle då slaviskt följt den blå. Konstant sedan 1995 (även år 2003) så har faktiskt värderingen av börsen varit högre än 1994, fram till nu.... då det faktiskt är så att vinsterna äntlige hunnit ikapp värderingen och temporära vinstnedgångar på låt säga 40-50% är faktiskt inte så farligt med dagens värdering.

Dock bör man ta hänsyn till en sak i diagrammet och det är förändringen av OMX index. 1999 så var nästan halva OMX index Ericsson mot att idag HM är börsens största bolag. Skulle man istället gjort lika delar av och inte proporttionerliga delar av vinsten så hade vinstutvecklingen var betydligt mer jämn än vad som visas på diagrammet. Därför bör man enligt mig sprida sina aktieiinehav i ett antal olika företag och sektorer.

Så vad tycker du? är börsne billig eller dyr?

fredag 24 oktober 2008

Nyrén vann slaget men förlorade kriget?

Några hundra år före Kristus så besegrade Molossernas Kung Phyrrus den kejserliga Romerska armén. Men det blev en mycket dyrköpt seger och Kung Phyrrus lär ha uttrykt något i stilen med (i alla fall enligt Wikipedia) att "en sådan seger till och jag är besegrad" och därifrån har vi fått begreppet Phyrrusseger, den segern som kostar mer än den smakar.

Frågan är om inte Anders Nyrén och Industrivärden i Volvo har fått sin huvudvärk under det senaste året. Inte minst sedan Volvo idag "chockat" marknaden med en dålig kvartalsrapport och aktien sjönk nästan 20%.

Den 7 Augusti förra året skrev jag ett blogginlägg där jag var ganska kritisk till Industrivärdens maktkamp i Volvo. Jag tyckte att det var lite märkligt minst sagt att Industrivärden fick så stort intresse för Volvo (som varit ett stort innehav i Industrivärden i 10-15 år) just efter en stor kursuppgång och efter att det framkommit att nya storägare var på ingående och inte ett tag innan när kursen gick ned hastig tpå kort tid på en besvikelse av att bolaget inte delade ut mer pengar än man gjorde. Industrivärden valde att själva öppna kassan och storköpa aktier i Volvo och har så gjort sedan dess. Öppna kassan var egentligen fel begrepp utan istället så valde man att ta upp ett 5 årigt obligationslån, i och för sig med mycket fördelaktigt villkor (fast ränta 4,5%) men lik väl, har man handlat för miljardbelopp på lånade pengar.

Så här dett i efterhand har maktkampen mot Christer Gardell mfl. i Volvo minst sagt varit en phyrrusseger för Industrivärden och dess VD Anders Nyrén och något som idag säkerligen skaper en stor huvudbry i Handelsbanksfären. Handelsbankssfären återtog kommandot särskilt efter man köpte ut Gardell medinvesterare Parvus Asset Mangement (en kurs lite drygt 100kr per aktie) men man har sedan fortsat att köpa aktier i Volvo, idag står Volvos A-aktie i kursen 36,9kr.

Idag ett år och lite drygt 2 månader efter mitt inlägg är situationen för Industrivärden lite annorlunda. Inte minst så har Volvo aktiekurs rasat ordentligt. Nettoskuldbördan i Industrivärden ligger runt 10,6Mdr+ och börsnedgången har urholkat Industrivärdens aktietillgångar till 32,9Mdr mätt på på fredagens slutkurser. Skuldsättningsgraden är nu 32% vilket ligger långt, långt över Industrivärdens skuldsättningsmål på 0-20%. Faktum är att Industrivärden idag bara betalar av drygt hälften av sina skulder om man säljer både alla sina aktier Volvo och Ericsson...

Substansvärdet (dvs skillnaden mellan tillgångar och lån) har ju åkt kälkbacke också förstås i takt med börsraset. Idag beräknar jag substansvärdet till ca. 58kr per aktie mot kursen på aktien om 47,8kr och faktum är att substansrabatten krympt betänkligt sista tiden där nu A-aktien är nere på låga 9% i substansrabatt och 17% för C-aktien. En marknat skillnad mot för några månader sedan när rabatten var runt 30%. Nyrén och de andra i styrelsen på Industrivärden skall verkligen vara tacksamma att Handelsbanken har en så stark ställning som man har idag. Eller är den låga substansrabatten marknadens tro att börsen är på väg upp?

Hur skall då Industrivärden hantera denna situation?
Ja det är sannerligen ingen rolig sits man har satt sig i. Intialt kan man säkert nu sitta still i skutan på Industrivärden och hoppas att börskurserna vänder uppåt så att det inte finns något problem att refinansiera sina lån om några år. Intialt så riskerar man säkerligen sitt kreditbetyg sänkt i närtid om börsfrossan fortsätter. Att storleken på lånet är så stort så det motsvara hela innehavet i Volvo, SCA och Ericsson lär nog få ratinginstituten att fundera en hel del kan jag tro.

Det trista i sammanhanget är att Industrivärden tidigare (fram till 05) haft egna helägda bolag som är guld värda för att löpande få ett trevligt kassaflöde, med bolag som fundament (fastigheter), Besam (dörrar idag i AssaAbloy) och Indutrade (teknikhandelsbolag). Idag är man ett renodlat ägarbolag av börsaktier och då är de enda inkomsterna man får aktieutdlening en gång om året.

Som det ser ut idag har man ändå koll på sitt operativa kassaflöde då aktieutdelningar från innehaven med råge täcker räntan på obligationslånet å andra sidan kan man inte kvarhålla (mer än ett år max) inkommande aktieutdelningar i bolag utan överskottet måste delas ut till Industrivärdens aktieägare annars måste man betala bolagsskatt på det man kvarhåller vilket inte är kapitaleffektivt då Industrivärdens enda uppgift är att förvalata sina aägares pengar. Jag gisss fortfarande med en dåres envishet att Industrivärden kommer dela ut 6kr i aktieutdelning till våren och gärna då 5kr ordinarie +1kr extra. Men risken finns att inkommande utdelning blir lägre är utgiven med ytterligare lite i skulder.

Ett annat alternativ till att "sitta och hoppas" är självfallet att man säljer av aktier här och nu samt betalar av skulder för att inte äventyra framtiden. Försäljningar kan genomföras antingen med osthyvelprincipen eller med slaktkniven. Med osthyveln skalar man av lite här och där medan man med slanktkniven väljer att lämna hela bolag. Säkerligen så kan Industrivärden i så fall till viss del sälja inom "familjen" til Handelsbankens fondbolag eller till Lundbergs som har ett köputrymme på runt 2Mdr. Jag har svårt att tänka mig att företag likt Ericsson, Skanska osv idag skulle kunna köpas upp inågon strukturaffär när ser ut som det gör på kreditmarknaden.

Fördelningen av Industrivärdens tillgångar ser idag ut så här:
Handelsbanken 27%
Sandvik 18%
SCA 13%
SSAB 12%
Ericsson 11%
Volvo 7%
Skanska 6%
Indutrade 4%
+"småslattar"

En riktig högoddsare är ju att Lundbergs och Industrivärden fusioneras.
Det är nästan faktiskt så att förhållandet mellan bolagen idag är 1:1 sett i substansvärde. vid utgången av år 2005 var Lundbergs bara värt 54% av Industrivärdens substansvärde.

Ja tror vi får se någon form av struktur affärer på ett eller annat sätt, spännande tider lär följa Handelsbankssfären.

onsdag 22 oktober 2008

Läsdags!


It is the winter of Warren's ninth year. Outside in the yard, he and his little sister, are playing in the snow.

Warren is catching snowflakes. One at a time at first. Then he is scooping them up by handfuls. He starts to pack them into a ball. As the snowball grows bigger, he places it on the ground. Slowly it begins to roll. He gives it a push, and it picks up more snow. He pushes the snowball across the lawn, piling snow on snow. Soon he reaches the end of the yard. After a moment of hesitation, he heads off rolling the snowball through the neighboorhood.

Kan vi aktieägare bli snabbare på att hjälpa våra företag?

Igår kväll hade jag förmånen att vara på en bolagspresentation av Investor. Investor som en av Europas största Investmentbolag är alltid intressanta att lyssna till och höra vad dom säger och inte minst skriver om framtiden förutom att det alltid är gott med gratis fika.

Just Investor anser jag personligen avsevärt har förbättrat sina skriftliga kvartalsrapporter och det är nu närmast en fröjd att läsa rapporterna. Dels har man skärpt till sig med att beskriva uppbyggnaden av Investor och vilka tillgångar och surdegar som finns i bolaget men den verkliga nöjesläsningen numera tycker jag är Börje Ekholms Vd ord som alltid skrivs i rapporterna. Tidigare har Investors VD-ord förutom en beskrivning om att det har gått upp eller ned på de finansiella marknaderna mest varit fyllda med floskler i stil med att Investor är en långsiktig industriell ägare av företag, att vi lever i en föränderlig tid med stora utmaningar men att Investor har utmärkta investeringar för att möta en utmanande framtid. Idag tycker i alla fall jag att Investor har blivit mycket mer öppenhjärtliga dels genom att man berättar dels när man inte gjort så bra investeringar som i fallet SEB som man köpt aktier i det senaste året till betydligt högre kurser än idag och att det faktiskt inte går så värst bra för vissa bolag. Men också berätta om att man ser skevheter i marknaden som när Börje Ekholm under Q1 07 skrev att kreditmarknaden präglades av extremt låga riskpremier och det var därför bra för Investor att ta upp ett lån med 30 årig bindningstid. Eller som idag när man ser på aktiemarknaden likt en nymålad vägg, man är sugen att börja investera men det är bäst att man låter färgen på väggen torka först.

Investor brukar också i nästan varje rapport ta till ordna om politik, skatteregler eller liknande ämnen. I senaste rapporten skrev man ex. att man tycker att bolagens styrelser borde få utökade befogenheter med rättigheten att ex. besluta om riktade eller företrädesvisa nyemissioner (idag krävs det ett årsstämmobeslut för detta) för att snabbare kunna handla på "affärsmöjligheter". Aktiespararna var inte sena med att kraftigt protestera mot Investors utspel då man ser detta som ett sätt att gynna större ägare i börsbolagen på mindre aktieägares bekostnad. Ex. om Investor själva i framtiden men inte småsparare genom ex. nyemissioner som i fallen Ericsson och ABB år 2002 kan göra ordentliga klipp då är detta något som inte gynnar alla aktieägare. Detta utspel var en av punkterna som Investors ledning fick förklara sig för på gårdagens presentation.

Skälet till Investors utspel är att man upplever att dagens regelverk missgynnar börsnoterade bolag. Ex krävs det att styrelsen utlyser en extra bolagsstämma minst sex veckor innan tidpunkten, prospekt skall registreras hos finansinspektionen och stämman skall fatta beslutet osv. En ganska trög process mao till skillnad mot i onoterade bolag där Investor inom 24 timmar kan skjuta till pengar till ett bolag som behöver detta för investeringar eller temporära problem. Man jämförde också med andra länder där styrelsen har detta mandat och dessutom i många fall där man bestämmer om aktieutdelningar också och därigenom missgynnas svenska företag. En styrelse som sköter sig dåligt kan ju ändå avsättas vid årsstämman, avslutade man med.

Jag tycker både Investor och Aktiespararna har förtjänstfulla åsikter. Börsnoterade bolag skall ha bra villkor att verka med och framförallt skall det inte vara ett problem med att vara börsnoterat i jämförelse med onoterade konkurrenter och jag ser inga problem med att ge styrelsen lite mer mandat. Samtidigt tycker jag att riktade nyemissioner är ett jäkla ofog där en dominerande huvudägare (eller en ny stor ägare) kan ges exklusiv rätt till goda affärsmöjligheter. Exempelvis kan man ta Warren Buffetts nyemission i Goldman Sachs och General Electric. Warren Buffett gör säkerligen en god affär men kanske finns det också andra aktieägare som kan tänka sig att ställa upp med kapital för expansion eller för att bota en tillfälligt blödande balansräkning? Varför skall Warren Buffett ges exklusiv rätt att teckna preferenaktier framför rörmokaren Joe Johnson som ägt GE-aktier sedan 50-talet?

Men lösningen på problemet tror jag mycket kan ligga i en utvecklad bolagsstyrning för börsnoterade bolag som idag är mångt och mycket föråldrad. Exempelvis så skall man enligt börsreglerna annonsera i Post och Inrikes tidningar samt någon annan större dagstidning minst sex veckor i förväg. Någon mer än mig som inte har Post och inrikes tidningar eller DN på frukostbordet och brukar lusläsa om just mina aktieinnehav kallar till bolagstämma? För att rösta skall man sedan vara fysiskt på plats vid stämman. Hur många av er läsare har tid att springa på extra bolagsstämma tisdag förmiddag? Det är i alla fall sällan jag har den möjligheten. För dens skull behöver ju detta inte betyda att man inte är intresserad eller inte vill säga sin mening.

Nej, utnyttja istället tekniken är mitt förslag, det är verkligen på tiden. Kan man deklarera, ta ut vinnaren i Melodifestivalen, köpa mediciner och Rösta i EU valet via datorn så nog sjutton kan vi arrangera snabba bolagsstämmor och snabbt fatta beslut om nyemissioner. Låt alla aktieägare registrera e-postadress, skicka ut kallelser digitalt och arrangera extra bolagsstämmor inom 48 timmar det klarar vi aktieägare av.

Det kanske kan se ut så här?

Från: styrelsen@guldochgrönaskogarab.se
Till: aktieägare_kalle@hotmail.com

Kära aktieägare!

Styrelsen och verkställande direktören i AB Guld och Gröna skogar AB har sedan igår sett möjligheten att köpa konkurrenten Kalles Humbug AB. För att vi inte skall få problem med våra bankontakter vill då ha lite extra pengar från er kära aktieägare. 100kr per 10 aktier i AB Guld och Gröna skogar AB närmare bestämt behöver vi. Men vi tror det kan bli en kalasaffär på sikt då vi har stora möjligheter att öka vinsten per aktie till en låg kostnad och vi har stora synergivinster genom att kombinera vår verksamhet. Förslaget stöds av företagets huvudägare.

Vill du att styrelsen förslag genomförs? Smsa BÖRJES FÖRSLAG(mellanslag)DIN KOD till 72400, eller rösta via www.guldochgrönaskogarab.se med hjälp av E-legitimation

Vill du inte att förlaget genomförs? Smsa AVBRYT ELD UPPHÖR(mellanslag)DIN KOD till 72400, eller rösta via www.guldochgrönaskogarab.se med hjälp av E-legitimation

Vill du höra styrelsen argument mer personligt eller ställa frågor så tryck på länken: videopresentation_av_börje.mov

Om styrelsens förslag genomförs delas teckningsrätter ut i morgon och teckning av aktier sker på måndag så håll dina pengar redo.

Med Vänliga Hälsningar
Börje och hans Wallenbergskompisar

måndag 20 oktober 2008

De enklaste råden är ofta minst lika bra.

Den smått egensinnige finansmannen Per H Börjesson har alldeles nyligen kommit ut med en liten bok med den kanske lite eggande titeln " så kan alla svenskar bli miljonärer". Per H Börjesson är en klok man i mitt tycke med en mycket sund inställning till investeringar och företagande. Han har varit en av få som under många år vågat kritiserat bankernas och deras "råd" om sparande och investeringar och där kunderna mer berikat banken än sig själva. I sitt yrkesliv är han Vd för det lilla investmentbolaget Spiltan som likt Warren Buffetts och Charlie Mungers Berkshire Hathaway aldrig har haft några aktieutdelningar och investerat allt överskott och alla vinster som skapats i bolaget i nya investeringar både noterat och onoterat. Aktien Spiltan går faktiskt att köpa via alternativa aktiemarknaden. För egen del har jag aldrig direkt varit lockad att investera i Spiltan då min upplevelse är att man inte riktigt lever som man lär, så tyvärr Per H. Men detta föringar inte det faktum att man gärna skall lyssna till vad Per H Börjesson har att säga.

Så hur var det nu man skulle bli miljonär enligt Per H?

Egentligen är det inga konstigheter alls råden är som vilken hemkunskapslektion som helst.
  • Se till att ha lägre utgifter än inkomster
  • Se till att lägga undan minst 10% av din inkomst varje månad i ett långsiktigt sparande, ALLTID!
  • Spara pengar så att du har pengar till en kontantinsats till din bostad
  • Köp en diversifierad aktieportfölj för sparpengar
  • Behåll dina aktier, vänta, ha tålamod och låt dem växa som träd i en skog
  • Var försiktig när du lyssnar på mäklare och rådgivare som är ofta mer säljare än rådgivare.
Detta låter ju extremt tråkigt men i högsta grad sant. Om du ex. idag har en löneinkomst varje månad med 20 000kr efter skatt varje månad Vilket jag kan tänka mig är någorlunda genomsnittet i Sverige i lön och denna lön ökar med 3% om året och du regelbundet sparar 10% av din nettolön med en avkastning på 8% per år i totalavkastning. Då tar det ca. 17 år innan du sparat ihop en mille om du börjar från noll(!). Böja spara när du är 20år med denna inkomst och du är miljonär när du är 37 med en ordinär svensk inkomst, några år senare om du tjänar mindre eller några år tidigare om du tjänar mer. Börjar du spara tidigare med 10% av veckopengen från 7 års ålder med lite stöd av dina föräldrar ja då lär det gå fortare.

Man skulle också kunna vänta på Börjessons principer och ställa sig frågan, varför är inte alla svenskar mer eller mindre rika?

Givetivis är det tvärt om
  • Man har för höga utgifter i relation till sina inkomster
  • Man lånar för mycket pengar och drar på sig för höga kostnader.
  • Man säljer sina besparingar och handlar upp pengarna
  • Man gör sin mäklare rik genom att överdrivet köpa och sälja aktier
Sedan bör man väl också lägga in det faktum att vi i ett land som Sverige i alla fall tidigare men också idag har politiska incitament för att folk inte skall bli rika (!) och om man mot förmodan skulle lyckas skrapa ihop en slant ja då är det idag i Sverige idag så att nästan 90% av vår förmögenhet som ligger i övervärden i fastigheter. Finansiella tillgångar det är nästan utrotningshotat idag, bortsett pensionspengar.

Någon mer än mig som inte är förvånad att vi till följd av politiska beslut byggt upp belånade fastighetsbubblor när vi beskattar 30% på alla former av kapitalinkomster, tidigare har haft skatt på saker som gåvor, arv, förmögenheter, dubbelbeskattning av företagsvinster och löner men i gengäld haft avdrag för låneräntor och vinster till följd av fastighetsförsäljning det har man alltid fått skjuta upp till en latent skuld till staten man kan betala i framtiden…. straffa dom som sparar och stimulera dom som lånar har visst varit melodin…. Men det är ju lättare att skylla på giriga bankdirektörer när kriser sedan dyker upp, eller?

Nu kommer det säkerligen dyka upp kommentarer i "Kiyosaki-anda" om att alla borde starta egna företag och bli rika på högbelånade fastighetsaffärer och att ett vanligt hederligt sparande från löneinkomst inte kommer göra dig rik. Det är förvissoligen sant att de stora förmögenheterna är skapade av företagsamhet (men även många personliga konkurser) men att det skulle vara enda vägen det är inte sant, för även elektriker, stinsar och barnmorskor kan bli rika i alla fall i den graden att man kan uppleva ett stort mått av ekonomisk frihet om man tillämpar vanligt sunt bonnförnuft. Att äga aktier är ju trots allt också så att man då är delägare i ett företag även om du kanske inte arbetar där.s

Vill du läsa mer som Per H Börjessons bonnförnuft kan du gå in på www.bytsparande.nu . I hans senaste inlägg för han fram åsikten att Aktieindexobligationer borde förbjudas till privatpersoner, nästan så man håller med.

tisdag 14 oktober 2008

Därför vill Nätmäklarna ha många kapitalförsäkringskunder

Ikväll har jag blivit bjuden på seminarium och tilltugg av en av landets största nätmäklarfirmor (den som hade kvartalsrapport idag). Själva genomgången från banken var väl sådär "lagom rolig" med spartips i allmänhet och reklam för kapitalförsäkringar och pensionssparande.

Varför då denna enorma marknadsföring från Nätmäklarna om att man borde teckna en kapitalförsäkring? Rent logiskt så borde det väl inte spela någon roll för nätmäklarfirman om folk gör sina affärer i en kapitalförsäkring eller i en vanlig depå? Courtaget är lika, fondprovisionerna är lika osv..Varför är nätmäklarna så ivriga på att marknadsföra kapitalförsäkringar kan man tro?

Idag hade ovan nämnda Nätmäklare en kvartalsrapport för de första nio månaderna på året. Avanza är vad jag skulle vilja säga en mycket välskött och rekorderlig firma som jag trivs utmärkt som kund i och det är ju lite intressant som kund att se hur det går för firman och i just denna kvartalsrapport skulle jag säga att det är extra intressant då det för första gången är så att aktiecourtage inte utgör Avanzas största intäktkälla under de senaste 3 månaderna sedan.

Va? En mäklarfirma som inte tjänat mest på aktiecourtage, vad sjuttom tjänar man pengar på då? är det inte courtagen från aktier som är affärsidén?

För perioden juni-sept så hade Avanza intäkt källor av följande slag.
Aktiecourtage netto (dvs borträknat avgifterna till börsen) på 53 Mkr
Fondprovisioner på 8Mkr (dvs cash back från fondbolagen)
Ränteinkomster på 108Mkr (!!) nåväl att man också betalt ut 60 Mkr i ränta till sparkontokunder så räntenettot var "bara" 48Mkr vilket är ung lika mycket som alla inkomster från aktiecourtage.
Tillkommer gör sedan 8Mkr i andra intäkter som ex. avgifter för aktielån, övertrasseringsavgifter osv.

Hur kan då Avanza som nätmäklare ha så mycket i räntenetto?
För det första så har man inlåning av pengar dvs pengar som ligger på avanzas sparkonton och depåer. Dessa pengar kan man då till stor andel använda för att låna ut till kunderna som vill belåna sina aktiedepåer och kapitalförsäkringar. Inlåningsräntan ligger på 2-4,5% och utlåningsräntan ligger på ca. 8-8,5%. En ganska god marginal så att säga.

Dessutom så finns en annan kundkategori som också betalar ränt, kunder som blankar aktier. När man blankar så lånar man först aktier betalar ränta på värdet av aktielånet och säljer sedan aktien i hopp om att den skall sjunnka så man kan köpa tillbaka aktien billigare.

Här inträder nu finessen med att man har många kunder med kapitalförsäkringar..
När man investerar i en kapitalförsäkring så äger man enbart värdet av försäkringen och inte innehållet i försäkringen. Om Astrid som är kund och i en kapitalförsäkring köper 1000 aktier i ABB som syns i hennes försäkring så säkrar försäkringsbolaget (I detta fall Avanza Holding ABs dotterbolag Avanza Pension AB) denna position på 1000 ABB aktier och värdeförädringen på dessa genom att försäkringsbolaget själva köper 1000 ABB aktier så inte försäkringsbolaget tar någon risk. Då dessa tillgångar finns i skuldtäckningsregistret är detta något som inte finns i Avanzas Blansräkning utan värdet (inte aktierna dock) tillhör försäkringstagaren.

Avanzakunden Kalle å sin sida tror att ABB är en usel placering idag så han blankar 1000 ABB aktier i sin vanliga depå. Då Avanzas dotterbolag Avanza Pension lägligt äger (men inte kan sälja) 1000 ABB aktier så lånar då Kalle dessa aktier av försäkringsbolaget och säljer aktien och huxflux så kan Avanza få en ränta på ett par procent i extra ränta på aktierna som Astrid köpte men inte äger.

Som sagt är det mer lönsamt om man har en bra mix mellan kapitalförsäkringskunder och depåkunder.

Alla dessa lån..

En del av de problem som världsekonomin nu går igenom har sin grund i investeringar för lånade pengar. Banker som haft alldeles för litet eget kapital, Fastighetsägare som lånat alldeles för mycket pengar, kreditkort som används för flitigt och företag som också lånat för mycket pengar för förvärv och expansion av företaget. Att investera för lånade pengar det tror jag alla har en uppfattning om är riskfyllt även om olika former av tillgångar får anses som olika riskfyllda. Att belåna en fastighet till 50% av marknadsvärdet kanske många upplever som förhållandevis konservativt om man har råd med höga räntor vill säga men en 50% belåning av en aktieportfölj är tusan så mycket mer riskfyllt. I alla nedgångsfaser i ekonomin finns det många förlorare bland såväl privatpersoner, företag som professionella investerare.

I media har vi den senaste tiden ex. hört om företagaren Mats O Sundqvist som legat tungt belånad i aktier och fastigheter. Det har han gjort i många år i högre eller mindre grad sedan lång tid tillbaka. Ex. börsfallet 00-02 klarade hans portfölj galant med fasigheter, fastighetsaktier och aktier i bla. Hexagon och Öresund. I de senaste åren uppgång har han varit för offensiv och när nedgången kom denna gång drabbades han desto hårdare.

Ett annat företag som drabbats ordentligt hårt i denna nedgång är det av Vostok Nafta avknoppade företaget Vostok Gas som är ett förvaltningsbolag av främst familjen Lundin aktieinnehav i den ryska gasjätten Gazproam. I takt med att den ryska börsen åkt ordentlig kälke och "kraschat" ordentligt så har även Gazproam aktierna sjunkit betydligt och Vostok Gas har haft en belåning hela tiden där belåningsgraden bara ökat och ökat under det senaste året för att under förra vecka bli akut och tvingade fram tvångsförsäljningar av Gazproamaktier för att Vostok Gaz skulle uppfylla sina kreditlöften om belåningsgrad. En stor del av substansvärdet har urholkats och med utförsäljningarna finns inte längre samma möjligheter att återvinna förlorad mark.

Vad som är lite ironiskt i sagan om Vostoks belåning är att när man köpte in sig tungt i Gazproam med lånade pengar så var det inga banker som ville låna pengar utan Vostok fick lov att vända sig till obligationsmarknaden och mindre placerare. Man gav då ut en rätt så intressant obligation som faktiskt jag själv ägde under en period. Villkoren på denna obligation var att Vostok betalade en årlig ränta på vad jag tror var 5,5% av det nominella beloppet och utöver detta fick man bonusränta om substansvärdet ökade i företaget varje år. En form av "obligation extra" kan man säga och man tvingades till dessa "lockbeten" för att få investerare att låna ut pengar för förvärven av Gazproamaktier när inte banken ställde upp. Under 2006 eller 2007 (kommer inte ihåg exakt) så blev vi obligationsägare tvångsutlösta av Vostok enligt villkoren i prospektet som jag har för mig var en uppköpskurs på 106% plus upplupen ränta. Skälet var då att det gått så bra för bolaget i substansvärdestillväxt och bankernas riskvillighet hade ökat att man nu kunde refinansiera sitt obligationslån mot ordinära banklån med kreditvillkor om en viss högsta belåningsgrad. Vostok var säkerligen glada åt att slippa betala den dyra räntan till oss obligationsägare. Idag efter senaste veckans tvångsutförsäljningar tror jag inte man skrattar lika högt….

Hur man än vänder och vrider på det så är och förblir krediter en viktig del av normal affärsverksamhet och därigenom också investeringsverksamhet. I stort sett alla företag på stockholmsbörsen har lån i någon form och det gäller nog ner till de flesta privatinvesterare också som trots att man äger aktier säkerligen har något studielån, lån på en fastighet eller om man är riskbenägen också lån på aktieportföljen. Nätmäklarnas signaler om ett ökat antal tvångsförsäljningar tyder nog på att så kan vara fallet. Det är av detta skäl som nu statsmakterna gör vad man kan för att rädda banksystemet då utan kreditgivning från banker blir det en katastrof för belånade privatpersoner och företag när man inte får några lån.

Att låna till aktier kan vara synnerligen lukrativt om aktierna går bra vill säga och bland de mest spektakulära affärer som jag hört talas om som en "privatperson" gjort vad jag känner till är när investeraren Sven-Olof Johansson med några miljoner på fickan lyckades övertala sin bank om att få lov att köpa 10% av Saab-Scania i början av 90-talet. Även om SAAB-Scania då var ett oförskämt billigt företag värderingsmässigt är det ju ganska anmärkningsvärt att en privatperson kunde köpa aktieposter av denna storlek (SAAB-Scania innehöll vid den tidpunkten både SAAB personbilar, Scania lastbilar och försvarsföretaget SAAB). Historien slutade med att Investor till slut köpte ut Johansson och lade ett bud på hela SAAB-Scania och tog bort det från börsen. Johansson gjorde sig en rejäl hacka med skyhöga risker. Tidigare i karriären hade Johansson blivit barskrapad i en annan affär och några år senare så gick banken (Gota Banken) som hade lånat ut pengarna till Johansson i konken.

För egen del är jag konservativ och tillhör inte de mest riskbenägna individerna och håller mig ganska försiktig till lån och höga boendekostnader.

Idag har jag också "haft förmånen" att bli bjuden på goda parmaskinkemackor och kaffe av en nätmäklarfirma. Mer om detta i kommande inlägg.

onsdag 8 oktober 2008

Hej, hur gör jag med Kaupthing?

Hejsan
Jag och min fru har vår hushållsbuffert (120 000kr) på ett bankonto hos Kaupthing (Kaupthing Edge, ingen bidningstid) som ger en av de bästa räntor bland alla banker. Men ditt inlägg om Island och alla artiklar om detta land så förstår jag att det snart kan vara ute med Kaupthing och dom kanske kan gå i konkurs.

Är det verligen riskfritt eller skall jag ta ut mina pengar? Vad händer om dom konkar?

Häslningar
Stefan A

Ja Isländska banker har det inte lätt idag och det är en mycket kaposartad situation idag så jag kan mycket väl förstå din oro. För det första så har du dina pengar i Kaupthing Sverige AB och det är en svensk bank precis lika mycket som SEB, Handelsbanken och Swedbank men med det förbehållet att man har Isländska ägare i form av Kaupthing. I första hand så är det idag moderbolag som har problem men däremot så har den svenska banken fått enormt dålig likviditet sedan många kunder valt att ta ut pengar ur banken. Kaupthing har om jag förstår medieuppgifterna tagit beslut om att avveckla utlandsverksamheten och däribland Kaupthing Sverige. Detta är ett klokt beslut för annars så hande nästan banken varit för stor att rädd för Isländska staten.

Dessa båda faktorer, försäljning av Kaupthing Sverige och väldigt stora likviditetsproblemhar idag fått Sveriges Riksbank att agera och ge en nödkredit på 5 Mdr till Kauthing Sverige AB för att säkra deras likviditet så att ex. sparare kan vara trygag för att få ut sina pengar. Hela den svenska banken är ställd i pant hos riksbanken och vill det sig illa så bli riksbanken ägare av Kaupthing Sverige. Men det troliga är säkert att helt eller i delar kommer säljas.

Så m du har en summa under 500 000kr som är den svenska statsgaranterade insättningsgarantin så tycker jag du skall vara helt lugn och Riksbanken har agerat förståndigt enligt mig. Det troligaste är nog dock att ditt konto kommer flyttas över till den bank som köper kaupthings inlåningsverksamhet. En sådan verksamhet är nog ganska attraktiv idag skulle jag vilja säga. Blir det mot alla förmodag en formell konkurs för den svenska banken så kommer dina pengar att betalas ut från insättningsgarantinämnden inom 3 månader. Men kom ihåg, inte mer pengar än 500 000kr

//Cristoffer

Smaklig lösning Öresund

Mycket riktigt så föll min gissning in om att Öresund skulle göra stora återköp av egna aktier då investmentbolagets aktier handlas ordentligt under sitt substansvärde som jag skrev för någon vecka sedan.

I sann H&Q anda så väljer man en ganska kreativ lösning i ett inlösenprogram istället för traditionella återköp över börsen.

I detta fall så sker återköpet av aktier genom ett frivilligt inlösenprogram där var 10:e aktie kan lösas in för 100kr styck. Detta är ett pris som ligger ung. 15% över dagens substansvärde per aktie och syftet med transaktionen är att aktieägarna skall kunna ta del av hela substansen i företaget trots att aktien handlas med substansrabatt. Öresund minskar därmed sin kapitalbas med några procent (skillnaden mellan 100kr och substansvärdet) men visar att aktieägarna är viktigare är bolaget.

Vad händer nu för den som är aktieägare i Öresund och ex. äger 500 aktier?
Först sker en extra bolagsstämma som belsutar om nedsättning av aktiekapitalet i ett inlösenprogram, i Öresund fall är detta en ren formalitet då Hagtrömer och Qviberg har total kontroll över ägandet i företaget.
I andra fall så kommer det ske en avstämningsdag (normalt dagen efter bolagsstämman) där ett nytt värdepapper kommer dyka upp och ges till alla aktieägare i Öresund en sk. inlösenrätt. En inlösenrätt för varje aktie och det krävs 10 st inlösenrätter för att få lova att lösa in en aktie. För den aktieägare som har 500 aktier så får man 500 inlösenrätter.

prissättningen av värdepappret Öresund ILR kommer vara 100kr-börskursen på Öresundaktien/10. Dvs om aktien står i 60 kr så kommer priset på inlösenrätten vara 4kr/st.

Nu ställs du som aktieägare inför ett val som du måste fatta beslut om
1. Lös in 50 av dina 500 aktier och för detta få 5000kr i handen och ha kvar 450 aktier. Dina 5000kr kan du göra vad du vill med (t.ex. köpa nya aktier)

2. Sälj dina inlösenrätter då får du om priset är enligt ovan 500*4=2000kr men du har kvar dina 500 aktier. Dessa 2000kr kan du göra vad du vill med (t.ex. köpa nya aktier)

Vad skall man då välja i dessa turbulenta tider?
Om du har mycket stor förtroende för Öresund och tror att detta kan vara en kalasinvestering de kommande åren så skall du givetvis sälja dina inlösenrätter så du har kvar dina aktier och gärna sedan köpa med aktier för likviden på inlösenrätterna.

Om du däremot i dessa kursfallande tider tycker att andra bolag ser mer attraktiva ut än Öresund ja då kan det vara å sin plats att låta 1/10 av dina aktier säljas för en hundring styck och ta dessa pengar och istället placera i någon annan aktie som ex. Investor om man nu skulle tycka om dessa.

Sedan kort om skatten (gäller ej Kapitalförsäkringsägare). Löser man in aktier så räknas detta som en försäljning som vilken som helst. Men om man säljer inlösenrätter så medför detta att man skall göra en fördelning av anskaffningsvärdet mellan inlösenrätter och aktien. Ex. har du en gång i tiden köpt dina Öresund aktier för 50kr styck omräknat för splittar som varit så är detta ditt anskaffingsvärde per aktie. Om vi tänker oss att den dagen inlösenrätten skiljs av aktien så handlas aktien för 60kr och inlösenrätten för 4 kr då kommer skatteverket fastställa (vilket tar ett tag) att 4/(60+4)=0,0625 (6,25%) tillfaller inlösenrätten och 60/(60+4)=0,9375 (93,75%) tillfaller aktien. Då blir dit nya anskaffingsvärde på inlösenrätten 50*0,0625=3,125kr styck och för aktien 50*0,9375= 46,875kr för aktien.

Inlösenprogram som dessa ser jag själv som mer smakliga än traditionella återköp av aktier som företaget göra via börsen även om dom är lite krångliga att deklarera.

Bloggskribenten äger inga aktier i Öresund däremot gör närstående det.

tisdag 7 oktober 2008

Börjar man kanske så smått skymta gryningen?

Det är minst sagt bistra tider på världens finansmarknader med mestadels ordentliga ras och säkerligen kommer det bli ordenligt mycket sämre i den reala ekonomin innan det åter börja komma lite mer optimistiska tongångar. Krisen som vi nu genomgår blir allvarlig det tror jag i stort sett alla är överens om och såväl statsförvaltningar, företag stor som små och privatpersoner kommer märka av de bistra tiderna och hur dyrt och knappt det blivit om pengar.

Men vi har genomlidigt mängder med finans och bankkriser tidigare och även om detta i värsta är den allra värsta genom alla tider så kommer det säkerligen ha många likheter med tidigare ekonomiska kriser och katastrofer. Mycket tyder faktiskt på att ett antal "normalfall" går att utläsa i hur en kris fortgår. Jag tänkte jag skulle ta tillfället i akt och berätta hur kreditförlusterna normalt förlöper i en finansiell kris.

För det första så måste det uppkomma någon eller några spekulationsmoment i det finansiella systemet och det är nästan alltid detta som utlöser den finansiella krisen. I denna kris så har det funnits många olika bubblor i kreditgivning kopplat mot fastigheter. Ord som subprimelån och strukturerade kreditobligationer har blivit vardagsmat och en verklig huvudvärk i banksystemet. I andra finansiella kriser så har det exempelvis varit en bubblande aktiemarknad, järnvägsfinansiering, statsobligationer, tulpanlökar eller valutor som varit de utlösande faktorerna och där de initiala förlusterna hos kreditgivare alltid har sin hemvist. I takt med att förlusterna från det aktuella spekulationsmomentet når sitt klimax (är vi där nu?) så brukar ske en överflytt från spekulationsförluster till den relala ekonomin som saktar in, går i recession eller i värsta fall helt tvärstannar och följden av detta blir då att många företag får problem, konkurserna kanske ökar och företag med stora lån får att svårare att finansiera sig. Detta avspeglar sig i ökade kreditförluster till företagsutlåning i banksystemet som ökar allt mer i takt med att spekulationsförlusterna avtar. I den tredjevågen så övergår företagens problem i rationaliseringar, produktionsneddragningar och besparingspaket som i sin tur medför att arbetslöshet och ekonomiska svårigheter för privatpersoner börjar öka och även ge kreditförluster i banksystemet då privatpersoner får allt svårare att betala huslån andra krediter innan ekonomin i sin helhet börjar återhämta sig.

Dessa tre i varandra sammanflätade kreditförlustproblem påverkar varandra i högsta grad och de totala kreditförlusterna i banksystemet nog mer går att se som ett ständigt pågående problem med allt mer accelererande förluster och slutligen avtagande.

Hur aktiemarknaden sedan utvecklas i dessa typer av ekonomiska kriser är väldigt olika från kris till kris mer än att den ekonomiska krisen givetvis sänker börser med 20-30% upp till närmast katastrofala nivåer som på 30talet i USA då börsen nästan sjönk 90% sedan staten hårdnackat inte lade sig i krisen innan 1932 med några direkta stödresurser. I den svenska finanskrisen 89-94 te.x. så föll börsen kraftigt under 1,5 år för att sedan när de verkligen problemen för privatpersoner började värka ut i ekonomin ja då gick börsen trots allt väldigt bra med ex. en uppgång på ca. 30% år 1993 trots att vinsterna föll som furor i bolagen. Men sedan den svenska kronan försvagats ordenligt samtidigt som rationaliseringarna i exportindustrin ledde till stora förhoppningar och slutligen resultat om förbättrad lönsamhet så prisade aktiemarknaden in detta i förväg. Men det var nog inte många privatpersoner som hade råd att köpa aktier då problemen verkligen då låg i denna sektor i ekonomin.

fredag 3 oktober 2008

Varför gör Folksam på dette visé?

I dessa tider är det många som höjer skarpa röster mot banker och andra finansiella aktörer där vinsterna varit enorma och aktieägare har profiterat på bankens kunder, jag tror ni känner till debatten.

Folksam däremot är fast förankrat i den svenska myllan bland förskollärare, industriarbetare och oss alla andra då Folksam helt och fullt ut är ett kundägt bolag. Här kommer inga vinster delas ut till några kapitalistiska aktieägare (som många av bloggens läsare) utan kunderna som är ägare skall gynnas helt och fullt ut. Detta måste ju betyda att man tjänar en slant på att ex. spara hos Folksam eller?

Kapitalförsäkringar är ju en populär sparform numera där man sätter in skattade pengar och sedan kan man ta ut pengar utan att behöva betala någon skatt på ev. vinst på förvaltningen i försäkringen mer än en årlig avkastningskatt som idagsläget är ca. 1,2% på kapitalet vid årets ingång per år.

Även folksam erbjuder kapitalförsäkringar och dessutom så erbjuder dom en traditionell förvaltad kapitalförsäkring dvs där du som sparare inte behöver ta några beslut alls om vilka fonder du skall ha osv utan bolaget tar helt och fullt ut hand om förvalningen på samma sätt som en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring. Man får en garanterad ränta på sitt kapital och sedan så kan man om det går bra för bolaget få lite återbäringsränta som i och för sig kan återtas när som helst om det går dåligt för folksams förvaltning. Från återbäringsräntan så dras dock sedan avgifter och skatter så lite äts upp.

Det låter ju som en trevlig sparform för gemene man och kvinna.
Man behöver inte bry sig alls om fondval och annat jox och man behöver inte tänka på skatten det minsta. Allt sköter sig själv. jag tror att många i vårt samhälle efterfrågar denna typ av produkter då det är en enkel sparform även om det är svårt att förstå sig på årsbesked osv. Dessutom så har Folksam en förvalntingsfilosofi där man vill att bolag som man äger aktier skall ta hänsyn till jämställdhetsfrågor, miljöfrågor osv. Mycket viktigt arbete som Folksam bedriver.

Men, hos Folksam har det blivit något fullständigt fel då man säljer en produkt som i stort sett omöjligen kommer ge någon avkastning.

För det första så avtalar man med Folksam om vilken tid man vill spara allt från 5 år till 10 år men om man avslutar försäkringen innan 10 år så måste man betala en liten avgift och vill man komma åt pengarna innan 5 år har gått så kan man bara delåterköpa 50% av försäkringen och 75% efter 4 år. Sedan det femte året kan man får tillbaka sina pengar minus avgiften då.

Om man plockar ut pengar efter 3 år så betalar man upp till 12%(!!) i avgift på pengar vid uttaget beroende på aval och sedan i sjunkande skala ner till gratis uttag efter 10 år. Vill man ex. ta ut pengarna efter 5 år kan det kosta upp till 5%. Avgiften är dock begränsad till att vara max 10 000kr (vad generöst...)

Man kan antingen sätta in månadsbelopp eller en ensgångsumma och det tillkommer en premieavgift på 3%(!) på alla pengar man sätter in i försäkringen (rätt dyrt courtage om man säger så) och sedan tillkommer en förvalntingsavgift på 0,6% per år och efter alla avgifter osv så tillkommer också skatten som idag är 1,2% per år. Men Folksam påpekar också att inga avgifter alls tillkommer när man får ut sina pengar.

Med så dyra avgifter och begräsningar så måste ju förvaltningen vara dunderkvalité eller?
Folksam placerar sedan dessa pengar i det gemensamt ägda Livbolaget, inga aktieägare som kan tjäna pengar utan alla pengar går till spararna bortsett oavsetående avgifter vill säga. I Livbolaget så har man sedan en placeringspolicy som säger att i normalfallet så skall 72% (+/- 5%) vara placerade i obligationer och statsskuldsväxlar och 28% i aktier (+/-5%)och det finns också i livbolaget lite fastigheter och alternativa placeringar. Mao är det mer en räntfond än aktier som man sparar i.

Om vi gör följande antagande
Avgifter enligt ovan med en spartid på 10 år (dvs gratis uttag)
Aktier ger 7% per år och räntebärande ger 4,8% per år vilket i genomsnitt ger en totalavkastning på +5,4% per år
Och man sätter idag in 10 000kr

Så har man efter 10 år 13 815 kr i försäkringen skattade och klara och den årliga avkastningen efetr alla avgifter och skatter blir 3,3% per år. och detta bli avkastning om man inte rör pengar på 10 år tar man ut pengar i förtid så sjunker avkastningen betänkligt mao av uttagsavgifter.

Hur i hela friden kan Folksam med gott samvete över huvudtaget sälja en sådan här produkt?

Detta är enligt mig fullkomligt skräp och de finns överhuvudtaget ingen anledning att ha några pengar i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam. Sparkontot eller amortering framstår som en betydligt bättre sparform i kombination med lite pengar i en aktiefond och detta även om du då bidrar till kapitalismen hos aktieägarna...

torsdag 2 oktober 2008

Så här skall du absolut inte äga aktier


TV-profilen Fredrik Virtanen delar frikostigt med sig av sina erfarenheter av aktiemarknaden och hur han lyckades spela bort en miljon på aktier.

Min korta reflektion är: Vilken jäkla tomte!
Hans historia är i stort sett ett typexempel på alla typer av fel som man kan begå. Hans sätt att ägna sig åt "sparande" handlar egentligen om spel och lek och någon form att känna sig tvungen att "ha rätt". Han verkar helt upptagen av de prisförändringar som dagligen sker på aktiemarknaden, vad som påverkar dessa prisförändringar, hur det går i Asien, vart terminerna tar vägen på Nasdaq..osv.

När man baserat på sin egen tro om sådana händelse sätter alla sina sparpengar med maximal belåning på gissningen om hur det svenska aktieindexet kommer utvecklas av en omröstning i ett parlament i fjärran land, då är det nog dags att ta sig en ordentlig funderare hur man är funtad när det gäller ansvar om sina besparingar.Visst kan man leka som min lillebror när han hamnade på prispallen i Aktie-SM för gymnasieelever genom att "köpa" köpoptioner på Nokia aktien dagen innan en rapport men i det långa loppet är det dömt att misslyckas med chansningar som förr eller senare går fel och många års besparingar kan gå upp i rök.

Min personliga uppfattning är att jag tror faktiskt det är svårt som "amatör" (dvs om man inte är bevisat framgångrik) kunna göra bra aktieplaceringar om man försöker vara mitt i mediebruset av allsköns uppgifter om makrostatistik, arbetslöshetsiffror, Di rukriker osv.

Som sagt, följande citat är mer aktuellt än någonsin.

Close the doors, don't listen to the noise. But be fearful when others are greedy an greedy when others are fearful.

Hur långt går ränteskruven?


I stort sett varenda dagstidning är den senaste tiden översköljd av artiklar om den ekonomiska härdsmältan som gör sig påmind varje dag med svarta rubriker om både börsfall, bankonkurser och varsel av anställda i det svenska näringslivet. häromdagen läste jag en helsida i en tidning om "fråga experterna" och rubrikerna var vad jag kommer ihåg i stilen, vad gör jag med mina fonder? Vad skall jag göra med mina pensioner? Är mina pengar säkra på banken? Vad händer med huspriserna? Osv. och förvånande handlade i stort sett inte enda fråga om marknaden där det verkligen är "kusligt" och där problem finn dvs kreditmarknaden. Hela upprinnelsen till denna kris ligger i kreditmarknaden och inte i aktiemarknaden likt föregående kris. Krisen i kreditmarknaden kan sammanfattas med ung. att lån de senaste åren har givits med allt mindre marginaler sjunkande i långsam takt såväl till vem man beviljar lån och också skillnaden mellan in och utlåning i det finansiella systemet.

De flesta svenskar har nog knappt en aning om att bankernas marginaler på utgivna lån krympt i stort sett konstant från över procenten ned till 0,3-0,4 under år 2006. Jag vill minnas att Investors Vd skrev i någon kvartalsrapport under år 06 att dessa låga riskpremier över tiden inte kan bestå och han fick nog mer än rätt om man säger så… Så lite som bankerna tjänade på utgivna lån under 2006 och 2007 var i stort sett all-time low. Detta tyder på högt risktagande och det som ändå drev bankvinsterna utöver provisioner och avgifter var kredittillväxten där fler av oss vanliga dödliga valde att låna pengar för kanske en ny bil, ett nytt badrum eller varför inte slå till och köpa ett större hus. I längden måste det i banksystemet finnas en balans mellan marginaler och kredittillväxt. Om kredittillväxten är mycket hög och marginalerna är låga så blir det allt mer läskigt med väldigt snabb "korrektion" som vi nu upplever.

Den svenska kreditmarknaden till både företag och privatpersoner har nog överlag räknats som ganska sund mätt i ett internationellt perspektiv även om vi svenskar också bevisligen har valt att som grupp skuldsätta oss allt mer i skenet av främst stigande huspriser. Den svenska kreditmarknaden för ex. bostadslån har också varit rätt så sund men lidit av detta faktum att bankernas marginaler mot oss privatpersoner har varit små även om det kanske inte varit mördande konkurrens. Den senaste tidens händelseutveckling har nu brutalt förändrat detta. Bankerna är nu allt mer tvingade att höja bolåneräntorna kraftigt alldeles oavsett vad riksbanken väljer att göra av det skälet att bankernas upplåningskostnader stigit kraftigt speciellt på längre inlåning som varit en viktig finansieringskälla för ex. bolån.

Med sämre konjunktur även i Sverige så följer också högre risker för kreditförluster och någon höjd för detta har inte funnits i de låga marginalerna. Samtidigt som kostnader för pengar stiger så är också bankerna tvingade till att öka på sina marginaler för att ha råd med kommande kreditförluster. Resultatet blir kraftigt stigande räntor för låntagare utan att högre räntor för dens skull leder till så värst mycket högre vinster i bankerna. Såvida inte bankens kreditförluster är lägre än andra banker. Men de svenska storbankerna som kommer med sina rapporter om några veckor kommer säkerligen visa kraftigt stigande räntenetton men också något högre kreditförluster.

De högre räntorna för privatpersoner och företag är heller inte direkt skapade av riksbankens höjningar av styrräntan utan mycket ligger även i Sverige i "grus i kreditmarknaden" med högre riskpremier och högre upplåningskostnader. Även om många kanske upplever dagens kanske 6,5% på ex. bolån är en mycket hög ränta är det faktiskt "bara" en fråga om en återgång till "normalläge" och jag personligen kan nog tycka att vi ha en ganska sund situation i Sverige så värst mycket högre räntor än så här det tror jag faktiskt inte det blir. Däremot så får man nog som bolånekund vara beredd på att om det kommer en räntesänkning i början av nästa år eller tom kanske innan så kommer detta inte att slå igenom fullt ut på bolån Riksbanken gör og ganska rätt i att man idag är mer benägen att stötta det finansiella systemet i olika åtgärder än att sänka räntan vilket inte får samma effekt.

Att det finns någon direkt kris i de svenska bankerna köper inte riktigt ja mer än då att kreditförluster i kanske Baltikum med den dystra utveckling som är där. Men såväl Swedbank och SEB tjänar än så länge rätt bra med pengar för att täcka sämre utveckling i Baltikum. Men det gamla rådet att ständigt amortera sina lån och gärna mer amortering i tider av låg ränta det är nog mer aktuellt än någonsin.

onsdag 1 oktober 2008

Börsen som försvann

Den statliga tillsynsmyndigheten Finansinspektionen har idag tagit till storsläggan och drar in tillstånd för den sk. NGM börsen som nu skall vara avvecklad inom 6 månader. Att Finansinspektionen gör så radikala ingrepp att man stoppar en hel marknadsplats det är minsann inget som händer var och varannan vecka utan lyckligtvis extremt sällsynt. Många bolag som har sina aktier hamnar nu i ett lite prekärt läge då börsen som aktierna är noterade på upphör och därmed risker aktieägarna att få problem att sälja eller köpa aktier i dessa företag. Men jag tror inte man skall måla fan på väggen utan de flesta av bolagen kommer säkerligen att ansöka om notering på andra börser såsom Stockholmsbörsen eller Aktietorget. Men problemfritt kommer det inte vara då ex. stockholmsbörsen ställer en hel del krav på bolag som skall noteras vad avseende ägarskap, informationsplikt, bolagshistorik osv. även om man har något lägre krav på listan First North där ex. krav på historik av lönsamhet och kontinuitet inte är lika stora. Men jag tror/gissar med anledning av all mediepublicitet om tveksamheter som varit i vissa bolag på NGM listan att dessa inte kommer uppfylla stockholmsbörsens krav, inte ens på First North. Inte kul att vara aktieägare i dessa bolag och risken att bli förd bakom ljuset av tveksamma huvudägare ökar än mer.

Min personliga uppfattning är att ingrepp av detta slag i mångt och mycket är av godo. NGM börsen har i stort sett gång efter gång visat att det förekommit oegentligheter både i det egna bolaget och börsen som helhet och dessutom har det brustit i marknadsövervakningen av bolagen som funnits på den egna börsen. I ett sådant läge är det precis lika bra att man stänger ned marknadsplatsen och ber seriösa aktörer söka sig till en annan handelsplats för att "sanera" marknaden för fiffel och båg och i det långa loppet är det inte bra om företag som inte har en livskraftig idé över huvudtaget har tillgång till en så likvid kapitalmarknad som en börs eller marknadsplats är.
MediaCreeper