torsdag 4 februari 2010

Midway, preparatus supervivet?

Försvarsmaktens överlevnadsskola som ligger lokaliserad till den vackra Svea rikes reservhuvudstad har ett mycket klokt valspråk, preparatus supervivet som på klar svenska betyder ”Den förberedde överlever” och detta valspråk är något som genomsyrar verksamheten vid FÖS. Först genom att förbereda sig, skapa sig praktiska kunskaper och psyklogiskt vänta sig på det oväntade kan man klara av en sådan situation.

Det ”lilla” skånska konglomeratet Midway Holding är ett företag som förberett sig som sig bör. Som ett av få företag så har man mer eller mindre öppet talat om i årsredovisningar att de goda tiderna kommer följas av dåliga och i senaste årsredovisningen (avser verksamhetsåret 2008) så får man nästan intrycket att Midway och huvudägaren , tillika styrelseordförande och kapitalförvaltaren Sten K Johnsson mer eller mindre gått runt och hoppats på lågkonjunkturer skulle dyka upp. I de goda åren betalade man av lån, man delade ut pengar istället för att förvärva, och man konsoliderade osv. Man får också intrycket av att Midway är ett företag med mycket konservativ bokföring men också synnerligen knapphändig, som extern intressent får man då inte reda på mycket mellan årsredovisningarna och även den lämnar en del att önska också.

Midway till sin natur balanserar på tre ben. Dels ett antal ägda företag som kategoriseras som ”teknikföretag” dvs som tillverkar allt från ställningar, småhus, släpkärror och teknikpryttlar samt säljer dessa. Sedan har vi ett antal företag som är handelsföretag dvs företag som säljer andras produkter t.ex. en bilförsäljare, medaljer och pokaler(!) etc. Det tredje benet är sedan en central kapitalförvaltning där man gör olika finansiella transaktioner i syfte att förränta kapitalet i mångt och mycket förhöjt i dunkel hur man jobbar mer än att man ibland köper aktier, garanterar nyemissioner, optioner, belånade konstruktioner och liknande hokuspokus som inte är så lätt att förstå sig på eller ha insyn i.

Även om Midway var förberett inför en överlevnadssituation i ett harmagddon i konjunkturen så kan man krasst konstatera att man har drabbats hårt under 2009 även relativt. Rensat för förvärv har omsättningen fallit med en tredjedel precis lika illa som våra stora konjunkturkänsliga verkstadsbolag vilket är anmärkningsvärt då Midway gärna talat om att man är en ägare av stabila företag, med stabila kassaflöden. Vinster har förbytts i förluster även om handelsbolagen kvartal för kvartal har förbättrats sig under året. Utan kapitalförvaltningen som dragit nytta av det goda börsåret i fjol skulle Midway ha redovisat rejäla förluster, hur förberedd man än varit. Här ha styrkan i kombinationen kapitalförvaltning och rörelsedrivande visat sig, det är ju sällan dessa går i takt.

Midway har idag dålig lönsamhet det står klart i de rörelsedrivande bolagen, tidigare urstarka finanser är sådär efter några mindre förvärv. Samtidigt så finns det i Midway givetvis en god tradition av långsiktigt värdeskapande.

Nibes VD, Gert-Eric Lindqvist för att tala om något helt annat sa en gång på en företagspresentation jag var på att Nibe alltid tittar på fina bolag att förvärva . Men de förvärv som man genomför skall klara av Nibes krav med rörelsemarginalen på 10%, en organisk expansion samt en avkastnings på sysselsatt kapital i verksamheten på 20%. Klarar man av dessa krav så kan man tänka sig att köpa bolagen, men inte dyrare än omsättningen. (för nyckeltalsfanatikern motsvarar detta ett p/s tal på 1)

Midway har nog långsiktiga kvalifikationer att klara av 10% i rörelsemarginal i teknik och handelsverksamheten. Eller nja… vi säger 7%, en avkastning omkring 20% eller strax därunder på sysselsatt kapital har man lyckats med i hyfsat många år. Kapitalförvaltningen är ju svår att uppskatta även om Stan K varit klart framgångsrik. Om vi då tar Gert Erics tumregler så skall vi ju helst inte betala mer än exempelvis 80% av omsättningen kan tycka.

2009 omsatte man 1689Mkr det 30% fallet till trots. Det skulle ge ett pris på Midway omkring 1,35Mdr. Sedan har man en nettoskuld på 86Mkr och den lär ju banken lägga beslag på så en värdering kring 1 och en kvarts miljard borde ligga i fatet eller femtilappen per aktie. Självklart under förutsättning att Midway återkommer i gammalt gott slag och det är höga krav för man är absolut inte där idag. Så än blir det till att äta rötter och tallbarrsté

1 kommentar:

  1. Jag tycker Sten K et al var duktiga i kapitalförvaltningen under Q1 2009, Midway förlorade då bara 5 miljoner och börsen var riktigt risig. (Jämför med Q4 2008 där man gick back 35 miljoner.)Sedan tjänade man 44 miljoner de tre följande kvartalen 2009.

    Att handelsföretagen gjorde en vinst på 14 miljoner för 2009 var bra. Svagheten var teknikföretagen, som du helt riktigt skriver Cristoffer inte var så stabila som Midway säkert hoppats/trott, förlust i varje kvartal under 09 och minus 33 Mkr totalt.

    Det blir nog rötter och tallbarrste under 2010, men också ett par ytterligare kloka förvärv -får vi hoppas. Balansräkningen tål definitivt detta.

    SvaraRadera

MediaCreeper