måndag 17 augusti 2009

Stocks for the long run....ändå

Bloggaren Cornucopia presenterar ett mycket intressant inlägg och en snygg grafiskt bild om att OMX30 index i mångt och mycket på lång sikt följt utvecklingen för inflationen mätt som penningmängd det som kallas M3 måttet. Detta åskådliggörs på ett snyggt sätt i följande bild.

Visst känns det lite deprimerande att man realt sett (dvs inkl. inflation) så har svenska aktier under de senaste dryga 100åren inte givits någon avkastning alls trots då att den svenska börsen tillhör en av de bästa i världen har vi ju alla lärt oss så är börsuppgångarna rent och slätt ett resultat av att penningmängden i samhället ökat. Inte minst under den dåliga tiden på 70-talet då inflationen och penningmängdsökningarna översteg börsens utveckling.

Vad som däremot inte finns med i Cournucopias snygga diagram är en väldigt viktig sak, nämligen den löpande avkastningen från aktier dvs aktieutdelningar. Dom där kronorna som delas ut varje vår. Direktavkastningen från aktier dvs aktieutdelningarna i relation till kursen varierar som bekant över tiden. I viss lägen är den höga för viss företag i andra lägen är den låg eller uteblir osv. Men allt som oftast så delas det ut lite pengar till ägarna av företag. Utdelningarna brukar inte vara direkt stora en tumregel över tid är kanske att ett företag har vinster som är en tiondel av omsättningen och att 25% av vinsterna delas ut. Mao ca. 2,5% av årsomsättningen resterande 97,5% går till att betala leverantörer, anställda, konsulter, firmafester, investeringar för framtiden osv. Men dom där 2,5% av årsomsättningen är i ett långsiktigt perspektiv oerhört betydelsefulla för den långsiktiga avkastningen. Vilket jag snart skall exemplifiera. Men att tala om börsen utan utdelningar är som att tala om att träd i skogen inte växer och kan avverkas.

Totalavkastningsindex brukar det heta när man lägger in utdelningar som återinvesterade i börsindex. Dom där 2,5% av årsomsättningen blir mao ränta på ränta i bästa fall plus att förhoppningsvis så växer företaget. Cornucopia visar förtjänstfullt att tillväxten på företag och därmed också värdet långsiktigt korrelerar mycket väl med penningtillväxten i samhället.
Men om man då lägger till dessa utdelningar som kommer så skapas det en avkastning som blir real dvs som ger en extra avkastning utöver att penningmängden och inflationen driver priset/värdet på företag.

I nedanstående diagram har jag använt mig av riksbankens egna historik över dels penning mängd, börsindex på stockholmsbörsen samt totalavkastnings index dvs där vi återlägger utdelningar tidsperioden som jag haft tillgång till är 1919-2006 via riksbankens hemsida för alla dessa variabler. Skalan på diagrammet är logaritmisk.Som synes så följer aktieindex kusligt nära penningmängden utan att ge någon synbar real avkastning. Ser vi däremot på totalavkastning med utdelningar så kan man däremot se att totalavkastningsindex inkl. utdelningar givit rejält mycket bättre betalt och dessutom en realavkastning. I Siffror räknat så har totalavkastningsindex under tidsperioden 1919-2006 givit en avkastning som är 4,35% i årsgenomsnitt+penningmängsökningen i samhället. Aktier har mao inte bara bevarat sitt kapital utan dessutom också förräntat kapitalet. Den som satte in en 100lapp för 86 år sedan i den tidens penningvärde hade år 2006, 3890kr i dagens penningvärde. Sedan har ju inflationen dessutom gjort sitt också utöver detta.

Så hur var det nu dom sa ”Stocks for the long run and dividends never lie”, det gällde på 1800talet och det gäller nog idag också. Men tro inte att priset på dina aktier skall stiga mer än penningmängdsökningen, det har dom historiskt inte gjort.

10 kommentarer:

 1. Hm, är det verkligen relevant att jämföra med penningmägnden? En mer relevant jämförelse är väl bankräntan?

  Men helt klart är att senste decenniet har varit kasst vad gäller svenska börsindex.

  SvaraRadera
 2. Är det rätt att definiera inflationen som M3? Är inte KPI bättre? eller korrelerar KPI och M3?

  SvaraRadera
 3. Cristoffer, finns ett fel i min graf, man bör korrigera för BNP. Inflation = Penningmängd - BNP.

  Annars har du förstås rätt i att jag (egentligen medvetet) inte tog med utdelningar.

  Anonym, KPI är konsumentprisindex, inte inflation. Inflation omfattar även prisökningar i tillgångar som aktier, fastigheter och råvaror.

  SvaraRadera
 4. Det visar hur viktiga utdelningarna är! man har alltid hört att aktier med utdelning slår index, men här är det justerat till den faktiska ökningen. MVG

  SvaraRadera
 5. Bra jobbat Christoffer!

  Som jag har sagt många gånger tidigare så det är upp till den som vill visa om långsiktigt investering lönsamt eller inte!

  Då räknar dem antligen utdelningarna eller Inte!

  Samtidigt visar hur viktigt det är att investera långsiktigt i utdelningsaktier!

  SvaraRadera
 6. Appropå att aktieindex följer penningmängden beror väl på att aktiehandel i slutändan är ett nollsummespel. När en person köper aktier så är det en annan som säljer. Sedan om man lägger till utdelningar så totalavkastningen från aktieindex. Är jag helt fel ute eller är det en rimlig förklaring?

  SvaraRadera
 7. Den näst sista meningen i mitt förra inlägg ska givetvis vara:

  Sedan om man lägger till utdelningar så avviker totalavkastningen från aktieindex.

  SvaraRadera
 8. Cornucopia, så om man dessutom subtraherar BNP så skulle väl det innebära att aktieindex slår inflationen med någon procent eller två istället för att de ligger någorlunda lika?

  Det i sin tur, borde innebära att siffran 4% blir ännu högre. Jag har för mig att jag läst någonstans att man i snitt kan förvänta sig ca 6% eller om det var 6.5% men den uträkningen var gjord i usa på deras börs.

  SvaraRadera
 9. Jag vet>> Nja får jag väl säga. Priset på företag och fastigheter är ju i högsta grad en bidragande orsak till just penningmängden. i vart fall intressant.

  Anonym>> Nej egentligen inte, det var ett "exempel" och bloggsvar till Cornucopia

  Cornu>> Penningmängd-BNP är nog ett relavant mått på inflation ja.

  Utdleningsbombad och 40procent>> Defintivt!, vilket också var mitt syfte med inlägget.

  Gerry> Jo självklart är det utdleningar som göra att totalavkastningen avviker från aktieindex..

  SvaraRadera
 10. Och vi minns att Jeremy Siegels slutsas i "Stocks for The Long Run" var att sett över tiden finns det endast akademiskt stöd för att två slag av aktier ger bättre totalavkastning över tiden visavi den totala marknaden: aktier i mindre bolag samt aktier med högre utdelning.

  Se även Morningstar-medarbetaren Josh Peters utmärkta "The Ultmate Dividend Playbook: Income, Insight and Independence for Today's Investor".

  SvaraRadera

MediaCreeper