torsdag 19 februari 2009

Karlsson och Lunberg bygger upp kriskassorna

De båda ägarbolagen Ratos och Lundbergs har idag avlämnat sina båda bokslut. En hastig blick på boksluten och det är allt mer uppenbart att båda dessa bolag på ett bra sätt nu har fullt fokus på att hantera en sämre omvärld och tuffare situationen i innehavsbolagen. I Lundbergs hanterar man situationen genom att sänka den egna så normalt sett ständigt ökande utdelningen från 9 till 6kr. Med denna sänkning så bibehåller Lundbergs sitt starka kassaflöde som om jag lite slarvigt överslagsräknar det blir ca. +700Mkr före investeringar om vi tror att Husqvarna inte ger någon utdelning. I en miljö där många andra ägarbolag 2009 kommer få stora negativa kassaflöden så är det ju tydligt att Lundbergs kommer ha stora möjligheter att tillvarata investeringsmöjligheter som kan dyka upp kanske som nyemissioner i innehav eller om man kompletteringsköper aktier eller fastigheter. Lundbergs har god möjligheter att komma ur denna surekonomi mycket stark och en 700Mkr plus får nog många investmentbolag att kasta lystna blickar. Tvingas ex. Industrivärden kan avyttra lite aktieposter till Lundbergs?

Även Ratos gör nu tydliga förberedelser för sämre tider. Dels genom att man likt Investor sålt ett mycket tungt innehav som nu gör kassan stinn och rund. Nettokassan är idag 5,4Mdr eller 34kr per aktie och man kan därför större svårigheter behålla sin mycket offensiva aktieutdelning på 9kr per aktie. Kassan kan dock mycket väl komma till användning till antingen nya förvärv eller ekonomiska tillskott till de egna innehaven. Men kanske mer intressant är att Ratos nu ser över sina finansieringsalternativ och föreslår att aktieägarna bemyndigar styrelsen att köpa bolag genom att emittera egna aktier. Spontant tycker jag detta låter som ett bra förslag då det möjliggör att bolaget agerar offensivt men utan att äventyra den starka finansiella ställningen med en stor nettokassa. Kassan kan mycket väl komma att behöva användas som krigskassa och till aktieutdelningar.

2 kommentarer:

  1. Jag har nyss hittat denna blog och jag måste säga att du bjuder på bra inlägg och många intressanta tankar. Tack.

    SvaraRadera
  2. Att emissioner planeras visar pa att bankerna inte kommer att skjuta till lan pa samma satt som tidigare, vilket gora att Ratos maste skjuta till proportionerligt sett mer eget kapital i nya transaktioner. Detta ar far sjalvfallet en negativ paverkan pa den framtida avkastningen pga mindre havstang. Under 2008 har man brutit covenants, dvs lanevillkoren, for ett antal bolag och tvingats skjuta till mer kapital. Sammanlagt planerar man att skjuta till 640mkr till innehaven. Under aret som kommer ar det troligt att flera bolag kommer bryta lanevillkoren och darmed kommer mer eget kapital kravas av bankerna.

    Ratos kassa tillater detta. Daremot skall man forsta att Ratos affarsmodell forandras och saledes maste varderingen utga ifran detta. Nedskrivningar i portfoljen har dessutom inte skett i tillnarmelsevis tillracklig omfattning anser jag. Varderingen av Ratos pa borsen ar annu mycket optimisistisk och jag skulle avrada ett kop i dagslaget.

    SvaraRadera

MediaCreeper