torsdag 17 januari 2013

Nostalgi

Riskminimeraren skrev idag ett inlägg om SCA som slog an min nostalgiska ådra, då jag omnämndes i några meningar. Jag och Riskminimeraren har haft förmånen att diskutera mycket om aktier i allmänhet och inte minst SCA i synnerhet "förr om åren" och inte så mycket idag. Främst då via nätet. På den tiden de begav sig på privata affärers aktieforum på nätet och efter dess nedläggning på bla. www.pratompengar.se . Mer än 10 år skulle jag tro. Har ju också haft förmånen att träffa honom i egen hög person om vi nu ska gå in på sådana personligheter. En otroligt skärpt man må jag säga, med mycket stor allmänkunskap om mycket. Det är nog betydligt mer jag som lärt mig av honom än tvärt om.

Ja vilken resa SCA genomfört. Inte illa pinkat av ett av de mer torra och trist icke-växande skogsbolagen som det sågs som förr. Idag är minsann andra toner. Mer ljuva sådan och kursen är uppe i de ljuva markerna också. Mycket av de värden jag tyckte mig se har nu lyfts fram och något köpläge på dagens kurs det är det inte enligt mig.

Det var länge sedan jag skrev om SCA. Senaste inlägget i november 2011. Då precis efter man först sålt förpackningsrörelsen och sedan förvärvat Georgia-pacific mjukpappersrörelse. Ganska intressant innehåll med dagens ögon, rubriken var "SCA har fler strukturaffärer att göra". Jag skrev då bla om tryckpappersrörelsen som då hade tre bruk. Jag förordade att SCA borde sälja två av dem Laakirschen och Aylesford snabbt som tusan då var/är stora förlustbringande verksamheter och värdet kunde antas urholkas.

Intressant idag, ett år senare konstatera att SCA gjort dessa båda försäljningar jag förordade i inlägget. Båda två medförde stora nedskrivningar Aylesford såldes för "en symbolisk summa" och tillgången skrevs ned med 850Mkr, Laakrischen fick man 100MEUR för med en nedskrivning på 50MEUR. Den första "inget vidare" betalt för men den sistnämda tycker jag man fått riktigt mycket pengar för. Båda affärerna kommer på sikt öka SCA vinster och räntabilitet då tryckpapper i dessa bruk minsann inte varit någon framgångssaga. Aktiemarknaden har värderat upp aktien på varje affär trots de stora nedskrivningarna.


Sten K Johnson har gått ur tiden


Idag har vi nåtts av det tragiska beskedet att en av Sveriges de mest framstående "aktiesparare" Sten K Johnson har gått ur tiden.

Sten K hade under flera år framtädande roller inom organisationen Aktiespararna och först av allt tycker jag det är  fullkomligt bedrövligt att hans bortgång inte nämns på aktiespararnas hemsida än när detta skrivs. Mest känt säkert för de lite äldre läsarna är rollen i Aktiespararna när Sten K som tog offentlig strid med P-G Gyllenhammar för de små aktiespararna i den mycket märkliga historien där P-G ville ragga kapital till utvecklandes av Volvos 740-serien genom att Norska staten skulle ta över mer än halva Volvo mot att pengar från oljeinkomster direkt in i Volvo så dom kunde utveckla nya bilmodeller. Sten K tog strid och organisationen Aktiespararna kunde vända stora delar av aktieägarnas röster och affären föll på en omtumlande bolagsstämma.

Sten K hade också en framgångsrik yrkeskarriär som tjänsteman inom Trelleborg, Sonesons och sedan ansvarig för omstruktureringen av gamla Kockumskoncernen. Olika delar bröts ut och omstrukturerades framgångsrikt i bla. investmentbolaget Skåne-gripen där Sten hade en framträdande roll, sedan köpte han själv ut delar för egna pengar bla det som sedermera skulle bli det börsnoterade bolaget Midway Holding.

Kanske var han de sista 10 åren  allt lite av en mer doldis. Visst är Midway ganska så känt men hans aktieportfölj i bolaget Tibia Konsult omfattar betydligt mer än så. Bla. stora ägarandelar i Skåne-Möllan, ECOMB, LifeAssays, Sensyn Traffic, Whilborg, Rabbaldshede kraft, Image Systems dessutom flera mindre holdingbolag.  Samt mer kortsiktiga placeringar såsom i bla SCA, Volvo och Telia.

Jag skulle också vilja påstå att Sten K haft stor betydelse för många unga nystartade bolag i Skåneregionen så han hade en förkärlek för start-ups och entreprenör verksamhet. Han har verkligen använt sina ekonomiska tillgångar att skapa jobb och förmögheter till andra, ett sant föredöme i mina ögon. Han har bla startat Sten K Johnson School of Entrepreneurship vid Lunds universitet och en stiftelse ”Sten K Johnsons stiftelse”, vars ändamål ska vara att främja forskning, utveckling, utbildning, bildning och tillämpning inom naturvetenskap, entreprenörskap, litteratur och musik.

Tibia Konsult hade redovisat eget kapital på 1,5Mdr vid årsskiftet 11/12. Inte illa av en aktiesparare även om den sista rocken inte har några fickor.

onsdag 9 januari 2013

Kommentarer kring C remiss på idéprogram

Det har blåst upp till mediestorm om en remiss på ett långsiktigt partiprogram i ett politiskt parti. Ganska intressant i sig då detta enbart är en remiss och absolut inget förslag på partiprogram som skall läggas fram på någon kongress. På följande plats kan du läsa remissen om du önskar läsa mer mer än rubriker på Aftonbladets hemsida

Att C hamnat i skottgluggen beror förstås på att media inte ser att detta är en remiss/förslag och inte alls något som läggs fram av en partiledning etc. utan denna remiss orsaker nu "splittring och partiledaren är nu hotad osv." Även bloggaren Cornucopia förkastar programmet, vilket jag kan tycka är lite märkligt då även han fört fram förslag om plattare skatt, mindre statlig förvaltning, EU-kritik, mer fokus på lokalsamhället mm. Saker som faktisk C för fram i remissen på programmet...


Det ska väl sägas att jag är centerpartist, så har vi rett ut den saken. Partisk alltså. Jag tycker remissen innehåller många tokigheter, men också många bra saker.

Observera att det är ytterst ovanligt att ett parti har helt öppen remissrunda om ett parti/idéprogram. C väljer inte hantera denna fråga bakom lykta dörrar utan istället tar fram en bred diskussion där man skickar ut en REMISS på idéprogram till samtliga medlemmar i ett parti och media. Det är inte partiledningens program utan en idégrupp. Nu skickas remissen ut till medlemmar, kretsar och distrikt, alla får tycka till och efter detta SKA programmet förändras och förnyas. Därefter fastställas. Det media idag diskuterar är ett förslag, som inte alls är färdigt eller klubbat. Spännande att en remiss kan väcka så mycket diskussion!

Personligen så tycker många saker i programmet är undermåligt beskrivna. Jag personligen tycker det behöver tonas ner en del skrivningar som är väldigt tokigt "nyliberala" och öka det socialliberala inslaget. Det behövs också mycket tuffare beskrivningar om energipolitik, utbildning,  fred och säkerhet, bland annat. Förändringar som också med största sannolikhet kommer ske.


Samtidigt finns det i remiss många bra beskrivningar som jag definitivt ställer upp på. Saker som tyvärr inte idag diskuteras alls i media. Men där ändå Centerpartiet tydligt tar ställning. Man vill minska statsadministrationen, man vill stärka individens rättigheter, man vill flytta beslutsrätten, man vill stötta engagemang som bygger på frivillig basis, man är skarpt EU-kritiska osv. Men media väljer att fokusera på enskilda meningar om att staten inte ska bestämma dina relationer (man tolkar detta som månggifte) och skrivningar om att staten inte ska bestämma var du ska bo dvs någon form av ångsiktig vision om fri invandring.

Låt mig göra lite andra utdrag ur programmet:

Vi anser att människor själva ska styra över sina egna liv utan att utsättas för tvång, våld eller förtryck. Frihet innebär samtidigt att människor är ansvariga för sina handlingar.

Centerpartiet värnar frihet och äganderätt och anser att människor måste få hantera sina resurser och tillgångar så som de själva önskar. Fri handel och fritt företagande är därför grundläggande för det samhälle vi eftersträvar.

Företagande och handel leder till att det skapas jobb, välfärd och välstånd. Regelverken kring företa- gandet måste syfta till att hjälpa entreprenörer att göra rätt i stället för att straffa fel. Det offentliga ska inte konkurrera med det privata näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som enskilda människor, föreningar eller företag kan göra. I förlängningen hotar sådan offentlig inblandning också möjligheterna till arbetstillfällen, välfärd och utveckling.

. Därför måste det frivilliga engagemanget värnas. Centerpartiet vänder sig mot en politik som kväver och tar över civil- samhället genom överdrivna regleringar och byråkrati.
Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande. Politikens uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft.

 Centerpartiet motsätter sig en centralisering av makten också över denna del av samhället. Vi vill bejaka ett digitalt civilsamhälle, och ser med oro på en allt starkare vilja att på politisk väg kontrollera och begränsa den frihet som digitaliseringen möjliggör.

Staten finns i grunden till för att försvara människors fri- och rättigheter. Samtidigt kan staten, om den överskrider sina befogenheter, eller tar allt för stora resurser i anspråk, inskränka dessa fri- och rättigheter. Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt. Ur ett svenskt perspektiv innebär det att statens ansvar och makt måste minska till förmån för människors eget ansvarstagande och makt över sina egna liv och gemenskaper.

Antalet statliga myndigheter och mängden lagar och regler behöver begränsas. Överdriven byråkrati är ett hot mot ett öppet och fritt samhälle och sätter käppar i hjulet för enskilda människors initiativ och entreprenörskap.

All politisk makt är ett resultat av att makt överlåtits från den enskilda människans och hennes rätt att besluta över sitt eget liv. Centerpartiet strävar efter att beslut ska fattas så nära dem de berör som möjligt – helst av dem själva.

Personlig frihet och demokratiska rättigheter är viktigare än nationella intressen. Därför motsätter sig i grunden Centerpartiet övervakning av medborgare. Alla har rätt till en privat sfär.

Centerpartiet anser att alla ska kunna välja att bo, leva och förverkliga sina drömmar hur och var man vill. Olika delar av landet har olika förutsättningar och utmaningar. Detta gäller såväl städer som landsbygd.

Centerpartiet ser mycket kritiskt på den utveckling som innebär att centralmakten i Bryssel utökas på bekostnad av EU-medborgarnas självbestämmande.

Vad tycker du?
MediaCreeper