måndag 23 september 2013

Gästinlägg hos Cornucopia?

Idag har jag ett publicerat gästinlägg hos bloggkollegan Cornucopia? ang förändrad beskattning av mineralersättningen.

Inlägget går att nå på följande länk

tisdag 10 september 2013

SCA sommaren 2013


Jo jag vet, jag har bloggat alldeles för lite för att det ska vara intressant. I stort sett inte skrivit någonting om aktiemarknad.
Jag har fått ett antal kommentarer som önskar ett uppföljande inlägg om SCA som kanske är det dags för ett sådant inlägg inte minst då tom jag kan tycka att mina gamla SCA inlägg än idag är klart läsvärda.

SCA har utvecklats starkt på börsen under det senaste året. Skälet till detta är väl främst de stora strukturaffärer som bolaget genomfört. Affärer som det pratats om i nästan flera decennium kommer nu äntligen till skott. För mig egentligen ganska så förvånande då jag trodde det låg betydligt mer prestige hos Sverker Martin-Löf att bevara den struktur som varit och att inte ”ge-upp” den förvärvade europeiska förpackningsrörelsen.  Nu kan S-M-L troligtvis om något år eller två avsluta med flaggan i topp och se tillbaka på en aktiemarknad som hyllar de senaste årens förvandling.

Så över till väsentligheterna hur ser SCA ut idag, efter stora strukturaffärer under de senaste åren?

Idag består bolagets omsättning av lite drygt 50% mjukpapper, 30% personliga hygienprodukter och knappa 20% hör till den svenska skogsindustriella rörelsen med dess olika förgreningar åt alla håll och kanter. En förhållandevis stor förändring om vi ser det ur exempelvis ett 10 års perspektiv då mjukpapper och personliga hygienprodukter stod för mindre än 50% tillsammans av bolagets omsättning.

Skogsindustrin har blivit svensk efter att bolaget i mitt tycke gjort mycket rätt i att man avyttrat andelar i delägda tryckpappersbruk i UK och Österrike. Mycket klokt beslut. Har tidigare skrivit om mitt förslag att genomföra dessa försäljningar för några år sedan i följande inlägg.

Större delen av SCA är idag med andra ord förhållandevis lite utsatt för konjunkturens svängningar och den delen som är det har fått en större självförsörjningsgrad än tidigare. Då mjukpapper och personliga hygienprodukter är stora inköpare av pappersmassa så skulle man väl nästa kunna säga att vissa delar av SCA är kontracykliskt till viss del då pappersmassepriserna oftast är en god konjunkturindikator.

Det var bilden i stort idag. Nu över till bolagets lönsamhet och finansiella stabilitet av idag.

Resultaten
Vi tar och delar upp verksamheten i de tre affärsområden som SCA idag redovisar inom.
Personliga hygienprodukter uppvisar idag en enligt mig helt okej tillväxt med någon procent över inflationen. Tillväxten består idag främst av volymtillväxt när fler behöver inkontinensskydd och blöjor tillbaka på året efter några års svacka. Lite oroande så får SCA idag sänka sina priser och jag kan tro att detta har att göra med att man säljer allt mer EMV produkter. Man har idag rörelsemarginaler omkring 12% och verksamheten binder (för att vara SCA) om vi bortser från förvärvsrelaterad goodwill lite pengar. Kassaflödet är dock något svagt mot brukligt men jag kan ana att det idag beror på tillväxten som binder upp allt mer kapital i lager. Förhoppningsvis kan lönsamheten öka det kommande året.

Mjukpappersrörelsen är idag präglad av det stora förvärvet man slutförde under förra året. Detta har ökat volymerna betänkligt och SCA marknadsposition är idag bättre än någonsin även om den geografiska fördelningen är tungt inriktad mot ett svagt Europa. Trots sjunkande priser på slutprodukterna så hålls lönsamheten upp bra med marginaler omkring 11% idag. De senaste årens genomförda besparingspaket svar idag bra upp i resultatet. Lite samma bild som personliga hygienprodukter med ett förhållandevis svagt kassaflöde men helt okej framtidsutsikter.

Den svenska skogsindustrirörelsen har idag stora lönsamhetsproblem trots stora interna resurser främst i form av ett mycket stort skogsinnehav (och därigenom ett stort allokerat kapital), egen logistikrörelse, energiresurser där de första vindkraftparkerna nu snurrar för fullt osv osv. På en extern omsättning om ca. 8 miljarder första halvåret i år så redovisar SCA skogsindustriella rörelse ett rörelseresultat på en halv miljard och ett kassaflöde på 400mkr. Detta trots ett mycket stor allokerat kapital om flera tiotals miljarder. Det är svårt att ge en samlad bild då verksamheten är uppdelad i många olika produkter med tex. kraftliner, tryckpapper, pappersmassa, ved, energi, pellets, logistikrörelse osv. Men samtidigt är risken att man snuttifierar det lite så alla dessa verksamheter trots allt sammantaget bara står för 20% av omsättningen. Idag pågår stora rationaliseringar i denna verksamt vilket är illa tvunget antaget den skrala lönsamheten och i vissa fall förluster. Verkligen en svag situation idag och det pekar inte direkt uppåt ännu. Mer troligt är strukturaffärer i olika formen för att spara kostnader och stärka konkurrenskraften.

Sammantaget i koncernen som helhet redovisar man ett nettoresultat på 2,3Mdr första halvåret i år (3,22kr per aktie) dock innehåller denna siffran nedskrivningar på 800mkr.

Totalt sett så kan man väl anta att 2013 blir ett år som alla andra där vinsterna hamnar omkring 7-8kr per aktie. Med dagens värdering med en kurs på 170kr är enkom vinsterna svårsmälta med p/e tal över 20 även om det finns förhoppningar om att lönsamheten de kommande åren kan lyfta.

Balansräkningen
SCA har efter försäljningen av förpackningsrörelsen, förvärvet av G-P mjukpappersrörelse, försäljningen av de hälften ägda tryckpappersrörelserna mm. En förhållandevis stabil finansiell situation. Man har en nettoskuld om ca. 30 mdr. 6 mdr av skulderna förfaller inom ett år och kreditlöften om hela 17 mdr,  drygt 3 mdr i cash. Skuldsättningsgraden ligger omkring 0,5 mot bolagets mål som brukar redovisas som att de ska ligga omkring 0,7. Stabilt Den bakomliggande industriella verksamheten är ju i nuläget stabil och konjunktursäker så det finns ingen direkt oro. Det finns ett stort eget kapital som backar upp verksamheten och också med största sannolikhet stora dolda övervärden i bolaget (skogen mm.). Men samtidigt ligger EK "bara" omkring 80-90 kr per aktie. 

Aktiekursen
SCA aktie har ”dragit iväg” ordentligt under det senaste året. Idag handlas aktien till ca. 170kr inte långt från ATH. I relation till eget kapital blir detta dubbelt upp. En väldig skillnad mot ur läget sett ut tidigare då SCA många gånger handlats i paritet med eget kapital eller tom under. Målsättningen är att SCA ska generera 13% i avkastning på sysselsatt kapital. Låt anta upp mot 15% i avkastning på eget kapital. Det ger idag en effektiv avkastning på 7-8% med passusen att detta är om bolaget når sina mål.

Sammantaget även om bolagets balansräkning är stark och det finns utrymme för ytterligare förvärv (som t.ex. det i dagarna annonserade förvärvet av ytterligare aktier i Hong-Kong bolaget Vinda) så ser jag stora svårigheter med att köpa SCA aktie till dagens värdering. I relation till kurser under hundralappen som rådde för inte allt för länge sedan så är idag större risker i kursen även om SCA i många stycken utvecklats gott sista tiden. Tillväxten är som sagt inte allt för god i bolaget för att motivera värderingen.

PS. Förresten kommer jag kandidera till Sveriges riksdag nästa höst, Kommer inlägg om detta senare inlägg.

lördag 7 september 2013

Solcellsproduktion augusti 2013

Dags för den månatliga avstämning avseende solceller då jag lovat redovisas under 2013.  Under augusti så har det varit klassiskt augustiväder. Lite varmare, lite regnigare och dagar som blir allt kortare och sedan mot slutet av månaden ganska trevligt väder. En hel del dagar under månaden har det varit god produktion från solceller medan det också varit ett antal dagar med väldigt låg produktion och en försmak på hösten.

Som jag tidigare skrivit så är min anläggning av det lite mindre slaget (2,7kW) och det är placerad i ganska östlig riktning då jag saknar sluttande tak helt mot söder. Lutningen är lite lägre än optimalt vilket sammantaget gör att min anläggning producerar en del under andra mer optimalt placerade anläggningar. Huset värms upp på fjärrvärme så elen som förbrukas i huset är enbart hushållsel i en normal svensk 60-tals villa med tvättmaskin, fjärrvärmepump,  extra frysbox och allt.


Solcellselsproduktion under augusti:
316 kWh
Varav såld el på elnätet:
228 kWh
Varav Matchad el:
88 kWh

I ekonomiska termer räknar jag  schablonmässigt med 1,60kr per kWh i besparing på matchad el (dvs där jag förbrukar egen producerad el) och 1,1kr per kWh på såld el . Siffrorna inkluderar både rörliga elnätkostnader, elpriskostnader, ett fast försäljningspris på 1kr/kW och nätnyttaersättning med dagens ungefärliga priser. Intäkten räknas exklusive avskrivningen på anläggningen som är beroende på det pris man betalat för den.

Ekonomisk kalkyl:
Såld el: 228*1,1=251kr
Matchad el: 88*1,6=141kr
Total besparing: 392 kr under juli månad

 En summering hittills under 2013 är att det producerats 2030 kWh i anläggningen fram till sista augusti. Mitt årsbehov på hushållsel brukar ligga omkring 2700-2800 kWh så det finns vissa förhoppningar om att nå upp till denna nivå fram till årsskiftet.
MediaCreeper