onsdag 1 oktober 2008

Börsen som försvann

Den statliga tillsynsmyndigheten Finansinspektionen har idag tagit till storsläggan och drar in tillstånd för den sk. NGM börsen som nu skall vara avvecklad inom 6 månader. Att Finansinspektionen gör så radikala ingrepp att man stoppar en hel marknadsplats det är minsann inget som händer var och varannan vecka utan lyckligtvis extremt sällsynt. Många bolag som har sina aktier hamnar nu i ett lite prekärt läge då börsen som aktierna är noterade på upphör och därmed risker aktieägarna att få problem att sälja eller köpa aktier i dessa företag. Men jag tror inte man skall måla fan på väggen utan de flesta av bolagen kommer säkerligen att ansöka om notering på andra börser såsom Stockholmsbörsen eller Aktietorget. Men problemfritt kommer det inte vara då ex. stockholmsbörsen ställer en hel del krav på bolag som skall noteras vad avseende ägarskap, informationsplikt, bolagshistorik osv. även om man har något lägre krav på listan First North där ex. krav på historik av lönsamhet och kontinuitet inte är lika stora. Men jag tror/gissar med anledning av all mediepublicitet om tveksamheter som varit i vissa bolag på NGM listan att dessa inte kommer uppfylla stockholmsbörsens krav, inte ens på First North. Inte kul att vara aktieägare i dessa bolag och risken att bli förd bakom ljuset av tveksamma huvudägare ökar än mer.

Min personliga uppfattning är att ingrepp av detta slag i mångt och mycket är av godo. NGM börsen har i stort sett gång efter gång visat att det förekommit oegentligheter både i det egna bolaget och börsen som helhet och dessutom har det brustit i marknadsövervakningen av bolagen som funnits på den egna börsen. I ett sådant läge är det precis lika bra att man stänger ned marknadsplatsen och ber seriösa aktörer söka sig till en annan handelsplats för att "sanera" marknaden för fiffel och båg och i det långa loppet är det inte bra om företag som inte har en livskraftig idé över huvudtaget har tillgång till en så likvid kapitalmarknad som en börs eller marknadsplats är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper