torsdag 28 juni 2007

Bloggar om ekonomi

I en blogg (klirr-i-kassan) som jag följer kunde jag idag läsa att skribenten hade registrerat och skapat en hemsida med syftet att vara en startsida/länksida med bra bloggar om ekonomiska spörsmål vid namn www.ekonomibloggar.se . Jag tycker det låter som en kul idé och tycker samtidigt det vara kul att denna blogg fanns med på listan. Så det verar vara någon som läser vad jag skriver i alla fall...

ekonomibloggar.se

PS. Skulle vara kul om bloggaren lade upp en funktion där man kunde betygsätta/rangordna bloggarna som är upplagda. För att uppmuntra bra bloggar och hemsidor brukar jag klicka någon gång på googlelänkar mm. och detta är ett bra initiativ.

Aktieutdelningar kan dubbla din avkastning

Avkastningen från aktier beror på två parametrar, dels kursutvecklingen givetvis men även aktieutdelningar. Om vi skall hålla oss till logikens land så beror kursutvecklingen på lång sikt på utvecklingen av bolagets egna kapital, omsättningsutvecklingen och vinstutvecklingen.

Om företaget ökar sin vinst år efter år, investerar och utökar sin produktion och försäljning mm så kommer troligtvis aktiekursen på bolagets aktier att öka i pris då det matematiska värdet på företaget ökar.

Aktieutdelningar är rätt och slätt kapitalöverförningar till aktieägarna. Aktieutdelningar kan enbart komma ifrån vinster eller tidigare vinster och ett bolag som gör förluster och inte har några tidigare redovisade vinster får inte enligt aktiebolagslagen dela ut några pengar. Denna bestämmelse finns för att skydda bolagets långivare.

Bolag som år ut och år in gör vinster ger oftast aktieutdelning till sina ägare. I senare blogginlägg skall vi föra en diskussion om hur företag borde använda sina vinstpengar, som utdelning eller till investeringar, hurvida man skall satsa på bolag som man förväntar ökar kraftigt i kurs framför bolag som ger generös aktieutdelning men nedan skall vi fokusera på själv aktieutdelningarna i sig,

Aktieutdelningar kan ses som mycket blygsamma. Ofta några procent av aktiekursen, man får betala skatt på aktieutdelningen och dessutom sjunker normalt sett aktien i pris med lika mycket som aktieutdelningen samma dag som utdelningen skiljs av. Många gånger kan enstaka dagars kursutveckling vara av större påverkan i kronor räknat än aktieutdelningen. Så varför skall man då bry sig om detta?

Ett mycket förenklat exempel på utdelningseffekten.
Vi tänker oss att du köper 500 aktier i ett företag, aktien kostar 100kr/st. Företaget är lönsamt och tjänar pengar. De kommande 20 åren så ökar företagets aktiekurs bara med 6% per år till följd av att vinsterna i bolaget ökar lika mycket. Första året ger bolaget en aktieutdelning på 3 kr/aktie Tack vare att vinsterna ökar så kan bolaget också öka aktieutdelningarna med 6% per år.


Efter 20 år har dina 500 aktier om du inte sålt dem blivit värda 151 280kr och du har fått en aktieutdelning på ca. 19800 kr före skatt. En hyffsad avkastning på +240% och bättre kan det bli. Vi tänker oss att du varje år återinvesterat aktieutdelningen du fått. Med den återinvestering så äger du då 20 år senare ung. 890 aktier istället för 500 och värdet på dina aktier är då 269 000kr istället för 151 000kr så aktieutdelningen har förräntat sig så bra att du genom att återinvestera utdelningen fördubblat din vinst till över +400%. Observera att skattkonsekvenser och courtage inte är medräknat i exemplet.

tisdag 26 juni 2007

Vikten av hög etik och moral

För investerare i aktier är företagens långsiktiga utveckling den viktigaste faktorn. Nöjda kunder som återkommer och köper mer produkter, leverantörer som fungerar bra över tiden, bra förhållande till fackföreningar, bra massmedia kontakter och många andra faktoer är viktiga för den långsiktiga utvecklingen.

Kort sagt är det viktigt att företaget bygger upp långsiktiga och bra relationer med alla intressenter. Dessa relationer inbegriper också goda kontakter med myndigheter och intresseorganisationer. Företag som slarvar med sin miljömedvetenhet, barnarbete, fackföreningskontakter, mutor och liknande riskerar på lång sikt få en sämre lönsamhet pga dåliga omvärldsrelationer och reaktioner från levrantörer och kunder. De är många konsumenter som tar avstånd ifrån miljöförstörande företag (Tex. gick företaget Rolec-Polec Svenska AB (felstavat jag vet...) i konkurs för medlet Roca-Gil i hallandsåsen) och klädföretag som importerar kläder från barnarbetare brukar bli utsatta för bojkotter från allmänheten. Företag som har dåliga relationer med fackföreningar är ofta utsatta för strejker och strejkhot (tänk SAS..).

Det omvända förhållandet gäller också dvs att företag som har en hög etisk och moralisk profil får en lättare resa. Om man är tidigt ute med miljövänligare produkter, goda kontakter med fackföreningar mm. Skapar detta många gånger ett mer uthålligt lönsamt bolag på lång sikt. Den kände amerikanske investeraren Philip A. Fisher skriver om hur viktiga dessa faktorer är i sin alldeles lysande bok common stocks and uncommon profits.

Två av bolagen som jag äger aktier i har senaste tiden utmärkt sig inom etiken och moralens område, ett företag i positiv riktning och ett företag tyvärr i negativ riktning.

Trelleborg vilket är ett av mina aktieinnehav har idag informerat om att bolaget ligger i en stor internationell utredning angående kartellbildning inom vissa dotterbolag på området marina slangsystem och även marina fendrar. Bolaget medger att det kan ha förekommit brottslig verksamhet inom ett visst dotterbolag i frankrike och chefer inom det bolaget har fått sparken. Trelleborg riskerar nu böter, straffavgifter och skadeståndsanspråk för hundratals miljoner kronor och bolaget kan inte precisera närmare vilket ger stor osäkerhet. Vill det sig så illa kommer detta drabba resultatet för både 2007 och 2008 för hela koncernen. Kanske tappar man vissa kunder. Jag tippar på att aktieägarna kan se fram mot avskrivningar från resultatet och i och med att Trelleborg har en ganska hög skuldsättning tack vare många företagsköp senaste året kan stora bötesbelopp slå mot aktieutdelningen som troligtvis inte kan höjas så mycket. Aktiekursen har givetvis idag rasat på börsen, kanske lite väl mycket men änså...

Jättesmäll för Trelleborg

SCA vilket är ett annat av mina aktieinnehav har å andra sidan utmärkt sig åt det goda hållet sista månaden. Bolaget har i en stor undersökning från EIRIS i konkurrens med flera tusen storföretag prisats som en av världens allra mest framstående företag inom miljöområdet. Även INNOVEST har gett toppbetyg för SCAs långsiktigthet inom miljö och CSR. SCA får beröm för sitt systematiska arbetssätt med att sänka koldioxidutsläpp, satsningar på miljövänlig energi, satsningar på avfallshantering och returfiber och inte minst att bolagets produkter i stort sett rakt igenom är miljöcertifierade av olika slag. Bolagets arbete ger givetvis positiva effekter för lönsamheten genom att man kan sälja utsläppsrätter, minskade råvaruinköp, lättare kontakter med myndigheter, minskade elkostnader och att man nu i marknadsförningssammanhang kan dra nytta av den fina utmärkelsen samtidigt som många internationella etiska investerare kommer investera i bolagets aktier.

SCA världstvå på miljömedvetande


Hur skall man gå tillväga för att identifiera fula ankungar och vackra svanar? Skall man bry sig? Vad tittar ni efter?

måndag 25 juni 2007

Rusa inte in i kapitalförsäkringar

fter att ha besökt den Bohusländska kusten i ömsom regn och solsken under några dagar är det åter dags att skriva ett inlägg på bloggen.

Kapitalförsäkringar är idag en produkt som idag marknadsförs mycket hårt. Tänk så trevligt det vore att slippa betala skatt på aktievinster och slippa deklarera…..

Kapitalförsäkringen som produkt har förbättras betydligt de senaste åren. Från att varit en ganska dålig produkt med alldeles för höga avgifter och inlåsningseffekter är det idag en mycket bättre produkt. Ni kommer väl ihåg den senaste marknadsföringsvågen för kapitalförsäkringar år 2000 med den härliga skandialink gubben som hoppade från den ena kurvan till den andra ständigt högre kurvan (tänk vem som var lika duktig som han och undvek alla börsnedgångar, vilket jag tror tyvärr inte de flesta som tecknade skandialink försäkringar år 2000 var…)

Särskilt bra har kapitalförsäkringen blivit för individer som tidigare betalade förmögenhetsskatt och där försäkringen hade ett 100% förmögenhetsvärde i jämförelse med direktägda aktier på A-listan och fonder som hade 80% och O-liste aktier som var fria från förmögenhetsskatt. I och med avskaffandet av förmögenhetsskatten försvann denna "straffskatt" på kapitalförsäkringar.

Nätmäklarna Avanza och Nordnet har också revolutionerat kapitalförsäkringarna de senaste åren då dessa i stort sett har tagit bort alla "runtomkring" avgifter och tryckt på för att erbjuda möjligheten till delåterköp (uttag ur försäkringen) i stort sett när som helst utan några större krångligheter. Likheten med en vanlig depå börjar bli allt större med enbart skillnaden hur man betalar skatt.

I och med förändringen verkar det som allt fler nu väljer att sälja alla sina aktier och fonder, sätter in alla sina sparpengar i en kapitalförsäkring och köper tillbaka sina aktier och fonder i denna. Tom Kapitalförsäkringens störste kritiker förr (Anders Andersson på privata affärer) har nu tom tecknat en och köper aktier genom denna.

Jag har uppfattningen idag att många stressar in i kapitalförsäkringar utan att riktigt förstå hur det fungerar och vilka baksidor kapitalförsäkringar trots allt kan ha även om det är lite bättre idag än det var förr. Och förstå vikten av att det är bra om börsen går upp efter du har placerat dina pengar och hur illa det är om det går tvärt emot.

I en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på realiserade aktievinster och ingen skatt på aktieutdelningar. Pengar kan du plocka ut skattefritt ur en kapitalförsäkring. I gengäld får du inte något förlustavdrag på aktieförluster och måste betala en årlig avkastningsskatt som uppgår till ungefär en tredjedel av genomsnittlig statslåneränta. Räntan är idag 3,5% vilket ger en årlig skatt på ca. 1% av värdet på dina aktier och fonder. Den som har 1 Mkr i en kapitalförsäkring betalar såldes 10 000kr i skatt per år om räntan ligger still men slipper att betala skatt på aktievinster och utdelningar. Skulle räntan stiga till 6% skulle man betala 2% av värdet i skatt.

Skattekonstruktionen har sina fördelar och nackdelar och kortfattat kan man säga att kapitalförsäkringar är en mycket bra produkt om man gör bra aktieaffärer (säljer med stor vinst) och det blir en väldigt dålig placering om du gör förluster för att du även då tvingas betala 1% av värdet i skatt. Risken är såldes ganska stor att värdet urgröps på din portfölj mer kraftigt vid långvariga börsfall (typ åren 00-02) än om du skulle haft aktierna i en vanlig depå å andra sidan är kapitalförsäkring en bättre sparform när börsen går upp kraftigt som den gjorde 1999. Jag tycker att skattekonstruktionen är intressant för vissa placerare men också ganska olämplig för andra placerare. Man sätter sig också i vissa typer av risker som man inte riktigt har tänkt på.

En risk är att man blir mer räntekänslig i sin portfölj. Kraftiga räntehöjningar betyder att man får betala mycket mer i skatt än vad man först kanske trodde. Att äga aktier långsiktigt med hög direktavkastning kan vara ganska attraktivt å andra sidan blir det lite mer kostsamt att äga aktier med låg direktavkastning om inte aktierna stiger kraftigt. Att äga aktier i låt säga 20 år i en kapitalförsäkring kan vara bra, men kortsiktiga placeringar blir mer riskfyllda. Fördelen är också stor för aktiva handlare och daytraders som slipper allt med deklarationer och man har lättare att beräkna kostnaderna ur skattesynpunkt.

Tänk på att du bara kan sätta in rena pengar i en kapitalförsäkring dvs du kan inte flytta dina aktier in i försäkringen. Har du idag stora vinster på aktier som du vill behålla måste du först betala den vanliga skatten på kapitalvinsten sedan flytta pengar och köpa tillbaka aktierna. Detta medför att du inte kommer att ha råd att köpa lika många aktier om du har stora latenta vinster idag.

Äga utländska aktier (eller för den delen också fonder med utländska aktier) medför att du både måste betala respektive lands kupongskatt på utdelningar och dessutom avkastningsskatt så detta blir skatt på skatt. Du kan inte ge några aktier från din kapitalförsäkring i gåva till barn och barnbarn och aktier kan därför inte förvaltas vidare generation efter generation om man skulle vilja detta. Det är viktigt (om du vill handla med aktier) att summan du placerar i en kapitalförsäkring är ganska stor (över 400-500kkr tycker jag) för att inte dina courtagekostander ökar i jämförelse med lågprisalternativen på courtage. (t.ex. aktiespar, aktiedirekt och Avanza Mikro). Att sätta in en mindre summa i en kapitalförsäkring och handla med aktier är bara dumt och kostsamt och man är då hänvisad till fonder. Att köpa/ställa ut optioner är inte tillåtet i en kapitalförsäkring och för den som äger mer än 1000 aktier i ett företag i vilket optioner finns medför detta mindre möjligheter att bestämma sin risknivå vilket kan göras med optioner. Att köpa korta räntefonder för att minska sin risk är lite lurigt i en kapitalförsäkring då skattekonstruktionen medför att detta garanterat är sämre än att ha pengarna på banken.

Tänk också på att skatteregler kan ändras. Om skatten på aktievinster sänks, eller om uppskov med vinster tillåts på aktier precis som på fastigheter ja då bli kapitalförsäkringen en sämre produkt.Likaså om avkastningsskatten skulle höjas. Tänk också att populariteten för kapitalförsäkringar och marknadsföringsinsatserna ökar betydligt efter perioder av aktieuppgångar och populariteten sjunker när aktiemarknaden säckar ihop. Egentligen borde det vara tvärt om..

Sammanfattningsvis tycker jag att man inte skall fokusera allt för mycket på skatten och om kapitalförsäkring eller vanlig depå är det bästa. Det är betydligt viktigare att investera i bra aktier än om investeringen sker i kapitalförsäkring eller i en vanlig depå. Om du vill placera pengar i en kapitalförsäkring anser jag att du bör ha en långsiktig placeringshorisont på upp mot 15-20 år för att produkten skall komma till sin allra bästa sida. Personligen äger jag ingen kapitalförsäkring och har inte för avsikt att teckna någon.

torsdag 14 juni 2007

På resande fot...

Från och med i morgon kommer jag vara på resande fot en vecka framåt.
På återseende vecka 26 och vi får hoppas att våra aktier inte har blivit helt värdelösa till dess.

Passa på att ta löpturer i det underbara vädret. Att investera i en god hälsa är bland de mest lönsamma investeringar man kan göra.

PS. tack för de handfull uppmuntransmail som jag fått från er läsare.

onsdag 13 juni 2007

Att investera i en bra marknad eller i ett bra företag?

En av mina "favoriter" bland fondförvaltare är det lilla fondbolaget Didner och Gerge. Jag har lyssnat ett flertal gånger till presentationer som bolaget haft och läser ibland deras marknadsrapporter (äger dock inga andelar i deras fonder, min fru äger dock en slant genom PPM). Förvaltarna är mycket kloka och deras fond har övertiden utvecklas mycket bra även om vissa år ibland kan var sämre än börsen. Idag upplever jag att fonden har en hel del problem med den är för stor dvs den kan inte förvaltas så aktivt som den tidigare gjort vilket bromsar resultatet.

D&G har som utpräglad strategi att mestadels investera i företag om växer snabbare än marknaden i genomsnitt. Slarvigt benämt "tillväxtbolag". Dom har också en policy att INTE investera i vissa typer av företag och det är företag där omvärldsfaktorer/marknaden/mm. betyder mer för ett företags intjäningsförmåga än vad egentligen företaget själv kan påverka. Exempel på sådana företag är te.x. råvarubolag.

Warren Buffet utvecklar ibland resonemanget som D&G för till att tala om "commondit-" och "franchaisebusiness" dvs företag vars produkter är fullkomligt utbytbara och företag som inte är utbytbara.

Vi kan exmpelvis ta exempelvis ta bensin eller insektsbekämpning. Allvarligt talat vem bryr sig om vart man handlar bensin? De allra flesta kunderna skulle troligtvis köpa bensin där man fick bensinen billigast, skulle grannmacken sänka priset med en krona ja då skulle man köpa där. Däremot är det en hel annan sak med ohyra. Vart skulle du ringa först om du fick problem med ohyra? -Gissningsvis Anticimex trots att du kanske aldrig har pratat med dem förr.

På lång sikt leder detta till att bolag som Anticimex (som ägs av Ratos) kan hålla ganska ganska höga marginaler över tiden, tjäna en hel del pengar trots att att ohyran i landet inte blir så mycket mer, framförallt kan man lätt höja priserna i takt med inflationen eller tom något mer (klart man vill bli av med getingboet även om det kostar en slant..). Bensinbolagets resultat å andra sidan styrs väldigt mycket av hur högt priset på bensin är. När priserna ökar kraftigt ja då kan man tjäna en hel del pengar å andra sidan kan man inte tjäna så mycket pengar när priserna sjunker och marginalerna är över tiden ganska låga även om dom ibland kan bli mycket höga tidigare i råvarukedjan än bensinmacken. Bolagets egna förmåga att påverka resultatet är betydligt sämre än för Anticimex i alla fall kan man nog slå fast.

Ett annat problem som ofta ledar till att "commonditbusiness" får svängiga resultat är att när tiderna är goda (som för oljebolagen och metallbolagen idag) så kommmer detta locka till sig väldigt mycket investeringar i oljeprospektering, nya gruvor mm. Och ett antal år senare är det helt plötsligt väldigt många som vill sälja sin olja och sina metaller som man börjat utvinna till höga priser. För att dessa höga priser då skall bestå krävs att efterfrågan har ökat lika mycket (vilket den gjort för både olja och metallar sista åren och den kanske också gör i framtiden, vem vet..). Och den kloke investeraren förstår också att det inte är utbud/efterfrågandesituationen idag som styr avkastingen på aktierna framåt utan f
det som styr avkastningen är hur utbudssistuationen ser ut i framtiden (givetvis också värderingen av aktierna idag).

Själv föredrar jag att investera som D&G och Warren Buffet dvs det är viktigt för mig att veta/"gissa" att bolagets förmåga att påverka resulatet är större än omvärldsfaktorerna som påverkar bolaget. Jag skulle därför alldrig köpa aktier i olja, gas, pappersmassa eller metallbolag (hoppsan, äger visst aktier i SSAB) utan letar istället efter företag där bolagets produktutveckling och oganiska tilläxt påverkar mest. De senaste åren har det varit helt FEL att inte äga aktier i olja/gas (dock helrätt att inte äga pappersmassa). Men jag är övertygad om att det är rätt väg att gå på lång sikt.

tisdag 12 juni 2007

Mycket skit som erbjuds nu

De senaste månaderna har marknaden för emssioner fullständigt svämmat över. I alla fall min brevlåda och e-post låda innehåller varje vecka ett antal erbjudanden om att teckna aktier i diverse företag på väg mot notering eller är onoterade.

Om man skall dra all över en kam (vilket man självklart inte ska) är det min uppfattning att det är väldigt mycket tvelaktiga erbjudanden som nu söker kapital av svenska folket.

Ett exempel på att det verkligen kan gå snett är dagens skandalnotering på First North i företaget PSI Spelinvest som inledde sin första handelsdag med att rasa över 50%(!). Jag tycker detta är anmärkningsvärt och frågan är om man verkligen skall söka upp en notering till varje pris om intresset inte finns (halvtecknad emission i fallet PSI) och hur väl har bolagets rådgivare genomfört sitt arbete på värderingen av bolaget om kursen dyker 50% på en dag? Ibland kan man ocksså undra vilka människor som teckar aktier som i PSI spelinvest till detta priset...

Hur skall man kunna skilja agnarna från vetet?, Några tips från min sida.

- Titta på fördelningen av det egna kapitalet.
Jag har sett exempel på där en nyemssion tillför upp mot 90% av bolagets tillgängliga pengar medan inflytande i röstmakt och andel av framtida vinster är så lågt som 10% (synnerligen gratis pengar för aktieägare innan emissionen). Självfallet bör det vara på det sättet att de institutioner och privatpersoner som lägger upp allra mest pengar och skall vara de som har störst andel i företaget!

- Vad skall företaget använda pengarna till?
Personligen har jag svårt för företag som introduceras på börser och marknadsplatser där syftet egentligen är att "casha in" dvs att ägarna säljer aktier istället för att emittera nya aktier. Jag föredrar att företag söker sig mot en börsnotering i syfte att man behöver pengar för något förvärv eller framtidsplaner. Jag föredrar också att företagsledning och styrelse äger en hel del aktier och inte bara då under någon fånig "lock up" period som variar i ett halvår eller år och där sedan ledningen säljer ut alla aktier dom har.

-Sund företagsidé?
Mycket viktig punkt. Alla företag skall drivas i syfte att tjäna pengar. Är du en väldigt liten spelare på en stor marknad har du inte en chans, det är regel nummer ett... Bara för att man har en "häftig idé" eller liknande är det inte skäl att teckna aktier i en IPO. Jag föredrar företag som redan idag tjänar pengar och förväntas gör det också i framtiden.

-Sund värdering?
Räkna, räkna... Är det billigt eller dyrt? hur är värderingen kontra framtidsplanerna. Finns det konkurrenter till företaget som går att köpa för billigare penning?

Vanliga fel som aktiesparare gör

Lite tankar om vanliga fel man gör med sitt aktiesparande

1. Att inte äga aktier
I sverige är det idag ung. enbart 1 person av 10 som äger aktier (betydligt fler äger dock fonder). Det är ganska lättt att inse att det är mycket svårt att få en god avkastning på aktiesparande om man inte äger några aktier. För att öka sitt välstånd är man då hänvisad till att öka sin lön eller göra lyckade fastighetsaffärer.

2. Att sälja sina aktier
Ett mycket vanligt misstag tror jag. Man köper några aktier som får en fantastisk utveckling och sedan så "cashar man hem" dvs säljer sina aktier och istället kanske köper en ny bil. Problemet är då precis som i första punkten att man inte äger några aktier över tiden. Som exempel kan min far få ståta. I slutet av 80-talet gjorde han en mycket lyckad aktieinvestering som slutade med att företaget blev utköpt från börsen med en tvångsinlösenprocess som var lyckosam för aktieägarna. Min far hade då hel plötsligt en bra slant på banken som han valde att dels köpa en ny husvagn för och dels betala av de mest av lånen på huset han hade byggt 7-8 år tidigare. Kortsiktigt helt rätt räntorna gick som bekant upp starkt efteråt och familjen fick en fin husvagn. Långsiktigt hade det däremot varit mycket bättre om han hade investerat i något investmentbolag som investor, öresund, custos, Ratos, latour eller Industrivärden som exempel. Nu äger han för all del en hel del aktier idag i alla fall, men han kund eha haft många fler.

3. Att spekulera i aktier
Ett vanligt misstag. Man tror att börsen är någon form av travbana där det gäller att leta upp högoddsarna. Man fashineras helt av de mäktiga rörelserna på börsen och kastar sig i företag där man inte har en aning av vad dom gör eller om dom ens tjänar pengar. Man börjar handla aktier på rykten eller tips. "hörde att grannen har köpt aktier i...xxx, tror att man skall köpa", "Det stod i tidningen att....", "banken säger...".

4. Man betalar sin aktiemäklare alldeles för mycket pengar
Enkelt uttrcyk man bör handla alldeles för mycket med köp och försäljningar med alldeles för lite pengar. Resultatet blir att hela ev. vinsten äts upp av courtageavgifter.

5. Man tröttnar på aktier
Efter varje lång nedgång på börsen så finns det många som helt enkelt ger upp. Att under något år på texttv eller i datorn se värdet på portföljen krympa i hop och visa allt mer röda siffor kan gör att den allra mest begåvande aktiespararen börjar tappa sugen och sådär lagom när börsen har nått sin lägsta nivå på några år, är snuskigt billig och i stort sett endast har en väg att ta vägen ja då tar man sina besparingar säljer dem och tycker att aktier ja det får dem som kan (dom som verkar tjäna pengar) ägna sig åt för detta verkar inte jag lyckas med...

6. Man köper alldeles för mycket aktier
Enkelt uttryck så tömmer man bankboken och köper aktier för allt man har för att "aktier är ju bästa sparformen...". Problemet med detta är att om börsen skulle gå ned (gud förbjude...) så är ju det semesterresan, bilen och den nya tvn som försvinner för några säkra pengar finns inte. Rådet är därför att ALDRIG köpa aktier för pengar du inte har råd att se minska kraftigt i värde. Exempelvis behöver du kanske en ny bil förr eller senare och dessa pengar skall inte vara riskerade allt för hårt på börsen.

Vilka mer misstag kan man göra?
Några egna erfarenheter?

måndag 11 juni 2007

When and what to buy

Det är två faktorer som styr avkastningen på aktiesparande.

Det ena är givetvis WHAT dvs vilka aktier du väljer att köpa. Självfallet är det mycket bättre att köpa aktier i bra företag (tänk Ratos) än aktier i lite mer mediokra företag (tänk Pricer). Den andra faktorn är WHEN dvs när och till vilket pris man köper aktierna. Självfallet är det bättre att köpa "billigare" aktier än att köpa "dyrare" aktier, tänk ericsson aktier för 4-5 kr år 2003 istället för 180-200kr år 2000.

Som aktiesparare skall man fokusera på bägge dessa faktorer men det är mycket lätt att man ensidigt tittar på en faktor. För många aktiesparare är WHEN allena rådande, man söker konstant igenom marknaden efter aktien med de allra lägsta nyckeltalen (tänk p/e 7=köp) eller aktien med den allra starkaste köpsignalen om man tycker om teknisk analys.

Å andra sidan finns det många som enbart är WHAT och dessa individer fokuserar all sin kraft på att hitta den allra mest förträffliga företagsidén (tänk sol och vindkraft) eller det "allra bästa företaget" (tänk HM).

Så vad är viktigast? WHAT or WHEN?

Jag tror det är viktigt att balansera dessa ståndpunkter mot varandra i syfte att hitta rätt företag vid rätt tidpunkt då kommer avkastningen bli bra, på sikt. Hypotetiskt klockrent.

Desto mer kortsiktig man är i sitt aktiesparande desto viktigare måste helt klart WHEN bli. Att köpa rätt företag vid fel tidpunkt kan för en kortsiktig aktiesparare bli ganska kostsamt. Att däremot köpa ett halvdåligt företag vid rätt tidpunkt kan ge fina vinster kortsiktigt, då det inte är ovanligt att även dåliga företag dras med i börsuppgångar.
Däremot blir det ett omvänt förhållande om man är långsiktig. Här är det förödande att köpa aktier i fel företag om än vid rätt tillfälle. Ett företag som långsiktigt utvecklas halvknackigt kommer inte kunna uppvägas av att man köpte när aktien var billig ur fundamental eller teknisk inriktning. För En långsiktig investerare kan man däremot trots att man köpte en aktie lite dyrt få en myckt bra avkastning om företaget utvecklas bra. De första årens nedgång kommer under de kommande 10 åren lätt uppvägas även om man köpte vid fel pris.

Slutsatsen för alla långsiktiga aktiesparare är att vi främst måste studera WHAT, dvs investera i bra företag! och lär dig analysera vad som utmärker ett bra företag istället för ett billigt.

söndag 10 juni 2007

Varför så lite marknadsnoterade obligationer i Sverige?

När det gäller finansiella investeringar så går dessa att dela upp i olika kategorier. Dels så finns det aktier som är ett värdepapper som ger rätt till en viss andel i ett företags egna kapital. Avkastningen på aktier bör teoretiskt följa utvecklingen på det egna kapitalet+ ev. aktieutdelning. Prisutvecklingen på aktier på börsen är dock en anna femma...

Utöver aktier så finns det olika former av reala investeringar som kapitalplaceringar såsom te.x fastigheter, skog och guldtackor. Här ligger förväntningen i en prisstegring på innehavet som följer inflationen i samhället plus eventuellt driftsöverskott från skogsavverkning eller hyresintäkter. Prisutvecklingen på dessa reala tillgångar kan givetvis också variera högst betänkligt över tiden beroende på samhällsutvecklingen. Titta inte minst på husprisutvecklingen sista tiden.

En tredje kategori är obligationer. Obliagtioner är ett värdepapper där obligationens nominella belopp är en skuldförbindelse mellan ett företag/stat och innehavaren. Innehavaren får enbart en ränta som bestäms vid tiden för utgivandet av obligationen. Idag ligger exempelvis räntan för en 5 årig statsobligation på ca. 4,4% per år.

Avkstningen för dessa olika kapitalplaceringar går oftast i otakt. Mellan perioden 1989-1992 var obligationer en överlägsen sparform, från perioden 1992-2000 var aktieindex en utmärkt sparform, under perioden 2000-2003 hade fastigheter och skog den bästa utvecklingen och sedan dess har återigen aktier var en utmärkt placering.

Fakta om obligationer

För den som vill placera sina pengar i aktier finns ett enormt utbud, Hyresfastigheter lika så. Men på obligationsområdet är det sannerligen inte lätt att hitta obligationer

I USA är det lätt för privatpersoner att finna olika former av obligationer med både hög avkastning eller kanske lite mindre avkastning men med lite mindre risk. I Sverige finns idag enbart ett fåtal marknadsnoterade obligationer. Nätmäklarna i USA erbjuder en enkel handel via Internet I Sverige talar knappt nätmäklarna om att det går att investera i obligationer i sin aktiedepå mer än givetvis då obligationsfonder vilket är en mer riskfylld placering än obligationer då fonden inte har något slutdatum.

Obligationsscreener för den amerikanska marknaden


Svenska marknadsnoterade obligationer


Varför är det på detta sättet?
Med ett allt högre ränteläge och högre värderad börs verkar ju nu obligationer återigen vara en hyfsad placering.

lördag 9 juni 2007

Grattis, Sveriges äldsta aktiefond har fyllt 40!

För några dagar sedan fylld sveriges äldsta aktiefond 40år, stort grattis!
Fonden heter Robur Sparinvest, idag namnändrat till Robur Sverigefond.

För 40 år sedan var aktieköp någonting som var ytterst krångligt för gemene man. Man kunde bara köpa hela aktieposter på ett basbelopp vilket krävde att man kunde lägga undan pengar under en tid för att ha råd att köpa en ynka aktiepost. Transaktionskostnaderna och coutaget var mycket dyrt och en avgift på 5% var inte ovanligt för att få köpa en aktiepost i Volvo eller Stora Kopparbergs.

Instiftandet av Robur Sparinvest revolutionerade sparmarknaden då det gav många fler svenskar möjligheten att köpa aktier med god riskspridning men för mycket mindre belopp och med mindre kostnader. Aktiefonden har givit många svenskar möjligheten att bli riktigt rika trots att man bara har sparat någon hundralapp i månaden.

Så hur har det gått för fonden de första 40 åren? Mycket bra skulle man nog kunna sammanfatta det. Från startdagen 1967 till idag år 2007 har fonden givit en genonsnittlig avkastning på 15% till de första andelsägarna. En tusenlapp 1967 har växt till knappt 233 000kr dvs i genomsnitt har pengarna dubblats vart femte år. En lyckosam placering vill jag påstå.

Kommer aktiefonden Robur Sverige att forsätta avkasta 15% om året? Det tror inte jag
Idag lever vi i ett land där inflationen och räntan är mycket låg vilket har medfört att värderingen av börsen (t.ex. p/e tal och P/s) är mycket högre den var 1967. Men jag tippar på att en tålmodig aktiesparare i genomsnitt kan räkna med 7-8% per år på lång sikt vilket är en bra avkastning i dagens lågräntemiljö.

Glädjande kan man också kostatera att de rena aktiefonderna som investerar i sverige i många stycken spelat ut sin roll (bortsett pensions och annat försäkringssparande) då tillgängligheten och transkationskostnader för aktieköp och försäljningar har sjunkit markant och idag kan man tom utan problem exempelvis köpa 100 st ericssion aktier för 2600kr och betala endast 9kr i courtage.

Robur

fredag 8 juni 2007

Det gäller att ha båda fötterna på jorden

När det blir större nedgångar under någon dag eller så på börsen så brukar jag roa mig med att läsa på diverse aktieforum som privata affärers forum och DI.se börssnack.

En sak som slår mig ofta när man läser på dessa forum dagar som i går då börsen gick ned 3,8% är att mindre nedgångar på t.ex. 5-10% ofta får inläggen att ofta handla om att antingen så är det just nu ett tidernas köpläge för att Ratos sjunkit 7% eller så ges rådet att det nu är läge att sälja alla aktier man äger för att börsen skall ned 10% kommande veckan. Ofta byter man ofta fot dessutom för att aktie har förändras med 10% i en riktning man trodde eller tvärt om.

Pesonligen tror jag att det är omöjligt för 99,9% av akiespararna att bedömma om aktier är köpvärda med hänsyn tagen till om aktien skall upp/ned låt säga 5-10%. En långsiktig investare bör därför fokusera på att köpa bra aktier när dom är billiga och därefter behålla dem och sälja när man verkligen behöver pengar till ett hus eller en ferarri. I övrigt bör man inte göra någonting och man bör sluta fokusera på mindre förändringar på 10% hit eller dit.

En gammal tråd på PoP

Jag tillhör dom som tycker det är ganska kul att skriva inlägg på olika forum på internet. Jag tänkte delge ett inlägg som jag skrev för nnågra månader sedan som jag själv tycker är ganska bra.

Skrivet i tråden Multiexpansion och verkstadsbolag på Privata affärers diskussionsforum 2007-03-27.

...
Att tro att de goda tiderna skulle bestå för all framtid och att allt prat om att konjunkturcykler skulle vara förbi är enligt mig fullständigt nonens.

Även om jag är alldeles för ung för att ha någon egen personlig reflektion om 80-talet skulle jag även vilja delge lite tankar om detta årtiondes slutskede. Sedan i början av 80-talet hade börsen gått väldigt bra, konjunkturen i världen i allmänhet och ex. Sverige och Japan i synnerhet var överlag mycket god. Under 80-talet hade många länder fasta växelkurser (såsom idag i Baltikum) för att säkra sin konkurrenskraft. De olika riksbankernas handlingsurtrymme var genom detta agerande förhållandevis beskuret. Under 80-talet rådde stor optimism inför nya tekniska genombrott. Företag som IBM, Texas Instruments och våra egna Astra och Ericsson hade en fullständigt lysande utveckling vinstmässigt och börsmässigt. Även om räntenivåerna var höga tillföljd av inflationen fick de flesta löntagare allt mer pengar i plånboken. Resultatet blev efter en lite trevande inledning att fastighetspriser gick upp kraftigt, byggbranschen blomstrade. Tillväxten förväntades drivas för lång tid framåt inte minst av det asiatiska undret som blomstrade. Aktieägarna på börsen blev rikligt belönade, likviditeten flödade, börsen var helt klart rimligt värderad.

Genosnittligt p/e på börsen 1987 var 14. Banker värderades runt 8-10, Verkstadsbolag runt 10. Byggbolag och teknikbolag runt 20. (källa DI häromdagen)

Sedan kom en första smäll 1987 mitt i den låga börsvärderingen. Kraftiga nedgångar svepte över världen folk börjde ifrågasätta tillväxtkraften i asien, man förvånades över hur dollarn kunde ständigt förstärkas trots att tillväxten var högre på andra håll. Börsen gick på kort tid ner 30%. När rädslan bland investerarna var över återhämtade sig börsen snabbt under 88-89. Yuppisarna pratade om att börsnedgången 87 bara ett hack i den ständiga uppåtgående kurvan. Sedan kom den rikitga baksmällan. Valutakaos utbröt, räntenivåer skenade, investeringsviljan sjönk, fastighetspriserna sjönk....på två år halverades börsens värde. Än värre var att så många som en knapp miljlon svenskar blev av med sina jobb.

Så rådet måste alltså varit att sälja alla sina aktier 1987 strax före kraschen?
Den som gjorde det blev kortsiktigt mycket stort belönad. Många gjorde också detta man sålde sina aktier när börsen gick ned och svor att aldrig mer äga aktier. Men den långsiktiga investeraren har faktiskt fått se sina besparingar ha haft en fantastisk utveckling (trots den inledadande halveringen) och börsen har på sikt ökat ung. 12-15% med utdelningar återinvesterade till idag.....

Nog talat om börskrascher, hur skall vi förhålla oss till aktier ida då?

Själv har jag en liten annorlunda approach än många andra i mitt aktiesparande. Jag bryr mig väldigt lite om hurvida jag tror att börsen kommer gå upp eller ned i morgon eller ens på 10 års sikt. Vad som händer på börsen, hur företag värderas hur räntenivåer förändras, Hedfeonder som havererar är saker som jag inte det minsta kan påverka. Däremot kan jag påverka vilka aktier jag köper. Min inriktning är att köpa aktier i företag som jag har mycket stort förtroende för, en god långsiktig historik, företag med aktieägarvänliga ledningar, hålla sig undan de största spekulationen mm mm. Vad jag hoppas på är att börsen på sikt kommer ge en bra avkastning.

Att tro att jag själv skulle kunna hoppa ur och in börsen beroende kortsiktga eller även för den delen långsiktiga upp/nedgångar är föga troligt. En hög transaktionsaktivitet lär istället föda bankerna. Historien har lärt oss att börsen både kan utvecklas bra under såväl låg som högkonjunkturer, den kan utveklas bra såväl när den nyckeltalsmässigt är högvärderad likaså kan börsen gå urdåligt när p/e talen är låga. Utvecklingen har varit klart nyckfull för att tala klarspråk. Rädsla följs ofta av girighet som i sin tur följs av rädsla...

Jag själv har valt att äga aktier i en väldiverserad portfölj för evigt men även ha en hyffsat stor slant i räntebärande tillgångar för evigt. Den lägre risken får mig att sova gott om nätterna, glädjas i uppgångar för aktieportföljen, ha möjligheten att alltid "fyndköpa" på börsen men även ha förmågan att alltid kunna byta bil utan att behöva sälja aktier. Jag är en notorisk optimist som tror att på lång sikt har och kommer aktier ha en bra utveckling. I bland kommer det gå dåligt men oftare kommer det gå bättre. Historien har visat att den som köpt aktier på marginalen är den som oftast kryper ur markanden när det är dags att kypa in...

Vad skulle då kunna utlösa en större globalt börsfall även om nu framtidsutsikterna och orderingången ser hur bra ut som helst? Som jag ser det finns det ett antal oroande faktorer som man bör ha tankarna.

-En väldigt stor obalans i ränte och valutakurser på olika marknader. Exempelvis Kina som idag har en valuta som stärkts mycket måttligt mot ex. dollarn där tillväxt inte varit i närheten av den i Kina. En kraftigt ökad kinesisk valuta kan knäcka tillväxten precis som Yen stegringen på 90-talet.
-Oljeprischock. Världen står inför en stor omställning i energiförsörjningen detta kommer inte att gå smärtfritt förbi. Risken är hög att 70-talets kriser i frmatiden kommer igen.
-Överinvesteringar. Idag flödar pengarna bland konsumenter , investerare och bolagsledningar. Risken med att ha mycket pengar är att man gör dåliga affärer. Vi har idag tendenser att gruvor öppnas i parti och minut, lastbilar och fartyg byggs som aldrig förr, huspriserna går ständigt upp. Ja detta leder alltid till att utbudet och efterfrågan kommer i balans...Ibland blir korrektionerna snabbare än någon kan förvänta sig.
-Hedgefondkollapser. Förr eller senare händer det igen...

Mitt råd är att förbereda sig på det värsta, hoppas på det bästa och trösta sig med att den framtida avkastningen på aktier ökar om börsen går ned.

I övrigt anser jag att kap 8 (The Investor and market flucations) i boken The intelligent investor är klart läsvärd!
MediaCreeper