tisdag 14 augusti 2007

Det startar alltid med en försäljning

En huvudprincip för mig när jag investerar i aktier är att jag alltid ser det som en fullvärdig andel i ett företag. Således är jag ganska måttligt intresserad av kursrörelser och börspsykologi och mer intresserad av företagets utveckling. Innan vi springer in i avancerade analyser måste vi lära oss att gå här kommer lite mer om grunden för alla företag, försäljningen.

Om man ser ett företag som en levande människa så är ett företags försäljning att jämställa med de livsnödvändiga lungorna och syretransporten. Ett företag kan aldrig överleva utan försäljning av varor eller tjänster. Utan en god försäljning är ett företag dömt att misslyckas då man inte har några pengar till att varken betala anställdas löner, räntor och amorteringar till banken eller några utdelningar till ägarna av företaget. Endast om ett företag har försäljning går det att överleva. Även om man "överlever" så räcker dock inte enbart försäljning för att ge någonting till aktieägarna då dessa kräver en vinst i företaget också såvida man inte är anställd i företaget och kan få lön. Vi kan likställa situationen med att sälja bra men inte göra några vinster med att ligga i respirator. Man överlever javisst men på lång sikt kommer man inte att kunna göra nödvändiga investeringar, ge god avkastning till ägare och få en sund långsiktig utveckling. Företag som dock har en anständig vinstmarginal på sin försäljning har stor möjlighet att lyckas på lång sikt om man lyckas med konststycket att sälja allt mer till nöjda kunder. Långsiktig framgång kräver alltid nöjda kunder då en stor del av ett företags försäljning är försäljning till just gamla kunder.

Hur skall man då analysera ett företags "försäljningkvalité" och hur vet vi om ett företag är prissatt dyrt eller billigt på börsen i relation till sin försäljning?

Först gäller det att analysera hur försäljningen går till och hur man tjänar pengar. Amerikanerna har ett ganska passande uttryck om detta som lyder "it must be worth doing". Många affärsidéer kan givetvis vara hur bra som helst men kan ändå lida av "försäljningsproblem". Vi kan exempelvis ta en mycket bra skokräm. Skokräm är en produkt som väldigt många köper och gissningvis kanske man lägger ut en femtiolapp på en tub svart skokräm. En skokräm som man sedan kanske tycker är fantastiskt bra, problemet ur aktieägarperspektiv är bara det att en tub skokräm som kostar en femtiolapp räcker i flera år med normal skopustning så bolaget med den fantastiska skokrämen kommer inte sälja så mycket mer än företag med den lite sämre skokrämen och man kommer inte tjäna speciellt mycket pengar heller hur nöjda kunder man än har. Inte många passiva aktieägare kommer att bli rika på skokrämsföretag.

Ett företag måste alltså syssla med en bra repetitiv försäljning. Historien har lärt oss att det går att tjäna pengar på såväl försäljning av billiga prylar till lågt pris bara man säljer riktigt mycket t.ex. läsk och blöjor. Det är också många gånger lönsamt att sälja våldsamt dyra produkter t.ex. kärnkraftverk och gruvmaskiner om man har bra vinstmarginaler.

När det gäller volymförsäljning av billiga produkter är det viktigt med ett starkt varumärke där konsumenter snabbt kan associera sig med "bra prylar". Detta är det enda skydd ett företag har mot företag som tillverkar i stort sett exakt samma sak men till billigare penning. Så även om det kommer en massa lågpris varumärken på coladrycker så är det ändå många som kommer välja Coca-Cola och det samma gäller säkert även barnblöjor från Libero. Framgångsfaktorn för båda dessa företag är att dom säljer väldigt mycket produkter år ut och år in till samma nöjda kunder plus då att man förhoppningsvis hittar nya kunder och inflationen och det starka varumärket gör att man kan lätt höja priset på varan. Kan man dessutom presentera lite nyheter som Coke Zero eller Libero spring collection 2007 då är det oftast lätt att höja priserna och öka sin försäljning.

När det sedan gäller försäljning av dyra produkter med betydligt längre produktcykler än läsk och blöjor är det fortsatt givetvis bra med ett starkt varumärke men nu börjar andra faktorer väga betydligt tyngre. Skall du exempelvis sälja ett kärnkraftverk tror jag att det är betydligt viktigare med låg livscykelkostnad och bevisat god kvalité än vad det står för namn på turbinerna. Produkter med längre avstånd mellan försäljning och nyanskaffning måste således leverera en stor kundnytta. Om du ex. gör de allra bästa gruvmaskinerna, med den allra lägsta livscykelkostnaden då är sannolikheten stor att du har en framgångsrik produkt. För företag som liknande svenska ABB och AtlasCopco är såldes en otroligt viktig faktor med produktutveckling i kombination med att man levererar "vad kunden vill ha". Man måste alltid vara top-of-the-line inom sin speciella nisch och ge mer och helst vara billigare i relation till kvalitén än andra. Investeringar i sådana företag kräver således en noggrann analys om vilket mervärde just detta företags produkter ger och varför man skall välja det ena eller andra företaget.

Det var lite om de kvalitativa aspekterna av försäljning. Givetvis måste man som aktiesparare dessutom titta mycket även på kvantitativa aspekter som värderingen.

Det vanligaste nyckeltalet för att mäta priset på företaget i förhållande till försäljningen är p/s dvs priset på aktien dividerat med totala försäljningen per utestånde aktie. Ett p/s tal på 1 betyder såldes att ett företag säljer för lika många kronor per aktie som aktiekursens pris. Desto lägre p/s tal desto billigare. Köper du en aktie med p/s tal på 0,4 kommer du få mer än dubbelt så mycket försäljning per krona än vad du köper aktierna för.

Om man ser på företagens p/s tal så kommer du märka att många av företagen med låga p/s tal också är företag med låga vinster eller inga vinster alls och hur kul är det då att vara aktieägare?. Ensamt är såldes p/s talet inget bra mått utan det måste kompletteras med andra nyckeltal. Ett bra nyckeltal att kombinera med är vinstmarginaler. Ett företag med hög uthållig vinstmarginal år efter år förtjänar ett högre p/s tal då högre vinstmarginaler ger ett mervärde till aktieägarna då dessa företag skapar högre vinster och ger bättre avkastning på satsat kapital. Självklart är det bättre med så höga vinstmarginaler som möjligt. Ett företag med uthålligt höga vinstmarginaler kommer att kunna skapa vinster till aktieägarna även om försäljningen upplever en svårare period genom ex. en konjunkturnedgång. Ett företag som befinner sig i en situation där vinstmarginalerna långsiktigt ökar går ofta en ljus framtid tillmötes.

Ett annat nyckeltal att kombinera med p/s talet är försäljningstillväxten. Många aktieägare tittar väldigt ensidigt på tillväxten på vinsterna. Att ett företag gör en bra vinst och ökar sin vinst år efter år är givetvis önskvärt men det kan även finns goda skäl till varför vinsten ett enstaka år blir lite lägre. Kanske har företag genomgått stora investeringar, kanske står man inför en integrationsfas med ett uppköp vilket kommer öka vinsterna i framtiden, kanske flyttar man viss del av produktionen mm. Saker som dessa kan vara väldigt bra beslut på lång sikt även om det i de korta perspektivet slår mot vinsterna. Vid sådana situationer är det oftast betydligt mer intressant att se på tillväxten i försäljningen. Om försäljningen ökar i bra takt är det ofta inget problem för ett företag att genomgå en kortare period med lite lägre vinster kanske kan det tom skapa ett bra köpläge då oftast aktiekursen sjunker vid vinsttapp även om tillväxten är god. Att ett företag däremot har sjunkande försäljning är aldrig ett gott tecken då är det något som är på tok hos företaget såvida man inte sålt av någon del av företaget vilket ställer till det i jämförelsen.

Själv föredrar jag att se på försäljningstakt i ett långsiktigt perspektiv. Läs i gamla årsredovisningar om hur försäljningen har utvecklas under ex. en tioårsperiod? Bra tillväxt? Hur har vinstmarginalerna utvecklas under perioden?

En kombination av ett lågt eller normalt p/s tal idag, höga vinstmarginaler under lång tid och god långsiktig försäljningstillväxt är oftast ett gott företag att investera i långsiktigt. Som grädde på moset ser jag även gärna stabil och bra aktieutdelning.

1 kommentar:

  1. Kanon inlägg sånt vill man läsa, alla behöver en påminelse på de kluriga nycketalen som är så viktiga,men ofta skrivs kortfattat med svåra ord. Fortsätt så!!!

    SvaraRadera

MediaCreeper