måndag 16 december 2013

Fråga om Industrivärdens kommande utdelning

Häromdagen fick jag en fråga i kommentatorsfältet på denna blogg om jag inte kunde göra en uppställning över förväntad aktieutdelning från Industrivärden.
Industrivärden har idag ungefär 48 000 aktieägare där merparten är småsparare med några hundra aktier så det torde finnas ett visst intresse för denna beräkning.
Industrivärden har en utdelningspolicy som säger att ”Ge en aktieutdelning som är högre än genomsnittet för svenska börsnoterade aktier” vilket i praktiken är ganska lätt att nå så länge bolaget handlas med rabatt mot substansvärdet vilket jag skall förklara nedan. Industrivärden är som sagt ett börsnoterat investmentbolag vilket lyder under särskilda skatteregler som kortfattat syftar att indirekt och direkt ägande skall beskattas lika. Dvs du skall ha en ungefärlig skattesituation om du som privatperson äger aktier i Industrivärden eller aktier i alla de bolag som Industrivärden innehar.
Beskattningen av investmentbolag innebär att man i praktiken är skattebefriade så länge man själva har en frikostig utdelning. Bolaget kan göra skattefria omplaceringar av aktieinnehav (t.ex. sälja Indutrade) men man kan inte behålla och ackumulera kapital från mottagna aktieutdelningar. 
En liten skatt är att det finns en liten skatt som handlar om förmånen att genomföra skattefria aktieaffärer. Det är en skattekostnad på 1,5% av marknadsvärdet på aktieportföljen vid årets ingång. Denna kostnad gäller enbart om man äger mindre än 10% av bolaget. I fallet Industrivärden kan vi för 2013 bortse från detta då m                            an i stort sett enbart ägde bolag med minst 10% ägarandel vid årets ingång.
Kalkylen för denna ynnest till skattefrihet för investmentbolagen ser ut på följande sätt:
Skattepliktiga intäkter:
Mottagna utdelningar, vilket för Industrivärden år 2013 är 2487Mkr
Avdragsgilla kostnader:
Finansiella kostnader (dvs låneräntor) vilket för de första 9 månaderna var 439Mkr så helårsprognosen kan vi väl anta är 585Mkr.
Förvaltningskostnader (dvs lön till bolagets anställda, olika former  av courtage mm) vilket för de första 9 månader var 99Mkr vilket för helåret innebär 132Mkr om kostnaderna utfaller jämt under året.
Summa summarum: 2487-585-132=1770Mkr

För att nu ”kvitta ut” denna skattekostnad måste man teoretiskt sett dela ut 1770Mkr i aktieutdelning. Bolaget har idag 391769963 st aktier. Detta innebär att bolaget ur skattesynpunkt bör dela ut 4kr och 52 öre per aktie för året.

Nu vill jag här sätta upp en liten passus. Bolaget har möjlighet att skjuta olika former av ”förlustavdrag” (dvs att man delar ut mer än man är skattskyldig till) vilket man gjort de senaste åren. Vilket innebär att man har viss frihet att gör ett litet ”stopp” om man så önskar och något år minska utdelningen rejält.

Vilka överväganden står nu styrelsen inför när det gäller utdelning?
Förra året delade bolaget ut 5kr per aktie vilket är en större summa än skattskyldigheten (kraftigt större än fjolårets utdelningskrav).  Styrelsen bör titta på vilka ”gissningar” man har kring innehavsbolagens utdelningar. Stiger dessa rejält är det inga problem att dela ut mycket men skulle vi se sjunkande utdelningar  skulle en hög utdelning leda till ökad upplåning allt annat lika.

Jag gissar att vi får se utdelningshöjningar från minst Handelsbanken och SCA. Resten skall man troligtvis se som status quo i försiktighetskalkylen. SSAB är som alltid ett frågetecken då detta bolag enligt mig har en svag finansiell situation.

2013 var också ett år där ett stort innehav (ICA) inte gav några utdelningar alls till följd köpen av Ahold aktier i ICA och hög finansiell belåning i samband med denna affär. ICA har under året genomfört nyemission på 5Mdr (vilket Industrivärden var en stor del i), sålt fastigheter, tagit upp långsiktiga obligationslån och givit ut preferensaktier mot säkerhet i fastighetsbolaget. Så här kan jag tro att vi till våren återigen kan se utdelningsintäkter för nya storägaren Industrivärden.

Så ska man sammanfattningsvis gissa att Industrivärden delar ut 5,25-5,50 kr per aktie?

8 kommentarer:

 1. Jag gissar (och hoppas på) 5:50!

  SvaraRadera
 2. 5:50 vore mycket trevligt! Tack för uträkning och bra resonemang :).

  SvaraRadera
 3. Jag gissar på 5.25 men 5.50 vore ju trevligt :-)

  SvaraRadera
 4. Rullstolsinvesterarendecember 16, 2013

  En trevlkig uträkning men du glömmer att företaget också har en kort aktiehandel som i mångt och mycket finansierar deras förvaltning.

  SvaraRadera
 5. Om man ska döma av hur bolagen vill skapa en jämn utdelningsutveckling så kommer Industrivärden höja 50 öre och Investor en krona.

  SvaraRadera
 6. Få ditt lån säkert

  Hej jag är ett UNICEF Special Agent och med tanke på
  nuvarande ekonomiska krisen och uppriktigt sagt, skulle jag vilja hjälpa
  uppriktigt alla människor runt om i världen som är i behov
  pengar, så jag bestämde mig för att göra lån till någon annan
  intresserade. Du har ekonomiska svårigheter. Jag vill ha dig
  informera mig om att jag är en finansiell person som beviljar lån till
  någon av god karaktär, ärlig, vem kan betala mig tillbaka
  tidsfrister överens med en fast ränta på 2%.
  För detta gör jag mina lån från 1500 till 5.000.000 euro.

  Så alla som behöver pengar kan kontakta mig på min
  e-postadress: joinisseaurelie1989@gmail.com för mer information.

  Tack för förståelsen och snäll dag till dig

  SvaraRadera
 7. Få ditt lån säkert

  Hej jag är ett UNICEF Special Agent och med tanke på
  nuvarande ekonomiska krisen och uppriktigt sagt, skulle jag vilja hjälpa
  uppriktigt alla människor runt om i världen som är i behov
  pengar, så jag bestämde mig för att göra lån till någon annan
  intresserade. Du har ekonomiska svårigheter. Jag vill ha dig
  informera mig om att jag är en finansiell person som beviljar lån till
  någon av god karaktär, ärlig, vem kan betala mig tillbaka
  tidsfrister överens med en fast ränta på 2%.
  För detta gör jag mina lån från 1500 till 5.000.000 euro.

  Så alla som behöver pengar kan kontakta mig på min
  e-postadress: joinisseaurelie1989@gmail.com för mer information.

  Tack för förståelsen och snäll dag till dig

  SvaraRadera
 8. Få ditt lån säkert

  Hej jag är ett UNICEF Special Agent och med tanke på
  nuvarande ekonomiska krisen och uppriktigt sagt, skulle jag vilja hjälpa
  uppriktigt alla människor runt om i världen som är i behov
  pengar, så jag bestämde mig för att göra lån till någon annan
  intresserade. Du har ekonomiska svårigheter. Jag vill ha dig
  informera mig om att jag är en finansiell person som beviljar lån till
  någon av god karaktär, ärlig, vem kan betala mig tillbaka
  tidsfrister överens med en fast ränta på 2%.
  För detta gör jag mina lån från 1500 till 5.000.000 euro.

  Så alla som behöver pengar kan kontakta mig på min
  e-postadress: joinisseaurelie1989@gmail.com för mer information.

  Tack för förståelsen och snäll dag till dig

  SvaraRadera

MediaCreeper