tisdag 6 september 2011

En fis i rymden?

SvD, DI mfll tidningar samt flera bloggar bla flute och Cornucopia har uppmärksammat den ökande svenska konsumtionen av naturgas. Givetvis är naturgasen från naturen men knappast något naturligt val idag, Cornucopia använder begreppet fossilgas och det är väl ett mer passande namn då det handlar om gas från ändliga och fossila källor.

För att gör en lång historia kort.
Jag anser att en ökad naturgaskonsumtion i Sverige är bara så, fel, tokfel och generalfel.
Tokfel med att det förstås är tokigt att öka konsumtionen och genomföra investeringar inom ändliga energiresurser när vi i själva verket borde minska vår konsumtion för att inte få än värre problem att ställa om vår energikonsumtion i framtiden. Generalfel av den orsaken att en ökad gaskonsumtion nog lär oroa en och annan general då det innebär säkerhetspolitiska risker. (för yngre läsare: General är en hög befattningshavare inom Försvarsmakten,  inte snus i detta fall).

I mångt och mycket är det Ryssland som kommer leverera den kommande naturgasen till Sverige (särskilt om 10-15 år), visst man kanske lider av lite rysskräck men man behöver nog inte vara direkt konspiratorisk för att se de säkerhetsmässiga problemen med ett gasberoende, i allmänhet och till Ryssland i synnerhet.

Men är inte gas faktiskt ganska bra?
Jo det tycker jag nog men inte naturgas, det finns betydligt bättre alternativ idag. Biogas exempelvis är givetvis inte alena lösningen all på all världens energiproblem men är väl värt att satsa på i lokala stadsnära projekt.

Jag kan ta ett för mig närbeläget projekt med fin-gas. Mellan Örebro och Kumla finns en förhållandevis nybyggd Biogasanläggning av industriell typ. Det är Swedish Biogas som har byggt en rötningsanläggning och sedan har man från anläggningen pipelines in till Örebro och ett par tankställen. Sedan drivs en hel del stadsbussar på den lokala biogasen och en och annan kommunal tjänstebil. Rötningen som genomförs är mestadels matavfall om jag förstår saken rätt men också vissa försök med att röta slåtter från en våtmark utanför Örebro.Visst det har varit mycket problem med biogasen i Örebro och främst har det varit högre efterfrågan än vad som kunnat produceras, massa upphandlingstjafs, tveksam koll på kommunala pengar mm. Sedan är det hitintills inte direkt lönsamt för ägarna heller.

Men jag tycker försök som detta med biogasanläggningar och lokala nät är behjärtansvärt och väl värt kommunala investeringar likt man gjort i Örebro och hoppas det förlöper väl och succesivt byggs ut med fler produktionsanläggningar och tankställen. Så jag hoppas att att det i detta lokala nät kopplas in fler gårdsanläggningar, ev. industriella anläggningar och pipeline även till Kumla.

Jag har aldrig varit på studiebesök i anläggningen trots att den ligger mycket nära men det hade varit skoj att göra. Så om du som läsare känner någon som känner någon är jag idel öra.

14 kommentarer:

 1. Tja Örebro verkar ha upplevt samma problem som exempelvis Stockholm, tomma pumpar och uppgivna kunder. På västkusten där stamledningen går är det aldrig några problem med pumparna. Detta beror såklart på att enbart 55-60% av gasen i pumparna är biogas och att naturgasen fyller upp resten.

  Bra eller dåligt? Jag anser nog att det är bättre med lösningen på västkusten (där procentandelen biogas successivt har ökat de senaste åren) än situationen i Örebro eller Stockholm. Kan inte tänka mig att det är särskilt mycket bättre att taxibilarna kör runt på bensin eller att de kör runt och letar gas i hela staden än att de under en övergångsperiod(?) kör delvis på naturgas.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med dig om att natur/fossilgas inte är en gjuten satsning. När man pratar om att ersätta den med biogas så måste man dock komma ihåg att det är helt andra volymer som krävs. Rötning är bra, men det avfall som finns räcker inte till så mycket mer än att driva ett gäng bussar.
  För att få till betydande volymer behöver man jobba med förgasningsanläggningar där man skickar in tex skogsavfall. Mängden skogsavfall som krävs är av den dimensionen att det inte är lönt att tänka på lastbilstransport av råvarorna utan snarare fraktfartyg för import från tex Kanada eller Afrika.

  SvaraRadera
 3. Visst biogas, är en fis i rymden och kommer så att förbli. Det inser t o m Energimyndigheten i sina prognoser för fordonsbränsle år 2020 och 2030.

  Antingen fortsätter vi som vanligt och inbillar oss att bilen och vårt transportsystem kan fortsätta "bara vi satsar på många olika alternativ" som svartlut från skogsråvara, etanol, metanol, biogas etc. eller inser den bistra sanningen: Utan fossilt bränsle i olika former stannar bilen och hela vår logistik och vårt nuvarande konsumtionssamhälle. Vi glider in i en värld som kommer att präglas av brist på nästan allt vi förknippar med vardagskonsumtion,
  Den olja och fossilgas vi har kvar, mindre än hälften som försvinner exponentiellt) behöver vi omedelbart använda för att ställa om samhället och dess strukturer och vår livsstil. Hur detta ska gå till i en värld med synnerligen omedvetna och marknadsorienterade medborgare och politiker är för mig en gåta. Ett tillfälle att vakna upp och genomgå en mental omställning är nu i början på finanskris 2.0 för att förbereda energikris 1.0

  SvaraRadera
 4. Nu köpte väl eqt gas nätet på väst kusten så priserna kommer troligen stiga och kvalitén sjunka.eqt är mini inte ett bolag som går in långsiktigt eller satser in bolag mig veterligen.

  SvaraRadera
 5. Det är dessa begränsningar som gör det klokt att byta till eldrivna transporter och eldrivna industriprocesser överallt där det blir rimligt vartefter bränslepriserna stiger. Så vi borde använda olja för att bland annat bygga järnvägar som garanterar att i alla fall den nationella kommunikationen mellan städer, större samhällen och större industrier förblir billig och kraftverk som garanterar en god eltillgång för nästa och nästnästa generation.

  SvaraRadera
 6. Det är väl kärnkraft som är den långsiktiga lösningen.

  SvaraRadera
 7. En intressant skillnad mellan biogas och naturgas är att biogasen kan byggas ut i små etapper och bara behöver klena ledningar för distribution medan den Ryska naturgasproduktionen behöver många kunder på en gång och grova ledningar för att få inkomster som kan betala de dyra nya gaskällorna. Undantaget till detta borde vara LNG till nischkunder som kan betala mycket per MWh. Undrar hur det går med de Ryska investeringarna i gaskylning?

  SvaraRadera
 8. Det jag tror är rimliga långsiktiga lösningar är mycket effektivare energianvändning, vattenkraft, annan förnyelsebar kraft, olika varianter på breederreaktorer, biomassa som industriråvara, energisnålare vanor och sakta minskande global befolkning.

  Avancerad bioteknologi och nanoteknologi skulle kunna förändra nästan allt på både gott och ont men sådant är det inte rimligt att räkna med.

  Kruxet är bara att få så många människor och kulturer som möjligt att klara sig till den hyfsade och helst lysande framtiden.

  SvaraRadera
 9. Är det inte bättre att bränna bioavfallet direkt i ett kraftvärmeverk isället för att först röta den i en biogasanläggning?

  SvaraRadera
 10. Kräftvärme ger värdefull el och inte lika värdefull värme samt vanligtvis värdelös aska.

  Biogasrötning ger värdefullt bränsle och inte lika värdefull gödning.

  El kan framställas på flera sätt och rötningen är ett bra sätt att sluta näringsämneskretsloppet via åkermarken.

  Avfallseldningen vann den senaste omgången av ekonomisk optmering men biogasen bör vinna av miljöintresse och värdet på bränslet.

  SvaraRadera
 11. "Är det inte bättre att bränna bioavfallet direkt i ett kraftvärmeverk isället för att först röta den i en biogasanläggning?"

  En stor del av avfallet som rötas innehåller så mycket vatten att det inte kan förbrännas. Torrsubstansens värmevärde räcker inte till för att förånga vattnet.

  SvaraRadera
 12. Har gasformen i sig något egenvärde? Neste tycker ju om att producera diesel av lite allt möjligt och nu har dom ju ett samarbete med stora enso där dom ska göra diesel av skogsavfall (förhoppningsvis) http://www.storaenso.com/media-centre/press-releases/2010/10/Pages/stora-enso-och-neste-oil.aspx

  Om man får välja att göra antingen gas eller diesel av biomassa så känns diesel som ett bättre alternativ eller? Mycket på grund av att infrastrukturen redan är utbyggd. Jag gissar dock att det är mera energikrävande att producera diesel än gas. Är det det som gör gas till ett bättre alternativ?

  SvaraRadera
 13. Diesel eller syntetisk diesel är ett värdefullare bränsle än biogas, det är lättare att använda och skulle t.o.m. kunna driva flygplan.

  Problemet är att det är en svårare process som kräver en dyrare anläggning om man skall göra syntetisk diesel i stället för biogas och en del råvaror är bäst lämpade för rötning till gas.

  SvaraRadera
 14. Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com  Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com  Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är 3%. Om du också behöver en kredit på 20000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com

  SvaraRadera

MediaCreeper