måndag 11 juni 2007

When and what to buy

Det är två faktorer som styr avkastningen på aktiesparande.

Det ena är givetvis WHAT dvs vilka aktier du väljer att köpa. Självfallet är det mycket bättre att köpa aktier i bra företag (tänk Ratos) än aktier i lite mer mediokra företag (tänk Pricer). Den andra faktorn är WHEN dvs när och till vilket pris man köper aktierna. Självfallet är det bättre att köpa "billigare" aktier än att köpa "dyrare" aktier, tänk ericsson aktier för 4-5 kr år 2003 istället för 180-200kr år 2000.

Som aktiesparare skall man fokusera på bägge dessa faktorer men det är mycket lätt att man ensidigt tittar på en faktor. För många aktiesparare är WHEN allena rådande, man söker konstant igenom marknaden efter aktien med de allra lägsta nyckeltalen (tänk p/e 7=köp) eller aktien med den allra starkaste köpsignalen om man tycker om teknisk analys.

Å andra sidan finns det många som enbart är WHAT och dessa individer fokuserar all sin kraft på att hitta den allra mest förträffliga företagsidén (tänk sol och vindkraft) eller det "allra bästa företaget" (tänk HM).

Så vad är viktigast? WHAT or WHEN?

Jag tror det är viktigt att balansera dessa ståndpunkter mot varandra i syfte att hitta rätt företag vid rätt tidpunkt då kommer avkastningen bli bra, på sikt. Hypotetiskt klockrent.

Desto mer kortsiktig man är i sitt aktiesparande desto viktigare måste helt klart WHEN bli. Att köpa rätt företag vid fel tidpunkt kan för en kortsiktig aktiesparare bli ganska kostsamt. Att däremot köpa ett halvdåligt företag vid rätt tidpunkt kan ge fina vinster kortsiktigt, då det inte är ovanligt att även dåliga företag dras med i börsuppgångar.
Däremot blir det ett omvänt förhållande om man är långsiktig. Här är det förödande att köpa aktier i fel företag om än vid rätt tillfälle. Ett företag som långsiktigt utvecklas halvknackigt kommer inte kunna uppvägas av att man köpte när aktien var billig ur fundamental eller teknisk inriktning. För En långsiktig investerare kan man däremot trots att man köpte en aktie lite dyrt få en myckt bra avkastning om företaget utvecklas bra. De första årens nedgång kommer under de kommande 10 åren lätt uppvägas även om man köpte vid fel pris.

Slutsatsen för alla långsiktiga aktiesparare är att vi främst måste studera WHAT, dvs investera i bra företag! och lär dig analysera vad som utmärker ett bra företag istället för ett billigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper