torsdag 30 april 2015

Så skulle Handelsbankssfären kunna börja stöpas om

En del tidningsnotiser, intervjuer och analyser med anledning av turbulensen i Industrivärden berör att flera minoritetsägare i form av institutionella investerare ser framför sig att korsägandet inom Industrivärden sfären avvecklas och Handelsbanken och SCA görs självständiga till Industrivärden.

Historiskt sett har jämförbara Wallenbergsfären också haft inslag av korsägande men detta idag är avvecklat då Wallenbergs ägande nu skulle kunna sägas vara en pyramid eller Ask-i-ask med stiftelserna i botten som är största ägare i Investor + kärninnehav som Investor inte äger aktier i (ex. SKF och SAS), Investor äger sedan kärninnehaven. Stiftelserna utöver ägarmakt i Innestår och Innestår i exempelvis SEB och Atlas Copco, rent och tydligt.

Men att återgå till Industrivärden. Som sagt så består Industrivärdensfären av ett mycket invecklat korsägande mellan tre olika bolag i sfären, Industrivärden, Handelsbanken och SCA, samt tillhörande stiftelser knutna till dessa bolag samt även Handelsbankens fondbolag som äger aktier i alla bolagen. För att reda ut turerna så får vi lov att ta bolag var för sig med utgångspunkten i ägarförhållandet i Industrivärden, där nu korsägandets knutpunkt finns.

Låt oss börja med banken, Svenska Handelsbanken.
Under det senaste året har Handelsbanken gjort en del intressanta interna affärer med sina stiftelser vilket kan läsas i en undernot till en not på sidan 139 i SHB årsredovisning, tydligt och fint eller något sådant J  Dessa affärer går kort och gott ut på att Handelsbanken har sålt egna ägda aktieinnehav till stiftelserna i banken och som köpelikvid bytt till sig aktier i Industrivärden och SCA. Själva banken som du kan köpa aktier i på börsen äger idag mao om mina siffror är korrekt 29 445 526st aktier i Industrivärden, ingen dålig post och idag värda ca. 5,2mdr som ligger i SHB balansräkning.

För att trygga de anställdas pensioner på SHB så har banken bildat en pensionsstiftelse och en pensionskassa. Skall villigt erkänna att jag inte har koll på vad skillnaden mellan dessa är. Dessa stiftelserna har också stora ägarposter i Industrivärden 32 047 097 st och 17 526 642st aktier. Pensionstiftelserna är inte tillgängliga för banken utan är just fristående stiftelser med passusen att Handelsbanken är skyldig att knuffa till pengar om de inte skulle räcka för att täcka pensionsskulder.

Utöver detta har banken en personalstiftelse som får pengar av aktieägarna om räntabiliteten är högre än jämförbara konkurrenter. Denna heter Oktogonen och ägs då av de anställda och fd anställda i Handelsbanken, således inte aktieägarna i Handelsbanken heller. Oktogonen var tidigare stor ägare i Industrivärden men verkar de senaste åren ha sålt av lite aktier i specifikt Industrivärden. 

Utöver detta finns det även i banken ett antal forskningsstiftelser som skänker pengar till universitet och högskolor och är en stor finansiär av ekonomisk forskning. Även dessa äger stor poster Industrivärden aktier och är fristående från banken ägarmässigt men om jag förstår rätt företräds av en gemensam styrelse bestående av nestorerna de gamla SHB ordföranden Tom Hedelius och Tore Browald, samt nuvarande Pär Boman. Tom Hedelius är Industrivärdens tidigare styrelseordförande, har idag avgått ur styrelsen men i praktiken utövar han en stor ägarmakt genom stiftelserna i banken.

Det andra bolaget att titta vidare på är då SCA. 
Om jag förstår saken rätt har SCA aktieposter i Industrivärden i dels moderbolaget i form av 12108 723  A-aktier och dels har man även aktier i ett tyskt dotterbolag i form av 9 514 630 A-aktier. Summa 21 623 353 aktier. 

Utöver detta har SCA precis som SHB pensionsstiftelser och dessa äger knappt 24,5 miljon aktier även här rejält stora poster. Om jag förstår saken är styrelseordförande i SCA den som utövar ägarmakten för SCA innehav i Industrivärden. Dvs Sverker Martin-Löf fram till mitt av april i år och därefter Pär Boman som nyligen tillträtt. 

Så hur skulle nu ett första steg i ett avvecklade av korsägandet kunna se ut i denna "röra" för att få en ren och tydlig ägarstruktur och dessutom renodla Industrivärden till kapitalförvaltning.

Ett logiskt första steg, som jag ser det är att Handelsbanken och SCA helt sonika till sina aktieägare delar ut sina respektive direktägda innehav i Industrivärden. 

Om jag överslagsräknat rätt så innebär det faktiskt att formeln blir den samma för både SCA och Handelsbanksaktier. För varje 21 ägda aktier i SHB eller SCA så får man en aktie utdelad i Industrivärden. Då Industrivärden är största ägare i SHB och SCA innebär detta att Industrivärden får aktier i sig själv och dessa aktier då kan makuleras precis som aktieåterköp över börsen genom stämmobeslut vilket ökar substansvärdet per aktie i Industrivärden då substansen skall fördelas på färre totala utestående aktier. En intressant aspekt är sedan att Handelsbanken skulle få aktier i Industrivärden genom att man också äger aktier i SCA. Så det är ju lämpligt att ett sådant beslut först klubbas på SCA och sedan på banken så ägarposter inte ligger kvar på banken.

Då jag inte ställt upp kalkylen i excel så uppskattar jag att huvudräknat ca. 6 500 000 av antalet aktier i Industrivärden kommer makuleras det innebär ca. 1,5% av totala antalet aktier i Industrivärden.

Transaktionen ovan innebär då att aktieägarna i Handelsbanken och SCA får ett större inflytande över Industrivärden och det råder heller inte en korskoppling där innehavsbolag i sfären äger. Stiftelserna i SCA och Handelsbanken skulle då få större men tydligare ägarmakt i Industrivärden. och det borde ju vara fullt möjligt att bilda ett förvaltningsbolag ihop typ FAM som förvaltar Wallenbergsstiftelserna.

En annan stor vinnare på en sådan transaktion skulle vara Lundbergs. Dels är han indag en av Industrivärdens största ägare men då han också är en av de större ägarna i Handelsbanken skulle han genom denna aktiepost få än mer aktier i Industrivärden samtidigt som antalet aktier minskade totalt sett i Industrivärden och varje aktie han har idag skulle bli mer värd i morgon. 

Lite för komplicerat för ett kort blogginlägg och det kräver en del utredningsarbete med att beskriva ägarbilden före och efter en sådan transaktion men jag skulle tippa att den skulle bli så att Lundberg hamnar på ca. 25% i ägarandel och SCA och SHB stiftelser skulle hamna på cirkus 40-45%, gemensamt tillsammans men mindre än Lundberg var för sig.  24 kommentarer:

 1. Utmärkt och mycket intressant, Cristoffer! Men Herr Lundberg är en man som skyndar långsamt så detta kommer att ta lång tid. Tror du Hedelius, Boman och Lundberg möttes och skissade upp de stora förändringarna i ledningen/styrelser för Sandvik, SCA, Industrivärden etc? Det känns som att Lundberg inte skulle kunna ha agerat som han gjorde utan Hedelius stöd?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskastare som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

   1) Kärleksspell
   2) Lost Love Spells
   3) Skilsmässa Spells
   4) Äktenskapsstavar
   5) bindande stavning
   6) Breakup Spells
   7) Förvisa en tidigare älskare
   8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
   9) vill tillfredsställa din älskare
   Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
   Genom drogunduspellcaster@gmail.com

   Radera
 2. Det är defintivt så att Tom Hedelius var en av de individer som fattade besluten och troligtvis togs beslutet i enighet mellan Boman, Hedelius och Lundberg. .Märkligt att media har så lite fokus på honom och så mycket på Lundberg.

  När Martin-Löf avgick som styrelseordförande för SCA så företräder han inte länge SCA stiftelser, utan dessa företräds nu av Pär Boman. Samme Boman som företräder Handelsbankens direktägda innehav och Tom Hedelius som företräder forskningsstiftelserna.

  SvaraRadera
 3. och ja, det kommer ta tid. Lång tid jmf med Volvo-Skanskesfären som Industrivärden var med och monterade ned tillsammans med Öresund och Custos.

  SvaraRadera
 4. Blåbärskungenmaj 02, 2015

  En tanke: Det är SCA som har haft skandalerna, SCA som har fått se sina topprepresentanter JJ och SML gå, SCA som får se Holmenägaren Lundberg gå in som ordförande i Industrivärden. SCA som har fått en ordförande som inte kommer från det egna bolaget. Pratar man makt i termer av personliga relationer så är SCA ute ur bilden. Därmed blir det också logiskt att de tvingas göra sig av med makt i form av aktieägande i Industrivärden.

  SHB, å andra sidan har inte haft några skandaler, inte haft några höga höns som fått lämna, egentligen inte påverkats mer än VD/ordförande-rockaden som innebär att Boman fick ta ett steg upp. Jag har bilden att det är ett företag med stor integritet och tydlig bild av vad de själva vill vara - ser därför inte riktigt logiken att de skulle ge upp formell makt i form av aktieägande.

  SvaraRadera
 5. Du skriver att substansvärdet per aktie i industrivärden skulle stiga ifall man makulerade dom aktier man fick utdelat ifrån SCA och SHB. Men kan det verkligen stämma? Borde ju bli ett nollsummaspel när man bara skyfflar runt tillgångar... Värdet på resterande aktier i SCA och SHB borde ju minska med lika mycket som dom delar ut? Eller gör du antagandet att marknaden i dagsläget värderar SCAs och SHBs aktieinnehav till noll? Och att dom kan dela ut aktier utan att falla i värde?

  Nästa fråga på dagordningen blir ju hur en eventuell utdelning av aktier skulle slå mot SHBs kapitaltäckningsgrad? En utdelning på ca 8kr per aktie borde ju innebära en lika stor sänkning av egenkapitalet i bolaget.

  SvaraRadera
 6. Kan man sammanfatta börsläget bättre än Ulf Hedlundh (VD Svolder) gör nu?

  "Historiska värderingsparalleller kan dras till ”IT-hypen” runt millennieskiftet samt aktie- och fastighetskraschen under tidigt nittiotal. Det finns också skillnader, såväl positiva som negativa. IT-bolagen finansierades tidigt med endast riskvilligt eget kapital, inte i former av banklån, varför de kraftiga kursfallen fick begränsade effekter på samhällsekonomierna. Fastighetsbolagen däremot är lika högt belånade nu som då. Även om långivarna idag har större fokus på kassaflöden än för tjugofem år sedan, så skulle ett prisfall på fastigheter och bostäder riskera att kraftigt belasta banksektorn samt hushållens huvudsakliga tillgångar. Därmed skulle kredittillförseln till företag och hushåll strypas, s.k. ”credit crunch”, med kraftigt konjunktur- och konsumtionsfall som följd. Historiskt har medicinen för detta varit räntesänkningar från centralbankernas sida. Den riktigt allvarliga frågan är huruvida medicinen, då den sedan länge används på patienten, kommer att ha någon läkande effekt."

  Länk: http://svolder.se/om-svolder/vds-kommentar/

  SvaraRadera
 7. Lundberg själv: http://www.efn.se/2015/04/27/intervju-fredrik-lundberg/

  SvaraRadera
 8. Hej, jag har en klurig (för mig i alla fall) fråga. Om två år tänker jag sluta jobba "som vanligt" och mina aktieutdelningar kommer då vara min enda inkomst (långt ifrån en vanlig årsinkomst men jag klarar mig). Min man jobbar som vanligt och vi har ett bolån - har du någon aning om vad som borde vara mest fördelaktigt; att lägga bolånet på honom så han får dra av räntor eller ska vi ha 50/50 som nu? Avgifter för innehållet i min ISK kommer på min deklaration då den står på mig.

  Letar information på nätet men det finns inte så mycket att hitta om 44-åringar som slutar jobba för att de vill och lever som jag tänkt, däremot är ju många på väg dit. Tänkte att du som är kunnig om mycket kanske har en aning.

  SvaraRadera
 9. Hej, jag är Rasheeda Muhammad från Indonesien, och jag vill ta tillfället i akt att för-varna alla här för att se upp för alla lån långivare som utgör vara riktiga. De är alla bedrägerier och falska och deras avsikt är att slita dig av dina surt förvärvade pengar. Jag har fallit offer för dessa lån företag, men ingen kunde ge mig lånet Jag söker tills jag kom över Mrs Amanda Amanda Loan Firm. Hon erbjöd mig ett lån till ett överkomligt ränta på 2% med bara några formaliteter och krav.
  Efter träffade jag företagets villkor var min lånebeloppet på $ 100.000 godkänd och till min stora förvåning var det överföras till mitt bankkonto på mindre än 24 timmar.
  Du kan kontakta Mrs Amanda genom hennes e amandaloan@qualityservice.com eller amandarichardson686@gmail.com och du kan även kontakta mig på min e-post rasheedamuhammad10@gmail.com jag bara vittna om Mrs Amanda god vilja och hjälp hon framförde till mig och min familj och jag också vill att du ska vara en mottagare av hennes lån erbjudande. Tack

  SvaraRadera
 10. I am Hwa Jurong, a Private Money Lender do you need a loan to start up business or to pay your bills and a corporate financial for real estate and any kinds of business financing. I also offer Loans to individuals,Firms and corporate bodies at 2% interest rate. I give out loan to serious minded people that are interested of loan if interested contact this email: hwajurong382@yahoo.com or hwajurong12@gmail.com

  SvaraRadera
 11. Behöver du en snabb lån? Vi erbjuder lån på 3% ränta. Vi ger ut personliga lån, auto lån, hypotekslån, jordbrukslån , företagslån . Vi ger ut belopp mellan $ 5000 till $ 20 miljoner dollar. Återbetalningstiden är mellan 1 till 25 år. För att få mer information: zionloanfirm.ltd@gmail.com

  SvaraRadera
 12. Hej,

  Är du trött på att söka lån och Inteckningar,har du slagits ner hela tiden Av din banker och andra finansiella institut,Vi erbjuder någon form av lån till privatpersoner och företagskunder till låg ränta på 3% .Om du är intresserad av att ta ett lån,tveka inte att kontakta oss idag,vi lovar att erbjuda dig den bästa servicen någonsin.Bara ge oss ett försök, eftersom en rättegång som kommer att övertyga dig. Vad är dina Finansiella behov?

  Behöver du ett företag lån?
  Behöver du en personligt lån?
  Vill du köpa en bil?
  Vill du att refinansiera?
  Behöver du ett lån?

  Behöver du ett stort kapital för att starta upp din verksamhet förslag eller expansion? Har du förlorat hoppas och du tror att det finns ingen väg ut, och din ekonomiska bördor fortfarande kvarstår?

  Tveka inte att kontakta oss för eventuellt samarbete, Kontakta oss via e-post: (legitfirm@gmail.com)

  SvaraRadera
 13. Hej vänner jag heter Camila Rodela och jag är från Michigan, United State. Jag är här för att vittna om DR.OGAGA ​​KUNTAs goda verk i mitt liv. Min man och jag har varit gift i 27 år med två barn. Bara för två år sedan kom allting till slut. Jag ville ha min man tillbaka och jag bad honom men han lyssnade aldrig, så jag stötte på flera vittnesmål om denna speciella stavningskastare. Några människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och botar cancer och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att stoppa skilsmässa och också stava för att få ett bra betalt jobb så vidare. Han är fantastisk, jag kom också över ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Vera, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin ex älskare och i slutet av sitt vittnesbörd släppte hon sin email.After att ha läst alla dessa bestämde jag att ge honom ett försök. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. Och han berättade för mig vad jag behöver göra, jag gjorde det och min man kom tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi var ännu lyckligare än någonsin tidigare DR.OGAGA ​​KUNTA du är en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man. Om du har något problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskastare, prova honom när som helst, han är svaret på dina problem. Du kan kontakta honom via email: ogagakunta@gmail.com och få dina problem att lösa mig. Han kan lösa följande problem och mycket mer.
  (1) OM DU VILL DIN EX-BACK
  (2) DU ÖNSKAR ATT KONVINTERA DIN HUSBAND FÖR ATT STOPPA DIVORNET
  (3) DU ÖNSKAR ATT FRAMFÖRAS I DIN KONTOR
  (4) DU ÖNSKAR MÄN OCH KVINNER ATT KÖRA FINNA DIG ATTRAKTIVA
  (5) OM DU ÖNSKAR ATT TÄNKA EN BARN
  (6) du vill vara rik
  (7) DU ÖNSKAR DIN HUSBAND FÖR ATT ÄLSKA ENDAST DIG FÖR RESTEN AV HANS LIV
  (8) DU BEHÖVER GOD LUCK SPELL
  (9) DU BEHÖVER EN LOTTERIPELL
  (10) DU BEHÖVER EN JOBB
   ogagakunta@gmail.com

  SvaraRadera
 14. Varje gång jag tittar tillbaka på vad som hänt med mig kommer jag alltid att uppskatta den stora dr Akhen (Akheretemple@yahoo.com) för det han har gjort för mig. Den här stavningskanalen tog tillbaka min finans, som lämnade mig utan anledning. Jag träffade den stora stavningskastaren och han berättade allt jag behöver göra! Nu är glad att Dr Akhere tog tillbaka honom och han älskar mig mer än han brukade! Du kan också kontakta honom på sin aktiva e-postadress (Akheretemple@yahoo.com) eller lägga till honom på Whats-app: +2348129175848 ......

  SvaraRadera
 15. Hej jag är Allison Howarts Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal bröt han upp med mig, jag gjorde allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskastare som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få honom tillbaka men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad att jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag känner som har ett problem med förhållandet, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskramen som hjälpt mig med mitt eget problem. email: ogagakunta@gmail.com du kan maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande eller något annat fall eller whatsapp honom på +2348069032895
  1) kärleksspell
  2) Lost Love Spells
  3) Skilsmässa Spells
  4) Äktenskapsstavar
  5) bindande stavning
  6) Breakup Spells
  7) Förbanna en förälskad älskare
  8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
  9) vill tillfredsställa din älskare
  Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
  ogagakunta@gmail.com

  SvaraRadera
 16. Lauriane När jag hittade Dr. Ilekhojie var jag i desperat behov av att föra min ex älskare tillbaka. Han lämnade mig för en annan kvinna. Det hände så fort och jag hade inte något i situationen alls. Han dumpade mig efter 3 år utan förklaring. Jag kontaktar Dr.Ilekhojie via hans hemsida och han berättade för mig vad jag behöver göra innan han kan hjälpa mig och jag gjorde vad han berättade för mig, efter att ha försökt få det han ville ha han en kärleksspell för att hjälpa oss att komma tillbaka tillsammans . Strax efter att han gjorde sin stavning började min pojkvän skriva mig igen och kände mig hemsk för vad han bara satte mig igenom. Han sa att jag var den viktigaste personen i sitt liv och han vet det nu. Vi flyttade in tillsammans och han var mer öppen för mig än tidigare och sedan började han spendera mer tid med mig än tidigare. Ända sedan Dr.Ilekhojie hjälpte mig, är min partner väldigt stabil, trogen och närmare mig än tidigare. Jag rekommenderar starkt Dr. Ilekhojie till alla som behöver hjälp. E-post: gethelp05@gmail.com, Ring honom eller lägg till honom på whatsapp via: +2348147400259

  SvaraRadera
 17. Jag är här för att ge vittnesbörd om hur den här kraftfulla stavagaren som heter Dr Ilekhojie hjälpte mig att fixa mitt förhållande. Jag var hjärtbruten när min fästmö sa till mig att han inte längre är intresserad av att gifta sig med mig eftersom en annan dam har använt en svart magi på honom. Jag grät och grät varje dag, tills det blev så illa att jag räckte till Internet för att få hjälp, det var när jag läste en recension om det stora arbetet för Dr Ilekhojie och sedan kontaktade honom för att få min kärlek och mitt liv tillbaka, han hjälpte mig att kasta en kraftfull kärleksförtrollning och till min största överraskning efter 24 timmar med att göra den kärleksförtrollen kom min fästman tillbaka på knäna och bad mig förlåta honom. Vi är nu lyckligt gift och all tack till Dr Ilekhojie Wonders för att hjälpa mig rädda min relation kan du kontakta Dr Ilekhojie via hans e-postadress: gethelp05@gmail.com eller WHATSAPP honom på +2348147400259

  SvaraRadera
 18. Jag kan inte tacka Dr EKPEN TEMPEL tillräckligt för att hjälpa mig återställa glädje och sinnesfrid i mitt äktenskap efter många frågor som nästan leder till skilsmässa, tack gud för att jag menade Dr EKPEN TEMPEL vid rätt tidpunkt. Idag kan jag säga till dig att Dr EKPEN TEMPLE är lösningen på det problemet i ditt äktenskap / förhållande, med Dr EKPEN TEMPLE kärleksförtryck kommer du säkert att le mer i din relation. Kontakta honom på (ekpentemple@gmail.com)

  SvaraRadera
 19. Hej, här är en person jag vet att du faktiskt kan ha en privat session och få din civilstånd löst inom ett ögonblick, den personen är den ständigt medkännande doktorn Egwali, en trollformell som har använt sin magiska trollformel för att hjälpa till att förändra livet för så många jag känner idag. Du bara heter det, är det en kärleksformulering, yrkesverksamhet, sjukdomar av olika slag, vad som än är fallet, han har rätt i tid för att ta hand om dig och ge dig sinnesro precis som han gjorde för mitt. Du kan kontakta honom via WhatsApp / Viber + 2348122948392
  Mail: dregwalispellbinder@gmail.com Ha en privat session med honom och var glad. Lycka till!!

  SvaraRadera
 20. Jag heter Jennifer Woodward och jag kommer från Kanada. här är mitt korta vittnesbörd om hur jag fick tillbaka min kärlek ... Efter fem års äktenskap fick min man och jag krångla tills han äntligen lämnade mig och flyttade till Kalifornien med en annan kvinna. Jag kände att mitt liv var över och mina barn trodde att de aldrig skulle få se sin fladdermus igen. Jag försökte bara vara stark för barn, men jag kunde inte kontrollera smärtan som plågade mitt hjärta, mitt hjärta var fyllt av sorg och smärta, för jag var verkligen kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och vill alltid att han ska komma tillbaka till mig, jag var verkligen upprörd och jag behövde hjälp, så jag letade efter hjälp online och stötte på en webbplats som erbjöd Dr. OGBOKO. kan hjälpa mig att få min man tillbaka med sin erfarenhet och vägledning. Jag kände att jag var tvungen att försöka. Jag kontaktade honom och han berättade för mig vad jag skulle göra och det gjorde jag och jag bar allt in. 48 timmar senare ringde min man verkligen till mig och sa att han saknar mig så mycket och barnen och lovade att aldrig lämna mig och barn igen, så underbart !! Så kom han tillbaka med mycket kärlek och glädje, och han bad om ursäkt för sitt misstag och för. Sedan, från och med den dagen, blev vårt äktenskap starkare än tidigare, allt tack vare Dr. OGBOKO. han är så mäktig och jag bestämde mig för att dela min berättelse online att Dr. OGBOKO är en riktig och kraftfull trollkarl till vilken jag alltid kommer att be om att leva länge för att hjälpa mina barn i tider av problem om du är här och du behöver ditt ex tillbaka eller din man har flyttat in hos en annan kvinna, gråter inte längre, vänd dig till den här kraftfulla mannen och fråga
  nedan - hans kontaktuppgifter ...
  E-post: spellcasterogboko@gmail.com

  SvaraRadera
 21. LOAN OFFER TO SERIOUS PEOPLE
  Do you need a quick loan?
  Have you been denied a bank loan?
  Do you need a loan during this pandemic?
  interest rate of 2% no matter your location
  Do you need a loan to solve your financial problems?If so, then you are in luck because my company lends for a short time and the interest rate is low. If you are interested, Kindly reply to us at (Whats App) number:+919394133968 patialalegitimate515@gmail.com Mr Jeffery.

  SvaraRadera
 22. Ja det är sant att DR ISIKOLO är den bästa trollformaren någonstans. Mitt namn är Marie Lyons och jag var kund för DR ISIKOLO och jag måste säga att han är en riktig trollformel. När jag kontaktade den här trollformaren hade min pojkvän lämnat mig i flera månader och jag har alltid velat ha honom tillbaka till mig. Jag träffade DR ISIKOLO för att hjälpa mig för ungefär en månad sedan och jag har återanslutit till min pojkvän. När min före detta pojkvän lämnade mig var det kaos för mig att jag slog min äldre syster en viss morgon för ingenting. Jag kontaktade DR ISIKOLO genom ett vittnesbörd också och han sa till mig att lugna mig själv att oavsett vad problemet är så är han bra och redo att hjälpa alla som kommer till honom. Strax efter 2 dagar ringde mitt ex mig och ville träffas. Jag gick med på det och förberedde mig för att träffa honom och han berättade för mig hur han hade känt sig skyldig för det han gjorde och han ville ha mig tillbaka. Jag berömde DR ISIKOLO för hans fantastiska hantverk och jag kommer att rekommendera honom till alla som behöver en trollformler. Kontakta honom för att hjälpa dig och snabbt på hans e-post E-post: isikolosolutionhome@gmail.com Du kan också WhatsApp honom på +23481333261196.

  SvaraRadera
 23. TACK DR ISIKOLO SOM KOMMER TILL MIN RÄDDNING PÅ MINA VÄRSTA STUND.
  Jag heter Dora Badila. Min man och jag har kämpat mot äktenskapsproblem under de senaste 6 månaderna och jag visste inte att familjen var hjärnan bakom de problem vi någonsin haft. Problemen eskalerade och han flyttade så småningom ut ur huset. Jag var ensam med min dotter och livet var eländigt utan honom vid min sida. Jag gjorde allt jag kunde för att få slut på problemen men utan resultat. Så jag var tvungen att söka hjälp vilket ledde till att jag kontaktade DR ISIKOLO. Precis som jag alltid har velat hörde han mitt rop och kom mig till hjälp. Han löste problemen vi hade och min man och jag kom tillbaka tillsammans och det förvånar mig fortfarande när jag får resultatet inom 2 dagar som han lovade. Om du har problem med din partner, kontakta honom nu och han kommer inte att svika dig lika bra eftersom han är pålitlig och pålitlig. mejla honom: isikolosolutionhome@gmail.com eller sms:a honom via WhatsApp: +2348133261196.

  SvaraRadera

MediaCreeper