måndag 27 oktober 2008

Preferensaktier till heders igen

Swedbank meddelade idag att banken genomför en stor nyemission där man från sina aktieägare tar in lite drygt 12 Mdr genom en nyemission av tidsbestämda referensaktier. Om jag inte minns fel så är detta den största nyemissionen sedan ABB och Ericsson gjorde sina nyemissioner under 2002 så i högsta grad är det en ganska stor händelse med dagens nyhet. Nyemissionen är också stor i det avseendet att det blir en utspädning av nuvarande ägare med 33% om man väljer att inte teckna preferensaktier fullt ut vilket inte Swedbanks huvudägare Sparbanksstiftelserna råd med pga av avsaknad av "cash" utan istället så träder nu andra storägare fram och tecknar en vissa del av sparbanksstiftelsernas andel. Bla köper AMF och Folksam in sig i högre utsträckning i Swedbank.

Även om Swedbank försökte hålla uppe skenet så var det väl ingen direkt högoddsare att Swedbank på ett eller annat sätt skulle ta in kapital med tanke på den i relation till andra konkurrenter ganska svag kapitaltäckning även om man fortsatt har en hög lönsamhet. För personlig del trodde jag det skulle vara genom att man gav ut ett förlagslån eller ett konvertibellån. I detta fall så genomför Swedbank nyemissionen genom tidsbestämda preferensaktier och det stora kapitalet som banken tar i gör nu att banken troligtvis får starkast kapitaltäckning av alla svenska storbanker. Det kan vara väldigt trevligt att ha med de utmaningar som banksystemet står inför. Den höga kapitaltäckningen kan säkerligen också göra det möjligt att ev. förvärva någon mindre bank eller kanske fondbolag.

Ang. nyemissionen bör man komma ihåg att det är inte en vanlig emission av aktier utan preferensaktier är ett "gammalt" värdepapper som inte används speciellt ofta. För egen del så tycker jag det är kul att man återigen plockar upp "gamla" finansieringskällor för verksamheten. Preferensaktier fungerar på så sätt att det finns en fastställd utdelning (som inte kommer höjas) som företaget måste betala till preferensaktierna innan man betalar någon utdelning till sina ordinarie aktier. Dvs ung. som en obligation men med det undantaget att kapitalet man får in räknas in i eget kapital till skillnad mot obligationer som är ett lån men med förebehållet att preferensaktierna inte har samma möjligheter till återbetalning vid en konkurs. I detta fall så emitteras en preferensaktie per två vanliga aktier och teckningskursen är 48 kr och den fastställda årliga utdelningen är 4,80 kr per preferensaktie dvs en årliga avkastning om 10% på investerat kapital. Det finns också en tidsgräns på aktien som gör att år 2013 så omvandlas aktien till en vanlig aktie alternativet finns också om jag förstår saken rätt att konvertera preferensaktien i förtid skälet för detta skull e väl vara att man tror på en stabil varaktig utdelning som ligger högre än 4,80kr per aktie.

Utspädningen och att viss utdelning nu blir prefererad gör att Swedbank nu inte kommer att ha samma möjligheter till aktieutdelningar per aktie. Denna årliga aktieutdelningen till preferensaktierna kommer uppgå till ca. 1,2Mdr och det är ju alltid svårt att tippa utdelningen men troligtvis så kommer utdelningen i alla fall halveras på den vanliga aktien kanske tom större sänkning om bankens styrelse vill bygga upp buffertar inför avmattningen som kommer inte minst i Baltikum där banken troligtvis kommer få betydande kreditförluster under 2009 och 2010.

Personligen tycker jag det är positivt att Swedbank genomför denna emission det visar att styrelsen proaktivt tar tag i bankens lite låga kapitaltäckning och säkerligen får vi nu se att bankens finansieringskostnader kommer gå ned och förtroendet för banken återkommer lite vilket långsiktigt gynnar banken. Å andra sida så tror jag det jäser ordentligt ute i landet och många fristående sparbanker är säkerligen minst sagt förbannade på det stora risktagande som skett i "affärsbanken" som sparbankerna äger. Sparbanksrörelsen har sin grund att man skulle hjälpa mindre bemedlade medborgare med att spara en liten slant regelbundet till en liten förmögenhet samtidigt som man kunde hjälpa till med krediter för kanske ett husbyggande för den lilla familjen.

Så här skrivs ex. på sparbankernas riksförbund på sin hemsida
Att locka människor att regelbundet spara vad de kunde avvara skulle förebygga fattigdom och lägga grunden till en ekonomisk frihet jämsides med den politiska. I all synnerhet som sparande drevs av institutioner utan enskilt vinstintresse och under spararnas insyn.
Vinsterna som sparbankerna gjorde skulle genom Sparbanksstiftelser i en cirkel tillfalla den lokala bygden och i ex. min gamla hemby har den lokala sparbanken bla. hjälpt till att bygga ut en idrottshall och anlägga en bouleplan för pensionärer, samt stöttat ortens scoutrörelse. Denna banks soliditet är dessutom bland de högsta i landet. Jag tror många idag inom sparbanksrörelsen som sagt är förbannade och frågar sig varför "sparbankernas affärsbank" skall finansiera byggprojekt i USA, låna ut Euro till privatpersoner i Baltikum eller finansiera uppbyggnaden av Ukraina? Ligger det verkligen i sparbankernas intresse?

Den som nu är "sämst i klassen" när det gäller kapitaltäckning är nu SEB och det skulle nog inte förvåna om det även i SEB blir någon form av kapitaltillskott. SEBs huvudägare Investor har i alla fall alla möjligheter att hjälpa till med kapital, preferensaktier med 10% ränta verkar ju vara melodin… Kanske var det något sådant som Börje Ekholms Vd ord handlade om i senaste rapporten som jag skrev om i ett blogginlägg för några dagar sedan

3 kommentarer:

 1. Hur ser du på att gå med i nyemissionen.Visserligen finns det mycket intressant att satsa på men jag funderar på att vara med. Jag har hittils alltid tackat ja till nyemissioner.

  SvaraRadera
 2. Tja att gå med i nyemissionen är inte aktuellt för mig av det skälet att jag inte äger några aktier i Swedbank.

  Däremot tycker jag emissionen har ett bra upplägg och äger man aktier i Swedbank tycker jag att man skal teckna preferensaktier om man har möjligheten.

  SvaraRadera
 3. Idag har Swedbank meddelat (enligt DN.se):

  "Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägarna halveras till 4:50 kronor per aktie. Ägare till bankens preferensaktier får en utdelning på 2:40 kronor per aktie."

  Innebär det att preferensaktierna får mindre utdelning? Dagens kursreaktion tyder åp edt du preferensaktien, som legat 1 kr högre än A-aktien, nu är värd mindre än A-aktien på börsen. Hur gick detta till?

  SvaraRadera

MediaCreeper