måndag 10 januari 2011

Många bra inlägg

Senaste tiden har det enligt mig skrivits en hel del riktigt kul blogginlägg av bloggare såsom Cornucopia, Flute, Lundaluppen och 4020. Själv har jag senaste veckan befunnit mig en liten stuga bortom mobiltelefontäckning, rekommenderas då man inser att man trots allt börjar bli ganska van med kommunikation om man säger så. Men desto mer tid för snöbollskrig och skidåkning vilket var huvudsaken.
Tillbaka till blogginlägg. Jag är helt klart svag för vackra diagram och tabeller över långa serier. Flute och Cornucopia har i vackra diagram visat stockholmsbörsen reala avkastning sett över 20 års cykler. L kursutvecklingen över en så lång period som 20 år blir direkt upplyftande. Det finns tom perioder där aktieutvecklingen inte ens täckt inflationen utan givet sina innehavare negativ real avkastning. Genomsnitt över tid bli att den reala avkastningen hamnar på någon ynka procent plus.
Vad skall man nu dra för slutsatser av detta?
Den första slutsatsen blir givetvis att aktier under alla förutsättningar är ett bra långsiktigt sparande. Ibland kan aktier rent ut sagt ge dålig avkastning. Det handlar säkerligen precis lika mycket om att inte köpa aktier vid helt fel tillfällen som att köpa vid helt rätt tillfällen.  
Den andra slutsatsen i alla fall jag drar är betydelsen av utdelningar. Precis som Ratos VD  Arne Karlsson skrev i något VD ord för knappt 10 år edan om jag minns rätt så står utdelningar för ung hälften av aktiers långsiktiga avkastning. Divedens dont lie som sagt. Det är utdelningar som skapar edge i företagande, företags vinster och omsättning är det rimligt att anta att det inte blir mer än inflationen, annat vore ju egentligen ganska så konstigt sett över tid.  Men sammantaget några procent i utdelning om året på insatt kapital och ett insatt kapital som följer inflationen är trots allt en mycket god avkastning, det är betydligt sämre att spara i obligationer. Där man i bästa fall kompenseras för inflationen av räntan men där det insatta kapitalet urholkas i värde.
En annan slutsats man kan dra är att avkastningen på obligationer, aktier och reala tillgångar helt klart går i cykler och även om aktier är det som på 40-50 år avkastat bäst finns det långa perioder där obligationer varit bästa valet, och säkerligen också perioder där reala tillgångar såsom fastigheter, skog eller guldlkimpar givit bästa avkastningen.
Utan att ha gjort någon hel djupdykning ner i Flutes och Cornucopias statistiska material så känns det också som om aktier är valet i långa perioder av låg inflation. I tider av högre inflation så gynnas normalt sett andra placeringstillgångar, inte minst av det skälet att varje vinstkrona i ett företag värderas ner i lägen av höga räntor, kostnadsinflation och bra alternativa placeringar.
 Vill man inte ”chansa” som en lite mer passiva placerare bör man därför diversifiera sina tillgångar lika mycket mellan tillgångsslag som mellan olika aktier. En del på börsen, en del på banken och en del i reala tillgångar och betala av sina lån om man råkar ha sådana.
Den aktiva placeraren försöker istället finna tillgångarna där den bästa ”intrinsic value” finns. Det är inte alls säkert att det är aktier, kan lika gärna vara obligationer eller fastigheter. Lundaluppens synnerligen kloka sammanställning över fastighetsbolagen visar ganska klart att det krävs bibehållna aktie/fastighetspriser och högre hyresintäkter för att avkastningen på fastigheter skall bli mer attraktiv än vad den kanske borde vara i dagens läge.  

3 kommentarer:

 1. Fast sedan år 2000 har vi ju haft förhållandevis låg inflation men taskig bergochdalbaneliknande börsutveckling.

  SvaraRadera
 2. Den springande punkten är att det inte går att veta på förhand vilket som kommer att stå sig bäst över nästa givna tidsperiod. Aktier är ägande i företag som ger en faktisk avkastning, till skillnad från att äga ädelmetaller eller vad det nu må vara.

  Man bör helt klart börja med att försöka avgöra om man är en sparare (bevarande av kapital) eller en investerare (risktagande mot avkastning) för att först efter det välja sin grad av exponering mot aktiemarknaden och de risker som det medför.

  SvaraRadera
 3. Flute-> Helt klart är det så. Även om det det enbart varit "halvtid" för att utvärdera år 2000 på 20 års basis så kan man nog dra slutsatsen att det då var ett dåligt köpläge. Men om vi från idag tittar bakåt 20år, dvs från 1991 så har aktier varit en mycket god placering och det har varit en period av hyfsat låg inflation. De kommande 20 åren lär nog ha en klart högre inflation gissar jag.

  gilmour>Visst är det så. Avkastningen skall inte förringas. Vare sig den är i form av utdelningar, räntor,direktavkastning från fastigheter eller intäketer från virkesförsäljning.

  Samtidigt visar statistiken att aktier generellt kan vara en dålig investering på 20 års sikt om man utgår från ett dåligt "köpläge" i värsta fall.

  4020>Att ha en likvid kassa är inget som man skall vara rädd för enligt mig. Hellre månatligen spara i likvida medel tillsammans med aktieutdelningar än att regelbundeet spara i fonder så att man alltid i stort sett är fullinvesterad.
  Det ger dig möjligheten att köpa aktier

  SvaraRadera

MediaCreeper