fredag 31 augusti 2007

Every Breath You Take

Idag var återigen dags för centralbankschefen i USA att uttala sig lite om räntan och omvärlden.
Tal som kortsiktigt brukar påverka humöret på börsen.

Kortfattat sa han att FED observerar utvecklingen noga i spåren av senaste tidens utveckling, man rättar räntenivåer efter inflationstrycket och inte minst

"Det är inte Feds ansvar, och det skulle heller inte vara lämpligt, att skydda långivare och investerare från konsekvenserna av deras finansiella beslut" (svensk översättning)


För oss som hellre skrattar åt spektaklet kan man ju alltid se på följande video
Länktorsdag 30 augusti 2007

Börjar affärerna gå i lås för AssaAbloy?


Företaget AssaAbloy rapporterade för några veckor sedan resultatet för det första halvåret. På börsen straffades aktien ganska hårt på rapporten vilket i alla fall jag ser som lite konstigt då jag inte tyckte det var något större fel på siffrorna som presenterades.

Först lite om bolaget
AssaAbloy är idag världens i särklass största bolag inom dörr och låsautomatik och man har idag ung. dubbelt så stor marknadsandel som närmsta kokurrenten Ingersoll-Rand. Bolaget skapades så sent som 1994 då Securitas (ASSA) och finska Värtsila (ABLOY) fusionerade sina respektive låsverksamheter. Därefter fick varje aktieägare i Securitas utdelade aktier i det nya företaget AssaAbloy.

Sedan starten 1994 har AssaAbloy varit en riktig tilläxtstjärna och den bakomliggande verksamheten har ung. tiodubblat (!) i omfattning sedan starten. Den oganiska omsättningsökningen (omsätntingsökning minus förvärvad omsätting) är och har varit ung. dubbelt så snabb som BNP ökningen. Det är en utveckling som är att ung. jämföra med tilväxttakten som Hennes & Mauritz haft under perioder. Den kraftiga snabba expansionen som främst leddes utav den fd. Vdn Carl-Henrik Svanberg som än idag sitter kvar i styrelsen har givetvis kostat på en hel del på företaget. Under 90-talet genomförde man ett antal nyemssioner som bekostade köp av konkurrerande företag. Perioden med snabba företagsköp har sedan följts av en fas av konsolidering under flera år där stora resurser krävts för att bättre integrera de köpta företagen i företagets organisation. Det enda positiva man kan säga om detta är att kassaflödet som tidigare varit ganska svagt ökade vilket resulterade i att man under år 2004 kunde höja aktien utdelningen ganska kraftigt. Om vi räknar bort de "engångskostnader" som AssaAbloy haft under årens lopp framträder bilden av ett stabilt och samtidigt snabbväxande företag och vinsten per aktie har enbart sjunkit ett enda år sedan företaget bildades nämligen år 2003, sedan dess har vinsten per aktie (oräknat engångskostander) återigen ökat.

Än idag är AssaAbloy ett ganska spretigt företag. Även om man har genomfört omstruktureringsprogram i stort sett löpande de sista åren till aktieägarnas förtret så har man än idag kanske inte den mest optimala produktionsstrukturen och marknadsföringsorganisationen mm. Dessutom har lider man att lås inte är så standardiserade produkter som man kan tycka och företaget tvingas därför jobba med förhållandevis många varumärken, lås och dörrkonstruktioner. Organisationen är under förändring idag och strukturen börjar bli allt bättre vilket märks i att marginalerna på AssaAbloys försäljning idag är i klart positiv trend.

I de senaste åren verksatadsrally har AssaAbloy inte hängt med sina svenska verkstadskompanjoner såsom Sandvik och AtlasCopco för att nämna några. Det finns nog ett otal förklaringar hos många analytiker till varför man inte gjort det. Den viktigaste förklaringen är nog att högteknologiska lås och dörrstängningsautomatiker är något som kräver en hög välfärd i samhället. Sandvik och Atlas Copco har dragit nytta av industriproduktionen (t.ex. stål, gruvor och oljeindustri) i t.ex. Asien och Latinamerika närmast har exploderat sista åren men ännu har inte t.ex. säkerhetssystem upplevt samma tillväxt i denna region av världen. Dessutom är AssaAbloy produktion starkt råvaruberoende och ökat pris på metaller har pressat AssaAbloys resultat.

Efterfrågan på högre fysisk säkerhet drivs än idag främst i Europa, Australien och nordamerika och där har efterfrågandeutvecklingen i samhället inte haft samma goda utveckling som i andra delar av världen. AssaAbloy har meddelat att man nu börjar se tendenser till att Asien och Latinamerika börjar få en högre efterfrågan på säkerhet från en låg nivå och då inom de produktområden där man är intresserade av att konkurrera (läs premiumprodukter och inte 5 kr lås). Som marknadsledare måste man givetvis gå i täten för att behålla sin marknadsposition och AssaAbloy förhandlar just nu om ett övertagande av den allra största låsproducenten i Kina (Baodean). Det är ju lätt att tro att detta måste vara ett enormt förvärv med tanke på hur många dörrar och lås det finns i Kina men sanningen är att Baodean enbart omsätter 300MKr vilket skall ställas mot AssaAbloy omsätnting på över 31 Mdr. Siffrorna skvallrar en hel del om vilken låg standard som finns inom den fysiska säkerheten i färmst Kina idag. Satsningen är nog strategiskt riktig då det säkert finns skäl att tro att även säkerhet lär öka i efterfrågan i Kina.

Här hemma i Europa och USA gynnas AssaAbloy av en ökad byggaktivitet där nya köpcentrum och bostadskomplex ser dagensljus hela tiden. Detta beroende har satt skräck i många investerare med tanke på kommande räntehöjningar kan bromsa utvecklingen. Saningen är dock att nyproduktionen enbart står för ung. 1/3 del av omsättningen och hela 2/3 består av eftermarknaden. Skall vi gå ned på den nivå och prata om enskilt husbyggande i USA så finns knappt AssaAbloy på kartan så någon större rädsla för detat behöver vi inte ha. Däremot har man fin fina marginaler på andra sidan Atlanten vid nybyggnation av t.ex. sjukhus, forskningsanläggningar, flygplatser mm. Men Europa är och förblir nog den största markandne för AssaAbloy.

Hur skall vi då ställa oss till AssaAbloys aktie?
Det mest intressanta som framträtt i de två sista delårsrapporterna är att Assa INTE haft några engångskostnader, det har inte hänt på flera år vilket jag ser som mycket positivt. Kan det tom var så att kostnaderna nu tom är över och Assa tom kommer se återvinningar på de satsade pengarna. Det vore verkligen på sin plats efter flera års kräftgång. Om denna uveckling håller året ut tror jag att Assaabloy tjänar omkring 9,50 kr per aktie i år vilket ger ett p/e tal på ca. 15 i och med att Assa till sin natur är lite mer sencyklist till sin karaktär kan vi nog räkna med att vinsten per aktie ökar de kommande åren troligtvis kan vi nog räkna med vissa utdelningshöjningar de kommande åren. Med tanke på att AssAbloy idag utvecklas bra i sina vinstmarginaler, och avkastningen på sysselsatt kapital börjar röra sig upp mot målet på 20% känns värderingen ganska betryggande. Ett varningens finger sätts däremot upp för valuta rörelser, AssaAbloy missgynnas ganska kraftigt om vi får se en sjunkande dollar.

Hurvida man skall tycka detta är köp/sälj/behåll/strunta i värdering ja det lämnar jag upp till respektive läsare. Investmentbolaget Öresund är i alla fall ett av bolagets nya ägare.


tisdag 28 augusti 2007

Mycket dravelprodukter i finanssektornI senaste numret av fondbolaget Skagens marknadsrapport skriver den svenska fondförvaltaren Filip Weintraub (förvaltar fonden Skagen Global) om att uppfinningsrikedomen inom finanssektorn aldrig verkar sina. Själv sitter han på ett kontor i Stavanger långt bort från finansmarkanderna centrum. Han ger en ordentlig känga till de ganska nypåhittade CDO värdepapperna som har satt skräck i varenda investerare sista veckorna. CDO är en form av obligationstrust där obligationer av bättre och sämre kvalitet blandas i samma obligation och får en gemensam kreditvärdering. Det har med andra ord gått att köpa amerikanska subprime obligationer blandat med amerikanska statsobligationer med tron att man köpt en form av högavkastande lågriskobligation, vilket ju låter attraktivt. När nu kreditförlusterna på subprimemarknaden uppdagas sitter tyvärr investerarna med svarte petter.

Och visst har Filip helt rätt. Många produkter som kommer ut från finansföretagen är högst tvivelaktiga och fyller inget annat syfte än att öka försäljningsintäkterna till bankerna. Vi tar några exempel.

Garantifonder
Är en form av fond där du i teorin är med i uppgångar på aktiemarknaden men har alltid ett skydd som gör att fonden aldrig kan sjunka mer än 10% från ATH för fonden. Halleluja! Låter ju perfekt du är med i uppgångar men undviker nedgångar. Problemet är bara det att om det kommer en kraftig korrektion på aktiemarknaden och fondens stopp utlöses så förvandlas fonden från en aktiefond till en räntefond med korta räntefonder och där aktieexponeringen bara består av i stort sett ingenting och kommer ha väldigt svårt att hämta igen nedgången. Behöver jag påpeka att fondavgiften många gånger är över 1%. Ingen billig förvaltning för en räntefond om man säger så…

Aktieindexobligationer
Aktieindexobligationer är en väldigt populär investeringsform idag. Det består av en kombination av en nollkupongsobligation och köpotioner i någon form av aktieindex. Rent pratiskt fungerar det på så sätt att man följer med aktieindex upp (vanligtvis deltar man till runt 80%) och man är alltid garanterad att få tillbaka sina pengar om börsen skulle gå dåligt (bortsett alla avgifter självklart). Eller så tecknar man en aktieindexobligation med överkurs där man bara får tillbaka 80-90% mot att avkastningen ökar mer än aktieindex (kanske deltagandegrad på 120%). Ett problem med AIO är att om underliggande marknad går plus minus noll brukar man förlora runt 5-10% och pengar tjänar man bara om det går upp riktigt mycket men då hade det å andra sidan varit bättre att köpa en aktiefond och dessutom har många AIO mycket höga avgifter.

"försäkrad pension"
Länsförsäkringar har en form av pensionssparande som heter försäkrad pension. Man säljer denna sparform med argumentet att det är ett pensionsparande som tar del av uppgångar på aktiemarknaden men man är alltid garanterad pengarna man sparat ihop. Dvs man är med upp men aldrig ner på börsen. Återigen låter detta lite för bra för att vara sant och försäkrad pension består i mångt och mycket av rent och skärt obligationsparande och där avkastningen placeras i en aktieindexfond resultatet blir att man garanterat övertiden får en hyffsat medioker avkastning. Länsförsäkringar har dessutom mage att ta 1,3% i avgift på detta sparande. Ett traditionellt pensionsparande framstår tom som billigt.

Rörligt bostadslån med räntetak
Denna produkt bestå av att man har ett rörligt bostadslån. Dessutom har man ett tak för hur hög räntan kan bli. Det låter ju ganska attraktivt för vem vill inte var med om ränte nedgångar men å andra sidan slippa att vara med en kraftiga ränteuppgångar. Problemet är bara att banken genom detta sätt derivatsäkrar sina räntekostnader och du själv får betala denna försäkringsavgift plus en viss vinstmarginal till banken. Sensomaralen är att individer som inte har råd att betala en hög ränta får betala högre räntor över tiden.

"momentumfonder"
Detta är aktiefonder med bara vinnaraktier. Vem skulle inte vilja äga en sådan fond? Momentumfonden köper aktier som ligger i sk. stigande trend. När sedan trenden bryts så köper man andra aktier som ligger i vinnande trend. detat skulle hypotetisk betyda att man alltid sitter med vinnaraktier över tiden. Problemet är ofta att så inte är fallet. Instället sitter man med aktier med högt betavärde dvs aktier som rör sig mer än markanden i genomsnitt och när aktiemarkanden går ned, ja då brukar momentumfonderna vara bland de allra största förlorarna.

Min personliga uppfattning är kort sagt, är något för bra för att vara sant så avstå. Som normal investerare är det fullt möjligt att nå en bra avkastning genom att använda de allra vanligaste placeringsformerna som aktier och räntebärande placeringar oc havstå från "krusidullplaceringarna". Skall du låna pengar tror jag det räcker alldeles utmärkt att välja mellan rörligt eller bundet lån.

På tal om banker och den finansiella sektorn så verkar det som förra veckan var den stora "bankköparveckan". Investor köpte SEB aktier för stora summor, finländska finanskoncernen Sampo flaggade upp för ytterligare köp i Nordea och inte minst nyheten att Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway har köpt in sig i Bank of America som är en synnerligen välskött bank som lyckas att höja aktieutdelningen varje år i mer än 25 år, idag är direktavkastningen från BoAC över 5% och då delar man ändå bara ut ung 45% av vinsten. Så faktumet att det är bättre att vara aktieägare i bankerna än att nyttja deras produkter gäller nog även framgent.


söndag 26 augusti 2007

Hur skall man värdera Ratos?Ratos är ett väldigt välskött svenskt aktiebolag som dessutom är en av de aktierna som jag haft allra längst tid i min aktieportfölj.

Ratos har som affärsidé att vara ett börsnoterat private equity-bolag som skall tjäna pengar genom att köpa utveckla och sälja onoterade företag. Affärsiden är ganska unik då private-equity investeringar normalt drivs som fonder (tex. Industrikapital och EQT). Ägarandelen som man har i bolagen är normalt sett som majoritetsägare men ägarandelen kan variera mellan 20-100% av aktiekapitalet där bolagen med en ägarandel understigande 50% normalt sett är under avveckling. Målsättningen med verksamheten är att nå en avkastning på eget kapital om 20% och i normalt sett brukar man äga bolagen under 4-6 år.

För att kunna värdera Ratos som aktie måste man förstå hur dom tjänar pengar som moderbolag. Ratos är nämligen uppdelat i dotterbolag och moderbolag. Dotterbolagen består av innehavsbolagen som man köper, utvecklar och slutligen avyttrar. Moderbolaget i sin tur är enbart ett skal runt själva innehaven där de anställda inom Ratos arbetar.

För att moderbolaget skall få några inkomster måste det såldes överföras inkomster från dotterbolagen till moderbolaget detta kan enbart göra på två sätt, antingen som aktieutdelningar från dotterbolagen eller vid försäljning av dotterbolagen. precis som vilket annat investmentbolag som helst. Det resultat som redovisas i innehavsbolagen är någonting som såldes inte kommer Ratos tillgodo, t.ex. att innehavsbolaget Inwido under de första 6 mån har tjänat 90 Mkr är inget Ratos moderbolag tjänat pengar på. Om Ratos inte skulle få några aktieutdelningar eller sälja något bolag kommer såldes Ratos moderbolag inte få in några inkomster överhuvudtaget detta ställer stora krav på stor finansiell stabilitet i moderbolaget.

Ratos moderbolag är därmed i stort sett alltid obelånat och med en rejäl kassa, 30/6 uppgick kassan till ung 2,5 Mdr i jämförelse med andra investmentbolag som normalt sett är lite eller mycket belånade. Kassan används för att betala ut löner för anställda, aktieutdelning till Ratos aktieägare, nya investeringar och är särskilt viktig att ha under perioder då inga försäljningar av innehavsbolag genomförs.

Hur gör då Ratos sina investeringar? Väldigt enkelt förklarat kan man säga att bolaget köper ett bolag för en viss summa pengar av någon som vill sälja sitt bolag. När man köper bolaget övertar man allt som finns i bolaget (tillgångar) och bolagets rörelse. Ett aktiebolags värde består som ni vet av två faktorer dels så finns det tillgångar och skulder i bolaget och dels så finns det förhoppningsvis en rörelse som tjänar pengar eller i alla fall inte förlorar så mycket pengar. I samband med transaktionen av bolaget refinansieras bolaget dvs Ratos bestämmer hur mycket av tillgångarna skall vara finansierat av eget kapital (Ratos pengar) och hur mycket som skall vara lånade pengar. I Ratos redovisning redovisas sedan varje innehavsbolags värde av just summan av eget kapital.

För att göra ett förenklat tankeexpriment så kan man låtsas att Ratos köper 100% av ericsson för 25kr per aktie vilket är det ung. priset på börsen idag. Om Ratos vid köpet har samma balansräkning på ericsson som man har idag så kommer Ratos att i sin redovsining ta upp Ericsson till ett värde om knappt 8kr per aktie resten kommer man finsiera med lån. Lånen låter man ligga i ericsson och räntor betals genom ericssons framtida resultat och inte av Ratos. Dessa lån måste betalas tillbaka den dagen man säljer ericsson. Ratos köpinstats blir därmed 8 kr+17 kr i lån.

För att ta ett hypotetiskt exempel kan vi låtsas att Ratos köper ett bolag för 150 Mkr och man finansierar detta av 100Mkr i egna pengar och 50 Mkr i lån. Detta är enbart utgångsläget. Företaget gjorde förra året en vinst på 18 Mkr och tillgången i Ratos redovisning är enbart 100Mkr (eget kapital)

Värdet på Ratos innehavsbolag förändras övertiden då en vinst i ett aktiebolag omvandlas till eget kapital. Om ett företag är värt 100Mkr i eget kapital plus 50Mkr i lån per aktie och man gör en vinst först året på 20 Mkr (efter räntebetalningar) så ökar såldes det egna kapitalet till 120 Mkr alternativt 100Mkr i eget kapital och 30Mkr i lån om man väljer att amortera sina lån i stället för att sätta in pengarna på banken. Vi låtsas i detta fall att man inte väljer att amortera sin lån utan eget kapital ökar istället till 120Mkr.

När det gått ett år kanske innehavsbolagets styrelse (består oftast av Ratos ledamöter plus VDn) tycker att innehavsbolagets balansräkning är för stark och ger dålig avkastning på aktieägarna pengar. Vi tänker att innehavsbolagets styrelse beslutar om en aktieutdelning på 20 Mkr som då betalas ut till aktieägarna (Ratos). Med tanke på att man betalar ut 20Mkr så förändras balansräkningen återigen till Eget kapital på 100Mkr och 50 mkr i skulder men å andra sidan har nu Ratos ytterligare 20 Mkr i moderbolagets kassa. Pengar att använda till nya investeringar eller till aktieutdelning till Ratos aktieägare

Sedan bestämmer sig Ratos för att sälja bolaget redan efter ett år. Bolaget är ju vinstgivande så man får ett pris på 10 ggr årsvinsten dvs ett försäljningspris på 200Mkr. Ratos betalar därefter tillbaka lånen (50 Mkr) och kvar blir 150 Mkr som hamnar i Ratos moderbolagskassa.
Ratos har nu på ett år tjänat 150Mkr-100Mkr (insatsen)= 50Mkr i reavinst plus 20Mkr i aktieutdelning vilket ger en vinst på 70Mkr och en avkastning på satsat kapital på 70% om detta tog ett år och 35% om det tog två år.

Då vet vi hur Ratos tjänar pengar.

Hur skall vi då värdera Ratos aktie??
Många analytiker har många olika uppfattningar. När ratos ändrarde sin affärsidé till den nuvarande 1998-1999 så sålde man alla sina dåvarande aktieposter bla. byggföretag och Scandic Hotels. Kvar fanns en summa pengar som Ratos värderades utifrån som substansvärde på samma sätt som andra investmentbolag värderas utifrån värdet på aktier som de ägar. Ratos värderades då ung. som dagens Industrivärden och Investor dvs ca. 80% av substansvärdet. När Ratos började investera på detta nya sätt så hände ju som sagt ingenting 100Mkr i pengar eller 100Mkr i pengar inom ett innehavsbolag spelar ju som sagt ingen roll tyckte analytikerna så Ratos värderades fortsatt efter redovisat eget kapital per aktie. Ratos var utskällt i affärspressen och man ifrågasatte om hur man skulle kunna tjäna 20% per år på att driva företag substanvärdet ökade ju minsann inte så snabbt? Då var det minsann bättre att investera i aktier som de andra investmentbolagen. VDn i Ratos hade svårt att övertyga om att det bara var fördelar att äga 100% av ett bolag istället för 10% och dessutom vara beroende av börskurser. Ratos skulle ju dessutom tjäna mest pengar den dagen man sålde bolagen.

Sedan började Ratos tjäna en jävla massa pengar då innehaven visade sig kunna säljas för mer pengar än vad man köpte dom för och dessutom fick man en del aktieutdleningar. Avkastningen tom översteg 20% per år. Dessutom verkade Ratos höja utdelningen varje år till följd av de goda affärerna. Småsparare (t.ex. jag) jublade åt den goda avkastningen på börsen.

Analytikerna började räkna om och man började strunta i vad Ratos redovisade för värde på sig själva utan man började istället räkna på vad innehavsbolagen var "värda". Detta är ju som bekant ganska svårt att göra då dom inte finns på någon marknadsplats som börsen. Så sent som i förra veckan så "räknade"/"gissade" placera.nu analytikern Dag Rolander att substanvärdet/försäljningsvärdet på Ratos innehav nog ligger runt 135 kr per aktie (bokfört eget kapital i innehavsbolaget plus moderbolagskassan låg senast på 72kr per aktie) med dagens kurs så är aktien ganska halvdyr och bör bara behållas.

Andra analtiker tycker att det är bättre att använda p/e tals värdering på Ratos om vi räknar om alla Ratos vinster så ger dagens värdering ett p/e tal på ca. 12 räknar vi bort exits resultat så ger innehavens vinster ett p/e tal på ung. 20. och om tiderna är för goda idag med lite övervinster från exits så kanske man kan räkna med ett p/e tal 13-15 vilket är ung som börsen. som helhet. Vissa tycker detta är dyrt vissa tycker det är billigt.

Själv har jag ett tredje sätt att värdera Ratos. Ratos målsättning är att uppnå ett resultat om 20% per år på eget kapital, jag tror att Ratos anställda är så duktiga så att dom även i framtiden lyckas med detta mål över tiden. Innehaven i Ratos kommer övertiden att växla ibland kommer det finnas övervärden (som nu) ibland kanske det tom kommer finnas undervärden om bolagen börjar göra förluster (ve och fasa..) men målsättningen kommer stå kvar att avkasta 20% per å på eget kapital.

Idag är eget kapital 72 kr per aktie. 20% av 72kr ger en avkastning på 14,4kr per aktie för alla framtid. Ratos har ett incitamenstprogram där anställa får optioner på att köpa aktier om avkastningen blir bra. Jag räknar med att ca. 5% av vinsten måste användas till detta bonusprogram, kvar till oss aktieägare finns då 13,68kr per aktie vilket ger en avkastning på 6,5% av av dagens kurs. Vinsten kommer alltid att användas till antingen nya investeringar eller aktieutdelningar jag kommer vara lika glad för båda då jag vet att sett till dagens kurs på ratos aktie ger aktieägarnas vinst ung. 6,5% i avkastning per år i snitt.

Ratos styrelse har beslutat om ett tillväxtprogram där Ratos skall växa till att omfatta fler och något större bolag. Jag tror även sett till detta att Ratos lyckas avkasta 20% per år. Tillväxtstrategin innebär att aktieutdelningen de kommande 2-3 år blir lite mer tillbakatyckta (kanske 7,5kr per aktie till våren)för att kunna växa (mer pengar behövs än idag) men å andra sidan kommer eget kapital per aktie att växa något snabbare vilket är positivt då 20% av 80 kr är mer än 20% av 72 kr för att ta ett exempel.

Ratos aktie är inte billig idag men är är tillräckligt billig för att jag skall behålla den i min portfölj. För den som funderar på att investera i aktien skall man ställa sig frågan om 6,5% per år är en bra ränta eller om det finns andra bättre investeringar.

Dessutom har Ratos VD Arne Karlsson och jag ett gemensamt fritidsintresse (orientering) så vi brukar stöta på varandra ibland på tävlingar och det vet ju alla att orienterare det är duktiga människor.... :-)

torsdag 23 augusti 2007

Om sparande till barn

Bilden är från www.hq.se

Det är alltid kul att få uppslag till blogginlägg genom att någon skickar ett mail.

Hejsan!
...
Vi tänker spara lite pengar varje månad åt vår flicka för att hon ska ha en bra grund när hon om sisådär 18-20 år flyttar hemifrån (barnbidraget blir det varje månad förhoppinngsvis). Vad skulle du rekommendera i dagsläget som passar det upplägget och är på så pass lång sikt? Inte allt för riskfyllt.

/H och A

Hejsan H och A
Att spara en regelbunden slant till sitt eller sina barn är en väldigt god tjänst att göra för sina barn. Pengarna kommer säkert väl tillpass när man studerar eller köper sin första lägenhet. Jag själv är väldigt tacksam för att mina föräldrar gjorde det när jag var yngre och det är min förhopping att framtida genrationer även dom kommer dra nytta av ränta på ränta effekten. När det gäller så långsikigt sparande som på 18-20 år tycker jag man uteslutande skall spara i aktier/aktiefonder. Bästa sättet att hantera risken med aktiemarknadens svängningar är just att spara regelbundet och spara i fonder och aktier som är ganska breda och långsiktigt stabila.

En sak att tänka på är att även om man inte tänker på det idag så mycket så kommer någon gång i framtiden flickan att bli myndigt och får då själv förfoga över sparpengarna. Jag har hört historier om där långsiktigt sparande pengar ganska snabbt har förvandlats till senaste kollektionen från Gucci och Prada. Kanske inte helt vad mamma och pappa tänkt... Man kan hantera denna problematik på två sätt. Antingen så kan man spara i sitt eget namn och ge pengarna till ungdomen den dagen man anser att dom är mogna att hantera pengar eller så börjar man redan i tidiga år att prata om pengar, sparande mm. Jag tycker att det sistnämda är att föredra då alla barn är förtjänta av en viss ekonomisk skolning hemifrån.

Ett beslut man behöver fundera på är vart man sparar sina pengar. Många kanske väljer att spara regelbundet i sin ordinarie "storbank" i någon fond av någon slag men jag skulle uppmana till att titta runt på andra erbjudanden som finns.

När det gäller sparande till just barn och barnbarn tycker jag att mäklaren Aktieinvest har ett mycket bra erbjudande för sparande till barn. Hos dem kan du idag starta en depå till en minderårig tillsammans med en autogiro överföring där du regelbundet för över en viss summa varje månad. I denna depå kan du sedan antingen spara i fonder eller direkt i andelsaktier (dvs delar av aktier). Det finns mängder med aktier och fonder att välja på . Inte minst har aktieinvest fördelen att dom erbjuder möjligen att få automatiskt återinvesterade aktieudelningar vilket är väldigt praktiskt om det handlar om regelbundet sparande och ganska små belopp till en början och man behöver inte köpa aktier i börsposter utan det går bra med 500kr Ericsson och 500kr Ratos till låga avgifter.

Mer information om just detta erbjudande finns på http://www.aktieinvest.net/brastart
Just nu får man en gratis hundring också! Sedan är det det här med kapitalförsäkring, det kan vara ett alternativ det också. länk till en bra kapitalförsäkring

Så om man väljer att exempelvis spara hos aktieinvest vad skall man välja för placeringar då? Råd nummer ett är att inte göra de för komplicerat för sig. Investera tex. hälften i Sverige och hälften i en global aktiefond det behöver inte vara mer komplicerat. Vill man göra det väldigt enkelt för sig investerar man hälften i en svensk indexfond som följer index (t.ex. aktiespararna topp sverige eller Avanza Zero) och hälften i en global indexfond (t.ex. Danske SRI Global, som inte placerar i vapen, tobak, olja mm) det är ett bra sparande där man bara kan låta åren gå. Det andra alternativet är att vara något mer aktiv och då välja att placera den svenska delen i svenska investmentbolag te.x. vara Investor, Öresund, Lundbergs, Industrivärden, Ratos, Svolder och Midway. Utlandsdelen kan sedan placeras i en aktivt förvaltad globalfond som t.ex. Skagen Global eller HQ utlandsfond

Lycka till!
fredag 17 augusti 2007

Så räknar du ut vilken utdelning du får från dina investmentbolagsaktierTråden för någon månaden sedan om investmentbolag verkade vara ganska populär så jag skall här utveckla lite om matematiken på aktieutdelning i investmentbolag och hur man gör när man prognostiserar utdelningen från dessa bolag.

För att förstå aktieutdelningen från investmentbolag måste man vara lite insatt i skattereglerna för investmentbolagen. De lyder kortfattat enligt följande:

 • Mottagna aktieutdelningar och andra finansiella intäkter är skattepliktiga
 • Investmentbolagen måste betala en schablonskatt på 1,5% av markandsvärdet den 1 januari. Undantaget från denna skatt ges till bolag som äger minst 10% av innehavsbolagen sk. näringsbetingande aktier.
 • Finansiella kostnader och förvaltningskostander är avdragilla
 • Reavinster från aktieförsäljningar och inlösenprogram är skattebefriade
 • Utdelad aktieutdelning kvittas mot skatten för att undvika trippelbeskattning (räcker gott och väl med dubbelbeskattning) dvs om man delar ut lika mycket som man skall betala i skatt så slipper man betala skatt i investmentbolaget och ägandet i investmentbolaget blir på detta sätt neutralt.
Nedan skall jag ta ett exempel, Öresund då dom är förhållandevis enkla att räkna på men principen går att tillämpa på alla andra "rena" investmentbolag dvs som inte har helägda rörelsebolag.

 • Öresund har 64 774 494 utestående aktier
 • Under perioden januari-juni år 2007 erhöll Öresund 326 Mkr i aktieutdelningar några ytterligare utdelningar är nog inte att räkna med under året.
 • Den 1/1 2007 uppgick portföljvärdet till 9670 Mkr
 • Från detta värde skall intressebolagen HQ (826 Mkr) och Bilia (525Mkr) borträknas
 • Det ger ett skattepliktigt underlag på 8319 Mkr varav skattekostnaden blir 1,5% dvs 124 Mkr slavrigt räknat.
 • Kostnaderna för att driva Öresund uppgick under det först halvåret till 14Mkr så vi kan uppskatta med helåret kanske stannar på max 35 Mkr i kostnader för all admidistration och löner, arbetgivaravgifter och annat.
För att kunna göra sig skattefria vilket Öresund och de flesta andra investmentbolag har som policy måste man således dela ut under våren 2008 (bokslut för år 2007) 326mkr+124Mkr-35Mk=415 Mkr
Diverderat med antalet utestående aktier ger detta 415/67,774 =6,4kr per aktie

Så en aktieutdelning på 6kr och 40 öre per aktie kan man räkna med att få per Öresundsaktie till dagens kurs ger detta en direkavkastning på drygt 4,3%

Tänk på att jag kan ha räknat fel, och ja, jag äger fortfarande inga öresunds aktier (min fru gör dock)

torsdag 16 augusti 2007

Slakt på börsen

Kraftiga nedgångar sveper över världens börser sista dagarna. Från sin högsta notering har stockholmsbörsens index nu gått ned ca. 15% och stockholmsbörsen står idag på minus om vi räknar bort aktieutdelningarna.Det är alltid svårt att ställa sig "vid sidan" och betrakta nedgångar och uppgångar ur ett fundamentalt perspektiv. Många gånger är det svårt att säga vad som borde gå ner och vad som kanske får oförskämt mycket stryk. Idag verkar det i alla fall som alla aktier går ner.

Fundamentala fakta som jag ser det idag
USA och vissa andra länder t.ex. Danmark genomgår just nu en mindre kris på bostadsmarknaden till följd av ett högre ränteläge. Krisen har lett till kreditförluster för bolåneinsitut, särskilt bolåneinsitut som har haft en exponering mot låginkomsttagare och kraftigt belånade kunder. Det finns idag inget som tyder på att det utlöses en allmän och allvarlig bolånekris i USA motsv. Sverige år 1990. Bolånekisen har utlöst en riskavsersion och krav på högre riskpremie på obligationer med något lägre kreditvärdighet. Krisen har spätts på av vissa finansiella hokus-pokus obligationer där man blandat obligationer med hög och låg kreditvärdighet vilket skapat stor osäkerhet om vilka risker som egentligen tas. För dessa värdeppapper kommer vi säkert få se en havererad marknad och knäckta fonder.

I Sverige verkar situationen vara mer stabil och obligationsmarknaden har varit sunt stabil sista veckorna. Svenska banker verkar ha sitt risktagande under kontroll. Halvårsrapporterna för svenska bolag visar fortsatt att den globala konjunkturen är stabil även om vinstnivåerna nu börjar plana ut och ökningstakten på vinsterna har mattas. Räntorna kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i sverige vilket borde resultera i något lägre p/e tal med tanke på att den riskfra avkastningen ökat.

Logiskt sett borde detta betyda att krisen kan slå mot hårt belånade företag såväl i USA som i Sverige som kan få svårare att finansiera sin verksamhet till följd av riskaversionen. Speciellt hårt belånade konjunkturkänsliga bolag där osäkerheten är större. Yieldspreaden mellan olika lån och obligationer kommer öka. Investeringsviljan kommer kanske att gå ned vilket kan slå mot ex. byggbolag. Fortsatta ränteupgångar i Sverige slår mot fastighetsbolagens resultat. Speciellt då fastighetsbolag med mer riskfyllda "b-lägen" där direktavkastningen kan tänkas öka.

I många delar av världen är det idag högre inflationstendenser än det varit de sista åren detta tyder på att räntorna i många delar av världen är på väg upp. Vissa undantag bör finnas t.ex. kanske USA kommer sänka räntorna pga mattad konjunktur. Den ökade inflationen kan kanske tom hjälpa till att öka försäljningen för svenska konsumentbolag som ex. ClaesOhlsson och Hemtex? och kanske kan ge en hjälp på traven för prishöjningar för mer konjunkturokänsliga bolag som ex. SCA?

Direktavkastningen från många aktier börjar nu närma sig en nivå där utdelningen är allt mer attraktiv. Självfallet kan man spekulera i att direkavkastningen ökar än mer när kurserna sjunker lägre ned. Det är idag inga svårigheter att hitta välskötta bolag med runt 4% i direktavkastning. De allra flesta bolag kommer som det ser ut nu att kunna höja de ordinarie utdelningarna även om det kanske blir mindre inlösenprogram nästa år än i år.

Om man har väldigt många år framför sig som nettoköpare/sparare i aktier är det givetvis en fördel att aktier sjunker till en lägre värdering då det blir billiagre att köpa aktierna som man ännu inte köpt och det är lätt att man överdriver de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att ens aktier sjunker idag. Har man goda marginaler i sin privatekonomi, inte köpt aktier för lånade pengar, har pengar sparade i säkrare sparformer för att täcka utgifter som man har de närmsta året/åren ja då spelar ju normalt sett inte en börsfall på så mycket som 50% någon större roll särskilt inte om man forsätter att spara i aktier eller fonder. För eller senare kommer man alltid att hämta in börsras om man är systematisk, långsiktig, återinvesterar utdelningar och undviker de största minorna.

Jag får intrycket av ett visst mått av rädsla börjar härja på börsen så själv har jag valt att köpa aktier idag. Tyvärr verkar Dow Jones rasa vidare så det blir säkert än billigare i morgon.

tisdag 14 augusti 2007

Det startar alltid med en försäljning

En huvudprincip för mig när jag investerar i aktier är att jag alltid ser det som en fullvärdig andel i ett företag. Således är jag ganska måttligt intresserad av kursrörelser och börspsykologi och mer intresserad av företagets utveckling. Innan vi springer in i avancerade analyser måste vi lära oss att gå här kommer lite mer om grunden för alla företag, försäljningen.

Om man ser ett företag som en levande människa så är ett företags försäljning att jämställa med de livsnödvändiga lungorna och syretransporten. Ett företag kan aldrig överleva utan försäljning av varor eller tjänster. Utan en god försäljning är ett företag dömt att misslyckas då man inte har några pengar till att varken betala anställdas löner, räntor och amorteringar till banken eller några utdelningar till ägarna av företaget. Endast om ett företag har försäljning går det att överleva. Även om man "överlever" så räcker dock inte enbart försäljning för att ge någonting till aktieägarna då dessa kräver en vinst i företaget också såvida man inte är anställd i företaget och kan få lön. Vi kan likställa situationen med att sälja bra men inte göra några vinster med att ligga i respirator. Man överlever javisst men på lång sikt kommer man inte att kunna göra nödvändiga investeringar, ge god avkastning till ägare och få en sund långsiktig utveckling. Företag som dock har en anständig vinstmarginal på sin försäljning har stor möjlighet att lyckas på lång sikt om man lyckas med konststycket att sälja allt mer till nöjda kunder. Långsiktig framgång kräver alltid nöjda kunder då en stor del av ett företags försäljning är försäljning till just gamla kunder.

Hur skall man då analysera ett företags "försäljningkvalité" och hur vet vi om ett företag är prissatt dyrt eller billigt på börsen i relation till sin försäljning?

Först gäller det att analysera hur försäljningen går till och hur man tjänar pengar. Amerikanerna har ett ganska passande uttryck om detta som lyder "it must be worth doing". Många affärsidéer kan givetvis vara hur bra som helst men kan ändå lida av "försäljningsproblem". Vi kan exempelvis ta en mycket bra skokräm. Skokräm är en produkt som väldigt många köper och gissningvis kanske man lägger ut en femtiolapp på en tub svart skokräm. En skokräm som man sedan kanske tycker är fantastiskt bra, problemet ur aktieägarperspektiv är bara det att en tub skokräm som kostar en femtiolapp räcker i flera år med normal skopustning så bolaget med den fantastiska skokrämen kommer inte sälja så mycket mer än företag med den lite sämre skokrämen och man kommer inte tjäna speciellt mycket pengar heller hur nöjda kunder man än har. Inte många passiva aktieägare kommer att bli rika på skokrämsföretag.

Ett företag måste alltså syssla med en bra repetitiv försäljning. Historien har lärt oss att det går att tjäna pengar på såväl försäljning av billiga prylar till lågt pris bara man säljer riktigt mycket t.ex. läsk och blöjor. Det är också många gånger lönsamt att sälja våldsamt dyra produkter t.ex. kärnkraftverk och gruvmaskiner om man har bra vinstmarginaler.

När det gäller volymförsäljning av billiga produkter är det viktigt med ett starkt varumärke där konsumenter snabbt kan associera sig med "bra prylar". Detta är det enda skydd ett företag har mot företag som tillverkar i stort sett exakt samma sak men till billigare penning. Så även om det kommer en massa lågpris varumärken på coladrycker så är det ändå många som kommer välja Coca-Cola och det samma gäller säkert även barnblöjor från Libero. Framgångsfaktorn för båda dessa företag är att dom säljer väldigt mycket produkter år ut och år in till samma nöjda kunder plus då att man förhoppningsvis hittar nya kunder och inflationen och det starka varumärket gör att man kan lätt höja priset på varan. Kan man dessutom presentera lite nyheter som Coke Zero eller Libero spring collection 2007 då är det oftast lätt att höja priserna och öka sin försäljning.

När det sedan gäller försäljning av dyra produkter med betydligt längre produktcykler än läsk och blöjor är det fortsatt givetvis bra med ett starkt varumärke men nu börjar andra faktorer väga betydligt tyngre. Skall du exempelvis sälja ett kärnkraftverk tror jag att det är betydligt viktigare med låg livscykelkostnad och bevisat god kvalité än vad det står för namn på turbinerna. Produkter med längre avstånd mellan försäljning och nyanskaffning måste således leverera en stor kundnytta. Om du ex. gör de allra bästa gruvmaskinerna, med den allra lägsta livscykelkostnaden då är sannolikheten stor att du har en framgångsrik produkt. För företag som liknande svenska ABB och AtlasCopco är såldes en otroligt viktig faktor med produktutveckling i kombination med att man levererar "vad kunden vill ha". Man måste alltid vara top-of-the-line inom sin speciella nisch och ge mer och helst vara billigare i relation till kvalitén än andra. Investeringar i sådana företag kräver således en noggrann analys om vilket mervärde just detta företags produkter ger och varför man skall välja det ena eller andra företaget.

Det var lite om de kvalitativa aspekterna av försäljning. Givetvis måste man som aktiesparare dessutom titta mycket även på kvantitativa aspekter som värderingen.

Det vanligaste nyckeltalet för att mäta priset på företaget i förhållande till försäljningen är p/s dvs priset på aktien dividerat med totala försäljningen per utestånde aktie. Ett p/s tal på 1 betyder såldes att ett företag säljer för lika många kronor per aktie som aktiekursens pris. Desto lägre p/s tal desto billigare. Köper du en aktie med p/s tal på 0,4 kommer du få mer än dubbelt så mycket försäljning per krona än vad du köper aktierna för.

Om man ser på företagens p/s tal så kommer du märka att många av företagen med låga p/s tal också är företag med låga vinster eller inga vinster alls och hur kul är det då att vara aktieägare?. Ensamt är såldes p/s talet inget bra mått utan det måste kompletteras med andra nyckeltal. Ett bra nyckeltal att kombinera med är vinstmarginaler. Ett företag med hög uthållig vinstmarginal år efter år förtjänar ett högre p/s tal då högre vinstmarginaler ger ett mervärde till aktieägarna då dessa företag skapar högre vinster och ger bättre avkastning på satsat kapital. Självklart är det bättre med så höga vinstmarginaler som möjligt. Ett företag med uthålligt höga vinstmarginaler kommer att kunna skapa vinster till aktieägarna även om försäljningen upplever en svårare period genom ex. en konjunkturnedgång. Ett företag som befinner sig i en situation där vinstmarginalerna långsiktigt ökar går ofta en ljus framtid tillmötes.

Ett annat nyckeltal att kombinera med p/s talet är försäljningstillväxten. Många aktieägare tittar väldigt ensidigt på tillväxten på vinsterna. Att ett företag gör en bra vinst och ökar sin vinst år efter år är givetvis önskvärt men det kan även finns goda skäl till varför vinsten ett enstaka år blir lite lägre. Kanske har företag genomgått stora investeringar, kanske står man inför en integrationsfas med ett uppköp vilket kommer öka vinsterna i framtiden, kanske flyttar man viss del av produktionen mm. Saker som dessa kan vara väldigt bra beslut på lång sikt även om det i de korta perspektivet slår mot vinsterna. Vid sådana situationer är det oftast betydligt mer intressant att se på tillväxten i försäljningen. Om försäljningen ökar i bra takt är det ofta inget problem för ett företag att genomgå en kortare period med lite lägre vinster kanske kan det tom skapa ett bra köpläge då oftast aktiekursen sjunker vid vinsttapp även om tillväxten är god. Att ett företag däremot har sjunkande försäljning är aldrig ett gott tecken då är det något som är på tok hos företaget såvida man inte sålt av någon del av företaget vilket ställer till det i jämförelsen.

Själv föredrar jag att se på försäljningstakt i ett långsiktigt perspektiv. Läs i gamla årsredovisningar om hur försäljningen har utvecklas under ex. en tioårsperiod? Bra tillväxt? Hur har vinstmarginalerna utvecklas under perioden?

En kombination av ett lågt eller normalt p/s tal idag, höga vinstmarginaler under lång tid och god långsiktig försäljningstillväxt är oftast ett gott företag att investera i långsiktigt. Som grädde på moset ser jag även gärna stabil och bra aktieutdelning.

måndag 13 augusti 2007

kunden bestämmer

Omröstningen som jag hade på bloggen visade på ett resultat att läsarna av denna blogg dels tycker det är ganska bra som det är men en majoritet skulle vilja ha mer djuplodande inlägg.

För att gå läsarna till mötes skall jag försöka skriva lite mer "avancerade" inlägg den kommande tiden. Ev. analyser av aktier som flera har eftersträvat kommer i så fall behandla förhållandet mellan dagens pris och framtidens förväntade värde.

onsdag 8 augusti 2007

Drunknar vi i information?Mannen på bild är Kristoffer Stensrud. En av världens mest framgångsrikaste fondförvaltare boendes i Stavanger långt bort från världs finanscentrums.

Internet har inneburit fantastiska möjligheter för aktiesparare. Teknikutvecklingen har medfört att kostnaden för courtage har sjunkit till mycket låga nivåer pga att handeln kraftigt förenklats och automatiserats. Det har inneburit möjligheten att ta del av information i stort sett i realtid. Bara genom några enkla knapptryck kan man få hur många tips på köpvärda aktier som helst. Man kan se olika rekommendationer av samma aktie. Redan 10 minuter efter att ett bolag har släppt en kvartalsrapport brukar det finnas kommentarer och analyser i många medier. Vill man själv diskutera aktier finns det en mängd forum på Internet där man själv kan dryfta sina åsikter och läsa andras. Det finns hur många bloggar som helst där man kan ta del av såväl övergripande skrivningar om aktiemarknaden som direkta köp och säljråd. Om man själv vill göra sina analyser finns det idag gott om sidor där man kan får tillgång till alla former av nyckeltal och annan information te.x. vilka som köpt och sålt aktier i bolagen. Till detta kommer alla sidor som privata affärer, di.se, e24.se mm. Vidare kan man teckna sig för nyhetsbrev och prenumerationer och låta såväl brevlådan som e-posten svämmas över av såväl bra som lite mindre bra tidningar och e-post sprängfyllda med information.

Så det kan knappast finnas någon som kan klaga på brist på information! snarare är det svårt att sålla vad som är bra och dålig information. Har denna utveckling lett till vi kan göra bättre investeringar? Både ja och nej tror jag. Givetvis är det idag mycket enklare att göra fundamentala analyser och enklare att få tillgång till information. Men jag tror många idag stressas fram till att göra dåliga affärer också. Att ständigt läsa nyheterna i t.ex. DI påverkas psykoligiskt av dåliga och bra nyheter kan stressa upp vilken individ som helst.

En gång lyssnade jag på en podcast från skagenfonder och deras VD fick frågan om han tyckte det var enklare pga IT utvecklingen att välja ut rätt aktier till deras fonder idag än tidigare. Och han svarare ett solklart ja, därför att alla har tillgång till samma information och många påverkas på ett liknande sätt. Där påstod Stensrud att det idag är en bra investeringsstrategi att göra tvärt om mot alla andra. När något bolag är direkt opopulärt, när investerare ser farhågor i saker som för det enskilda företag inte har någon betydelse alls, när i stort sett alla mäklarfirmor och analytiker har säljråd på en specifik aktie. Ja då är det oftast ett bra köptillfälle av skälet att du kommer kunna köpa aktier av väldigt många som vill sälja till i stort sett vilket pris som helst.

Min personliga favoritkälla till information är definitivt böcker och bolagens egna rapporter. Läsande av böcker om aktiemarknaden kommer aldrig att ge någon dagsfärsk information och kommer heller inte ge några direkt tips eller analyser. Men den stora fördelen med böcker är att författaren kan utveckla resonemang och förhållningssätt till aktier som på lång sikt oftast är väldigt lönsamma. Bolagets egna rapporter är ett bra sätt att följa dina företag med en viss distans från alla glädjerop och svarta rubriker i affärspressen.

Så för att inte drunka i informationsflödet är det mitt råd att du tar på dig flytväst genom att utveckla en personlig placeringsstrategi baserade på din egna kunskap och beprövade erfarenhet. Det är alltid tid för att läsa en god bok eller varför inte en årsredovisning.

Kul med Bloggkataloger och annat kul

På Internet finns det idag en mängd olika sk. Bloggkataloger (eller vad det nu heter..) där hemsidans innehavare har en samling av intressanta och ointressanta bloggar. Jag tycker det är riktigt kul att läsa dessa kataloger och man hittar alltid några roliga länkar.

Denna blogg är idag vad jag vet registrerad på tre olika bloggkataloger, dels bloggtoppen.se, ekonomibloggar.se och nu senast på sidan blogwalk.se som verkar ha ett ambitiöst och kul upplägg. Vart är din blogg registrerad?

När jag ändå för en gångs skull skriver om datorer, bloggar och annat kan jag inte låta bli nämna lite om gårdagens roliga händelse, nämligen att företaget apple har släppt en mängd olika uppdateringar på sina datorer, flera nya program, nya tillbehör mm. Tidigare har jag verkligen inte varit det minsta intresserad av datorer, alltid tyckt det varit mer krångligt än nöje. Har avskytt allt med dataproblem, strul, virus, programinstallationer, krångel med nätverk, problem med olika office versioner you name it! När jag för ett år sedan senaste köpte en ny dator så köpte jag en iMac från apple. Skall jag vara ärlig så köpte jag nog datorn mest för att den var snygg och att den inte tog så stor plats. Så här ett år senare var det verkligen ett bra köp. Verkligen allt är smidigare och enklare och framförallt roligare på en mac. Direkt ur kartongen är macar fullmatade med enkla program för bilder, video, bloggar, musik, göra dvd, tillverka fotoböcker och annat. Alla andra macprodukter som iPods t.ex fungerar hur bra som helst ihop och jag tror inte jag haft ett enda problem med krångliga installationer eller virus. Nu är det bara skoj och datorn är lika snabb idag som för ett år sedan vilket jag tror jag aldrig upplevt med någon annan dator.

måndag 6 augusti 2007

Aktier även för blåbärJag fick ett mail….

Hejsan Stockman
Jag är en tjej sommest av en slump sett din blogg och blev lite inspirerad. Jag har aldrig tidigare i mitt liv ägt några aktier men det känns spännande och intressant och jag har lite pengar i fonder som jag skulle ha råd att chansa och köpa aktier för. Det du skriver på din blogg verkar ju väldigt klokt och så, även om det känns lite "overkill" i alla fall för mig. Jag är nämligen ett totalt blåbär och har ingen aning vad man skall göra och vart man skall börja. Men du kanske kan hjälpa mig?
HUR rent praktiskt köper man aktier? Ringer man banken och säger typ "hejsan jag skulle vilja köpa HM aktier"?, Hur betalar man? Hur mycket pengar skall man köpa för räcker 5000 kr att börja med? När tycker du man skall sälja sina aktier? Har du något annat tips till oss blåbär? T.ex. vilken aktie man skall köpa… /Blåbäret

Hejsan Blåbäret
Ja det är inte lätt att navigera rätt i aktiedjungeln och bankerna verkar göra allt för att tala om att fonder det är bra saker men aktier är farliga saker. Du behöver inte alls skämmas över att du inte vet ett skvatt om aktier. Jag skulle tro att de flesta invånare i Sverige ligger på just din nivå. Bara det faktum att du är intresserad ger dig goda möjligheter att bli en vinnare på aktier.

Här kommer en snabbkurs på några minuter.
För att kunna köpa aktier måste man ha antingen ett VP-konto eller ett depåkonto hos en bank eller fondkommissionär (ett konstigt namn på en bank som bara håller på med aktier och fonder). Om du har en Internetuppkoppling och är lite van att använda Internet är det mitt tips att du skaffar ett depåkonto det är mycket enklare.

Mitt tips är att du börjar antingen med att starta en aktiedepå i den vanliga internetbank eller att du börjar hos de sk. Lågprismäklarna www.aktiespar.se eller www.aktiedirekt.se Jag hade valt något av de sista. När du går in på deras hemsida kan du direkt registrera dig för ett depåkonto. Efter någon dag kommer du få hem ett paket på posten med användarvillkor, användarnamn, lösenord och mycket annat. Du kan bland annat anmäla ett autogiro mellan din depå och ett bankonto som gör att du kan föra över en viss sparsumma varje månad, direkt kunna föra över eller ta ut pengar. Du kan också välja att månadsspara i någon av de hundratals fonder som dom har.

Ett tips är också att överföra dina fonder som du idag har till samma depå. Det gör det enklare att hålla koll på alla besparingar. Papper för sådana överföringar följer oftast med i startpaketet. Överföringar är bara en flytt av fonderna och det utlöser ingen skatt och du behöver inte sälja fonderna om du inte vill.

För att kunna köpa aktier behöver du sedan pengar som är insatta på kontot. Smidigast är att vänta till autogirot är aktiverat och klart och sedan föra över pengar. När du loggar in din depå kommer du sedan se att du ex. har 5000 kr i kontanter. Då kan du köpa aktier!

Aktiehandeln är väldigt enkel och går till på så sätt att du loggar in på hemsidan, letar du aktien du vill köpa (ofta har dom en sökruta där man skriver ex. HM) sedan finns det ofta en köpknapp som du tycker på. När du tryckt på denna knapp hamnar du i ett sk. Orderfönster där du skriver in hur många aktier du vill köpa och till vilket pris. Priset just nu syns ofta i orderfönstet. Här får du också information om den sk. Börspostens storlek. Börsposter är en förutbestämd mängd aktier för att förenkla handeln mellan köpare och säljare av aktier. Handlar du aktier i något av de större bolagen behöver du inte bry dig speciellt mycket om börsposter utan då skriver du bara hur många aktier du vill köpa. Skall du handla aktier i lite mindre bolag är det bra om man håller sig till hela börsposter. I orderfönstret så står ofta vad din order kommer att kosta dvs priset x antalet aktier. Pengarna dras från din depå när aktierna är köpta. Det tillkommer en avgift när man köper aktier som kallas courtage för aktiespar och aktiedirekt är denna avgift bara 9 kronor så det är inte mycket pengar.

5000 kr räcker alldeles utmärkt att börja med. Det räcker inte till en hel börspost men det gör inget om du är långsiktig. Räkna dock inte med att göra så stora vinster utan ser det mest som lärpengar. Det kan vara bra att lära sig först om man får mer pengar i framtiden.

Att sälja aktier är alltid svårt. Det bästa rådet tycker jag är att sälja aktier när du behöver pengar. Behöver du inte pengarna idag är det ofta bra att behålla. De största vinsterna på aktier görs när man behåller aktier väldigt länge. Tänk all dom lyckliga som köpte HM eller Nokia aktier för 30 år sedan! Sedan går givetvis börsen upp och ned. Ibland går det ner väldigt mycket vilken kan sätta ned humöret på vilken aktiesparare som helst. Man kan förhålla sig till detta på två sätt. Antingen försöker man vara smartare än alla andra och sälja när börsen står på topp och köpa när det är billigt eller så får man helt enkelt skita i om det går upp eller ned. Som nybörjare är nog det bästa rådet det senare. Tänk bara på att det är ett bra råd att spara i aktier regelbundet så man inte köper allt samtidigt.

Vilka aktier skall man köpa då?? Det är det allra svåraste frågan som alla aktiesparare ställer sig. Alla vill ju äga vinnaraktierna.. Jag tycker personligen att investmentbolagen är bra aktier att börja köpa som nybörjare. Investmentbolag är företag som enbart äger aktier i andra bolag. Detta gör att du som aktiesparare kan äga många företag men bara köpa ett enda detta minskar din risk lite grann och ger dig alltid en bra aktieutdelning. De mest kända investmentbolagen är Investor och Industrivärden men även Öresund, Ratos, Svolder, Latour och Lundbergs kan vara bra tips. Ett annat tips är att dra nytta av sina egna kunskaper. Kanske du via arbetet kommer i kontakt med duktiga företag eller känner du kanske till något bra märke på kläder eller någon butikskedja som du tycker om. Om du handlar på det sista sättet får man räkna med att aktierna hoppar lite mer upp och ner i pris men det blir lite mer spännande!. Min egen första aktie var i ett bolag som jag tyckte gjorde den godaste leverpastejen, tyvärr finns dom inte kvar på börsen idag . Som nybörjare är mycket svårt att analysera vilka de bästa aktierna som är bäst med det kanske kommer med tiden men läs alltid på om företagen inna du köper och köp helst bolag som går med vinst.

Ett annat tips till nybörjare är att läsa mycket böcker om aktier. Biblioteken är en guldgruva.

Lycka till!
Ps. Kanske skall jag baka paj av blåbären jag plockade igår.

söndag 5 augusti 2007

Är maktkamp i Volvo rätt väg att gå för Industrivärden?


I fredags presenterade Industrivärden sin delårsrapport. Med tanke på att Industrivärden nu endast äger börsnoterade aktier i kombination med att omsättningshastigheten i portföljen är ganska låg så är industruvärdens rapporter nu ungefär lika intressant som att se på målarfärg som torkar.

Industrivärden är dock ett mycket välskött bolag och man har stora ägarpositioner i flera av Sveriges allra mest förnämsta bolag såsom Sandvik, Handelsbanken, SCA, SSAB mm. Rörelsen drivs också med låga kostnader tom så låga att bolagets trading avdelning kan tjäna mer pengar på derivatpositioner i innehavsbolagen än vad alla kostnader är.

Under det första halvåret har Industrivärden fortsatt att köpa mer aktier än man sålt. Klart största köpen har genomförts i Volvo där man handlat aktier för 3,8Mdr. Sedan har man även ökat andelen aktier i Sandvik och SSAB och man har lovat att teckna aktier i SSABs nyemssion. Försäljningar har genomförts i Tandberg (uppköpta av Ericsson) plus tidigare helägda Isaberg Rapid och dessutom inlösenprogram i Sandvik och Volvo. Inlösenprogrammen är särskilt lönsamma för Investmentbolagen då dessa är befriade från skatt på dessa och pengarna på så sätt kan behållas i bolaget och åka på substansvärdet istället för att tvinags delas ut som mottagna aktieutdelningar måste göras.

De stora nettoköpen som Industrivärden genomfört innebär att skuldsättningen ökat ganska kraftigt. Jag tycker dock att det ännu inte är någon fara på taket och den något högre skuldsättningen kan skvallra om att det kan komma nya inlösenprogram och högre aktieutdelinngar till våren i innehavsbolagen. Dock har man idag inga större möjligheter att gå in i något nytt bolag. Man bör tänka på att belåning ger en liten skatterabatt också då räntekostander är avdragsgilla.

Personligen kan jag känna ett visst missnöje med Industrivärdens Volvohantering. Volvo har sedan många år tillbaka varit en viktig post i Industriväden. Det har dock aldrig varit något kärninnehav och man har fått leta mycket i redovisningar innan man förstått att Volvo vägt tyngre än ex. Munters. Därtill har man inte haft något större maktinflytande röstmässigt utan Volvo har varit ganska öppet för "coprate raiders". Det har varit ganska enkelt att förstå att Industrivärden under flera år har velat öka ägarandelen i Volvo man har dock velat göra detta genom köp av en större aktiespost från någon av de andra storägarna i Volvo man har inte köpt speciellet mycket Volvoaktier över börsen. Aktivistfonderna Cevian och Parvus har utnyttjat detta faktum att Volvo har varit ganska "sårbart" på ägarsida. Aktivistfonderna har genom detta hanterande tvingat fram ett "chicken-race" med Industrivärden där det idag är klart att Industrivärden till slut har köpt ut Parvus aktier i Volvo. Detta katt och råtta spel har kostat Industriväden väldigt stora summor och frågan är givetvis om det inte har varit bättre att köpa aktier via börsen för 2 år sedan än att idag köpa aktier för mer än dubbla priset.

Annars tycker jag det mest glädjande i Industrivärden är den goda resultatutvecklingen i innehavsbolagen. Med undantag av Volvo så ökar samtliga bolag sina vinster det sista halvåret och med största sannolikhet ökar aktieutdelningarna i nästan alla innehavsbolag. Detta är mycket gott för Industrivärdens aktieägare då det är dessa i slutändandan som får all aktieutdelning. Redan årets mottagna utdelningar pekar mot att Industrivädens aktieägare kan se fram mot en aktieutdelning på ca. 5,50 kr nästa vår och inte minst att allt pekar på att utdelningen våren 2009 kommer att bli än högre.

lördag 4 augusti 2007

Tankar om senaste tiden turbulens

Senaste tiden har det varit ganska så skakigt på världens finansmarknader.
Nervositeten och riskaversionen har satt spår i såväl valuta, aktie, bostads och räntemarknaden och senaste veckornas modeord i ekonominyheter och finanstidningar verkar vara "sub-prime". Sube-prime loans är bostadslån där man mot högre räntor lånar ut pengar till individer som inte är kreditvärdiga enligt traditionella kreditprövningar. Dessa sub-prime loans säljs sedan som bostadsobligationer till investerare. Senaste tiden har räntenivåerna i USA höjts samtidigt som investerare har skruvat upp sitt avkastningskrav på dessa obligationer (kräver bättre räntor). När kreditbolagen sedan tvingats skruva upp räntenivåerna än mer för bostadsägaren har detta resulterat i kreditförluster dvs många indivder har inte klarat av dessa ränteökningar och har inte haft råd att betala sina räntor. Denna oro för kreditförluster har nu accelererat vilket har ökat avkastningskraven än mer i USA på bostadsobligationer vilket har spätt på problemen.

Resultatet är att många bolåneinsitut har drabbats av kraftiga kreditförluster och dessutom har räntenettot blivit i stort sett negativt och följden är att bolåneinstut med sämre soliditet har börjat gå i konkurs helt enkelt. Senast i raden är nu en av USA största kreditgivare på dena marknad. Dessutom verkar det som många Hedgefonder har en ganska stor exponering mot dessa bostadsobligationer. På denna oro finns sedan en oro att fastighetspriserna står inför en nedgång vilket kan komplicera situationen än mer.

Vi bör veta att i Sverige finns det inga former av subprime lån. Det närmsta man kan komma är vissa former av kreditbolag såsom Bluestep som har något annorlunda kredigivning än bankerna generellt. Vilka kreditrisker dessa instiut tar är nog svårt att veta. Idag känns det som bostadsmarknaden är stabil även om det är viss oro i att svenskarna nu betalar ganska mycket av sin disponibla inkomst i boeendekostnader. Jag skulle föredra att risksbanken idag höjer räntan i ganska bra takt så att ökningstakten på bostadsmarkanden stannar upp så att det längre fram inte byggs upp några bostadsbubblor. Det vore ganska önskvärt enligt mig att disponibla inkomsten bland svenskar de kommande åren ökar i högre takt än fastighetspriserna.

I Sverige har vi sista tiden inte sett någon speciell dramatik på bostadscertifikat (bankernas rörliga räntor till bostadslån) och bostadsobligationer (bankernas bunda bostadslån). Tvärt om har räntorna på dessa värdepapper faktiskt minskat sedan många har lämnat aktiemarknaden och satsat på mer säkra investeringar i räntemarknaden. Detta är ett mycket gott fundamentalt tecken mitt i denna turbulens. Att aktiemarkaden reagerar lite surt

Vi bör alla komma ihåg att även om USAs ekonomi i mångt och mycket är hårt skuldsatt så har man genom historien haft en mycket stark förmåga att snabbt återhämta sig från tillfälliga nedgångar i den inhemska ekonomin. Räntemässigt har man idag ett förmånligt läge och skulle den amerikanska ekonomin börja hacka in ordentligt till följd av bolåenkrisen så har centralbanken stora möjligheter att motverka detta genom räntesänkningar.

Min uppfattning är att problemen på bostadsmarknaden i USA och några fler länder inte kommer att påverka världskonjunkturen speciellt mycket. Konjunkturen är hemma i sverige och på viktiga exportmarknader mycket stark och svenska företag har idag en mycket god intjäningsförmåga.

Att det kommer en period av vinsthemtagningar och risknedragningar på aktiemarkanden är bara av godo då det fungerar som en broms mot kreditökningar vilket på sikt kan skapa bubblor i ränte, bostads och aktiemarknaden. Att värderingen på många företag sjunker är också bra för en långsiktig placerare vilket kommer öka den framtida avkastningen.

Ang. placeringar känns det idag som fastighetsbolagen är en mycket dålig placering och på räntemarknaden skall man nog föredra korta räntor framför obligationer.


onsdag 1 augusti 2007

Så köpte Benjamin Graham sina aktier

En av mina ledstjärnor när det gäller aktier är Amerikanen Benjamin Graham. Benjamin Graham är en ikon inom aktiesparande i USA och han räknas som grundaren av vad som kallas value investing dvs investerande där man uteslutande tittar på värdet av tillgången i relation till priset på tillgången. Graham var den stora inspirationen för välkända Warren Bufett.

Mer fakta om Benjamin Graham

I sin bok The Intelligent Investor vilken är mycket läsvärd kom ut i sin sista version av honom själv 1973 skriver Graham om placeringsideér för två typer av investerare. Dels är det "The defensive investor" och dels är det "The enterprising investor". Man skulle kunna översätta det till investerare som kan tänka sig ta en lägre risk i sitt sparande och investerare som är beredd att lägga ner mer tid i sina analyser och som samtidigt är beredda att ta lite större risker

Graham är en stor motståndare mot att hög risk alltid betyder hög avkastning och att låg risk betyder sämre avkastning. Grahams ledstjärna är istället Margin of Safety. Lite slarvigt skulle man kunna översätta detta till vilka chanser en aktie har att visa goda avkastning i framtiden. Om chanserna för god avkastning är goda är ju det givetvis bara en fördel om dessutom risken är ganska låg.

För defensiva investerare som inte vill lägga ned allt för mycket tid på analyserande har Graham sju olika placeringsregler för aktieinköp som i mina ögon håller än idag.

1. Adequate size of enterprise
Graham tycker att defensiva investerare överlag skall hålla sig borta från mindre bolag som är känsligare för tillfälliga nedgångar, större beroende av enstaka kunder mm. 1973 skrev han att en regel borde vara att hålla sig till bolag som har en försäljning på minst 100 Mdollar. Om man skulle översätta detta till svenska förhållanden idag är Grahams råd att hålla sig till Stockholmsbörsens Large Cap eller Mid Cap lista.

2. A sufficiently strong Financial Condition
För att klara perioder av lite sämre lönsamhet, tillfälliga nedgångar i försäljning och kraftiga räntehöjningar är det viktigt att företagen man investerar i har en stark balansräkning. Graham tycker att tillgångarna i balansräkning skall vara minst dubbelt så stora som skulderna.

3. Earnings stability
Graham anser att man skall investera i bolag som gör vinst år ut och år in. Därför ställer han som krav att bolaget skall ha gjort vinst de senaste 10 åren utan ett enda förlust år.

4. Dividend Record
Kapitalåterföringar till aktieägarna är viktigt. Här ställer Graham ett högt krav på att bolag som han råder att investera i skall ha betalat aktieutdelning löpande de sista 20 åren. Han vill också att aktieutdelningarna har en växande trend där de blir större år från år.

5. Earnings growth
För att placeringen skall bli lyckad krävs det att vinsterna i företaget ökar i framtiden. Ett bra sätt att se på vilka möjligheter att öka vinsten i framtiden som ett företag har är att se tillbaka i historien. Graham vill att den långsiktiga trenden är att vinsten har ökat med absolut minst 33% under en tidsperiod om 8-10 år men gärna mer. Med dagens ögon kan detta tillväxtkrav ses som mycket blygsamt då företagen idag är mycket effektivare och lönsammare än de var under Grahams storhetsdagar.

6. Moderate price per earnings ratio
Graham hade åsikten att en defensiv investerare enbart skulle köpa aktier då det var riktigt billigt. Grundregeln för en defensiv investerare är att köpa aktier med ett p/e tal på under 15 och då skall vinsten beräknas som genomsnitt av de senaste tre årens vinster borträknat ev. jämförelsestörande poster. Sett mot dagens värdering av aktier i Sverige vet jag knappt något bolag så värderas så lågt idag. Det är intressant att Graham väljer att räkna genomsnitt på flera års vinster istället för som många affärstidningars rekommendationer som grundar sig på nuvarande vinst per aktie eller möjligtvis prognosen något år framåt.

7. Moderate ratio of price to Assets
För att ytterligare sänka risknivån i aktieplaceringar vill Graham att värderingen av aktien även skall vara låg i förhållande till de tillgångar som bolaget äger. Grundregeln är att börsvärdet skall motsvara 1,5ggr det egna kapitalet. Graham skriver dock att om priset per eget kapital är ännu lägre skulle det kunna motivera att p/e talet kan vara lite högre än 15 på de senaste tre årens vinster. I stort sett är det väl bara skogsbolagen och några bolag till som uppfyller detta värderingskrav idag. Personligen tycker jag man bör väga in att avkastningen på eget kapital idag är betydligt högre än det var bland bolag på 70-talet vilket kanske kan motivera att värderingen kan vara lite högre med hänsyn tagen till samma risknivå.

Så vad tycker du? Gammalt och mossigt eller sunt och klokt?

MediaCreeper