torsdag 30 augusti 2007

Börjar affärerna gå i lås för AssaAbloy?


Företaget AssaAbloy rapporterade för några veckor sedan resultatet för det första halvåret. På börsen straffades aktien ganska hårt på rapporten vilket i alla fall jag ser som lite konstigt då jag inte tyckte det var något större fel på siffrorna som presenterades.

Först lite om bolaget
AssaAbloy är idag världens i särklass största bolag inom dörr och låsautomatik och man har idag ung. dubbelt så stor marknadsandel som närmsta kokurrenten Ingersoll-Rand. Bolaget skapades så sent som 1994 då Securitas (ASSA) och finska Värtsila (ABLOY) fusionerade sina respektive låsverksamheter. Därefter fick varje aktieägare i Securitas utdelade aktier i det nya företaget AssaAbloy.

Sedan starten 1994 har AssaAbloy varit en riktig tilläxtstjärna och den bakomliggande verksamheten har ung. tiodubblat (!) i omfattning sedan starten. Den oganiska omsättningsökningen (omsätntingsökning minus förvärvad omsätting) är och har varit ung. dubbelt så snabb som BNP ökningen. Det är en utveckling som är att ung. jämföra med tilväxttakten som Hennes & Mauritz haft under perioder. Den kraftiga snabba expansionen som främst leddes utav den fd. Vdn Carl-Henrik Svanberg som än idag sitter kvar i styrelsen har givetvis kostat på en hel del på företaget. Under 90-talet genomförde man ett antal nyemssioner som bekostade köp av konkurrerande företag. Perioden med snabba företagsköp har sedan följts av en fas av konsolidering under flera år där stora resurser krävts för att bättre integrera de köpta företagen i företagets organisation. Det enda positiva man kan säga om detta är att kassaflödet som tidigare varit ganska svagt ökade vilket resulterade i att man under år 2004 kunde höja aktien utdelningen ganska kraftigt. Om vi räknar bort de "engångskostnader" som AssaAbloy haft under årens lopp framträder bilden av ett stabilt och samtidigt snabbväxande företag och vinsten per aktie har enbart sjunkit ett enda år sedan företaget bildades nämligen år 2003, sedan dess har vinsten per aktie (oräknat engångskostander) återigen ökat.

Än idag är AssaAbloy ett ganska spretigt företag. Även om man har genomfört omstruktureringsprogram i stort sett löpande de sista åren till aktieägarnas förtret så har man än idag kanske inte den mest optimala produktionsstrukturen och marknadsföringsorganisationen mm. Dessutom har lider man att lås inte är så standardiserade produkter som man kan tycka och företaget tvingas därför jobba med förhållandevis många varumärken, lås och dörrkonstruktioner. Organisationen är under förändring idag och strukturen börjar bli allt bättre vilket märks i att marginalerna på AssaAbloys försäljning idag är i klart positiv trend.

I de senaste åren verksatadsrally har AssaAbloy inte hängt med sina svenska verkstadskompanjoner såsom Sandvik och AtlasCopco för att nämna några. Det finns nog ett otal förklaringar hos många analytiker till varför man inte gjort det. Den viktigaste förklaringen är nog att högteknologiska lås och dörrstängningsautomatiker är något som kräver en hög välfärd i samhället. Sandvik och Atlas Copco har dragit nytta av industriproduktionen (t.ex. stål, gruvor och oljeindustri) i t.ex. Asien och Latinamerika närmast har exploderat sista åren men ännu har inte t.ex. säkerhetssystem upplevt samma tillväxt i denna region av världen. Dessutom är AssaAbloy produktion starkt råvaruberoende och ökat pris på metaller har pressat AssaAbloys resultat.

Efterfrågan på högre fysisk säkerhet drivs än idag främst i Europa, Australien och nordamerika och där har efterfrågandeutvecklingen i samhället inte haft samma goda utveckling som i andra delar av världen. AssaAbloy har meddelat att man nu börjar se tendenser till att Asien och Latinamerika börjar få en högre efterfrågan på säkerhet från en låg nivå och då inom de produktområden där man är intresserade av att konkurrera (läs premiumprodukter och inte 5 kr lås). Som marknadsledare måste man givetvis gå i täten för att behålla sin marknadsposition och AssaAbloy förhandlar just nu om ett övertagande av den allra största låsproducenten i Kina (Baodean). Det är ju lätt att tro att detta måste vara ett enormt förvärv med tanke på hur många dörrar och lås det finns i Kina men sanningen är att Baodean enbart omsätter 300MKr vilket skall ställas mot AssaAbloy omsätnting på över 31 Mdr. Siffrorna skvallrar en hel del om vilken låg standard som finns inom den fysiska säkerheten i färmst Kina idag. Satsningen är nog strategiskt riktig då det säkert finns skäl att tro att även säkerhet lär öka i efterfrågan i Kina.

Här hemma i Europa och USA gynnas AssaAbloy av en ökad byggaktivitet där nya köpcentrum och bostadskomplex ser dagensljus hela tiden. Detta beroende har satt skräck i många investerare med tanke på kommande räntehöjningar kan bromsa utvecklingen. Saningen är dock att nyproduktionen enbart står för ung. 1/3 del av omsättningen och hela 2/3 består av eftermarknaden. Skall vi gå ned på den nivå och prata om enskilt husbyggande i USA så finns knappt AssaAbloy på kartan så någon större rädsla för detat behöver vi inte ha. Däremot har man fin fina marginaler på andra sidan Atlanten vid nybyggnation av t.ex. sjukhus, forskningsanläggningar, flygplatser mm. Men Europa är och förblir nog den största markandne för AssaAbloy.

Hur skall vi då ställa oss till AssaAbloys aktie?
Det mest intressanta som framträtt i de två sista delårsrapporterna är att Assa INTE haft några engångskostnader, det har inte hänt på flera år vilket jag ser som mycket positivt. Kan det tom var så att kostnaderna nu tom är över och Assa tom kommer se återvinningar på de satsade pengarna. Det vore verkligen på sin plats efter flera års kräftgång. Om denna uveckling håller året ut tror jag att Assaabloy tjänar omkring 9,50 kr per aktie i år vilket ger ett p/e tal på ca. 15 i och med att Assa till sin natur är lite mer sencyklist till sin karaktär kan vi nog räkna med att vinsten per aktie ökar de kommande åren troligtvis kan vi nog räkna med vissa utdelningshöjningar de kommande åren. Med tanke på att AssAbloy idag utvecklas bra i sina vinstmarginaler, och avkastningen på sysselsatt kapital börjar röra sig upp mot målet på 20% känns värderingen ganska betryggande. Ett varningens finger sätts däremot upp för valuta rörelser, AssaAbloy missgynnas ganska kraftigt om vi får se en sjunkande dollar.

Hurvida man skall tycka detta är köp/sälj/behåll/strunta i värdering ja det lämnar jag upp till respektive läsare. Investmentbolaget Öresund är i alla fall ett av bolagets nya ägare.


2 kommentarer:

 1. Hej Stockman,
  Intressnt lasning. AssaAbloy har varit extremt aggresiv och kopt upp otroligt manga foretag i en ganska spretig bransh med manga spelare. Det kravs mycket for att fa allt pa plats och lyckas integrera foretagen och plocka fram synergier.

  Marknaden har i Asien ar bade fragmenterade och gar fran enklaste modellen till hogsta tekniska laslosning med knapplas och fingeravtrycksscanning. Manga med stark ekonomi bor dessutom antingen i hus med egen vaktkur eller i "Gated Community" och de flesta har dessutom en "maid" som alltid ar hemma sa sjalva laset pa dorren behover inte vara sa gediget. Potentialen ar dock stor for en vacker dag ar bade vakter och maider for dyra och da kommer man att uppskatta rejala las.

  Pga att man ar sa stark inom aftermarknaden, skulle du gora bedomningen att de klarar en lagkonjunktur battre an tex Volvo eller Sandvik?

  SvaraRadera
 2. Intressant det du skriver! Instämmer till fullo Assa har långt kvar att vandra men en intressant potential.

  Det är alltid svrt att säga vilka företags om klarar en nedgång i ekonomin bäst och sämst. Allt beror på hur och var nedgångarna verkar.

  Såväl Volvo som Sandvik är välskötta svenska verkstadsbolag som med störst sannolikhet har en viss volalitet i sitt resultat mm. Se ex. på utvecklingen för Volvo i USA just nu var det minus 60% på orderingången på lastbilar på andra sidan atlanten? Å andra idan har de allra flesta svenska verkstadsbolagen flera ben att stå på och kan till viss del kompensera vissa nedgångar. Sandvik ex. vill ju ge sig in på medicinsk teknik numera.

  Facit som Assa har och har haft är att man organiskt växer ung med dubbla BNP ökningen på de markander där man är aktiv. och detta har man gjort över tiden så jag tror Assa till viss del kan kompensera sig för en viss lättare nedgång i konjunkturen.

  SvaraRadera

MediaCreeper