lördag 4 augusti 2007

Tankar om senaste tiden turbulens

Senaste tiden har det varit ganska så skakigt på världens finansmarknader.
Nervositeten och riskaversionen har satt spår i såväl valuta, aktie, bostads och räntemarknaden och senaste veckornas modeord i ekonominyheter och finanstidningar verkar vara "sub-prime". Sube-prime loans är bostadslån där man mot högre räntor lånar ut pengar till individer som inte är kreditvärdiga enligt traditionella kreditprövningar. Dessa sub-prime loans säljs sedan som bostadsobligationer till investerare. Senaste tiden har räntenivåerna i USA höjts samtidigt som investerare har skruvat upp sitt avkastningskrav på dessa obligationer (kräver bättre räntor). När kreditbolagen sedan tvingats skruva upp räntenivåerna än mer för bostadsägaren har detta resulterat i kreditförluster dvs många indivder har inte klarat av dessa ränteökningar och har inte haft råd att betala sina räntor. Denna oro för kreditförluster har nu accelererat vilket har ökat avkastningskraven än mer i USA på bostadsobligationer vilket har spätt på problemen.

Resultatet är att många bolåneinsitut har drabbats av kraftiga kreditförluster och dessutom har räntenettot blivit i stort sett negativt och följden är att bolåneinstut med sämre soliditet har börjat gå i konkurs helt enkelt. Senast i raden är nu en av USA största kreditgivare på dena marknad. Dessutom verkar det som många Hedgefonder har en ganska stor exponering mot dessa bostadsobligationer. På denna oro finns sedan en oro att fastighetspriserna står inför en nedgång vilket kan komplicera situationen än mer.

Vi bör veta att i Sverige finns det inga former av subprime lån. Det närmsta man kan komma är vissa former av kreditbolag såsom Bluestep som har något annorlunda kredigivning än bankerna generellt. Vilka kreditrisker dessa instiut tar är nog svårt att veta. Idag känns det som bostadsmarknaden är stabil även om det är viss oro i att svenskarna nu betalar ganska mycket av sin disponibla inkomst i boeendekostnader. Jag skulle föredra att risksbanken idag höjer räntan i ganska bra takt så att ökningstakten på bostadsmarkanden stannar upp så att det längre fram inte byggs upp några bostadsbubblor. Det vore ganska önskvärt enligt mig att disponibla inkomsten bland svenskar de kommande åren ökar i högre takt än fastighetspriserna.

I Sverige har vi sista tiden inte sett någon speciell dramatik på bostadscertifikat (bankernas rörliga räntor till bostadslån) och bostadsobligationer (bankernas bunda bostadslån). Tvärt om har räntorna på dessa värdepapper faktiskt minskat sedan många har lämnat aktiemarknaden och satsat på mer säkra investeringar i räntemarknaden. Detta är ett mycket gott fundamentalt tecken mitt i denna turbulens. Att aktiemarkaden reagerar lite surt

Vi bör alla komma ihåg att även om USAs ekonomi i mångt och mycket är hårt skuldsatt så har man genom historien haft en mycket stark förmåga att snabbt återhämta sig från tillfälliga nedgångar i den inhemska ekonomin. Räntemässigt har man idag ett förmånligt läge och skulle den amerikanska ekonomin börja hacka in ordentligt till följd av bolåenkrisen så har centralbanken stora möjligheter att motverka detta genom räntesänkningar.

Min uppfattning är att problemen på bostadsmarknaden i USA och några fler länder inte kommer att påverka världskonjunkturen speciellt mycket. Konjunkturen är hemma i sverige och på viktiga exportmarknader mycket stark och svenska företag har idag en mycket god intjäningsförmåga.

Att det kommer en period av vinsthemtagningar och risknedragningar på aktiemarkanden är bara av godo då det fungerar som en broms mot kreditökningar vilket på sikt kan skapa bubblor i ränte, bostads och aktiemarknaden. Att värderingen på många företag sjunker är också bra för en långsiktig placerare vilket kommer öka den framtida avkastningen.

Ang. placeringar känns det idag som fastighetsbolagen är en mycket dålig placering och på räntemarknaden skall man nog föredra korta räntor framför obligationer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper