onsdag 13 maj 2009

Resultaträkning for Dummies

För länge sedan så skrev jag ett blogginlägg vid namn balansräkning for dummies som jag fått en hel del positiv kritik på och ibland får mail om. Så jag tänkte skriva ett kort ”nybörjarinlägg” ang resultaträkning trots att jag vare sig är ekonom eller minsta lilla intresserad i redovisningskunskaper. Take it or leave it mao.

Resultaträkningar är nog betydligt enklare att begripa sig på än balansräkningar. Resultaträkningar skall alltid läsas uppifrån och ner. Längst ner i botten det som blir kvar till luttrade aktieägare men givetvis är det raden längst upp som är den viktigaste, den översta raden är alltid försäljningens storlek eller omsättningen som det kallas. Oavsett hur lönsamt ett bolag är så överlever det inte utan en god försäljning av sina varor eller produkter. Denna siffra skall också vara rensad ifrån om bolaget har sålt produkter till sig själv. att vi gör denna mycket logiska rensning kom faktiskt till efter en svensk redovisningsskandal i företaget Kruger&Toll som blåste upp sitt resulat genom att sälja produkter mellan egna dotterbolag under 1920-1930 talet.

För enkelhetens skulle så tar vi här ett bolag som exempel, i detta fall Nibes bokslut (Nibe rapporterar för övrigt det första kvartalet i morgon).
Nibe omsatte under 2008, 5810 Mkr som koncern. Nu är det ju tyvärr inte så att dessa 5,8Mdr i försäljning är direkt vinst hela kakan, nästa rad i resultaträkningen handlar om ”kostad för såld vara”.

Vad är nu detta för knepig kostnad? Givetvis exempelvis inköpskostnader. Nibe tillverkar ju exempelvis bergvärmepumpar till villor. Dom innehåller ju en hel del stål som bolaget måste köpa in, sedan är det elektroniken som skall betalas. I denna post så hamnar också bolagets lönekostnader för produktionen. Det allra vanligaste är också att man tar med företagets avskrivningar. En maskin håller ju givetvis inte i all evighet utan någon gång måste den bytas ut och i redovisningen så tar man inte upp detta som en smäll vid ett tillfälle utan man skriver av värdet med tiden på den aktuella maskinen som man äger. Detta är inga pengar som försvinner ut ur företaget och det är också en post som tas bort ur kassaflödes redovisningen dom man redovisar de verkliga in och utflödena. I Nibes fall så har man ”kostnad för såld vara” på 4108 Mkr. En stor del av försäljningen helt klart.

Kvar på raden bruttoresulat har vi då 1701 Mkr. Från detta skall vi sedan dra bort kostnader för försäljning, marknadsföring, admdisdistration mm. Saker som givetvis är viktiga och kostar mycket men om företaget exempelvis skulle bli uppköpt av en konkurrent så kanske man kan minska ned på just dessa kostnader men inte direkt mängden plåt i värmepumparna. När dessa kostnader då är har vi kvar det sk. ”rörelseresulatet” dvs det resultat som själv rörelsen har genererat. I Nibes fall en rörelsevinst på 625Mkr. Rörelsemarginalen som man ibland pratar om är således 625/5810=10,7% I vissa företag så flosklar man ut sig en massa engelska uttryck och rörelseresulatet heter då EBIT resultat vilket betyder Earnings Before intrests (räntor) and taxes (skatter).

Från rörelsresulatet skall vi sedan då dra bort sådant som ligger utanför rörelsen. Exempelvis kostnader för lån. Ett företag kan ju både ha mycket och lite lån och man kan ju också dessutom ha en nettokassa som ger lite extra pengar till företaget. I Nibes fall betalar man 108 mkr per år i räntor (utgiftsräntor minus inkomsträntor).

En viktig sak att titta på här är i vilket sätt som rörelseresulatet kan försvagas och företaget ändå kan göra vinster. I Nibes fall så kan ju rörelseresultatet på 625Mkr försvagas en hel del innan det blir knappt om att betala 108Mkr i räntor. Här har vi också möjlighet att se om företag kan vara u behov an nyemissioner. Betydligt värre är det om rörelseresulatet bara är något större än det negativa finansnettot. Då har vi mao Nibes resulat efter finansnetto klart, i detta fall 516Mkr. På floskelpråk, EBT resulat (earnings before tax). Sista minusposten i resulatet är sedan skatten som bolaget måste betala. Men kom ihåg att det enbart är bolagsskatt (dvs skatt på vinster) andra skatter som t.ex. arbetsgivaravgifter är inräknade i ”kostnad för såld vara”. Bolagsskatten beror enkom på vinsternas storlek, desto högre vinst desto högre skatt. Idag är bolagsskatten i Sverige 26,3%. Men ett stort företag som Nibe kan ju tjäna pengar i andra länder också och då kan skattesatsen variera också. 2008 så hade Nibe vinstskatter på 27,2% eller 140,6Mkr som lydigt betalas in till Anders Borg & Co.

Kvar till aktieägarna blir mao 376,1Mkr. Att återinvestera i rörelsen, dela ut till aktieägarna eller vad man annars kan tänka sig hitta på. Tja det var en kort ”for dummies”.

6 kommentarer:

 1. Jag bockar och bugar för det snabba gensvaret. Det har blivit en fröjd att komma hem efter jobbet eller ibland under arbetspasset, surfa förbi bloggen och läsa dagens inlägg. Välskrivna och oftast humorfyllda inlägg som uppskattas av gemene man.

  SvaraRadera
 2. Ja, eftersom jag begrep det mesta så var det en utmärkt dummy-guide. :)

  SvaraRadera
 3. Christoffer!
  Jag ser ofta att skatten står som en positiv post, en post som ökar årets resultat, i olika företags resultaträkningar. Se tex "Resultaträkning för koncernen" på sid 48 i Concordia Maritimes årsrdovisning från 2007.

  Vad kan vara rimliga anledningar till att Årets resultat är högre än resultatet Före skatt?

  Har det något att göra med förluster från tidigare år? Not 7 i concordia årsredovisningen talar om uppskjuten skattekostnad men noterna är inte precis skrivna för dummies. If you got the time...

  SvaraRadera
 4. Bra översikt. Jag tror att det är viktigt att vi "icke-ekonomer" granskar och kommenterar redivisningar, inte minst sånt som olika finansjonglörer kan hitta på. Därmed bidra till att ge lite perspektiv och spridainsikten att siffrorna ger en ofullständig och ofta ganska dålig bild av verkligheten. Du inspirerade mig till ett eget inlägg om NIBE: http://alex-genialex.blogspot.com/

  SvaraRadera
 5. en punkt rörande skattekostnaden: den konsoliderade skattekostnaden är ju ej endast skatt som betalas i sverige utan även runt om i världen där koncernen har dotterbolag. Därav den varierande ETR.

  SvaraRadera
 6. Tack för en bra genomgång!

  SvaraRadera

MediaCreeper